Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Obrazac POPDV i ostale aktuelnosti iz oblasti PDV

Obrazac POPDV i ostale aktuelnosti iz oblasti PDV

12. jul 2019.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno savetovanje na temu "Obrazac POPDV i ostale aktuelnosti iz oblasti PDV".

Savetovanje je održano 5. jula 2019. godine u Sava Centru u Beogradu.

Predavači na savetovanju bili su:

 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

 • Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV:
  • u delu 8. Obrasca POPDV – opšta pravila
  • iskazivanje PDV o internom obračunu PDV
  • o primljenim i datim avansima
  • koji se od obveznika PDV naplaćuju u ime i za račun drugog lica
  • smanjenju osnovice i PDV i o ispravci odbitka prethodnog poreza
  • smanjenju i povećanju naknade za promet koji nije oporeziv PDV
  • nabavci dobara i usluga od fizičkih lica sa posebnim osvrtom na ugovore van radnog odnosa
  • prometu koji je izvršen u inostranstvu
  • o vraćanju dobara prodavcu i dr.
 • Oslobođenje od PDV po osnovu izvoza dobara i iskazivanje podataka u POPDV, po tom osnovu
 • Iskazivanje podataka u POPDV po osnovu uvoza dobara i sporednih troškova povezanih sa uvozom (kada se dobra stavljaju u slobodan promet i kada se stavljaju u neki drugi carinski postupak)
 • Specifičnosti iskazivanja podataka u POPDV po osnovu datih i primljenih kredita i zajmova (sa kamatom i bez kamate)
 • PDV tretman usluga prevoza i njihovo iskazivanje u Obrascu POPDV
 • PDV tretman prometa dobara i usluga bez naknade i iskazivanje podataka u Obrascu POPDV, po tom osnovu
 • Koje greške i propusti u iskazivanju podataka u Obrascu POPDV predstavljaju poreski prekršaj
 • Pregled i analiza aktuelnih mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa primenom poreskih propisa

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.