Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost i podzakonskih akata

Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost i podzakonskih akata

26. oktobar 2015.


Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost i podzakonskih akata". Savetovanje je održano u Beogradu, u Centru Sava, 26. oktobara 2015. godine.

Predavači na savetovanju bili su Olica Pješčić, odgovorni urednik stručnog časopisa “Poresko-računovodstveni instruktor” i Aleksandar Milanović, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa “Poresko-računovodstveni instruktor”.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su

 • Evidentiranje stranih lica u sistem PDV i poreski punomoćnik stranog lica
 • Poreski dužnik kod prometa dobara i usluga u oblasti građevinarstva
 • Nove kategorije poreskih dužnika - primena internog obračuna kod ralizacije hipoteke, zaloge i u izvršnom postupku i lice koje u ime i za račun stranog lica naplaćuje naknadu kao poreski dužnik
 • Izmene i dopune koje se odnose na promet električne energije, prirodnog gasa, toplotne energije i energije za hlađenje
 • Izmene kod određivanja mesta prometa usluga u pojedinim slučajevima
 • Izmene i dopune kod utvrđivanja i izmene poreske osnovice
 • Izmene i dopune u vezi sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Izmene i dopune kod poreskih oslobođenja
 • Izmene i dopune kod posebnog postupka oporezivanja prometa polovnih dobara (oporezivanje razlike)
 • Izmene i dopune kod nastanka poreske obaveze
 • Izmene odredaba kojima se uređuje primena posebne poreske stope
 • Ostale izmene i dopune
 • Odgovori na pitanja

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.