Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Privatni sektor - Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja

Privatni sektor - Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja

6. decembar 2017.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno savetovanje na temu "Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za privatni sektor".

Savetovanje je održano u 13 gradova širom Srbije, a ovaj snimak odnosi se na savetovanje održano 30. novembra 2017. godine u Sava Centru u Beogradu.

Predavači na savetovanju bili su Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa Poresko-računovodstveni instruktor i dr Marina Protić, odgovorni urednik izdanja stručnog časopisa Poresko-računovodstveni instruktor.

Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Popis imovine i obaveza
  • Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja
  • Osvrt na novi Pravilnik o PDV evidencijama i pregledu obračuna
  • Obračunavanje PDV na manjak i rashod dobara
  • Poreski tretman izdataka na reklamu i reprezentaciju
  • PDV tretman odobravanja popusta i vraćanja dobara
  • Ispravka srazmernog odbitka prethodnog poreza
  • Ostale aktuelnosti
  • Odgovori na pitanja
Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.