Zastava Bosne i Hercegovine

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVAOTKUPNA CENA STANA PREMA ZAKONU O STANOVANJU*, BEZ KOREKTIVNIH FAKTORA

2021. godina

Mesec podnošenja zahteva

Prosečna mesečna zarada u RS

"Sl. glasnik RS"

Januar 2021.

90.849

17/2021

Februar 2021.

87.058

30/2021

Mart 2021.

85.864

42/2021

April 2021.

89.894

53/2021

Maj 2021.

89.582

64/2021

Jun 2021.

89.720

75/2021

Jul 2021.

89.793

83/2021

Avgust 2021.

89.330

93/2021

Septembar 2021.

89.202

100/2021

Oktobar 2021.

89.980

112/2021

Novembar 2021.

91.132

127/2021

Novembar 2021.

95.312

-

* Prema članu 20. Zakona o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 - ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - ispr., 48/94, 44/95 - dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 - dr. zakon, 99/2011 i 104/2016 - dr. zakon) otkupna cena stana utvrđuje se na osnovu prosečne mesečne zarade u Republici u mesecu koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev, kao i na osnovu starosti zgrade, opšte pogodnosti zgrade i stana u skladu sa propisima (kvalitet i spratnost zgrade, visinski položaj stana u zgradi, lokacija i dr.) i površine stana.
↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVA