Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Carinska tarifa za 2017. godinu

Carinska tarifa za 2017. godinu

16. decembar 2016.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Carinska tarifa za 2017. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa". Savetovanje je održano u Beogradu, u Centru Sava, 5. decembra 2016. godine.

Predavači na savetovanju bili su Nadica Pantović, šef Odseka za carinsku politiku (Ministarstvo finansija - Sektor za carinski sistem i politiku), Branka Đorđević, rukovodilac Grupe za platni sistem (Ministarstvo finansija - Sektor za finansijski sistem) i Dragan Simić, odgovorni urednik stručnog časopisa Specijalis za carine.

Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Novine u Carinskoj tarifi za 2017. godinu
  • Izmene HS nomenklature i kombinovane nomenkalture EU za 2017. godinu
  • Izmene ostalih propisa u vezi sa Carinskom tarifom
  • Osvrt na očekivane izmene i dopune Carinskog zakona
  • Aktuelna pitanja u sprovođenju carinskih postupaka
  • Alternativni načini izmirivanja obaveza u poslovanju sa inostranstvom - najčešće nedoumice i pitanja iz prakse
  • Odgovori na pitanja iz prakse

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.