Zastava Bosne i Hercegovine

REŠENJE O ODREĐIVANJU MINIMALNOG MESEČNOG IZNOSA TROŠKOVA INVESTICIONOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZGRADA I IZNOSA NAKNADE KOJU PLAĆAJU VLASNICI POSEBNIH DELOVA U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

("Sl. list grada Užica", br. 19/2018)

1. Minimalna visina iznosa troškova za tekuće održavanje zgrade predstavlja mesečni iznos utvrđe

1. Minimalna visina iznosa troškova za tekuće održavanje zgrade predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu za svaki poseban deo zgrade, a troškovi za održavanje zemljišta uključeni su u iznos troškova održavanja zgrade.

Minimalni mesečni iznos troškova za tekuće održavanje zgrade koji plaćaju vlasnici posebnih delova zgrade iznosi:

Zgrada

Iznos naknade po posebnom delu
(u RSD)

Stanovi i
poslovni prostor

Garaža

Garažno mesto ili
garažni boks

Zgrade bez lifta

287,36

172,41

114,94

Zgrade sa liftom

373,57

2. Minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade predstavlja mesečni iznos izdvajanja utvrđen u apsolutnom iznosu po kvadratnom metru površine posebnog, odnosno samostalnog dela zgrade.

Minimalni mesečni iznos izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja koji plaćaju vlasnici posebnih delova zgrade iznosi:

Starost zgrade

Iznos naknade po m2
(u RSD)

Stanovi i poslovni prostor
(po m2)

Garaža
(po m2)

Garažno mesto ili garažni boks
(po m2)

zgrade starosti do 10 godina

1,49

1,00

Zgrade bez lifta

2,49

Zgrade sa liftom

3,24

zgrade starosti od 10 do 20 godina

2,24

1,49

Zgrade bez lifta

3,74

Zgrade sa liftom

4,86

zgrade starosti od 20 do 30 godina

2,99

1,99

Zgrade bez lifta

4,98

Zgrade sa liftom

6,48

zgrade starosti preko 30 godina

3,74

2,49

Zgrade bez lifta

6,23

Zgrade sa liftom

8,09

3. Visina iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu za svaki posebni deo zgrade.

Mesečni iznos naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika koji plaćaju vlasnici posebnih delova zgrade iznosi:

Broj posebnih delova

Iznos naknade po posebnom delu (u RSD)

Stanovi i poslovni prostor

Garaža ili garažni boks

Garažno mesto u zajedničkoj garaži

zgrade do 8 posebnih delova

287,36

57,47

114,94

zgrade od 8 do 30 posebnih delova

344,83

zgrade preko 30 posebnih delova

402,30

4. Iznosi utvrđeni tačkom 1. i 2. ovog Rešenja primenjuju se ako stambena zajednica nije odlukom o prihvatanju troškova održavanja zajedničkih delova zgrade i upravljanja zgradom, koju donosi na osnovu člana 64. st. 1. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 104/2016) propisala iznos koji je svaki vlasnik posebnog dela dužan da plaća na ime svog učešća u troškovima tekućeg održavanja i troškovima upravljanja zgradom ili je utvrđeni iznos niži od iznosa propisanog ovim Rešenjem.

5. Profesionalni upravnik imenovan u postupku prinudne uprave donosi odluku o troškovima održavanja i upravljanja zgradom, u skladu sa ovim Rešenjem, uz prethodnu saglasnost gradske uprave nadležne za poslove stanovanja (alt. Gradskog veća).

6. Iznosi utvrđeni ovim rešenjem primenjuju se počev od 01.04.2018. godine.

7. Ovo Rešenje objaviti u "Službenom listu grada Užica" i na internet stranici grada Užica.