Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVAOTKUPNA CENA STANA PREMA ZAKONU O STANOVANJU*, BEZ KOREKTIVNIH FAKTORA

2020. godina

Mesec podnošenja zahteva

Prosečna mesečna zarada u RS

"Sl. glasnik RS"

Januar 2020.

82.257

16/2020

Februar 2020.

82.836

42/2020

Mart 2020.

80.288

62/2020

April 2020.

82.320

77/2020

Maj 2020.

81.486

91/2020

Jun 2020.

81.464

102/2020

Jul 2020.

82.572

110/2020

Avgust 2020.

83.016

118/2020

Septembar 2020

80.901

128/2020

Oktobar 2020

82.515

144/2020

Novembar 2020

83.106

156/2020

* Prema članu 20. Zakona o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 - ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - ispr., 48/94, 44/95 - dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 - dr. zakon, 99/2011 i 104/2016 - dr. zakon) otkupna cena stana utvrđuje se na osnovu prosečne mesečne zarade u Republici u mesecu koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev, kao i na osnovu starosti zgrade, opšte pogodnosti zgrade i stana u skladu sa propisima (kvalitet i spratnost zgrade, visinski položaj stana u zgradi, lokacija i dr.) i površine stana.

 
↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVA