Zastava Bosne i Hercegovine

Radni dani i radni sati u mesecu - Kalendar 2023

Republika Srbija


Obračunajte platu sa bruto na neto ili sa neto na bruto i odredite visinu poreskog opterećenja prilikom isplate zarada fizičkim licima koristeći kalkulator zarada.

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Mesec Broj mogućih radnih dana u mesecu Broj praznika u mesecu Broj mogućih časova rada u mesecu Minimalna cena rada po času - neto Minimalna neto zarada za mesec Minimalna bruto zarada za mesec
Januar 2023. 22 2 176 230,00 40.480,00 54.648,79
Februar 2023. 20 2 160 230,00 36.800,00 49.399,14
Mart 2023. 23 0 184 230,00 42.320,00 57.273,61
April 2023. 20 2 160 230,00 36.800,00 49.399,14
Maj 2023. 23 2 184 230,00 42.320,00 57.273,61
Jun 2023. 22 0 176 230,00 40.480,00 54.648,79
Jul 2023. 21 0 168 230,00 38.640,00 52.023,97
Avgust 2023. 23 0 184 230,00 42.320,00 57.273,61
Septembar 2023. 21 0 168 230,00 38.640,00 52.023,97
Oktobar 2023. 22 0 176 230,00 40.480,00 54.648,79
Novembar 2023. 22 1 176 230,00 40.480,00 54.648,79
Decembar 2023. 21 0 168 230,00 38.640,00 52.023,97

NAPOMENA:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 21.712 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. januara 2023.↩ Aktuelni statistički podaci