Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Carinska tarifa za 2018. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa

Carinska tarifa za 2018. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa i

21. decembar 2017.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.



Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Carinska tarifa za 2018. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa".

Savetovanje je održano u Beogradu, u Centru Sava, 11. decembra 2017. godine.

Sve carinske i devizne i druge spoljnotrgovinske teme kompanija Paragraf prati i objavljuje u okviru Specijalisa za carine, o čemu više možete pročitati na https://www.paragraf.rs/strane/poreski.html

Predavači na savetovanju bili su Nadica Pantović, načelnik Odeljenja za carinsku politiku (Ministarstvo finansija - Sektor za carinski sistem i politiku), Jasminka Gajić, načelnik Odeljenja za TARIS u Upravi carina i Dragan Simić, odgovorni urednik stručnog časopisa Specijalis za carine.

Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Novine u primeni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu
  • Izmene ostalih propisa u vezi sa Carinskom tarifom
  • Isprave koje se prilažu prilikom uvoza, izvoza, odnosno tranzita robe
  • Prikaz očekivanih novina u novom Carinskom zakonu
  • Aktuelna pitanja u sprovođenju carinskih postupaka
  • Odgovori na pitanja iz prakse
Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.