Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVAKRETANJE KUPOVNE MOĆI STANOVNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI

Pregled kretanja kupovne moći u Republici Srbiji u 2020. godini

Godina - Mesec

Prosečna mesečna zarada
po zaposlenom u Republici Srbiji
(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa
u Republici Srbiji

Odnos potrošačke
korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Januar

59.941

72.413,00

37.485,76

1,21

0,63

Februar

58.132

72.844,41

37.459,89

1,25

0,64

Mart

59.681

72.731,36

37.714,50

1,22

0,63

April

58.932

72.887,58

37.890,42

1,24

0,64

Maj

58.892

72.851,61

37.898,50

1,24

0,64

Jun

59.740

73.396,43

38.171,00

1,23

0,64

Jul

60.029

73.725,86

38.325,94

1,23

0,64

Avgust

58.513

73.849,46

37.934,63

1,26

0,65

Septembar

59.698

73.336,79

37.741,06

1,23

0,63

Oktobar

60.109

73.836,13

37.891,07

1,23

0,63

Napomena:
Od 1. januara 2011. godine Republički zavod za statistiku i Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija utvrđuju i objavljuju novu potrošačku korpu, koja se računa po metodologiji usklađenoj s principima i standardima statistike EU (EUROSTAT). U novoj potrošačkoj korpi broj artikala je povećan sa 39 na 63, a u prosečnoj je sa 49 povećan na 75 artikala.
↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVA