Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji

Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji

19. januar 2015


Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji". Savetovanje je održano u Beogradu, u Centru Sava, 19. januara 2015. godine.

Predavači na savetovanju bili su Dušan Vasiljević, šef tima za regulatorne reforme u privredi, prof. dr Zlatko Stefanović, dekan i redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta "Union" i dr Tatjana Živanović, građevinski inspektor.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Objedinjena procedura u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju i korišćenje objekata
  • Primena odredbi o građevinskom zemljištu
  • Primena odredbi o građenju
  • Inspekcijski nadzor i kaznene odredbe, sa osvrtom na primenu Zakona o legalizaciji objekata
  • Odgovori na pitanja

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.