Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI MERILA

("Sl. glasnik RS", br. 39/2014)

 

1. Ministar privrede sastavio je sledeći spisak srpskih standarda iz oblasti merila:

Red.
broj

Oznaka srpskog standarda

Naslov srpskog standarda

Oznaka povučenog/izmenjenog srpskog standarda

Datum do kada primena povučenog/izmenjenog srpskog standarda obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti sa zahtevima iz tehničkog propisa

Oznaka referentnog harmonizovanog evropskog standarda

1.

SRPS EN 1359:2011

Gasomeri - gasomeri sa mehom

 

 

EN 1359:1998+A1:2006

2.

SRPS EN 1434 - 1:2011

Merila toplotne energije - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 1434-1:2007

3.

SRPS EN 1434-2:2011

Merila toplotne energije - Deo 2: Konstrukcioni zahtevi

 

 

EN 1434-2:2007+AC:2007

4.

SRPS EN 1434-4:2011

Merila toplotne energije - Deo 4: Ispitivanja i odobravanja tipa

 

 

EN 1434-4:2007+AC:2007

5.

SRPS EN 1434- 5:2011/Ispr.:2013;

Merila toplotne energije - Deo 5: Ispitivanja pri početnoj verifikaciji - ispravka 1

 

 

EN 1434-5:2007

6.

SRPS EN 12261:2011

Gasomeri - Gasomeri sa turbinom

 

 

EN 12261:2002+AC:2003 +A1:2006

7.

SRPS EN 12405-1:2011

Gasomeri - Uređaji za korekciju - Deo 1: Korektori zapremine

 

 

EN 12405-1:2005+A2:2010

8.

SRPS EN 12480:2011

Gasomeri - Gasomeri sa rotirajućim klipovima

 

 

EN 12480:2002

9.

SRPS EN 12480:2011/A1:2011

Gasomeri - Gasomeri sa rotirajućim klipovima - Izmena 1

 

 

EN 12480:2002/A1:2006

10.

SRPS EN 14154-1:2011

Vodomeri - Deo 1: Opšti zahtevi

 

 

EN 14154-1:2005+A2:2011

11.

SRPS EN 14154-2:2011

Vodomeri - Deo 2: Instaliranje i uslovi upotrebe

 

 

EN 14154-2:2005+A2:2011

12.

SRPS EN 14154-3:2011

Vodomeri - Deo 3: Metode ispitivanja i oprema

 

 

EN 14154-3:2005+A2:2011

13.

SRPS EN 14236:2011

Ultrazvučni gasomer za domaćinstva

 

 

EN 14236:2007

14.

SRPS EN 50470-1:2009

Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Deo 1: Opšti zahtevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja - Merna oprema (indeksi klase A, B i C)

 

 

EN 50470-1:2006

15.

SRPS EN 50470-2:2009

Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Deo 2: Posebni zahtevi - Elektromehanička brojila aktivne energije (indeksi klase A i B)

 

 

EN 50470-2:2006

16.

SRPS EN 50470-3:2009

Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Deo 3: Posebni zahtevi - Statička brojila aktivne energije (indeksi klase A, B i C)

 

 

EN 50470-3:2006

17.

SRPS EN 62058-11:2011

Oprema za merenje električne energije (a.c.) - Kontrola prijema - Deo 11: Metode za kontrolu prijema

 

 

EN 62058-11:2010

18.

SRPS EN 62058-21:2011

Oprema za merenje električne energije (a.c.) - Kontrola prijema - Deo 21: Posebni zahtevi za elektromehanička brojila aktivne energije (klase 0,5, 1 i 2 i indeksa klase A i B)

 

 

EN 62058-21:2010

19.

SRPS EN 62058-31:2011

Oprema za merenje električne energije (a.c.) - Kontrola prijema - Deo 31: Posebni zahtevi za statička brojila aktivne energije (klase 0,2 S, 0,5 S, 1 i 2 i indeksa klase A i B)

 

 

EN 62058-31:2010

20.

SRPS EN 62059-32-1:2013

Oprema za merenje električne energije - Sigurnost funkcionisanja - Deo 32-1: Ispitivanje stabilnosti metroloških karakteristika primenom povišene temperature

 

 

EN 62059-32-1:2012

2. Ovaj spisak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".