Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Početak primene novog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Početak primene novog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

27. septembar 2018.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno savetovanje na temu "Početak primene novog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima". Savetovanje je održano 17. septembra 2018. godine u Sava Centru u Beogradu.

Predavači na savetovanju bili su Vesna Cumbo, Marija Pajić, prof. dr Zlatko Stefanović, Jelica Trninić Šišović, Sandra Tasić.

Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Novine u postupcima pred Agencijom za privredne registre
  • Novine koje donosi početak primene Zakona po pravnim formama
  • Izmene najspornijih odredaba prethodne verzije Zakona o privrednim društvima
  • Odgovori na pitanja

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.