Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O IZMENI UREDBE O PONUDI ZAMENSKOG PUTOVANJA ZA TURISTIČKO PUTOVANJE KOJE JE OTKAZANO ILI NIJE REALIZOVANO USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)

Član 1.

U Uredbi o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS”, broj 63/20), član 5. menja se i glasi:

„Član 5.

Zamensko putovanje iz člana 2. ove uredbe putnik može da iskoristi najkasnije do 31. decembra 2022. godine.

Ukoliko se putnik odluči za povraćaj iznosa koji je uplatio za nerealizovano putovanje ili je otkazano zamensko putovanje, privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, koji je kao organizator putovanja prodao turističko putovanje iz člana 2. ove uredbe je dužan da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije do 1. februara 2023. godine.

Mogućnost izdavanja ponude na zamensko putovanje, pod uslovima iz ove uredbe odnosi se i na izlete.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.