Zastava Bosne i Hercegovine

OTKUPNA CENA STANA PREMA ZAKONU O STANOVANJU*, BEZ KOREKTIVNIH FAKTORA

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)

2023

Mesec podnošenja zahteva Prosečna mesečna zarada u Republici Srbiji "Sl. glasnik RS"
Januar 2023.

115.315

15/2023

Februar 2023

114.228

22/2023

Mart 2023

112.2012

33/2023

April 2023

117.669

43/2023

Maj 2023

115.631

53/2023

Jun 2023

118.992

61/2023

Jul 2023

118.025

71/2023

Avgust 2023

115.664

82/2023

Septembar 2023

118.918

93/2023

Oktobar 2023

117.472

104/2023

Novembar 2023

119.791

116/2023

Decembar 2023

123.971

6/2024

* Prema članu 20. Zakona o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 - ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - ispr., 48/94, 44/95 - dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 - dr. zakon, 99/2011 i 104/2016 - dr. zakon) otkupna cena stana utvrđuje se na osnovu prosečne mesečne zarade u Republici u mesecu koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev, kao i na osnovu starosti zgrade, opšte pogodnosti zgrade i stana u skladu sa propisima (kvalitet i spratnost zgrade, visinski položaj stana u zgradi, lokacija i dr.) i površine stana.


ARHIVA