Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Novi Zakon o javnim nabavkama i planiranje nabavki za 2019. godinu

Novi Zakon o javnim nabavkama i planiranje nabavki za 2019. godinu

21. decembar 2018.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno savetovanje u Beogradu na temu "Novi Zakon o javnim nabavkama i planiranje nabavki za 2019. godinu".

Savetovanje je održano 17. decembra 2018. godine u Sava Centru u Beogradu.

Predavači na savetovanju bili su:

  • Natalija Radošević, lincencirani službenik za javne nabavke,
  • Dragana Đinđić, viši urednik u redakciji stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru",
  • Branimir Blagojević, nekadašnji član radne grupe za izradu novog ZJN.

Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Planiranje nabavki za 2019.
  • Osnovne odredbe i postupci javnih nabavki u novom Zakonu o javnim nabavkama
  • Dodela ugovora i zaštita prava ponuđača u novom zakonu o javnim nabavkama

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.