Zastava Bosne i Hercegovine

OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJE SE OBRAČUNAVA DOPRINOS PIO ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ZA 2024. GODINU

Republika Srbija


Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Na osnovu objavljenog podatka Republičkog zavoda za statistiku o prosečnoj mesečnoj zaradi po zaposlenom u Republici isplaćenoj u periodu za prethodnih 12 meseci, osnovicu doprinosa na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje čine iznosi utvrđeni u procentu od prosečne mesečne zarade u Republici, određene u smislu člana 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Red. br. % od zarade zarade Iznos osnovice (din.) Doprinos za PIO 24% na osnovicu
1. 35 40.143 9.634,32
2. 40 45.878 11.010,72
3. 54 61.935 14.864,40
4. 65 74.551 17.892,24
5. 80 91.755 22.021,20
6. 87 99.784 23.948,16
7. 115 131.898 31.655,52
8. 127 145.661 34.958,64
9. 155 177.776 42.666,24
10. 200 229.388 55.053,12
11. 300 344.082 82.579,68
12. 400 458.776 110.106,24
13. 500 573.470 137.632,80


↩ Aktuelni statistički podaci ARHIVA