Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O VRSTI, OBLIKU I NAČINU STAVLJANJA DRŽAVNIH ŽIGOVA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU PRI OVERAVANJU MERILA

("Sl. glasnik RS", br. 71/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se vrsta, oblik i način stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila, rok njihovog važenja, kao i bliži oblik i sadržaj uverenja o overavanju merila i uverenja o odobrenju tipa merila.

Član 2

Državni žigovi koji se upotrebljavaju pri overavanju merila su:

1) osnovni žig je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom overavanju merila;

2) osnovni žig u obliku nalepnice je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom overavanju merila, kada se zbog osetljivosti konstrukcije merila ne može upotrebiti osnovni žig;

3) godišnji žig je žig koji se nanosi utiskivanjem i upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, periodičnom i vanrednom overavanju merila;

4) godišnji žig u obliku nalepnice je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, periodičnom i vanrednom overavanju merila, kada se zbog osetljivosti konstrukcije merila ne mogu upotrebiti osnovni i godišnji žig;

5) godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, periodičnom i vanrednom overavanju merila za merila čija se ispravnost potvrđuje do određenog kvartala;

6) žig za staklena merila je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom overavanju staklenih merila;

7) dodatni žig u obliku nalepnice je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, periodičnom i vanrednom overavanju onih merila kod kojih postoji informacija o ulasku u režim podešavanja metroloških parametara;

8) zaštitni žig je žig koji se upotrebljava pri prvom, periodičnom i vanrednom overavanju za zaštitu mesta preko kojeg je moguće pristupiti metrološkim karakteristikama merila;

9) zaštitni žig u obliku nalepnice je žig koji se upotrebljava pri prvom, periodičnom i vanrednom overavanju za zaštitu mesta preko kojeg je moguće pristupiti metrološkim karakteristikama merila, kada se zbog osetljivosti konstrukcije merila ne može upotrebiti zaštitni žig.

Član 3

Državne žigove iz člana 2. ovog pravilnika upotrebljavaju Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija) i privredni subjekti i druga pravna lica koja su ovlašćena za obavljanje poslova overavanja merila (u daljem tekstu: ovlašćeno telo), u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija.

Član 4

Državni žigovi iz člana 2. ovog pravilnika koje upotrebljava Direkcija su sledećih oblika:

1) osnovni žig je u obliku kruga prečnika 8 mm, u kome je ravnokraka vaga sa visećim zdelicama između kojih je brojčana oznaka područne jedinice Direkcije (u daljem tekstu: Kontrola);

2) osnovni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32 mm i visine 10 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Osnovni žig u obliku nalepnice sadrži i jedinstven serijski broj i ravnokraku vagu sa visećim zdelicama između kojih je brojčana oznaka Kontrole;

3) godišnji žig je u obliku štita oko koga se može opisati krug prečnika 8 mm. U gornjem delu je broj državnog službenika Direkcije koji je izvršio overavanje, a u donjem delu su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga;

4) godišnji žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32 mm i visine 10 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. U donjem desnom uglu je jedinstven serijski broj. Godišnji žig u obliku nalepnice sadrži i ravnokraku vagu sa visećim zdelicama između kojih je brojčana oznaka Kontrole. Pored ravnokrake vage, na desnoj strani, su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga;

5) godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova, širine 32 mm i visine 24 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima podeljen je na četiri jednaka dela na kojima su odštampani rimski brojevi koji označavaju kvartal godine (I, II, III, IV). U centralnom delu žiga u obliku nalepnice sa kvartalima nalazi se ravnokraka vaga sa visećim zdelicama između kojih je brojčana oznaka Kontrole. Pored ravnokrake vage, na desnoj strani, su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga. U donjem desnom uglu je jedinstven serijski broj;

6) žig za staklena merila je u obliku slova "S", oko koga se može opisati krug prečnika 8 mm. U sredini slova "S" je brojčana oznaka Kontrole.

7) dodatni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova, širine 32 mm i visine 24 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. U gornjem levom uglu je ravnokraka vaga oko koje je opisan krug prečnika 5 mm. Prilikom overavanja merila, na dodatni žig u obliku nalepnice upisuju se podaci koji predstavljaju informaciju o poslednjoj promeni metroloških parametara. U donjem desnom uglu je jedinstven serijski broj;

8) zaštitni žig je u obliku kruga prečnika 8 mm, u kome je upisano slovo "Z" i brojčana oznaka Kontrole;

9) zaštitni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32 mm i visine 10 mm sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Zaštitni žig u obliku nalepnice sadrži upisano slovo "Z", serijski broj i brojčanu oznaku kontrole.

Član 5

Državni žigovi iz člana 2. ovog pravilnika koje upotrebljavaju ovlašćena tela su sledećih oblika:

1) osnovni žig je u obliku kruga prečnika 8 mm, u kome je ravnokraka vaga sa visećim zdelicama između kojih je registarski broj ovlašćenog tela, a iznad vage je broj kontrolora ovlašćenog tela;

2) osnovni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32 mm i visine 10 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Osnovni žig u obliku nalepnice sadrži i jedinstven serijski broj i ravnokraku vagu sa visećim zdelicama između kojih je registarski broj ovlašćenog tela;

3) godišnji žig je u obliku štita oko koga se može opisati krug prečnika 8 mm. U gornjem delu su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga, a u donjem delu je registarski broj ovlašćenog tela;

4) godišnji žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32 mm i visine 10 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Godišnji žig u obliku nalepnice sadrži i jedinstven serijski broj i ravnokraku vagu sa visećim zdelicama između kojih je registarski broj ovlašćenog tela. Pored ravnokrake vage, na desnoj strani, su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga;

5) godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova, širine 32 mm i visine 24 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima podeljen je na četiri jednaka dela na kojima su odštampani rimski brojevi koji označavaju kvartal godine (I, II, III, IV). U centralnom delu žiga u obliku nalepnice nalazi se ravnokraka vaga sa visećim zdelicama između kojih je registarski broj ovlašćenog tela. Pored ravnokrake vage, na desnoj strani, su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga. U donjem desnom uglu je jedinstven serijski broj;

6) žig za staklena merila je u obliku slova "S", oko koga se može opisati krug prečnika 8 mm. U sredini slova "S" je registarski broj ovlašćenog tela;

7) dodatni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova, širine 32 mm i visine 24 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. U gornjem levom uglu je ravnokraka vaga oko koje je opisan krug prečnika 5 mm. Prilikom overavanja merila, na dodatni žig u obliku nalepnice upisuju se podaci koji predstavljaju informaciju o poslednjoj promeni metroloških parametara. U donjem desnom uglu je jedinstven serijski broj;

8) zaštitni žig je u obliku kruga prečnika 8 mm, u kome je upisano slovo "Z" i registarski broj ovlašćenog tela;

9) zaštitni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32 mm i visine 10 mm sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Zaštitni žig u obliku nalepnice sadrži upisano slovo "Z", serijski broj i registarski broj ovlašćenog tela.

Član 6

Oblici državnih žigova iz čl. 4. i 5. ovog pravilnika dati su u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7

Manometri za merenje pritiska u pneumaticima, merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila, opacimetri, uređaji za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu (regloskopi), etilometri, merila brzine vozila u saobraćaju i vlagomeri za zrna žitarica i semenke uljarica, pri prvom, periodičnom i vanrednom overavanju žigošu se i godišnjim žigom u obliku nalepnice sa kvartalima.

Merila mase, izuzev tegova, merila i merni sistemi za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda i analizatori izduvnih gasova pri periodičnom i vanrednom overavanju žigošu se i godišnjim žigom u obliku nalepnice sa kvartalima.

Član 8

Pri overavanju merila kod kojih postoji informacija o ulasku u režim podešavanja metroloških parametara, stavlja se i dodatni žig u obliku nalepnice.

Pri overavanju merila godišnjim žigom u obliku nalepnice sa kvartalima označava se kvartal u kome ističe rok važenja tog žiga.

Član 9

Rok važenja državnog žiga ističe:

1) poslednjeg dana kalendarske godine, za merila žigosana godišnjim žigom;

2) poslednjeg dana označenog kvartala, za merila koja su žigosana godišnjim žigom u obliku nalepnice sa kvartalima.

Član 10

Uverenje o odobrenju tipa merila, koje izdaje Direkcija, sadrži naročito:

1) poslovno ime i sedište proizvođača merila;

2) poslovno ime i sedište podnosioca zahteva;

3) naziv merila;

4) oznaku osnovnog tipa merila;

5) službenu oznaku tipa merila, koju utvrđuje Direkcija i koja služi za identifikaciju odobrenog tipa merila;

6) rok važenja uverenja;

7) podatke o metrološkim i tehničkim zahtevima na osnovu kojih je izvršeno ispitivanje tipa merila, kao i broj merila koja se mogu podnositi na prvo overavanje, ukoliko je utvrđeno ograničenje tog broja;

8) prilog u kome se navode podaci o metrološkim karakteristikama merila, nameni merila, principu rada s tehničkim karakteristikama, kao i podaci o pregledu i žigosanju merila.

Uverenje o odobrenju tipa merila iz stava 1. ovog člana izdaje se na Obrascu UOTM, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 11

Uverenje o overavanju merila sadrži naročito:

1) naziv merila;

2) poslovno ime i sedište podnosioca zahteva;

3) poslovno ime i sedište proizvođača merila;

4) tip merila;

5) službenu oznaku tipa merila;

6) serijski broj merila koji služi za identifikaciju merila;

7) osnovne metrološke karakteristike merila;

8) podatke o vlasniku, odnosno korisniku merila;

9) rok važenja uverenja.

Uverenje o overavanju merila koje izdaje Direkcija izdaje se na Obrascu UOM, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uverenje o overavanju merila koje izdaje ovlašćeno telo izdaje se na Obrascu UOMOT, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 12

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila ("Službeni glasnik RS", br. 57/11 i 77/13).

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

OBLICI DRŽAVNIH ŽIGOVA

 

Obrazac UOTM

Na osnovu člana 136. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS'*, broj 18/16) i člana 22. Zakona o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 15/16), a u vezi sa Pravilnikom o _______ (navesti metrološki propis za određenu vrstu merila), postupajući po zahtevu ___________ (poslovno ime/naziv i adresa podnosioca zahteva za odobrenje tipa merila), direktor Direkcije za mere i dragocene metale izdaje

UVERENJE O ODOBRENJU TIPA MERILA

 

Proizvođač:

_______________________

naziv merila:

_______________________

oznaka osnovnog tipa:

_______________________

službena oznaka tipa:

_______________________

važi do:

_______________________

Ispitivanjem tipa merila utvrđeno je da merilo ispunjava metrološke zahteve propisane ___________________ (navesti metrološki propis za određenu vrstu merila).

 

 

DIREKTOR

Broj ________________

 

________________________

U Beogradu

 

 

 

Obrazac UOM

Na osnovu člana 136. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/16), člana 23. stav 5. Zakona o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 15/16) i člana 7. stav 2. tačka 3) Pravilnika o overavanju merila ("Službeni glasnik RS", broj 1/12), a u vezi sa _______________________________ (navesti metrološki propis za određenu vrstu merila), postupajući po zahtevu _________________________________________________ (navesti poslovno ime/naziv i adresu podnosioca zahteva za overavanje merila), direktor Direkcije za mere i dragocene metale izdaje

UVERENJE O OVERAVANJU MERILA

1. Naziv merila:

2. Proizvođač:

3. Tip merila:

4. Službena oznaka tipa:

5. Serijski broj:

6. Osnovne metrološke karakteristike:

7. Vlasnik, odnosno korisnik merila:

8. Uverenje važi do:

Pregledom merila utvrđeno je da merilo ispunjava metrološke zahteve propisane Pravilnikom o ___________________.

Broj:

 

 

U Beogradu, __________________

 

DIREKTOR

 

Obrazac UOMOT

 

Poslovno ime Ovlašćenog tela
____________________________

Sedište i adresa
______________________

PIB
______________________________  

Matični broj
________________________

 

registarski broj
ovlašćenog tela

Na osnovu člana 136. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/16), i člana 23. stav 5. Zakona o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 15/16), člana 7. stav 2. tačka 3) Pravilnika o overavanju merila ("Službeni glasnik RS", broj 1/12) i Rešenja broj ______________ ______________ (navesti broj rešenja o ovlašćivanju i datum donošenja), koje je doneo ________________ (navesti naziv organa), a u vezi sa Pravilnikom o _______________ (navesti metrološki propis za određenu vrstu merila), postupajući po zahtevu ______________ (ime/naziv i adresa podnosioca zahteva za overavanje merila), ovlašćeno telo _____________ izdaje

UVERENJE
O OVERAVANJU MERILA

1. Naziv merila:

2. Proizvođač:

3. Tim merila:

4. Službena oznaka tipa:

5. Serijski broj:

6. Osnovne metrološke karakteristike:

7. Vlasnik, odnosno korisnik merila:

8. Uverenje važi do:

Pregledom merila utvrđeno je da merilo ispunjava metrološke zahteve propisane Pravilnikom o ______________________ (navesti metrološki propis za određenu vrstu merila).

Broj:

 

 

U Beogradu, _________________

 

OVLAŠĆENO LICE