Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVAOTKUPNA CENA STANA PREMA ZAKONU O STANOVANJU*, BEZ KOREKTIVNIH FAKTORA

2018. godina

Mesec podnošenja zahteva

Prosečna mesečna zarada u RS

"Sl. glasnik RS"

Januar 2018.

74.887

7/2018

Februar 2018.

69.218

25/2018

Mart 2018.

66.084

31/2018

April 2018.

68.251

39/2018

Maj 2018.

67.901

49/2018

Jun 2018.

69.684

57/2018

Jul 2018.

68.047

66/2018

Avgust 2018.

68.029

72/2018

Septembar 2018.

68.831

81/2018

Oktobar 2018.

66.251

92/2018

Novembar 2018.

69.012

103/2018

* Prema članu 20. Zakona o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 - ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - ispr., 48/94, 44/95 - dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 - dr. zakon, 99/2011 i 104/2016 - dr. zakon) otkupna cena stana utvrđuje se na osnovu prosečne mesečne zarade u Republici u mesecu koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev, kao i na osnovu starosti zgrade, opšte pogodnosti zgrade i stana u skladu sa propisima (kvalitet i spratnost zgrade, visinski položaj stana u zgradi, lokacija i dr.) i površine stana.

 
↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVA