Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Sastavljanje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2017. godinu za privatni sektor

Sastavljanje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2017. godinu za privatni sektor

22. februar 2018.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Sastavljanje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2017. godinu za privatni sektor". Savetovanje je održano u Beogradu, u Centru Sava, 5. februara 2018. godine.

Predavači na savetovanju bili su docent dr. Marina Protić, Odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor; Aleksandar Milanović, Glavni i odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor.

Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2017. godinu
  • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za pravna lica i preduzetnike
Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.