Zastava Bosne i Hercegovine

OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJE SE OBRAČUNAVA DOPRINOS PIO ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE

Republika Srbija


Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Na osnovu objavljenog podatka Republičkog zavoda za statistiku o prosečnoj mesečnoj zaradi po zaposlenom u Republici isplaćenoj u periodu za prethodnih 12 meseci, osnovicu doprinosa na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje čine iznosi utvrđeni u procentu od prosečne mesečne zarade u Republici, određene u smislu člana 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Red. br. % od zarade zarade Iznos osnovice (din.) Doprinos za PIO 25,5% na osnovicu
1. 35% 25.801 6.579,26
2. 40% 29.487 7.519,19
3. 54% 39.808 10.151,04
4. 65% 47.917 12.218,84
5. 80% 58.974 15.038,37
6. 87% 64.135 16.354,43
7. 115% 84.776 21.617,88
8. 127% 93.622 23.873,61
9. 155% 114.263 29.137,07
10. 200% 147.436 37.596,18
11. 300% 221.154 56.394,27
12. 400% 294.872 75.192,36
13. 500% 368.590 93.990,45


↩ Aktuelni statistički podaci ARHIVA