Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA POSTUPKA UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI PROPISANIH USLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

("Sl. glasnik RS", br. 111/2013)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se visina troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (u daljem tekstu: visina troškova).

Član 2

Visina troškova određuju se prema delatnosti koju poslodavac obavlja, a za koju je, u skladu sa zakonom, potrebno utvrditi ispunjenost propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i prema površini objekta, odnosno radnog i pomoćnog prostora, uključujući i objekat, odnosno radni prostor na otvorenom, sa svim pripadajućim instalacijama.

Član 3

Visina troškova za delatnosti proizvodnje, prometa, distribucije, prerade, odlaganja i uskladištenja: opasnih, štetnih i otpadnih materija; nuklearne energije; nafte i naftnih derivata; otrova; lekova, opojnih droga i pomoćnih lekovitih sredstava; sredstava i opreme u medicini koji emituju jonizujuća zračenja; hemikalija; lepaka; rastvarača; boja; sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju i sirove kože, prema površini radnog i pomoćnog prostora, iznosi:

1)

za objekat do 12 m2

9.000,00 dinara

2)

za objekat od 12 m2 do 40 m2

12.000,00 dinara

3)

za objekat od 40 m2 do 70 m2

15.000,00 dinara

4)

za objekat od 70 m2 do 100 m2

21.000,00 dinara

5)

za objekat preko 100 m2

27.000,00 dinara.

Član 4

Visina troškova za delatnosti proizvodnje i flaširanja vode za piće, prema površini radnog i pomoćnog prostora, iznosi:

1)

za objekat do 12 m2

8.000,00 dinara

2)

za objekat od 12 m2 do 40 m2

11.000,00 dinara

3)

za objekat od 40 m2 do 70 m2

14.000,00 dinara

4)

za objekat od 70 m2 do 100 m2

20.000,00 dinara

5)

za objekat preko 100 m2

26.000,00 dinara.

Član 5

Visina troškova za delatnosti industrijske proizvodnje životnih namirnica, prometa svežeg mesa i pružanja usluga ishrane u ugostiteljskom objektu, prema površini radnog i pomoćnog prostora, iznosi:

1)

za objekat do 12 m2

7.000,00 dinara

2)

za objekat od 12 m2 do 40 m2

10.000,00 dinara

3)

za objekat od 40 m2 do 70 m2

13.000,00 dinara

4)

za objekat od 70 m2 do 100 m2

19.000,00 dinara

5)

za objekat preko 100 m2

25.000,00 dinara.

Član 6

Visina troškova za obavljanje zdravstvene delatnosti u stacionarnim uslovima i drugim oblicima zdravstvene delatnosti, kao i usluge socijalne zaštite i to: domski smeštaj za odrasle i starije, domski smeštaj za decu i mlade, dnevni boravak, mala domska zajednica, prihvatilište, svratište i stanovanje uz podršku, prema površini radnog i pomoćnog prostora, iznosi:

1)

za objekat do 12 m2

6.000,00 dinara

2)

za objekat od 12 m2 do 40 m2

9.000,00 dinara

3)

za objekat od 40 m2 do 70 m2

12.000,00 dinara

4)

za objekat od 70 m2 do 100 m2

18.000,00 dinara

5)

za objekat preko 100 m2

24.000,00 dinara.

Član 7

Ako poslodavac u obavljanju delatnosti koristi i radni prostor na otvorenom, troškovi postupka uvećavaju se za 3.000,00 dinara.

Član 8

Sredstva od naplaćenih troškova iz čl. od 3. do 7. ovog pravilnika poslodavac uplaćuje na uplatni račun budžeta Republike Srbije - Sredstva od naplaćenih troškova za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu broj 840-742226843-92, sa naznakom: "troškovi utvrđivanja uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu".

Član 9

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ("Službeni glasnik RS", broj 60/06).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.