Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Carinska tarifa za 2019. godinu i novine u primeni carinskih propisa

Carinska tarifa za 2019. godinu i novine u primeni carinskih propisa

20. decembar 2018.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.



Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno savetovanje u Beogradu na temu "Carinska tarifa za 2019. godinu i novine u primeni carinskih propisa".

Savetovanje je održano 12. decembra 2018. godine u Sava Centru u Beogradu.

Predavači na savetovanju bili su:

  • Nadica Pantović, načelnik Odeljenja za carinsku politiku,
  • Tatjana Stanić, viši savetnik Odeljenja za carinsku politiku,
  • Mirjana Otašević Lušić, šef Odseka za carinske prekršaje Carinarnica Beograd i
  • Dragan Simić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Specijalis za carine".

Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Aktuelnosti u vezi sa izmenama nomenklature Carinske tarife u 2019. godini
  • Izmene ostalih propisa kojima se određuje nivo carina i ostalih cainskih dažbina u 2019. godini
  • Pravila o poreklu robe - novine koje se očekuju u 2019. godini
  • Zloupotreba dokaza o preferencilanjom poreklu robe u postupku carinjenja
  • Prikaz očekivanih novina u novom Carinskom zakonu

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.