Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju

03. februar 2016.


Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju". Savetovanje je održano u Beogradu, u Centru Sava, 27. januara 2016. godine.

Predavači na savetovanju bili su Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, član radne grupe za izradu novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju; Jasmina Stamenković, sudija Privrednog apelacionog suda, član radne grupe za izradu novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju; Mirjana Dimitrijević, javni izvršitelj, član radne grupe za izradu novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju; Prof dr Nebojša Šarkić, redovni profesor Pravnog fakulteta Union.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Novine u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
  • Postupak izvršenja na osnovu verodostojne isprave, pravni lekovi u postupku izvršenja i postupku obezbeđenja, mere obezbeđenja
  • Ovlašćenja i nadležnosti javnih izvršitelja
  • Osnovne odredbe i opšta pravila izvršnog postupka
  • Odgovori na pitanja

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.