Zastava Bosne i Hercegovine

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVAKAMATE

Eskontna stopa, referentna kamatna stopa i stopa kamate za neblagovremena plaćanja javnih prihoda

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 8.7.2021. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na nepromenjenom nivou od 1 odsto.

Kretanje kamatnih stopa

Period važenja

Referentna
kamatna stopa

Stopa za obračun kamate za neblagovremeno
plaćene javne prihode
- na godišnjem nivou -

Eskontna
stopa NBS
- na godišnjem nivou -

od 9.10.2017. do 13.3.2018.

3,50%

13,50%

3,50%

od 14.3.2018. do 11.4.2018.

3,25%

13,25%

3,25%

od 12.4.2018. do 10.7.2019.

3,00%

13,00%

3,00%

od 11.7.2019. do 7.8.2019.

2,75%

12,75%

2,75%

od 8.8.2019. do 6.11.2019.

2,50%

12,50%

2,50%

od 7.11.2019. do 10.3.2020.

2,25%

12,25%

2,25%

od 11.3.2020. do 19.3.2020.

1,75%

11,75%

1,75%

od 20.3.2020. do 8.4.2020.

1,75%

1,75%*

1,75%

od 9.4.2020. do 5.5.2020.

1,50%

1,50%*

1,50%

od 6.5.2020.do 10.6.2020.

1,50%

11,50%

1,50%

od 11.6.2020. do 9.12.2020.

1,25%

11,25%

1,25%

od 10.12.2020.

1,00%

11,00%

1,00%

Napomena:
1) Eskontna stopa se utvrđuje u visini 100% referentne kamatne stope NBS;
2) Od 1.1.2013. godine kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode jednaka je godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset (10) procentnih poena, shodno članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a obračunava se primenom prostog interesnog računa od sto;
*3) Prema članu 3. Uredbe o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2020) poreskim obveznicima - pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima za vreme vanrednog stanja na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 12.8.2021. godine.

Godišnje stope zatezne kamate

Period primene

Stopa za obračun zatezne kamate na dug koji glasi na dinare

od 10.10.2017.do 14.3.2018.

11,50%

od 15.3.2018. do 12.4.2018.

11,25%

od 13.4.2018. do 11.7.2019.

11,00%

od 12.7.2019. do 8.8.2019.

10,75%

od 9.8.2019. do 7.11.2019.

10,50%

od 8.11.2019. do 11.3.2020.

10,25%

od 12.3.2020. do 9.4.2020.

9,75%

od 10.4.2020. do 11.6.2020.

9,50%

od 12.6.2020. do 10.12.2020.

9,25%

od 11.12.2020.

9,00%*

* Stopa se primenjuje dok NBS ne izmeni važeću referentnu kamatnu stopu od 1,00%.
↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVA