Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O ZNAKU PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA, ODNOSNO ZASTUPNIKA I OZNACI FINOĆE

("Sl. glasnik RS", br. 84/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina, oblik i dimenzije znaka proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika, kao i oznake finoće.

Član 2

Znak proizvođača sastoji se od dva slova unutar jednog od oblika.

Znak uvoznika, odnosno zastupnika sastoji se od broja i slova unutar jednog od oblika.

Oblici iz st. 1. i 2. ovog člana dati su u prilogu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Oblici znaka proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika u prilogu ovog pravilnika označeni su rimskim brojem.

Slova iz st. 1. i 2. ovog člana mogu biti ćirilična ili latinična, pri čemu su ćirilična slova uspravna, a latinična kosa.

Član 3

Dimenzije znaka proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika su 0,8 mm x 1,25 mm, za pravougaoni oblik, a za sve ostale oblike dimenzije su takve da oblik može biti upisan u pravougaonik tih dimenzija.

Član 4

Oznaka finoće na predmetima od dragocenih metala sastoji se od trocifrenog broja dimenzija ne manjih od 0,8 mm x 1,25 mm, u okviru ili bez njega i mora biti utisnuta pored znaka proizvođača.

Član 5

Oznake finoće na predmetima od platine su: 999, 950, 900 i 850.

Oznake finoće na predmetima od zlata su: 999, 950, 840, 750 i 585, a na predmetima od zlata (zlatnici, spomen - plakete i sl.) može biti i 900.

Oznake finoće na predmetima od paladijuma su: 999, 950 i 500.

Oznake finoće na predmetima od srebra su: 999, 950, 925 i 800.

Član 6

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika i oznaci finoće ("Službeni glasnik RS", broj 54/12).

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog

 

OBLICI ZNAKA PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA, ODNOSNO ZASTUPNIKA