Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RAČUNANJU VREMENA

("Sl. list SCG", br. 20/2006)

Član 1

U Srbiji i Crnoj Gori važi vreme koje odgovara univerzalnom koordiniranom vremenu, uvećanom za jedan čas (srednjoevropsko zonsko vreme).

Član 2

U odnosu na vreme iz člana 1. ovog zakona, uvodi se letnje računanje vremena, pomeranjem za jedan čas unapred.

Letnje računanje vremena počinje poslednje nedelje u martu i završava se poslednje nedelje u oktobru.

Član 3

Letnje računanje vremena počinje u nedelju u 2 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unapred, vreme u 2 h, 00 min, 00 s računa kao 3 h, 00 min, 00 s.

Letnje računanje vremena završava se u nedelju u 3 h, 00 min, 00 s tako što se, pomeranjem za jedan čas unazad, vreme u 3 h, 00 min, 00 s računa kao 2 h, 00 min, 00 s.

Čas koji se poslednje nedelje u oktobru, zbog pomeranja za jedan čas unazad, pojavljuje dva puta između 2 h, 00 min, 00 s i 3 h, 00 min, 00 s, označava se prvi put kao čas 2A, a drugi put kao čas 2B.

Član 4

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o računanju vremena ("Službeni list SRJ", br. 41/94 i 29/97).

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SCG".