Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Novi pravilnik o PDV evidencijama i pregledu obračuna PDV i ostale poreske aktuelnosti

Novi pravilnik o PDV evidencijama i pregledu obračuna PDV i ostale poreske aktuelnosti

16. novembar 2017.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno savetovanje na temu "Novi pravilnik o PDV evidencijama i pregledu obračuna PDV i ostale poreske aktuelnosti".

Savetovanje je održano 8. novembra 2017. godine u Sava Centru u Beogradu.

Predavači na savetovanju bili su Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa Poresko-računovodstveni instruktor i Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa Poresko-računovodstveni instruktor.

Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Obaveza podnošenja pregleda obračuna i novi pravilnik o PDV evidencijama
  • Sadržina i način vođenja PDV evidencija
  • opšta i posebne evidencije
  • Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV
  • Promet dobara i usluga koji ne podleže PDV
  • Odgovori na pitanja

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.