Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Primena novog MSFI za MSP, poresko-računovodstvene aktuelnosti vezane za kraj poslovne godine i najavljene izmene poreskih propisa

Primena novog MSFI za MSP, poresko-računovodstvene aktuelnosti vezane za kraj poslovne godine i najavljene izmene poreskih propisa

13. decembar 2018.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno savetovanje u 17 gradova na temu "Primena novog MSFI za MSP, poresko-računovodstvene aktuelnosti vezane za kraj poslovne godine i najavljene izmene poreskih propisa".

Savetovanje je održano 3. decembra 2018. godine u Sava Centru u Beogradu.

Predavači na savetovanju bili su Danijela Krajić, viši urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Primena novog SMFI za MSP i uticaj na finansijske izveštaje za 2018. godinu
  • Smernice za vršenja popisa imovine i ibaveza privrednih društava i preduzetnika
  • Računovodstveni aspekt prelaska s prostog na dvojno knjigovodstvo za obveznike počev od 1.1.2019. godine
  • Poreske aktuelnosti vezane za kraj poslovne godine

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.