Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 105/2009)

Prilog III

OBRASCI UVERENJA O KRETANJU ROBE EUR.1 I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE UVERENJA O KRETANJU ROBE EUR.1

Uputstvo za štampanje:

1. Svaki formular će biti 210 x 297 milimetara; može se dopustiti odstupanje od minus 5 mm ili plus 8 mm po dužini. Mora se koristiti beli papir, prilagođen za pisanje, bez mehaničke pulpe i težine ne manje od 25 g/m2. Na pozadini će biti otisnut zeleni "guilloche" uzorak, što omogućuje da bilo kakvo krivotvorenje mehaničkim ili hemijskim sredstvima bude uočljivo.

2. Nadležni organi Strana ugovornica mogu zadržati pravo štampanja uverenja ili taj posao mogu poveriti ovlašćenoj štampariji. U poslednjem slučaju, svaki formular mora sadržati belešku o takvom ovlašćenju. Svaki formular mora imati odštampan naziv i adresu štamparije ili znak po kome štamparija može biti prepoznata. Takođe će imati serijski broj, štampan ili ne, na osnovu koga se može prepoznati.

MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)

 

 

EUR.1                                           No              A 000000

See notes overleaf before completing this form.

2. Certificate used in preferential trade between
     _______________________________________________________
                                                  and
     _______________________________________________________
          (Insert appropriate countries, groups of countries or territories)

3. Consignee (Name, full adress, country) (Optional)

4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating

5. Country, group of countries or territory of destination

 

6. Transport details (Optional)

 

 

7. Remarks

8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1); Description of goods

 

 

 

 

9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m3, etc.)

10. Invoice (Optional)

11. CUSTOMS ENDORSEMENT
    Declaration certified
    Export document(2)
    Form ______________________ No. ___
    Of _______________________________
    Customs office: _____________________
    Issuing country or territory: __________
    _______________________________ Stamp
    Place ____________, date ________
    _______________________________
    (Signature)

12. DECLARATION BY THE EXPORTER

    I, the undersigned, declare that the goods described
    above meet the conditions  required for the issue of this certificate.


    Place ____________, date ________
    _______________________________
                        (Signature)

13. REQUEST FOR VERIFICATION, to:

 

 

 

14. RESULT OF VERIFICATION


Verification carried out shows that this certificate(1)

o  was issued by the Customs Office indicated and
      that the information contained therein is accurate.

o   does not meet the requirements as to authenticity
      and accuracy (see remarks appended).

 ________________________
           (Place and date)

                            Stamp

________________________
          (Signature)

__________
(1) Insert X in the appropriate box.

Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested.

Place and date ________________________

 

                                                                      Stamp

_____________________________
(Signature)

(1)If goods are note packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate
(2)Complete only where the regulations of the exporting country require

 

NOTES

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)

 

EUR.1                                No              A 000000

See notes overleaf before completing this form.

2. Application for a certificate used in preferential trade between

_____________________________________
and

_____________________________________
(Insert appropriate countries, groups of countries or territories)

3. Consignee (Name, full adress, country) (Optional)

 

 

 

 

4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating

5. Country, group of countries
   or territory of destination

6. Transport details (Optional)

 

 

7. Remarks

 

 

8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1); Description of goods

 

 

 

 

 

 

9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m3, etc.)

10. Invoice (Optional)

(1)If goods are note packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate

 

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

SUBMIT the following supporting documents (1):
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

UNDERTAKE

to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

REQUEST

the issue of the attached certificate for these goods.

 

 

 

 

..........................................................................
(Place and date)
............................................................................
(Signature)

_________________
(1)For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., referring to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.

Prilog IV

TEKST IZJAVE NA FAKTURI

Izjava na fakturi, čiji tekst je naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu sa fusnotama. Međutim, fusnote nije potrebno upisivati.

Turska verzija

İşbu Belge (Gümrük Onay No _____ (i)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin _____ (ii) tercihli maddeler olduğunu beyan eder.

Srpske verzije

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. _____ (1) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи _____ (2) преференцијалног порекла.

ili

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. _____ (1) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi _____ (2) preferencijalnog porekla.

Engleska verzija

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No _____ (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of _____ (2) preferential origin.

 

..................................................................(3)

 

(Mesto i datum)

 

 

..................................................................(4)

 

(Potpis izvoznika, dodatno mora
biti čitko navedeno ime lica
koje je izjavu potpisalo)

 

 

_______________________________
(1)Kada je izjava na fakturi data od strane ovlašćenog izvoznika ovde mora biti upisan broj ovlašćenja. Kada izjava na fakturi nije data od strane ovlašćenog izvoznika, reči u zagradi se ispuštaju ili se taj prostor ostavlja prazan.
(2)Navodi se poreklo proizvoda.
(3)Ovi navodi se mogu ispustiti ako je podatak sadržan u samom dokumentu.
(4)U slučajevima kada se ne zahteva potpis izvoznika, izuzeće potpisa se takođe odnosi na navođenje imena potpisnika.

Prilog V

PROIZVODI ISKLJUČENI IZ KUMULACIJE PREDVIĐENE U ČL. 3. I 4.

 

1704 90 99

Ostali proizvodi od šećera koji ne sadrže kakao.

 

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao:

 

- Kakao u prahu sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

1806 10 30

- - koji sadrži od 65% do 80% saharoze po masi (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikozu izraženu kao saharoza

1806 10 90    

- - koji sadrži 80% i više po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikozu izraženu kao saharoza

 

- Ostali proizvodi u blokovima, tablama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tečnom stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u sudovima ili neposrednim pakovanjima, sa sadržajem preko 2 kg:

 

-- ostalo:

1806 20 95

--- ostalo

 

Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakta slada bez dodatka kakaoa ili sa dodatkom kakaoa u količini manjoj od 40% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; prehrambeni proizvodi od roba iz tar. brojeva 0401 do 0404 bez dodatka kakaoa ili sa sadržajem kakaoa manjim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

 

- Ostalo:

 

- - ostalo: (osim ekstrakta slada)

1901 90 99

- - - ostalo

2101 12 98

Ostali preparati na bazi kafe.

2101 20 98

Ostali preparati na bazi čaja ili mate-čaja.

 

Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

 

- Ostalo:

 

- - ostali:

 

- - - ostali:

2106 90 59

- - - - ostali

 

Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

 

- Ostalo (osim koncentrata belančevina i teksturirane belančevinaste materije):

 

- - ostali:

2106 90 98

- - - ostali

 

Mešavine mirisnih materija i mešavine (uključujući alkoholne rastvore) na bazi jedne ili više tih materija, koje se upotrebljavaju kao sirovine u industriji; ostali preparati na bazi mirisnih materija, koji se upotrebljavaju u proizvodnji pića:

 

- Koji se upotrebljavaju u industriji hrane i pića:

 

- - za upotrebu u industriji pića:

 

- - - preparati koji sadrže sva aromatična sredstva, karakteristična za pića:

 

- - - - stvarne alkoholne jačine, po zapremini, preko 0,5%

 

- - - - ostalo:

 

- - - - - koji ne sadrže mlečne masti, saharozu, izoglikozu, glikozu ili skrob ili koji sadrže, po masi, manje od 1,5% mlečne masti, 5% saharoze ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba

3302 10 29

- - - - - ostalo

 

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA

Strane ugovornice vršiće nužne izmene Protokola II o pravilima o poreklu robe, u skladu sa Protokolom 3 za primenu odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i Republike Srbije.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".