Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Početak primene novih zakona u oblasti obrazovanja

Početak primene novih zakona u oblasti obrazovanja

10. novembar 2017.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno savetovanje na temu "Početak primene novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i novog Zakona o visokom obrazovanju".

Savetovanje je održano 2. novembra 2017. godine u Sava Centru u Beogradu.

Predavači na savetovanju bili su Nataša Ćirić, diplomirani pravnik, Biljana Antić, prosvetni inspektor grada Beograda i prof. dr Zlatko Stefanović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union.

Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Primena odredaba novog Zakona na organizaciju rada ustanova i ostvarivanje obrazovanja i vaspitanja
  • Nova zakonska rešenja u pogledu radno-pravnog statusa zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
  • Prikaz novog Zakona o visokom obrazovanju
  • Odgovori na pitanja

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.