Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA OCENU EKONOMSKE OPRAVDANOSTI ODREĐIVANJA PODRUČJA SLOBODNE ZONE

("Sl. glasnik RS", br. 69/2006)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se bliži kriterijumi iz člana 7. stav 2. Zakona o slobodnim zonama za ocenu ekonomske opravdanosti određivanja područja slobodne zone (u daljem tekstu: zona).

Član 2

Određivanje područja zone je ekonomski opravdano, naročito ako se na tom području nalazi vazduhoplovno ili rečno pristanište otvoreno za međunarodni saobraćaj ili je to područje povezano sa magistralnim putevima uključenim u mrežu evropskih puteva (E) ili je to područje za koje su u okviru Nacionalnog investicionog plana za period od 2006. do 2011. godine prihvaćeni projekti koji podstiču privredni razvoj tog područja, i ako:

1) planirani obim investicionog ulaganja (izgradnja infrastrukture i objekata u okviru zone, oprema i dr.) prelazi iznos od tri miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, od čega u prvoj godini rada zone prelazi iznos od jednog miliona evra u dinarskoj protivvrednosti;

2) planirani obim stranog ulaganja iznosi najmanje 50% od ukupnog investicionog ulaganja u zonu;

3) planirani obim proizvodnje robe i pružanja usluga u zoni, prodaje te robe i usluga i tržišta na koja će se roba i usluge plasirati pokazuju pozitivan efekat na spoljnotrgovinski bilans Republike Srbije;

4) plan zapošljavanja lica kod privrednog društva za upravljanje zonom i kod korisnika zone predviđa zapošljavanje najmanje 100 lica u prve dve godine rada zone;

5) planirana nabavka sredstava za proizvodnju uključuje novu opremu kojom se vrši transfer savremenih tehnologija i smanjuju rashodi poslovanja;

6) davanje saglasnosti za određivanje područja zone na kome se nalazi privredni subjekat koji je u postupku restrukturiranja omogućava ubrzanu realizaciju procesa privatizacije.

Član 3

Određivanje područja zone je ekonomski opravdano posebno ako se u zoni planira obavljanje delatnosti i poslovnih aktivnosti, i to:

1) proizvodnja tekstilnih prediva i tkanina;

2) proizvodnja odevnih predmeta, dorada i bojenje krzna;

3) prerada kože i proizvodnja predmeta od kože;

4) proizvodnja osnovnih metala;

5) proizvodnja standardnih metalnih proizvoda;

6) proizvodnja mašina i uređaja;

7) proizvodnja kancelarijskih i računskih mašina;

8) proizvodnja električnih mašina i aparata;

9) proizvodnja radio, tv i komunikacione opreme;

10) proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata;

11) proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica;

12) proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava.

Član 4

Određivanje područja zone smatra se ekonomski opravdanim ako će poslovanje u zoni doprineti ostvarenju strategije razvoja i mera ekonomske politike Vlade i ako se:

1) područje zone nalazi na nedovoljno razvijenim područjima Republike Srbije;

2) obavljanjem planiranih privrednih delatnosti u zoni pozitivno utiče na razvoj privrednih subjekata koji posluju van zone.

Član 5

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".