Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVAOTKUPNA CENA STANA PREMA ZAKONU O STANOVANJU*, BEZ KOREKTIVNIH FAKTORA

2019. godina

Mesec podnošenja zahteva

Prosečna mesečna zarada u RS

"Sl. glasnik RS"

Januar 2019.

72.167

13/2019

Februar 2019.

75.296

21/2019

Mart 2019.

72.350

30/2019

April 2019.

74.755

36/2019

Maj 2019.

75.441

46/2019

Jun 2019.

76.511

54/2019

Jul 2019.

74.009

60/2019

Avgust 2019.

76.056

69/2019

Septembar 2019.

74.768

76/2019

Oktobar 2019.

74.160

83/2019

Novembar 2019.

76.096

93/2019

Decembar 2019.

77.879

6/2020

* Prema članu 20. Zakona o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 - ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - ispr., 48/94, 44/95 - dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 - dr. zakon, 99/2011 i 104/2016 - dr. zakon) otkupna cena stana utvrđuje se na osnovu prosečne mesečne zarade u Republici u mesecu koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev, kao i na osnovu starosti zgrade, opšte pogodnosti zgrade i stana u skladu sa propisima (kvalitet i spratnost zgrade, visinski položaj stana u zgradi, lokacija i dr.) i površine stana.

 
↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVA