Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Transferne cene

Transferne cene

3. februar 2014.


U Beogradu je 31.1.2014. godine održano jednodnevno stručno savetovanje na temu "Transferne cene".

Predavači na ovom savetovanju bili su dr Ivana Ljutić, predavač na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije i Aleksandar Milanović, Urednik za fiskalni sistem u časopisu Poresko-računovodstveni instruktor.

Pretplatnici Paragrafa imaju mogućnost da prate naknadne izmene propisa kao i druge aktuelne stručne članke i tekstove u vezi sa tematikom savetovanja.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Povezana lica sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica (ZPDPL)
  • Osnovni koncepti (definicija transferne cene; princip “van dohvata ruke” i određivanje pojmova značajnih za njegovu primenu; određivanje povezanosti između poreskih obveznika)
  • Obaveze poreskog obveznika prema ZPDPL i Pravilniku
  • Dokumentacija transfernih cena
  • Metode za utvrđivanje cena van dohvata ruke
  • Funkcionalna analiza i ekonomska uporedivost
  • Izveštaj (Studija) transfernih cena

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.