Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

SPISAK SRPSKIH STANDARDA (NORMATIVNIH DOKUMENATA) IZ OBLASTI MERILA

("Sl. glasnik RS", br. 39/2014)

 

1. Ministar privrede sastavio je sledeći spisak srpskih standarda (normativnih dokumenata) iz oblasti merila:

Red.
broj

Naziv merila sa oznakom priloga iz Pravilnika o merilima
("Službeni glasnik RS", broj 63/13)

Oznaka i naslov srpskog standarda
(normativnog dokumenta)

Oznaka
povučenog/izmenjenog
srpskog standarda
(normativnog dokumenta)

Datum do kada primena
povučenog/izmenjenog
srpskog standarda
(normativnog dokumenta) obezbeđuje pretpostavku
o usaglašenosti
sa zahtevima iz tehničkog propisa

1.

MI-001: Vodomeri

OIML R49-1: Water meters intended for the metering of cold potable water and hot water. Part 1: Metrological and technical requirements, izdanje 2006,
OIML R49-2: Water meters intended for the metering of cold potable water and hot water. Part 2: Test methods, izdanje 2004.

 

 

2.

MI-002: Gasomeri i uređaji za konverziju zapremine

OIML R 137-1: Gas Meters. Part 1: Requirements, izdanje 2006
OIML R 140: Measuring systems for gaseous fuel, izdanje 2007

 

 

3.

MI-004: Merila toplotne energije

OIML R75-1: Heat meters. Part 1: General requirements, izdanje 2002,
OIML R75-2: Heat meters. Part 2: Type approval tests, izdanje 2002.

 

 

4.

MI-005: Merni sistemi za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda

OIML D11: General requirements for measuring instruments - Environmental conditions, izdanje 2004.
OIML R 117-1: Dynamic measuring systems for liquids other than water. Part 1: Metrological and technical requirements, izdanje 2007

 

 

5.

MI-006: Vage sa automatskim funkcionisanjem

II. Automatske vage za pojedinačno merenje

III. Automatske dozirne vage

IV. Automatske vage sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja

V. Automatske vage sa sabiranjem kontinuiranih rezultata merenja

VI. Automatske vage za merenje mase šinskih vozila u pokretu

OIML R 51-1: Automatic catchweighing instruments. Part 1: Metrological and technical requirements - Tests, izdanje 2006 (E)
OIML R61-1: Automatic gravimetric filling instruments. Part 1 : Metrological and technical requirements - Tests, izdanje 2004.
OIML R107-1: Discontinuous totalizing automatic weighing instruments (totalizing hopper weighers). Part 1: Metrological and technical requirements - Tests, izdanje 1997.
OIML R50-1: Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers). Part 1: Metrological and technical requirements - Tests, izdanje 1997.
OIML R106-1: Automatic rail-weighbridges. Part 1: Metrological and technical requirements - Tests, izdanje 1997.

 

 

6.

MI-007: Taksimetri

OIML R 21: Taximeters. Metrological and technical requirements, test procedures and test report format, izdanje 2007

 

 

7.

MI-008: Materijalizovane mere

II. Ugostiteljske posude

OIML R 138: Vessels for commercial transactions, izdanje 2007

 

 

8.

MI-009: Merila dimenzija

II. Merila dužine

III. Merila površine

IV. Merila više dimenzija

OIML R66: Length measuring instruments, edition 1985.
OIML R 136-1: Instruments for measuring the areas of leathers, izdanje 2004
OIML R 129: Multi-dimensional measuring instruments, izdanje 2000.

 

 

9.

MI-010: Analizatori izduvnih gasova

OIML R 99-1-2: Instruments for measuring vehicle exhaust emissions. Part 1: Metrological and technical requirements. Part 2: Metrological controls and performance tests, izdanje 2008

 

 

2. Ovaj spisak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".