Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE TEHNIČKIH UREĐAJA I PREDMETA ZA KOJE POSTOJI OBAVEZA PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE NOSIOCIMA AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

("Sl. glasnik RS", br. 45/2010)

Član 1

Utvrđuje se Lista tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava, koja je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Lista iz člana 1. ove uredbe sadrži spisak različitih vrsta praznih nosača zvuka, slike i teksta i spisak različitih uređaja za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

LISTA
TEHNIČKIH UREĐAJA I PREDMETA ZA KOJE POSTOJI OBAVEZA PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE NOSIOCIMA AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

1. PRAZNI NOSAČI ZVUKA, SLIKE I TEKSTA

1) kompakt diskovi;

2) digitalni video diskovi;

3) digitalni video diskovi visoke definicije;

4) blue-Ray diskovi;

5) mini diskovi;

6) audio kasete;

7) video kasete;

8) USB Flash Drive.

2. UREĐAJI

1) fotokopir aparati;

2) CD rezači (kao računarske komponente);

3) DVD rezači (kao računarske komponente);

4) štampači;

5) skeneri;

6) digitalni video rikorderi;

7) blue Ray rikorderi;

8) video rikorderi;

9) digitalni džuboksovi;

10) digitalni audio plejeri;

11) HI-FI- CD rikorder;

12) HI-FI DVD rikorder;

13) Hi-Fi HD rikorder.