Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Najnovije izmene seta poreskih zakona

Najnovije izmene seta poreskih zakona

11. januar 2019.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno savetovanje u Beogradu na temu "Najnovije izmene seta poreskih zakona".

Savetovanje je održano 21. decembra 2018. godine u Sava Centru u Beogradu.

Predavači na savetovanju bili su:

  • Ljiljana Petrović, rukovidilac grupe za porez na imovinu u Ministarstvu finansija
  • Svetlana Živanović Kuznamović, rukovidilac grupe za porez na dohodak građana u Ministarstvu finansija
  • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
  • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu,
  • Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
  • Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
  • Kratak osvrt na novi Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara,

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.