Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA OCENU EKONOMSKE OPRAVDANOSTI ODREĐIVANJA PODRUČJA SLOBODNE ZONE

("Sl. glasnik RS", br. 63/2020)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se bliži kriterijumi iz člana 7. stav 2. Zakona o slobodnim zonama za ocenu ekonomske opravdanosti određivanja područja slobodne zone (u daljem tekstu: zona).

Član 2

Određivanje područja zone je ekonomski opravdano, naročito ako se na tom području nalazi vazduhoplovno pristanište ili se to područje nalazi u neposrednom zaleđu luke, ili je to područje povezano sa magistralnim putevima uključenim u mrežu evropskih puteva (E) ili je u blizini železničke pruge povezane sa trans-evropskom mrežom saobraćajnica ili je to područje za koje su u okviru Nacionalnog investicionog plana prihvaćeni projekti koji podstiču privredni razvoj tog područja, i ako:

1) planirani obim investicionog ulaganja (izgradnja infrastrukture i objekata u okviru zone, oprema i dr.), prelazi iznos od tri miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, od čega u prvoj godini rada zone prelazi iznos od jednog miliona evra u dinarskoj protivvrednosti;

2) planirani obim proizvodnje robe i pružanja usluga u zoni, prodaje te robe i usluga i tržišta na koja će se roba i usluge plasirati pokazuju pozitivan efekat na spoljnotrgovinski bilans Republike Srbije;

3) plan zapošljavanja lica kod korisnika zone predviđa zapošljavanje najmanje 100 lica u prve dve godine rada zone;

4) planirana nabavka sredstava za proizvodnju uključuje i novu opremu kojom se vrši transfer savremenih tehnologija i smanjuju rashodi poslovanja.

Član 3

Određivanje područja zone je ekonomski opravdano posebno ako se u zoni, pored proizvodnih, planira i obavljanje drugih privrednih aktivnosti kojima se ne ugrožava životna sredina, zdravlje ljudi, materijalna dobra i bezbednost zemlje.

Član 4

Određivanje područja zone smatra se ekonomski opravdanim ako će poslovanje u zoni doprineti ostvarenju strategije razvoja i mera ekonomske politike Vlade, i ako se:

1) područje zone nalazi na nedovoljno razvijenim područjima Republike Srbije;

2) obavljanjem planiranih privrednih delatnosti u zoni pozitivno utiče na razvoj privrednih subjekata koji posluju van zone.

Član 5

Određivanje područja proširenja zone je ekonomski opravdano naročito ako se ono nalazi u blizini područja zone, odnosno na teritoriji jedinice lokalne samouprave, za koje je Vlada donela rešenje o određivanju područja zone, i ako:

1) planirani obim investicionog ulaganja (izgradnja infrastrukture i objekata u okviru zone, oprema i dr.), na području proširenja zone prelazi iznos od jednog i po miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, od čega u prvoj godini rada na području proširenja prelazi iznos od pola miliona evra u dinarskoj protivvrednosti;

2) planirani obim proizvodnje robe i pružanja usluga na području proširenja zone, prodaje te robe i usluga i tržišta na koja će se roba i usluge plasirati pokazuju pozitivan efekat na spoljnotrgovinski bilans Republike Srbije;

3) plan zapošljavanja lica kod korisnika na području proširenja zone predviđa zapošljavanje najmanje 50 lica u prve dve godine rada na tom području;

4) planirana nabavka sredstava za proizvodnju uključuje i novu opremu kojom se vrši transfer savremenih tehnologija i smanjuju rashodi poslovanja.

Član 6

Određivanje područja proširenja zone je ekonomski opravdano i ako se područje koje je predmet proširenja zone nalazi na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave, i ako:

1) planirani obim investicionog ulaganja (izgradnja infrastrukture i objekata u okviru zone, oprema i dr.), na području proširenja zone prelazi iznos od tri miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, od čega u prvoj godini rada na području proširenja zone prelazi iznos od jednog miliona evra u dinarskoj protivvrednosti;

2) planirani obim proizvodnje robe i pružanja usluga na području proširenja zone, prodaje te robe i usluga i tržišta na koja će se roba i usluge plasirati pokazuju pozitivan efekat na spoljnotrgovinski bilans Republike Srbije;

3) plan zapošljavanja lica kod korisnika na području proširenja zone predviđa zapošljavanje najmanje 100 lica u prve dve godine rada na tom području;

4) planirana nabavka sredstava za proizvodnju uključuje i novu opremu kojom se vrši transfer savremenih tehnologija i smanjuju rashodi poslovanja.

Izuzetno od odredaba stava 1. ovog člana, na privredno društvo koje je registrovano kao korisnik zone i koje zapošljava najmanje 100 lica, primenjuju se uslovi iz člana 5. ove uredbe.

Član 7

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o bližim kriterijumima za ocenu ekonomske opravdanosti određivanja područja slobodne zone ("Službeni glasnik RS", broj 69/06).

Član 8

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".