Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Finansijski izveštaji i poreski bilans privrednih društava i preduzetnika za 2014. godinu

Finansijski izveštaji i poreski bilans privrednih društava i preduzetnika za 2014. godinu

28. januar 2015.


Kompanija Paragraf organizovala je i održala stručno savetovanje na temu "Finansijski izveštaji i poreski bilansi privrednih društava i preduzetnika za 2014. godinu". Savetovanje je održano u Beogradu, u Centru Sava, 26. i 27. januara 2015. godine.


1. Završni račun za 2014. godinu za privatni sektor - I. dan


Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Predavači na savetovanju bili su Aleksandar Janjušević, savetnik u Sektoru za finansijski sistem - Grupa za računovodstvo i reviziju pri Ministarstvu finansija, dr Marina Protić, odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“, Snežana Radović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“, Aleksandar Milanović, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“.

Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su, između ostalih:

 • Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja u skladu sa MRS/MSFI, MSFI za MSP i Pravilnikom za mikro i druga pravna lica
 • Obim i sastavljanje novih obrazaca finansijskih izveštaja za 2014.godinu
 • Nov način i rokovi dostavljanja finansijskih izveštaja za 2014.godinu u APR-u
 • Odgovori na pitanja

2. Završni račun za 2014. godinu za privatni sektor - II. dan


Predavači na savetovanju bili su Aleksandar Janjušević, savetnik u Sektoru za finansijski sistem - Grupa za računovodstvo i reviziju pri Ministarstvu finansija, dr Marina Protić, odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“, Snežana Radović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“, Aleksandar Milanović, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“.

Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su, između ostalih:

 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit
 • Usklađivanje rashoda i prihoda u poreskom bilansu pravnih lica i utvrđivanje poreza na dobit drugih pravnih lica
 • Usklađivanje rashoda i prihoda u poreskom bilansu preduzetnika
 • Utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka
 • Usklađivanje prihoda i rashoda po osnovu transfernih cena i obračun rashoda kamata "van dohvata ruke"
 • Poreski podsticaji
 • Porez na imovinu i ostale poreske aktuelnosti
 • Pitanja i odgovori

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.