Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 54/2010)

 

Član 1

Ovom uredbom propisuje se Klasifikacija delatnosti sa nazivima, šiframa i opisima delatnosti (u daljem tekstu: Klasifikacija).

Klasifikacija je opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje jedinica razvrstavanja u delatnosti.

Klasifikacija je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Na osnovu Klasifikacije izrađuje se Lista skraćenih naziva delatnosti radi objavljivanja podataka i elektronske obrade.

Organ nadležan za poslove statistike izrađuje Listu skraćenih naziva delatnosti i objavljuje je na internet strani.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

KLASIFIKACIJA DELATNOSTI

 

Sektor

Oblast

Grana

Grupa

NAZIV I OPIS DELATNOSTI

1

2

3

4

5

SEKTOR A

 

 

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

 

 

 

 

Sektor obuhvata korišćenje biljnih i životinjskih resursa, uključujući gajenje useva i zasada, uzgoj i razmnožavanje životinja, iskorišćavanje šuma i gajenje ostalih biljaka, životinja i proizvoda životinjskog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima ili na njihovom prirodnom staništu.

 

01

 

 

Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti

 

 

 

 

Oblast obuhvata dve osnovne delatnosti: gajenje useva i zasada i uzgoj životinja, kao i organsku proizvodnju i gajenje genetski modifikovanih biljaka i životinja. Takođe obuhvata i proizvodnju useva i zasada u staklenicima.

 

 

 

 

Obuhvata i prateće uslužne delatnosti u poljoprivredi, kao i lov, traperstvo i odgovarajuće usluge.

 

 

 

 

Grupa 01.50 (Mešovita poljoprivredna proizvodnja) odstupa od opšteg pravila za određivanje pretežne delatnosti. S obzirom na to da su na mnogim poljoprivrednim gazdinstvima podjednako zastupljene i biljna i stočarska proizvodnja, takva gazdinstva mogu biti razvrstana u jednu ili drugu kategoriju.

 

 

 

 

Poljoprivredne delatnosti isključuju dalju preradu poljoprivrednih proizvoda, koja se razvrstava u oblasti 10. i 11. (Proizvodnja prehrambenih proizvoda i proizvodnja pića) i oblast 12. (Proizvodnja duvanskih proizvoda), osim one prerade koja podrazumeva osnovnu pripremu proizvoda za tržište (npr. čišćenje, ljušćenje, sortiranje i kratkotrajna zaštita od truljenja).

 

 

 

 

Oblast ne obuhvata građevinske radove na poljoprivrednim površinama (npr. isušivanje zemljišta, priprema polja za proizvodnju pirinča itd.), koji se razvrstavaju u sektor F (Građevinarstvo). Isto tako, ne obuhvata poljoprivredne zadruge i slične organizacije koje se bave kupovinom i prodajom poljoprivrednih proizvoda i posreduju prilikom nabavke poljoprivrednih sirovina. One se razvrstavaju u sektor G (Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila i motocikala).

 

 

 

 

Takođe ne obuhvata brigu za prirodno okruženje (održavanje parkova, rezervata, ukrasnih površina itd.), klasifikovanih u del. 81.30.

 

 

01.1

 

Gajenje jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

 

 

 

 

Obuhvata gajenje biljaka čiji je vegetativni period kraći od dve sezone. Uključeno je i gajenje biljaka za proizvodnju semena.

 

 

 

01.11

Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

 

 

 

 

Obuhvata gajenje žitarica, leguminoza i uljarica na otvorenom. Gajenje ovih useva često može biti kombinovano sa gajenjem drugih kultura. Ovde spada:

 

 

 

 

-

gajenje žitarica: tvrde i meke pšenice, raži, prosa, ječma, ovsa, kukuruza, sirka i dr. (napolice, krupnika, tritikale)

 

 

 

 

-

gajenje leguminoznog povrća: graška, pasulja, boba, sočiva i dr.

 

 

 

 

-

gajenje uljarica: suncokreta, kikirikija, soje, uljane repice, susama, slačice, lana, ricinusa i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje pirinča, del. 01.12

 

 

 

 

-

gajenje kukuruza (šećerca), del. 01.13

 

 

 

 

-

gajenje kukuruza za ishranu stoke, del. 01.19

 

 

 

 

-

gajenje uljarica, del. 01.26

 

 

 

01.12

Gajenje pirinča

 

 

 

01.13

Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje lisnatog i stabljičastog povrća:

 

 

 

 

*

artičoke, špargle, kupusa, karfiola i brokula, salate i cikorije, spanaća i slično

 

 

 

 

-

gajenje povrća s plodovima:

 

 

 

 

*

plavog paradajza, paradajza, bostana, krastavaca kornišona, tikvica, paprika i drugog povrća s plodovima

 

 

 

 

-

gajenje lukovičastog i korenastog povrća:

 

 

 

 

*

šargarepe, repe, crnog luka i praziluka, belog luka i drugih lukovica i korenastog povrća

 

 

 

 

-

gajenje jestivih pečuraka i tartufa

 

 

 

 

-

gajenje povrtnog semena i semena šećerne repe (ne obuhvata gajenje semena ostalih vrsta repe)

 

 

 

 

-

gajenje šećerne repe

 

 

 

 

-

gajenje ostalog povrća

 

 

 

 

-

gajenje korenastih i krtolastih biljaka kao što su:

 

 

 

 

*

krompir i drugo korenasto bilje s velikim sadržajem skroba ili inulina

 

 

 

 

*

manioka, jam (tropsko korenje) i ostalo korenje

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje feferona, paprika i drugih začinskih, aromatičnih i lekovitih biljaka, del. 01.28

 

 

 

 

-

gajenje micelija za pečurke, del. 01.30

 

 

 

01.14

Gajenje šećerne trske

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje šećerne repe, del. 01.13

 

 

 

01.15

Gajenje duvana

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju duvanskih proizvoda, del. 12.00

 

 

 

01.16

Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje pamuka

 

 

 

 

-

gajenje jute, lana, konoplje i ostalih biljaka za dobijanje tekstilnih likastih vlakana

 

 

 

 

-

gajenje sisala i ostalih tekstilnih biljaka iz roda agave

 

 

 

 

-

gajenje abake, ramije i ostalih biljaka za dobijanje tekstilnih vlakana

 

 

 

 

-

gajenje ostalih biljaka za proizvodnju vlakana

 

 

 

01.19

Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje krmnog bilja: stočne repe, deteline, lucerke, kukuruza za ishranu stoke, ostale trave, stočnog kelja i drugih biljaka za ishranu stoke

 

 

 

 

-

gajenje heljde

 

 

 

 

-

proizvodnja semena repe i drugog krmnog bilja (osim semena šećerne repe)

 

 

 

 

-

gajenje cveća, rezanog cveća i pupoljaka

 

 

 

 

-

proizvodnja semena cveća

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja, del. 01.28

 

 

01.2

 

Gajenje višegodišnjih biljaka

 

 

 

 

Obuhvata gajenje biljaka čiji je vegetativni period duži od dve sezone, bilo da njihovi nadzemni delovi odumiru krajem sezone bilo da neprekidno rastu. Gajenje biljaka namenjenih za proizvodnju semena.

 

 

 

01.21

Gajenje grožđa

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje vinskih i stonih sorti grožđa

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju vina, del. 11.02

 

 

 

01.22

Gajenje tropskog i suptropskog voća

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje tropskog i suptropskog voća kao što su:

 

 

 

 

*

avokado

 

 

 

 

*

banana

 

 

 

 

*

urme

 

 

 

 

*

smokve

 

 

 

 

*

papaja, mango, ananas i ostalo tropsko i suptropsko voće

 

 

 

01.23

Gajenje agruma

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje agruma:

 

 

 

 

*

limuna i grejpfruta

 

 

 

 

*

pomorandže

 

 

 

 

*

mandarina

 

 

 

 

*

ostalih agruma

 

 

 

01.24

Gajenje jabučastog i koštičavog voća

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje voća kao što su: jabuke, kruške, kajsije, šljive, dunje, trešnje, višnje, breskve, nektarine i drugo jabučasto i koštičavo voće

 

 

 

01.25

Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje bobičastog voća:

 

 

 

 

*

borovnica, jagoda, ribizli, ogrozda, kupina, malina i drugog bobičastog voća

 

 

 

 

-

gajenje kivija

 

 

 

 

-

gajenje jestivog jezgrastog voća:

 

 

 

 

*

oraha, lešnika, badema, domaćeg kestena, pistaća i drugog jezgrastog voća

 

 

 

 

-

gajenje ostalog drvenastog i žbunastog voća

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje kokosovog oraha, del. 01.26

 

 

 

01.26

Gajenje uljnih plodova

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje maslina za proizvodnju ulja i za neposrednu potrošnju

 

 

 

 

-

gajenje kokosovog oraha i plodova uljnih palmi

 

 

 

 

-

gajenje plodova ostalih vrsta uljarica

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje soje, kikirikija i ostalog uljnog semenja, del. 01.11

 

 

 

01.27

Gajenje biljaka za pripremanje napitaka

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje biljaka za pripremanje napitaka kao što su: kafa, kakao, čaj, mate i dr.

 

 

 

01.28

Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje jednogodišnjeg i višegodišnjeg aromatičnog bilja:

 

 

 

 

*

bibera, kapra, papričice, muškatnog oraščića, vanile, hmelja

 

 

 

 

*

lovora, bosiljka, anisa, korijandera, kima, cimeta, karanfilića, đumbira i dr.

 

 

 

 

*

gajenje biljaka za dobijanje narkotika

 

 

 

01.29

Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje kaučukovog drveća

 

 

 

 

-

gajenje novogodišnjih i ukrasnih jelki

 

 

 

 

-

gajenje drveća radi dobijanja soka

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

branje cveća, proizvodnju rezanog cveća, lukovica i semena cveća, del. 01.19

 

 

 

 

-

sakupljanje soka iz drveća ili smole u šumi, del. 02.30

 

 

01.3

 

Gajenje sadnog materijala

 

 

 

01.30

Gajenje sadnog materijala

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju svih vegetativnih materijala za razmnožavanje, uključujući reznice, kaleme i sadnice za direktno razmnožavanje ili podloge za kalemljenje:

 

 

 

 

-

gajenje sadnica

 

 

 

 

-

gajenje ukrasnih biljaka, uključujući biljke s busenom

 

 

 

 

-

gajenje lukovica, gomolja, kalema i pelcera

 

 

 

 

-

gajenje micelija za gljive

 

 

 

 

-

delatnost rasadnika, osim rasadnika za pošumljavanje

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje biljaka za proizvodnju semena, del. 01.1 i 01.2

 

 

 

 

-

delatnost šumskih rasadnika, del. 02.10

 

 

01.4

 

Uzgoj životinja

 

 

 

 

Grana obuhvata uzgoj i razmnožavanje svih životinja, osim onih koje žive u vodi.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

uslužne delatnosti u vezi s uzgojem životinja, del. 01.62

 

 

 

 

-

dobijanje koža reptila i ptica, del. 01.70

 

 

 

 

-

dobijanje sirovih koža u klanicama, del. 10.11

 

 

 

01.41

Uzgoj muznih krava

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

uzgoj i razmnožavanje muznih krava

 

 

 

 

-

proizvodnju sirovog kravljeg i bivoljeg mleka

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

preradu mleka, del. 10.51

 

 

 

01.42

Uzgoj drugih goveda i bivola

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

uzgoj goveda i bivola za proizvodnju mesa

 

 

 

 

-

dobijanje bikovog semena za rasplod

 

 

 

01.43

 

Uzgoj konja i drugih kopitara

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

uzgoj i selekciju konja, magaraca, mula i mazgi

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti štala za trkaće i jahaće konje, del. 93.19

 

 

 

01.44

Uzgoj kamila i lama

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

uzgoj i razmnožavanje kamila, lama i drugih životinja iz roda kamila

 

 

 

01.45

Uzgoj ovaca i koza

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

uzgoj i razmnožavanje ovaca i koza

 

 

 

 

-

proizvodnju sirove vune

 

 

 

 

-

proizvodnju sirovog ovčijeg ili kozijeg mleka

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

šišanje ovaca za naknadu, del. 01.62

 

 

 

 

-

proizvodnju vlačene vune, del. 10.11

 

 

 

 

-

preradu mleka, del. 10.51

 

 

 

01.46

Uzgoj svinja

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

dobijanje sirovih svinjskih koža u klanicama, del. 10.12

 

 

 

01.47

Uzgoj živine

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

uzgoj i selekciju živine kao što su:

 

 

 

 

*

kokoške, patke, guske, ćurke, plovke i sl.

 

 

 

 

-

proizvodnju jaja

 

 

 

 

-

proizvodnju jednodnevnih pilića u inkubatorima

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

uzgoj nojeva i drugih ptica, del. 01.49

 

 

 

 

-

proizvodnju perja i paperja, del. 10.12

 

 

 

01.49

Uzgoj ostalih životinja

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

uzgoj polupritomljenih i ostalih životinja:

 

 

 

 

*

ostalih ptica, osim živine

 

 

 

 

*

insekata

 

 

 

 

*

kunića

 

 

 

 

-

uzgoj pčela i proizvodnju meda i pčelinjeg voska

 

 

 

 

-

uzgoj životinja radi dobijanja krzna i proizvodnju sirovog krzna

 

 

 

 

-

uzgoj jelena i srna u oborima

 

 

 

 

-

dobijanje sirovih neštavljenih koža

 

 

 

 

-

uzgoj svilene bube i proizvodnju kokona svilene bube

 

 

 

 

-

uzgoj kućnih ljubimaca (osim riba): mačaka, pasa, ptica (papagaji, kanarinci i sl.) i hrčaka

 

 

 

 

-

uzgoj glista i puževa

 

 

 

 

-

uzgoj nepomenutih životinja

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

uzgoj živine, del. 01.47

 

 

 

 

-

uslužne delatnosti u vezi s uzgojem životinja, del. 01.62

 

 

 

 

-

dobijanje životinjske kože lovom i traperstvom, del. 01.70

 

 

 

 

-

uzgoj na žabljim farmama, krokodilskim farmama i dr., del. 03.21 i 03.22

 

 

 

 

-

delatnost ribnjaka, del. 03.21 i 03.22

 

 

 

 

-

dobijanje sirovih koža u klanicama, del. 10.12

 

 

 

 

-

čuvanje i dresuru kućnih ljubimaca, del. 96.09

 

 

01.5

 

Mešovita poljoprivredna proizvodnja

 

 

 

01.50

Mešovita poljoprivredna proizvodnja

 

 

 

 

Obuhvata kombinovanu proizvodnju biljaka i životinja, bez specijalizovane proizvodnje jednog ili drugog. Obim proizvodnje nije odlučujući faktor za određivanje vrste delatnosti. Ako jedna od proizvodnji, biljna ili stočarska, prelazi 66% ukupnog prihoda, onda se takva delatnost svrstava u biljnu, odnosno stočarsku.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

mešovito gajenje biljaka, del. 01.1 i 01.2

 

 

 

 

-

mešoviti uzgoj životinja, del. 01.4

 

 

01.6

 

Uslužne delatnosti u poljoprivredi i delatnosti posle žetve

 

 

 

 

Obuhvata prateće delatnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i delatnosti slične poljoprivrednim, koje nisu preduzete u cilju proizvodnje (žetva/berba) a obavljaju se uslužno, za naknadu. Takođe obuhvata i delatnosti posle žetve, u cilju pripreme poljoprivrednih proizvoda za prodaju (čišćenje, ljuštenje, sortiranje).

 

 

 

01.61

Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

usluge u gajenju useva i zasada za naknadu:

 

 

 

 

*

pripremu zemljišta

 

 

 

 

*

setvu i podizanje zasada

 

 

 

 

*

redovnu nega useva i zasada

 

 

 

 

*

zaprašivanje useva i zasada, uključujući i zaprašivanje iz vazduha

 

 

 

 

*

uništavanje štetočina

 

 

 

 

*

orezivanje voćaka i vinove loze

 

 

 

 

*

presađivanje pirinča, proređivanje repe i dr.

 

 

 

 

*

žetvu

 

 

 

 

-

skladištenje useva

 

 

 

 

-

rukovanje opremom za navodnjavanje

 

 

 

 

-

održavanje poljoprivrednih površina u dobrom poljoprivrednom i ekološkom stanju

 

 

 

 

-

obezbeđivanje poljoprivrednih mašina i prateće radne snage

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

aktivnosti posle žetve, del. 01.63

 

 

 

 

-

drenažu zemljišta, del. 43.12

 

 

 

 

-

pejzažnu arhitekturu, del. 71.11

 

 

 

 

-

pružanje poslovnih i stručnih saveta agronoma, del. 74.90

 

 

 

 

-

uređivanje i održavanje okoline, parkova, bašti i zelenih površina, del. 81.30

 

 

 

 

-

organizovanje poljoprivrednih izložbi i sajmova, del. 82.30

 

 

 

01.62

Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

usluge u uzgoju životinja za naknadu:

 

 

 

 

*

unapređenje priploda i rasta životinja i unapređenje kvantiteta i kvaliteta životinjskih proizvoda

 

 

 

 

*

veštačko osemenjavanje, kontrolu stada, opsluživanje krda, pripust stoke, kopuniranje živine, čišćenje živinarnika i dr.

 

 

 

 

*

usluge testiranja stoke i krda

 

 

 

 

*

šišanje ovaca

 

 

 

 

*

smeštaj i čuvanje stoke

 

 

 

 

*

potkivanje

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

izdavanje štala za smeštaj životinja, del. 68.20

 

 

 

 

-

veterinarske usluge i vakcinaciju životinja, del. 75.00

 

 

 

 

-

iznajmljivanje životinja, del. 77.39

 

 

 

 

-

čuvanje i negu kućnih ljubimaca (pansioni za pse i sl.), del. 96.09

 

 

 

01.63

Aktivnosti posle žetve

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

pripremu proizvoda za tržište (čišćenje, ljušćenje i sortiranje)

 

 

 

 

-

čišćenje pamuka

 

 

 

 

-

pripremu listova duvana i sušenje

 

 

 

 

-

pripremu zrna kakaoa i ljušćenje

 

 

 

 

-

premazivanje voća voskom

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

pripremu poljoprivrednih proizvoda koju obavlja sam proizvođač, del. 01.1, 01.2 i 01.3

 

 

 

 

-

delatnost nakon žetve s ciljem poboljšavanja kvaliteta semena, del. 01.64

 

 

 

 

-

pranje i ponovno sušenje listova duvana, del. 12.00

 

 

 

 

-

marketing i posredovanje trgovinskih i zadružnih organizacija, del. 46.11

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko poljoprivrednim sirovinama, del. 46.2

 

 

 

01.64

Dorada semena

 

 

 

 

Obuhvata sve delatnosti koje se odnose na poboljšanje kvaliteta semenskog materijala, kao što su: čišćenje, sortiranje i obrada semena do prodaje, uključujući i genetski modifikovano seme.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje biljaka za proizvodnju semena, del. 01.1 i 01.2

 

 

 

 

-

prerada semena radi dobijanja ulja, del. 10.41

 

 

 

 

-

istraživanje i razvoj novih vrsta semena, del. 72.11

 

 

01.7

 

Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti

 

 

 

01.70

Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

nadzor i čuvanje divljih životinja

 

 

 

 

-

lov i traperstvo u komercijalne svrhe

 

 

 

 

-

hvatanje divljih životinja radi dobijanja hrane, krzna, kože, u svrhe istraživanja, za zoološke vrtove ili za kućne ljubimce

 

 

 

 

-

obradu krupne kože, kože reptila ili ptica od ulovljenih ili u zamke uhvaćenih životinja

 

 

 

 

-

lovljenje morskih sisara na obali, kao što su morževi i tuljani

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

dobijanje kože, krzna i perja od životinja uzgojenih na farmama, del. 01.4

 

 

 

 

-

uzgoj divljači na farmama, del. 01.49

 

 

 

 

-

lovljenje kitova, del. 03.11

 

 

 

 

-

dobijanje sirovih koža od zaklanih životinja u klanicama, del. 10.11

 

 

 

 

-

sportski i rekreativni lov, del. 93.19

 

 

 

 

-

uslužne delatnosti u vezi sa promocijom lova i traperstva, del. 94.99

 

02

 

 

Šumarstvo i seča drveća

 

 

 

 

Oblast obuhvata proizvodnju oblog drveta i sakupljanje šumskih plodova.

 

 

 

 

U šumarstvo spada najnužnija obrada posečenog drveća u šumi (sečenje granja, ljušćenje, izrada oblovine, cepanica i drva za ogrev). Delatnost se obavlja u prirodnim i zasađenim šumama. Dalja prerada drveta i drugih sortimenata (testerisanje, impregnacija i sl.), koja se obično ne obavlja u šumi nego u posebnim proizvodnim jedinicama, spada u oblast 16. (Obrada i prerada drveta).

 

 

02.1

 

Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

 

 

 

02.10

Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

uzgoj šuma: sadnju, rasađivanje, presađivanje, proređivanje i zaštitu šuma i šumskih pojaseva

 

 

 

 

-

podizanje niskog rastinja, podizanje zasada celuloznog drveta i drveta za ogrev

 

 

 

 

-

delatnost rasadnika

 

 

 

 

 

Delatnost se odnosi na samonikle i zasađene šume.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje novogodišnjih četinara, del. 01.29

 

 

 

 

-

delatnost drugih rasadnika, del. 01.30

 

 

 

 

-

sakupljanje pečuraka i ostalih divljih šumskih plodova, del. 02.30

 

 

 

 

-

proizvodnju iverja i piljevine, del. 16.10

 

 

02.2

 

Seča drveća

 

 

 

02.20

Seča drveća

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

seču drveća i proizvodnju sortimenata za potrebe drvne industrije

 

 

 

 

-

proizvodnju sortimenata koji se koriste u neobrađenom obliku, kao što su jamska drva, TT stubovi, motke i kolje

 

 

 

 

-

sakupljanje i proizvodnju drveća u energetske svrhe

 

 

 

 

-

sakupljanje i proizvodnju otpadaka nastalih sečom drveća u energetske svrhe

 

 

 

 

 

Proizvodi ovih aktivnosti mogu biti oblovina ili suvo granje za ogrev.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje novogodišnjih četinara, del. 01.29

 

 

 

 

-

gajenje šuma i ostale šumarske aktivnosti: sadnju, rasađivanje, presađivanje, proređivanje i zaštitu šuma i šumskih pojaseva, del. 02.10

 

 

 

 

-

sakupljanje šumskih proizvoda, del. 02.30

 

 

 

 

-

proizvodnju iverja i piljevine, del. 16.10

 

 

 

 

-

proizvodnju drvenog uglja suvom destilacijom drveta, del. 20.14

 

 

02.3

 

Sakupljanje šumskih plodova

 

 

 

02.30

Sakupljanje šumskih plodova

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

sakupljanje divljih plodova: pečuraka, tartufa, jagoda, borovnica, lešnika, kestena i dr.

 

 

 

 

-

sakupljanje nekultivisanog šumskog materijala: balata i druge kaučukove smole, plute, laka, smole, balzama, žira, divljeg kestena, mahovine, lišajeva i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

gajenje šumskih proizvoda, osim hrasta plutnjaka, del. 01

 

 

 

 

-

gajenje pečuraka ili tartufa, del. 01.13

 

 

 

 

-

gajenje drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća, del. 01.25

 

 

 

 

-

sakupljanje drva za ogrev, del. 02.20

 

 

 

 

-

rezanje i obradu drveta, del. 16.10

 

 

02.4

 

Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom

 

 

 

02.40

Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom

 

 

 

 

Obuhvata usluge u šumarstvu za naknadu:

 

 

 

 

-

uslužne delatnosti u šumarstvu:

 

 

 

 

*

procenu šumskog fonda, zaštitu od požara i dr.

 

 

 

 

*

pružanje saveta u vezi sa gazdovanjem šumama

 

 

 

 

*

kontrolu šumskih bolesti i štetočina

 

 

 

 

-

uslužne delatnosti u vezi sa iskorišćavanjem šuma:

 

 

 

 

*

transport trupaca unutar šume i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

delatnost šumskih rasadnika, del. 02.10

 

 

 

 

-

drenažu šumskog zemljišta, del. 43.12

 

 

 

 

-

čišćenje i ravnanje šumskog terena, del. 43.12

 

03

 

 

Ribarstvo i akvakulture

 

 

 

 

Oblast obuhvata ulov i uzgoj riba i drugih vodenih organizama. U ribarstvo spadaju lovljenje morskih ili slatkovodnih riba, rakova, mekušaca, sakupljanje i gajenje školjki i drugih morskih produkata (npr. bisera, sunđera, algi i dr.). Ovde spadaju i delatnost ribnjaka i uzgoj drugih vodenih organizama.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

preradu riba, mekušaca i školjki koja se obavlja u pogonima na kopnu ili u posebnim plovećim fabrikama za preradu ribe, del. 10.20

 

 

 

 

-

izgradnju i popravku brodova i čamaca, del. 30.1 i 33.15

 

 

 

 

-

sportski ili rekreacioni ribolov, del. 93.19

 

 

03.1

 

Ribolov

 

 

 

 

Grana obuhvata ribarstvo na moru i kopnenim vodama, na komercijalnoj osnovi, pomoću štapa za pecanje, mreže, kaveza i drugih naprava. Delatnost se može obavljati sa plovila ili obale.

 

 

 

03.11

Morski ribolov

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

ulov ribe na okeanu, moru i priobalni ribolov, uključujući i ulov kitova, na komercijalnoj osnovi

 

 

 

 

-

ulov morskih i slatkovodnih ljuskara i mekušaca

 

 

 

 

-

ulov vodenih životinja: morskih ježeva, sipa, kornjača, krastavaca i dr.

 

 

 

 

-

prikupljanje morskih organizama i produkata: sunđera i prirodnih bisera

 

 

 

 

-

preradu ribe na ribarskim brodovima

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

lov morskih sisara, osim kitova, del. 01.70

 

 

 

 

-

preradu i konzervisanje morskih sisara na brodovima za preradu, del. 10.11

 

 

 

 

-

preradu i konzervisanje ribe, rakova, školjki i mekušaca koja nije povezana s ribolovom, tj. preradu na brodovima opremljenim samo za preradu i konzervisanje ribe ili u pogonima na obali, del. 10.20

 

 

 

 

-

izdavanje plovila s posadom u najam, del. 50.10

 

 

 

 

-

ribolovnu inspekciju, kontrolu i stražu, del. 84.24

 

 

 

 

-

sportski ribolov i sl., del. 93.19

 

 

 

03.12

Slatkovodni ribolov

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

ulov ribe na rekama i jezerima, na komercijalnoj osnovi

 

 

 

 

-

ulov slatkovodnih ljuskara i mekušaca

 

 

 

 

-

ulov slatkovodnih životinja

 

 

 

 

-

sakupljanje slatkovodnih organizama i njihovih proizvoda

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

preradu i konzervisanje ribe, rakova i mekušaca, del. 10.20

 

 

 

 

-

ribolovnu inspekciju, kontrolu i stražu, del. 84.24

 

 

 

 

-

sportski ribolov i sl., del. 93.19

 

 

03.2

 

Akvakulture

 

 

 

 

Grana obuhvata uzgoj i lov vodenih organizama (riba, školjki, mekušaca, biljaka, krokodila, vodozemaca i sl.) uz korišćenje raznih postupaka za poboljšanje prinosa tih organizama u odnosu na mogućnosti u prirodnom okruženju (npr. ishrana i zaštita od drugih životinja i sl.).

 

 

 

 

Gajenje se odnosi na mlade i odrasle jedinke. Uzgoj i ubiranje vodenih organizama može se odvijati u privatnom i državnom vlasništvu.

 

 

 

03.21

Morske akvakulture

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

uzgoj ribe u morskoj vodi, uključujući i uzgoj ukrasnih riba za akvarijume

 

 

 

 

-

proizvodnju mladih ostriga, dagnji, jastoga, škampa i riblje mlađi

 

 

 

 

-

uzgoj morske salate i drugih jestivih morskih trava

 

 

 

 

-

uzgoj i tov ribe u morskoj vodi u rezervoarima

 

 

 

 

-

uzgoj i tov ribe u morskim ribnjacima

 

 

 

 

-

uzgoj morskih crva

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

uzgoj žaba i ostalih vodozemaca, del. 03.22

 

 

 

 

-

sportski ribolov, del. 93.19

 

 

 

03.22

Slatkovodne akvakulture

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

uzgoj i tov ribe u slatkoj vodi, uključujući i ukrasne ribe za akvarijume

 

 

 

 

-

uzgoj školjki, mekušaca, vodozemaca i drugih životinja u slatkoj vodi

 

 

 

 

-

uzgoj žaba

 

 

 

 

-

usluge koje se odnose na mrešćenje i uzgoj riba u ribnjacima

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

uzgoj morskih organizama za akvarijume, del. 03.21

 

 

 

 

-

sportski ribolov, del. 93.19

           

SEKTOR B

 

 

RUDARSTVO

 

 

 

 

Rudarstvo obuhvata eksploataciju svih vrsta mineralnih sirovina: čvrstih (ugalj i rude), tečnih (nafta) i gasovitih (zemni gas). Pod eksploatacijom mineralnih sirovina smatra se izvođenje radova na otvaranju, pripremi i otkopavanju ležišta, kao i transport mineralnih sirovina i izvođenje drugih rudarskih radova u zemlji i na njenoj površini − metodama površinske i podzemne eksploatacije, kao i crpljenjem. Eksploatacijom mineralnih sirovina smatra se i izvođenje radova na pripremi mineralnih sirovina, a u eksploataciji nafte i zemnih gasova i radovi na separaciji nafte i gasa, pripremi nafte i gasa na eksploatacionom polju za transport i skladištenje, izdvajanje prirodnih tečnih gasova (etan, propan, butan i prirodni gazolin) u degazolinažama i sličnim postrojenjima, kao i transport ovih sirovina sabirnim naftovodima i gasovodima na eksploatacionom polju.

 

 

 

 

Pripremom mineralnih sirovina smatraju se svi procesi: usitnjavanja mineralnih sirovina (drobljenje, prosejavanje, mlevenje, klasiranje), koncentracije i/ili separacije korisnih minerala od jalovine (ručno ili automatsko odabiranje, gravitacijska, flotacijska, magnetska i elektrostatička koncentracija, luženje mineralnih sirovina i iskopina i dalje pripremanje rastvora u cilju koncentracije korisnih komponenti), odvodnjavanje proizvoda koncentracije odnosno separacije (zgušnjavanje, filtriranje i sušenje). Pod pripremom mineralnih sirovina smatraju se i svi procesi okrupnjavanja mineralnih sirovina i koncentrata,separacije peska, šljunka i kamena,kao i procesi primarne prerade ukrasnog i drugog kamena.

 

 

 

 

Rudarske delatnosti su razvrstane na oblasti, grane i grupe, prema glavnom mineralu, odnosno metalu koji se eksploatiše. Oblasti 05 i 06 obuhvataju eksploataciju energetskih sirovina (uglja, nafte i prirodnog gasa), a oblasti 07 i 08 − eksploataciju ruda metala, ostalih ruda i kamena. Pojedine tehničke aktivnosti u ovom sektoru mogu se vršiti i od strane trećih pravnih lica, odnosno specijalizovanih preduzeća, kao industrijske usluge (oblast 09).

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

preradu ekstrahovanih sirovina iz rudnika, sektor C (Prerađivačka industrija)

 

 

 

 

-

korišćenje neprerađenih materijala u cilju uređenja terena u građevinarstvu, sektor F (Građevinarstvo)

 

 

 

 

-

flaširanje pijaćih i mineralnih voda na izvorištima i eksploatacionim bunarima, odnosno bušotinama, del. 11.07

 

 

 

 

-

procese usitnjavanja u cilju daljeg tretiranja pojedinih materijala (gline, kamena i drugih minerala) koji se ne izvode u konjunkciji sa rudarskim operacijama, del. 23.9

 

05

 

 

Eksploatacija uglja

 

 

 

 

Obuhvata podzemnu i površinsku eksploataciju uglja i procese pripreme mineralnih sirovina (čišćenje, separacija i drugo) koji se obavljaju na eksploatacionom polju u cilju dobijanja tržišnog proizvoda.

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju koksa (del. 19.10), prateće usluge pri eksploataciji uglja (del. 09.90), kao ni briketa od nafte (del. 19.20).

 

 

05.1

 

Eksploatacija kamenog uglja i antracita

 

 

 

05.10

Eksploatacija kamenog uglja i antracita

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

podzemnu i površinsku eksploataciju kamenog uglja

 

 

 

 

-

čišćenje, separaciju i druge operacije pripreme mineralnih sirovina u cilju poboljšanja kvaliteta ili deponovanja i utovara kamenog uglja i antracita

 

 

 

 

-

iskorišćavanje sitnih frakcija antracita iz jalovinskih deponija

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

eksploataciju mrkog uglja i lignita, del. 05.20

 

 

 

 

-

eksploataciju treseta, del. 08.92

 

 

 

 

-

uslužne delatnosti pri eksploataciji uglja, del. 09.90

 

 

 

 

-

proizvodnju koksa i ostalih produkata koksovanja, del. 19.10

 

 

 

 

-

građevinske radove pri izgradnji rudnika, del. 43.12

 

 

05.2

 

Eksploatacija lignita i mrkog uglja

 

 

 

05.20

Eksploatacija lignita i mrkog uglja

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

podzemnu i površinsku eksploataciju lignita i mrkog uglja

 

 

 

 

-

čišćenje, separaciju i druge operacije pripreme mineralnih sirovina u cilju poboljšanja kvaliteta ili deponovanja i utovara lignita i mrkog uglja

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

eksploataciju kamenog uglja i antracita, del. 05.10

 

 

 

 

-

eksploataciju treseta, del. 08.92

 

 

 

 

-

uslužne delatnosti pri eksploataciji uglja, del. 09.90

 

 

 

 

-

građevinske radove pri izgradnji rudnika, del. 43.12

 

06

 

 

Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

 

 

 

 

Obuhvata eksploataciju sirove nafte, kondenzata i prirodnog gasa na eksploatacionim poljima, eksploataciju uljnih šejlova (škriljaca) i naftnih (katranskih) peskova na eksploatacionim poljima radi dobijanja nafte, kao i prateće operacije, sve do transporta proizvoda van eksploatacionog polja.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

uslužne delatnosti kod eksploatacije nafte i prirodnog gasa, del. 09.10

 

 

 

 

-

istraživanja nafte i gasa i izradu istražnih bušotina, del. 09.10

 

 

 

 

-

proizvodnju derivata nafte, del. 19.20

 

 

 

 

-

geofizička snimanja i izradu geoloških karata, del. 71.12

 

 

06.1

 

Eksploatacija sirove nafte

 

 

 

06.10

Eksploatacija sirove nafte

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

eksploataciju naftnih i naftno-gasnih ležišta

 

 

 

 

-

postupke za izdvajanje sirove nafte (dekantacija, desalinizacija, dehidratacija, stabilizacija, itd.)

 

 

 

 

-

eksploataciju uljnih šejlova (škriljaca) i naftnih (katranskih, bituminoznih) peskova i procese dobijanja sirove nafte

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

istraživanja nafte i gasa i izradu istražnih bušotina, del. 09.10

 

 

 

 

-

uslužne delatnosti kod eksploatacije nafte i prirodnog gasa, del. 09.10

 

 

 

 

-

proizvodnju derivata nafte, del. 19.20

 

 

 

 

-

izdvajanje tečnog naftnog gasa u rafinerijama nafte, del. 19.20

 

 

 

 

-

cevovodni transport van eksploatacionog polja, del. 49.50

 

 

06.2

 

Vađenje prirodnog gasa

 

 

 

06.20

Eksploatacija prirodnog gasa

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

eksploataciju prirodnog gasa

 

 

 

 

-

izdvajanje kondenzata

 

 

 

 

-

isušivanje i razdvajanje frakcija tečnih ugljovodonika

 

 

 

 

-

desumporisanje gasa

 

 

 

 

-

utečnjavanje i regasifikaciju prirodnog gasa

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

istraživanja nafte i gasa i izradu istražnih bušotina, del. 09.10

 

 

 

 

-

uslužne delatnosti kod eksploatacije nafte i gasa, del. 09.20

 

 

 

 

-

izdvajanje tečnog naftnog gasa u rafinerijama nafte, del. 19.20

 

 

 

 

-

proizvodnju industrijskih gasova, del. 20.11

 

 

 

 

-

cevovodni transport van eksploatacionog polja, del. 49.50

 

07

 

 

Eksploatacija ruda metala

 

 

 

 

Obuhvata eksploataciju metaličnih mineralnih sirovina metodama podzemne i površinske eksploatacije. Eksploatacija obuhvata i procese pripreme mineralnih sirovina (usitnjavanje, flotacija, luženje, odvodnjavanje, itd.), kao i procese sinterovanja i kalcinacije koncentrata na eksploatacionom polju.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

prženje koncentrata pirita u cilju dobijanja sumporne kiseline, del. 20.13

 

 

 

 

-

proizvodnju aluminijum-oksida iz ruda boksita, del. 24.42

 

 

 

 

-

rad visokih peći i peći za topljenje ruda i koncentrata, del. 24

 

 

07.1

 

Eksploatacija ruda gvožđa

 

 

 

07.10

Eksploatacija ruda gvožđa

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

eksploataciju ruda gvožđa

 

 

 

 

-

procese pripreme ruda gvožđa

 

 

 

 

-

aglomeraciju ruda gvožđa na eksploatacionom polju

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

eskploataciju i pripremu ruda pirita i pirhotina, del. 08.91

 

 

07.2

 

Eksploatacija ostalih ruda metala

 

 

 

 

Obuhvata eskploataciju ostalih ruda metala.

 

 

 

07.21

Eksploatacija ruda urana i torijuma

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

eksploataciju i procese pripreme ruda urana i torijuma

 

 

 

 

-

proizvodnju žutog kolača

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

obogaćivanje ruda urana i torijuma, del. 20.13

 

 

 

 

-

proizvodnju metalnog urana iz uranovog oskida, del. 24.46

 

 

 

 

-

topljenje i rafinaciju urana, del. 24.46

 

 

 

07.29

Eksploatacija ruda ostalih crnih, obojenih, plemenitih i drugih metala

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

eksploataciju i pripremu ostalih ruda crnih, obojenih, lakih, legirajućih, plemenitih i retkih metala:

 

 

 

 

*

mangan, hrom, titan, vanadijum, nikl, kobalt, bizmut, volfram, kalaj, bakar, molibden, olovo i cink, antimon, živa, arsen, aluminijum, litijum, rubidijum i cezijum, berilijum, stroncijum, niobijum i tantal, cirkonijum i hafnijum, skandijum, germanijum, renijum, talijum, galijum, kadmijum, indijum, selen i telur, kao i grupa elemenata retkih zemalja

 

 

 

 

*

zlato, srebro i platinska grupa metala (platina, paladijum, iridijum, osmijum, rutenijum i rodijum)

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

eksploataciju i pripremu ruda urana i torijuma, del. 07.21

 

 

 

 

-

proizvodnju aluminijum-oksida iz boksita, del. 24.42

 

 

 

 

-

proizvodnju niklovog i bakrovog sulfata, del. 24.44 i 24.45

 

08

 

 

Ostalo rudarstvo

 

 

 

 

Obuhvata eksploataciju ruda, kamena i sirovina za proizvodnju građevinskih materijala u rudnicima, kamenolomima, šljunkarama (van korita rečnih tokova) itd. Proizvodi se najčešće koriste u građevinarstvu (pesak, šljunak, kamen) kao sirovine za proizvodnju cementa, opeke i drugih materijala i hemikalija (glina, laporac, krečnjak i drugo).

 

 

 

 

Ne obuhvata dalju preradu ruda i kamena (osim drobljenja, mlevenja, rezanja, pranja, sušenja, separacije, mešanja).

 

 

08.1

 

Eksploatacija kamena, peska, gline i drugih sirovina za građevinske materijale

 

 

 

08.11

Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

eksploataciju, grubu obradu i sečenje građevinskog i ukrasnog kamena (mermer, granit, peščar i dr.)

 

 

 

 

-

lomljenje i drobljenje ukrasnog i građevinskog kamena

 

 

 

 

-

eksploataciju, drobljenje i prosejavanje krečnjaka

 

 

 

 

-

eksploataciju gipsa i anhidrita

 

 

 

 

-

eksploataciju krede i dolomita

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

eksploataciju sirovina za hemijsku industriju i proizvodnju mineralnih đubriva, del. 08.91

 

 

 

 

-

proizvodnju kalcinisanog dolomita kreča, del. 23.52

 

 

 

 

-

rezanje, oblikovanje i glačanje arhitektonskog kamena van kamenoloma, del. 23.70

 

 

 

08.12

Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

eksploataciju industrijskog peska, građevinskog peska i šljunka

 

 

 

 

-

drobljenje i prosejavanje šljunka

 

 

 

 

-

eksploataciju građevinskog peska

 

 

 

 

-

eksploataciju opekarske gline, vatrostalne gline i kaolina

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

eksploataciju uljnog (bituminoznog, katranskog) peska, del. 06.10

 

 

08.9

 

Eksploatacija ostalih ruda i kamena

 

 

 

08.91

Eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih đubriva i hemikalija

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

eksploataciju fosforita i kalijumovih soli

 

 

 

 

-

eksploataciju samorodnog sumpora

 

 

 

 

-

eksploataciju pirita i pirhotina

 

 

 

 

-

eksploataciju barita i viterita (barijum-sulfata i barijum-karbonata), kizerita (magnezijum-sulfata), borata (minerala bora)

 

 

 

 

-

eksploataciju jadarita (natrijum-bor-litijum silikat hidroksida) do proizvodnje borne kiseline, litijum-karbonata i natrijum-sulfata na eksploatacionom polju primenom procesa pripreme mineralnih sirovina

 

 

 

 

-

eksploataciju prirodnih pigmenata, fluorita i drugih minerala kao sirovina za hemijsku industriju

 

 

 

 

-

eksploataciju guana

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

eksploataciju halita (natrijum-hlorida), del. 08.93

 

 

 

 

-

prženje koncentrata pirita, del. 20.13

 

 

 

 

-

proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, del. 20.15

 

 

 

08.92

Eksploatacija treseta

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

eksploataciju treseta

 

 

 

 

-

primarnu preradu treseta radi poboljšanja kvaliteta, lakšeg skladištenja ili transporta

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

uslužne delatnosti kod eksploatacije treseta, del. 09.90

 

 

 

 

-

proizvodnju briketa od treseta, del. 19.20

 

 

 

 

-

proizvodnju baštenske zemlje (smese treseta, humusa, peska, gline, đubriva i sl.), del. 20.15

 

 

 

 

-

proizvodnju proizvoda od treseta, del. 23.99

 

 

 

08.93

Eksploatacija natrijum-hlorida

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

eksploataciju halita (natrijum-hlorida) iz ležišta, uključujući rastvaranje i pumpanje

 

 

 

 

-

proizvodnju soli isparavanjem morske vode ili drugih slanih voda

 

 

 

 

-

usitnjavanje, prečišćavanje i rafinaciju soli koje obavlja proizvođač

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

preradu soli radi dobijanja jestive soli, npr. jodiranje bez eksploatacije, del. 10.84

 

 

 

 

-

proizvodnju pijaće vode desalinizacijom slanih voda, del. 36.00

 

 

 

08.99

Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

eksploataciju različitih minerala kao što su:

 

 

 

 

*

abrazivi, azbest, fosilno brašno, grafit, talk, feldspat i dr.

 

 

 

 

*

drago i poludrago kamenje, kvarc, liskun i dr.

 

 

 

 

*

prirodni asfalt i bitumen

 

09

 

 

Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima

 

 

 

 

Obuhvata specijalizovane usluge u rudarstvu, za naknadu. Ovo obuhvata usluge kod istraživanja mineralnih sirovina od prospekcije do detaljnih istraživanja ležišta, kao što su uzorkovanje i obrada uzoraka, izvođenje istražnog bušenja, izrada eksploatacionih bušotina za naftu, hidrogeološka i geomehanička ispitivanja, miniranja u rudnicima, izrada jamskih prostorija, iskopavanje i odlaganje kopovske raskrivke, kao i transport rude na eksploatacionom polju do postrojenja za pripremu mineralnih sirovina itd.

 

 

09.1

 

Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa

 

 

 

09.10

Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

usluge koje se obavljaju pri istraživanju i eksploataciji nafte i gasa za naknadu:

 

 

 

 

*

usluge pri prospekcijskim i detaljnim geološkim istraživanjima

 

 

 

 

*

istražno bušenje i izvođenje ostalih radova u konjukciji s tim

 

 

 

 

*

utečnjavanje ili regasifikaciju u cilju transporta na eksploatacionom polju

 

 

 

 

*

usluge odvodnjavanja i pumpanja za naknadu

 

 

 

 

*

probno bušenje u vezi sa eksploatacijom nafte i gasa

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

navedene aktivnosti koje obavlja sam nosilac odobrenja za istraživanje ili eksploataciju naftnog ili gasnog polja, del. 06.10 i 06.20

 

 

 

 

-

servisiranje i održavanje rudarskih mašina i uređaja, del. 33.12

 

 

 

 

-

utečnjavanje ili regasifikaciju koja se obavlja kod transporta van eksploatacionog polja, del. 52.21

 

 

 

 

-

inženjerske aktivnosti i tehnički konsalting kod geofizičkih, seizmičkih i geoloških istraživanja, del. 71.12

 

 

09.9

 

Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda

 

 

 

09.90

Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda

 

 

 

 

Podrazumeva pružanje usluga u vezi sa eksploatacijom ostalih ruda i kamena obuhvaćenih u oblastima 05, 07 i 08 za naknadu.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

usluge kod istraživanja mineralnih sirovina

 

 

 

 

-

miniranja u rudnicima

 

 

 

 

-

izradu jamskih prostorija

 

 

 

 

-

iskopavanje i odlaganje kopovske raskrivke

 

 

 

 

-

transport rude na eksploatacionom polju

 

 

 

 

-

odvodnjavanje i ispumpavanje

 

 

 

 

-

istražno bušenje i sondiranje

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

upravljanje rudnicima i kamenolomima za naknadu, del. 05, 07 i 08

 

 

 

 

-

servisiranje i održavanje rudarske mehanizacije, del. 33.12

 

 

 

 

-

inženjerske aktivnosti i tehnički konsalting kod geofizičkih, seizmičkih i geoloških istraživanja, del. 71.12

           

SEKTOR C

 

 

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

 

 

 

 

Obuhvata fizičku ili hemijsku transformaciju materijala, supstanci ili komponenti u nove proizvode, iako se ovo ne može koristiti kao jedinstveni kriterijum za definisanje prerađivačke delatnosti (videti napomenu o obradi otpadaka koja sledi). Materijali, supstance ili komponente koji se transformišu jesu sirovine koje predstavljaju proizvode poljoprivrede, šumarstva, ribolova, vađenja ruda i kamena, kao i proizvode drugih prerađivačkih delatnosti. Suštinska promena, obnova ili rekonstrukcija robe, opšte gledano, smatra se prerađivačkom delatnošću.

 

 

 

 

Krajnji proizvod (autput) prerađivačke industrije može biti gotov, u smislu da je spreman za korišćenje ili potrošnju, ili polugotov, u smislu da postaje input za dalju industrijsku preradu. Npr. autput rafinisanja aluminijuma je input koji se koristi u primarnoj proizvodnji aluminijuma; primarni aluminijum je input za izvlačenje aluminijumske žice; aluminijumska žica je input za proizvodnju fabrikovanih proizvoda od žice.

 

 

 

 

Proizvodnja specijalizovanih delova i komponenti, kao i pribora uz mašine i opremu, svrstava se u istu klasu kao i proizvodnja mašina i opreme za koje su delovi i pribor namenjeni. Proizvodnja nespecijalizovanih delova i komponenti mašina i opreme (npr. motora, klipova, električnih motora, električnih sklopova, ventila, menjača, kugličnih ležajeva) svrstava se u odgovarajuću klasu proizvodnje bez obzira na mašine i opremu za koju se ovi proizvodi mogu upotrebiti. Međutim, izrada specijalizovanih komponenti i pribora livenjem u kalupe ili izvlačenjem plastičnih materijala uključena je u granu 22.2.

 

 

 

 

Sklapanje komponenti industrijskih proizvoda smatra se prerađivačkom industrijom i uključuje sklapanje proizvoda od onih iz sopstvene proizvodnje ili od onih koje su nabavljene.

 

 

 

 

Reciklaža otpada, tj. prerada otpada u sekundarne sirovine, klasifikovana je u granu 38.3. Sve dok podrazumeva fizičke ili hemijske transformacije ne smatra se delom prerađivačke industrije. Primarna svrha tih delatnosti jeste prerada ili obrada otpada i one su zato svrstane u sektor E. Međutim, proizvodnja novih gotovih proizvoda (za razliku od proizvodnje sekundarnih sirovina) svrstava se u prerađivačku industriju čak i ako se u tim procesima otpad koristi kao input. Na primer, proizvodnja srebra od filmskog otpada smatra se procesom prerađivačke industrije.

 

 

 

 

Specijalizovano održavanje i popravka industrijskih, komercijalnih i sličnih mašina i opreme u principu se svrstavaju u oblast 33. Međutim, popravka računara i proizvoda za ličnu upotrebu i korišćenje u domaćinstvu svrstana je u oblast 95, dok je popravka motornih vozila klasifikovana u oblast 45.

 

 

 

 

Instaliranje mašina i opreme, kada se obavlja kao specijalizovana delatnost, svrstava se u grupu 33.20.

 

 

 

 

Napomena

 

 

 

 

Granica između prerađivačke industrije i drugih delatnosti Klasifikacije nije jasno povučena. Generalno, aktivnosti koje se obavljaju u okviru prerađivačke industrije podrazumevaju transformaciju materijala u nove proizvode. Njihov autput je novi proizvod. Međutim, definicija toga šta čini novi proizvod može da bude subjektivna. Radi pojašnjenja, navodimo aktivnosti koje se prema Klasifikaciji smatraju prerađivačkom industrijom:

 

 

 

 

-

prerada sveže ribe (vađenje školjki iz ljušture i pravljenje fileta od riba), ali ne na ribarskim brodovima, del. 10.20

 

 

 

 

-

pasterizacija mleka i punjenje boca mlekom, del. 10.51

 

 

 

 

-

štamparske i prateće aktivnosti, del. 18.1

 

 

 

 

-

prerada kože, del. 15.11

 

 

 

 

-

zaštita drveta, del. 16.10

 

 

 

 

-

galvaniziranje, toplotna obrada metala i poliranje, del. 25.61

 

 

 

 

-

rekonstrukcija ili prerada mašina (npr. automobilski motori), del. 29.10

 

 

 

 

-

prerada automobilskih guma, del. 22.11

 

 

 

 

Nasuprot tome, postoje delatnosti/aktivnosti koje su, iako ponekad podrazumevaju procese transformacije, svrstane u druge oblasti Klasifikacije. To su:

 

 

 

 

-

seča drveća - sektor A

 

 

 

 

-

prerada poljoprivrednih proizvoda - sektor A

 

 

 

 

-

prerada ruda i drugih minerala - sektor B

 

 

 

 

-

građevinska izgradnja i prateće operacije koje se izvode na gradilištima - sektor F

 

 

 

 

-

pakovanje, prepakivanje ili pakovanje u boce proizvoda kao što su alkoholna pića ili hemikalije; sortiranje otpada; mešanje boja prema narudžbini kupaca; sečenje metala prema nalogu kupaca, čime se stvara modifikovana verzija istog proizvoda - sektor G

 

10

 

 

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

 

 

 

 

Obuhvata preradu proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva radi dobijanja hrane za ljude ili životinje, a uključena je i proizvodnja različitih međufaznih proizvoda. U ovoj delatnosti često ima nusproizvoda veće ili manje vrednosti (npr. koža pri klanju životinja, uljna pogača pri proizvodnji ulja i dr.).

 

 

 

 

Grupisanje u ovoj oblasti izvršeno je prema vrstama proizvoda: meso, riba, voće i povrće, masti i ulja, mlečni proizvodi, mlinski proizvodi, hrana za životinje, ostali prehrambeni proizvodi i piće. Proizvoditi se može za svoj ili za tuđ račun (npr. klanje po narudžbini stranke).

 

 

 

 

Pojedine delatnosti (npr. one koje se obavljaju u pekarama, poslastičarnicama ili mesarama koje prodaju svoje proizvode) smatraju se prerađivačkom delatnošću, iako je reč o trgovini na malo proizvodima proizvođača koji poseduju svoje radnje. U slučajevima kada je prerada minimalna i ne dovodi do prave transformacije, proizvodna jedinica svrstava se u sektor G.

 

 

 

 

Pripremanje hrane za trenutnu upotrebu svrstano je u oblast 56.

 

 

 

 

Proizvodnja hrane za životinje od klaničnih otpadaka ili drugih sporednih proizvoda razvrstana je u granu 10.9. Prerada ostataka i otpadaka kod proizvodnje hrane i pića u sekundarne sirovine svrstana je u granu 38.3, a odlaganje tih otpadaka u grupu 38.21.

 

 

10.1

 

Prerada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa

 

 

 

10.11

Prerada i konzervisanje mesa

 

 

 

 

Obuhvata delatnost klanica koje se bave klanjem, pripremanjem i pakovanjem mesa: govedine, svinjetine, jagnjetine, zečetine, ovčetine itd.

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju svežeg, rashlađenog ili smrznutog mesa s kostima

 

 

 

 

-

proizvodnju svežeg, rashlađenog ili smrznutog mesa u komadima

 

 

 

 

-

klanje i preradu kitova na kopnu ili na specijalizovanim (plovilima) brodovima

 

 

 

 

-

pripremu sirovih krupnih i sitnih koža iz klanica

 

 

 

 

-

proizvodnju jestivih životinjskih masti

 

 

 

 

-

preradu životinjskih iznutrica

 

 

 

 

-

proizvodnju tabačke (čupane) vune

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju jestive masti od živine, del. 10.12

 

 

 

 

-

pakovanje mesa, del. 82.92

 

 

 

10.12

Prerada i konzervisanje živinskog mesa

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

klanje, pripremu i pakovanje živine

 

 

 

 

-

proizvodnju svežeg, rashlađenog ili zamrznutog živinskog mesa

 

 

 

 

-

proizvodnju jestivih masnoća od živine

 

 

 

 

-

proizvodnju perja i paperja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

pakovanje živinskog mesa, del. 82.92

 

 

 

10.13

Proizvodnja mesnih prerađevina

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju sušenog, soljenog ili dimljenog mesa

 

 

 

 

-

proizvodnju mesnih prerađevina: kobasica, salama, krvavica i džigernjača, salfalada, pašteta, kuvane šunke i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju pripremljenih jela od mesa, del. 10.85

 

 

 

 

-

proizvodnju pripremljenih supa od mesa, del. 10.89

 

 

 

 

-

trgovinu na veliko mesom i proizvodima od mesa, del. 46.32

 

 

 

 

-

usluge pakovanja, del. 82.92

 

 

10.2

 

Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca

 

 

 

10.20

Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

preradu i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca zamrzavanjem, dubokim zamrzavanjem, sušenjem, kuvanjem, dimljenjem, soljenjem, stavljanjem u salamuru, stavljanjem u konzerve i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju proizvoda od ribe, ljuskara i mekušaca: kuvana riba, riblji fileti, ikra, kavijar, zamene za kavijar i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju hrane od ribe i drugih vodenih organizama, za ljude i životinje

 

 

 

 

-

delatnost brodova koji se isključivo bave preradom i konzervisanjem ribe

 

 

 

 

-

preradu morskog rastinja

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

preradu i konzervisanje ribe na ribarskim brodovima, del. 03.11

 

 

 

 

-

preradu kitova na kopnu ili na specijalizovanim brodovima, del. 10.11

 

 

 

 

-

proizvodnju ulja i masti od morskih životinja, del. 10.41

 

 

 

 

-

proizvodnju gotovih zaleđenih jela od ribe, del. 10.85

 

 

 

 

-

proizvodnju supa od ribe, del. 10.89

 

 

10.3

 

Prerada i konzervisanje voća i povrća

 

 

 

10.31

Prerada i konzervisanje krompira

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

preradu i konzervisanje krompira:

 

 

 

 

*

proizvodnju smrznutog krompira

 

 

 

 

*

proizvodnju sušenog krompira za pripremu pirea

 

 

 

 

*

proizvodnju pomfrita i sličnih proizvoda

 

 

 

 

*

proizvodnju čipsa (hruskavog krompira)

 

 

 

 

*

proizvodnju brašna, prekrupe i dr. od krompira

 

 

 

 

*

industrijsko ljušćenje krompira

 

 

 

10.32

Proizvodnja sokova od voća i povrća

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju sokova od voća ili povrća

 

 

 

 

-

proizvodnju koncentrata od svežeg voća i povrća

 

 

 

10.39

Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju hrane u kojoj je glavni sastojak voće ili povrće, osim gotovih jela, zamrznutih ili konzervisanih

 

 

 

 

-

konzervisanje voća, jezgrastog voća (orahoplodnica) ili povrća zamrzavanjem, sušenjem, stavljanjem u ulje ili sirće, stavljanjem u konzerve i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju prehrambenih proizvoda od voća ili povrća

 

 

 

 

-

proizvodnju kompota, džema, marmelade i voćnog želea

 

 

 

 

-

prženje jezgrastog voća (orahoplodnica)

 

 

 

 

-

proizvodnju namaza i drugih proizvoda od jezgrastog voća (orahoplodnica)

 

 

 

 

-

proizvodnju lako kvarljive hrane od voća ili povrća kao što su salate, mešane salate i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju očišćenog ili narezanog voća

 

 

 

 

-

proizvodnju sojinog sira (tofua)

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju sokova od voća i povrća, del. 10.32

 

 

 

 

-

proizvodnju brašna ili prekrupe od suvih mahuna, del. 10.61

 

 

 

 

-

proizvodnju kandiranog voća i jezgrastog voća, del. 10.82

 

 

 

 

-

proizvodnju gotovih jela od povrća, del. 10.85

 

 

 

 

-

proizvodnju veštačkih koncentrata, del. 10.89

 

 

10.4

 

Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju sirovih i rafinisanih ulja i masti biljnog i životinjskog porekla, osim topljenja i rafinisanja slanine i drugih jestivih životinjskih masti.

 

 

 

10.41

Proizvodnja ulja i masti

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju raznih vrsta sirovog biljnog ulja: maslinovog, sojinog, palminog, suncokretovog, ulja iz pamučnog semena, ulja od repice ili slačice, lanenog ulja i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju neodmašćenog brašna i prekrupe mlevenjem uljnog semenja, plodova uljnog jezgrastog voća i uljnih koštica i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju rafinisanog biljnog ulja

 

 

 

 

-

obradu biljnog ulja

 

 

 

 

-

proizvodnju nejestivih životinjskih ulja i masti

 

 

 

 

-

proizvodnju ribljeg ulja i ulja od morskih sisara

 

 

 

 

-

proizvodnju pamučnog lintresa (otpadno pamučno vlakno), uljne pogače i drugih nusproizvoda pri proizvodnji ulja

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

topljenje i rafinisanje slanine i drugih jestivih životinjskih masnoća, del. 10.11

 

 

 

 

-

proizvodnju margarina, del. 10.42

 

 

 

 

-

mokro mlevenje kukuruza

 

 

 

 

-

proizvodnju kukuruznog ulja, del. 10.62

 

 

 

 

-

proizvodnju ulja, masti i maslaca od kakaoa, del. 10.82

 

 

 

 

-

proizvodnju eteričnih ulja, del. 20.53

 

 

 

 

-

proizvodnju hemijski modifikovanih ulja i masti, del. 20.59

 

 

 

10.42

Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju margarina

 

 

 

 

-

proizvodnju mešavina margarina s dodacima i sličnih namaza

 

 

 

 

-

proizvodnju mešanih masnoća za kuvanje

 

 

10.5

 

Proizvodnja mlečnih proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.51

 

Prerada mleka i proizvodnja sireva

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju svežeg, pasterizovanog, sterilizovanog i homogenizovanog mleka ili obradu mleka na visokoj temperaturi

 

 

 

 

-

proizvodnju napitaka od mleka

 

 

 

 

-

proizvodnju mleka u prahu ili kondenzovanog mleka, zaslađenog ili nezaslađenog

 

 

 

 

-

proizvodnju pavlake

 

 

 

 

-

proizvodnju maslaca

 

 

 

 

-

proizvodnju jogurta

 

 

 

 

-

proizvodnju sira i urde

 

 

 

 

-

proizvodnju surutke

 

 

 

 

-

proizvodnju kazeina, mlečnog šećera (laktoze) i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju sirovog kravljeg mleka, del. 01.41

 

 

 

 

-

proizvodnju sirovog mleka (ovaca, koza, konja, magaraca, kamila i dr.), del. 01.43, 01.44 i 01.45

 

 

 

 

-

proizvodnju zamena za mleko, sir i sl., del. 10.89

 

 

 

10.52

Proizvodnja sladoleda

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju sladoleda i drugih jestivih smrznutih smesa

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju sladoleda u poslastičarnicama i automatima za sladoled, del. 56.10

 

 

10.6

 

Proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i skrobnih proizvoda

 

 

 

 

Obuhvata mlevenje žitarica ili povrća radi dobijanja brašna ili prekrupe, mlevenje, čišćenje i poliranje pirinča i pripremanje mešavina od brašna od ovih proizvoda. Ovde spada i mokro mlevenje kukuruza i povrća, kao i proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda.

 

 

 

10.61

Proizvodnja mlinskih proizvoda

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

mlevenje žita: proizvodnju brašna, griza, prekrupe ili peleta od pšenice, raži, ovsa, kukuruza i drugih vrsta žita

 

 

 

 

-

obradu pirinča: proizvodnju blanširanog, poliranog, glaziranog, delimično kuvanog ili konvertovanog pirinča

 

 

 

 

-

proizvodnju cerealija za doručak

 

 

 

 

-

proizvodnju pirinčanog brašna

 

 

 

 

-

mlevenje povrća: proizvodnju brašna i prekrupe od sušenog mahunastog povrća, korenja i gomolja

 

 

 

 

-

proizvodnju mešavine brašna za pravljenje hleba, kolača, sitnog suvog peciva, palačinki i dr.

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju brašna i prekrupe od krompira, del. 10.31

 

 

 

 

-

vlažno mlevenje kukuruza, del. 10.62

 

 

 

10.62

Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju skroba od pirinča, krompira, kukuruza i dr.

 

 

 

 

-

vlažno mlevenje (kukuruza)

 

 

 

 

-

proizvodnju kukuruznog ulja

 

 

 

 

-

proizvodnju glukoze, sirupa od glukoze, maltoze i dr.

 

 

 

 

-

proizvodnju glutena

 

 

 

 

-

proizvodnju tapioke i zamena za tapioku pripremljenih od skroba

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju laktoze, del. 10.51

 

 

 

 

-

proizvodnju šećera od trske ili repe, del. 10.81

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7

 

Proizvodnja pekarskih proizvoda i testenine

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju pekarskih proizvoda, makarona, nodli i sličnih proizvoda.

 

 

 

10.71

Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača

 

 

 

 

Obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju pekarskih proizvoda:

 

 

 

 

*

hleba i peciva

 

 

 

 

*

slatkiša, kolača, pita, palačinki, vafli, kifli itd.

 

 

 

 

Ne obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

svih dugotrajnih pekarskih proizvoda, del. 10.72

 

 

 

 

-

testenine, del. 10.73

 

 

 

 

-

pekarskih proizvoda za trenutno konzumiranje, del. 56

 

 

 

10.72

Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

dvopeka i "suvih" pekarskih proizvoda

 

 

 

 

-

keksa

 

 

 

 

-

konzervisanih proizvoda od testa i konzervisanih kolača

 

 

 

 

-

slatkih ili slanih proizvoda za grickanje (kolačića, krekera, pereca)

 

 

 

 

-

oblandi i korneta

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju čipsa i sličnih proizvoda od krompira, del. 10.31

 

 

 

10.73

Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

makarona i rezanaca, kuvanih ili nekuvanih, punjenih ili nepunjenih

 

 

 

 

-

kuskusa i dr.

 

 

 

 

-

zamrznute ili konzervisane testenine

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju gotovih jela s testeninom, del. 10.85

 

 

 

 

-

proizvodnju gotovih supa s testeninom, del. 10.89

 

 

10.8

 

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju šećera i proizvoda od šećera, gotovih jela, kafe, čaja, začina, kao i lako kvarljivih prehrambenih proizvoda i specijaliteta.

 

 

 

10.81

Proizvodnja šećera

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

i rafinaciju šećera ili supstituta šećera iz sokova trske, repe, javora, palme i dr.

 

 

 

 

-

šećernog sirupa

 

 

 

 

-

melase

 

 

 

 

-

javorovog sirupa i šećera

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju glukoze i sirupa od glukoze i maltoze, del. 10.62

 

 

 

10.82

Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda

 

 

 

 

Obuhvata proizvodnju:

 

 

 

 

-

kakaoa, kakao-maslaca, kakao-masti, kakao-ulja i dr.

 

 

 

 

-

čokolade i čokoladnih bombona

 

 

 

 

-

konditorskih proizvoda: karamele, nugata, fondana, bele čokolade i dr.

 

 

 

 

-

guma za žvakanje

 

 

 

 

-

kandiranog voća, koštunjavog voća (orahoplodnica), kora od voća i drugih delova biljaka

 

 

 

 

-

bombona za olakšavanje zdravstvenih tegoba

 

 

 

 

Ne obuhvata:

 

 

 

 

-

proizvodnju saharoze, del. 10.81