Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE OVLAŠĆENJA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI TIPA AMBALAŽE, ODNOSNO POSUDE POD PRITISKOM ILI CISTERNE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA

("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta.

Član 2

Uslovi za izdavanje ovlašćenja telu za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta su:

1) da je privredno društvo, ustanova ili drugo pravno lice registrovano u Republici Srbiji za obavljanje poslova tehničkog ispitivanja i analiza, istraživanja i eksperimentalnog razvoja u tehničko-tehnološkim naukama;

2) da je akreditovano kontrolno telo tipa "A" u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17020 za obim poslova koji je neophodan za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta ili da poseduje drugu odgovarajuću dokumentaciju kojom može dokazati osposobljenost za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta;

3) da ima najmanje tri zaposlena lica sa stečenim visokim obrazovanjem iz oblasti mašinskog inženjerstva, koja imaju iskustvo od najmanje pet godina u obavljanju poslova ispitivanja, kontrolisanja i ocenjivanja usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta, i to na jednom od sledećih nivoa:

(1) osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine,

(2) osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova,

(3) master akademske studije, ako je lice završilo i osnovne studije na studijskom programu iz oblasti mašinskog inženjerstva,

(4) specijalističke strukovne studije, ako je lice završilo i osnovne strukovne studije na studijskom programu iz oblasti mašinskog inženjerstva;

4) da ima najmanje jednog zaposlenog ili po drugom osnovu angažovanog lica sa zvanjem evropskog inženjera za zavarivanje ili međunarodnog inženjera za zavarivanje;

5) da ima najmanje dva zaposlena ili po drugom osnovu angažovana lica sa sertifikatom za vizuelno ispitivanje, najmanje "nivo 2";

6) da poseduje odgovarajući prostor i lokaciju na kojima će obavljati ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta;

7) da poseduje tehničku opremu i odgovarajuće uređaje neophodne za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta;

8) da poseduje odgovarajuću stručnu literaturu, propise i bazu podataka o tipovima ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta, i

9) da poseduje odgovarajuću informatičku i elektronsku opremu za vođenje evidencije o izvršenim poslovima ocenjivanja usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta za elektronski prenos izveštaja i razmenu podataka sa Upravom za transport opasnog tereta.

Član 3

Ako prestane da ispunjava neki od uslova iz člana 2. ovoga pravilnika, ovlašćenom telu se oduzima ovlašćenje za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".