Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Katalog radnih mesta i novine u obrazovnim ustanovama

Katalog radnih mesta i novine u obrazovnim ustanovama

19. mart 2018.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Novi zakon o zaposlenima u javnim službama - primena uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i Usaglašavanje organizacije i rada ustanova obrazovanja i vaspitanja sa zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja". Savetovanje je održano u Beogradu, u Centru Sava, 12. marta 2018. godine.

Predavači na savetovanju bili su predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Biljana Antić, diplomirani pravnik, prosvetni inspektor grada Beograda, Nataša Ćirić, diplomirani pravnik, dugogodišnji rukovodilac u pravnim poslovima i poslovima nadzora u oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Primena Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i obaveze javnih službi u toku 2018. godine prema Zakonu o zaposlenima u javnim službama
  • Tumačenje dilema povodom primene pojedinih odredaba novog ZOSOV
  • Odgovori na pitanja

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.