Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji svoje poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu za 2017. godinu

Sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji svoje poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu za 2017. godinu

22. februar 2018.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji svoje poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu za 2017. godinu". Savetovanje je održano u Beogradu, u Centru Sava, 31. januara 2018. godine.

Predavači na savetovanju bili su Jasmina Vratonjić, Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa Budžetski instruktor i Pravnik u javnom sektoru; Marko Jekić, Odgovorni urednik stručnih časopisa Budžetski instruktor i Pravnik u javnom sektoru.

Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Priprema, sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu,
  • Utvrđivanje poreza na dobit nedobitnih organizacija za 2017. godinu
  • Aktuelnosti i novine u poslovanju javnog sektora
Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.