Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 22. SEPTEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC BR. 16 - EVIDENCIJA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI SE BAVE DELATNOŠĆU SAKUPLJANJA KONTROLISANIH SUPSTANCI IZ KLIMATIZACIONIH SISTEMA U MOTORNIM VOZILIMA
 • TABELA DODELJENE DE MINIMIS DRŽAVNE POMOĆI
 • TABELA UKUPNO DODELJENE DE MINIMIS DRŽAVNE POMOĆI

PROPISI:

 • ODLUKA O DODELJIVANJU ISKLJUČIVOG PRAVA JAVNOM PREDUZEĆU "VODOVOD" U VRANJU ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PRUŽANJA USLUGA KOJE SU PREDMET JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 16/2015)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 6/2015 i 16/2015)
 • PRAVILNIK O PRIPREMI PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 16/2015)
 • PRAVILNIK O RADU, FINANSIRANJU I USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SMEŠTAJ U PRIHVATILIŠTE ZA ŽENE I DECU, ŽRTVE NASILJA U PORODICI I ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA - SIGURNA KUĆA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 16/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA POPIS I IZRADU SPISKOVA NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 16/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UPRAVLJANJE MIGRACIJAMA I TRAJNA REŠENJA ZA IZBEGLA I PRIVREMENO RASELJENA LICA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 16/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NAŠE DETE" U VRANJU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 16/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: PLAĆANJE PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA BLOKIRANOG PRAVNOG LICA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 60 stav 1 tačka 13)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST POKRETANJA UPRAVNOG SPORA PROTIV REŠENJA PORESKE UPRAVE KOJIM JE UTVRĐENA RAZLIKA ZA UPLATU NETO PRIHODA - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 4

VESTI NA DAN 22. SEPTEMBAR 2015.