Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVAVREDNOST JAVNIH NABAVKI

2020. godina

Opis

IZNOS (din.)

za dobra i usluge

za radove

Javna nabavka male vrednosti 

od 500.000 do 5.000.000 

od 500.000 do 5.000.000 

Javna nabavka velike vrednosti 

preko 5.000.000 

preko 5.000.000 

Naručilac zahteva sredstvo obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza

preko 250.000.000 

preko 500.000.000 

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).
↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVA