Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Javni sektor - Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja

Javni sektor - Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja

7. decembar 2017.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno savetovanje na temu "Aktuelnosti u poslovanju javnog sektora i pripreme za godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu".

Savetovanje je održano u 13 gradova širom Srbije, a ovaj snimak odnosi se na savetovanje održano 30. novembra 2017. godine u Sava Centru u Beogradu.

Predavači na savetovanju bili su Ranko Jerković, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa Budžetski instruktor i Pravnik u javnom sektoru, Marko Jekić, viši urednik stručnih časopisa Budžetski instruktor i Pravnik u javnom sektoru i Jasmina Vratonjić, odgovorni urednik stručnih časopisa Budžetski instruktor i Pravnik u javnom sektoru.

Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Novine u radno-pravnom statusu zaposlenih u javnim službama
  • Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije i Zakon o visokom obrazovanju
  • Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
  • Primanja zaposlenih prema zakonima koji su u pripremi
  • Finansiranje ustanova obrazovanja prema novodonetim propisima
  • Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja
  • Redovan godišnji popis imovine i obaveza
  • Uloga interne kontrole i interne revizije kod vršenja popisa
  • Odgovori na pitanja
Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.