Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O TEHNIČKIM I TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIM USLOVIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI TERETNO VOZILO ILI SKUP VOZILA KOJIM SE OBAVLJA PREVOZ TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I O OBRASCIMA POTVRDA O ISPUNJAVANJU OVIH USLOVA

('Sl. glasnik RS', br. 14/2017, 51/2022 i 75/2022)

1. UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički uslovi u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacioni uslovi u pogledu bezbednosti saobraćaja kao i obrasci potvrda nadležnog organa i proizvođača, odnosno ovlašćenog predstavnika proizvođača u Republici Srbiji o ispunjenosti tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i o ispunjenosti tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti saobraćaja.

2. TERETNA I PRIKLJUČNA VOZILA

Član 2

Teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kilograma svrstava se u jednu od sledećih kategorija:

1) "zeleno" vozilo;

2) "zelenije i bezbedno" vozilo;

3) "EVRO III bezbedno" vozilo;

4) "EVRO IV bezbedno" vozilo;

5) "EVRO V bezbedno" vozilo;

6) "EVRO EEV bezbedno" vozilo;

7) "EVRO VI bezbedno" vozilo.

Ukoliko se teretno vozilo ne može svrstati u neku od kategorija ili je teretnom vozilu koje je svrstano u jednu od kategorija iz stava 1. ovog pravilnika istekla Potvrda iz člana 13. stav 2. takvo teretno vozilo svrstava se u kategoriju - vozilo.

Član 3

U kategoriju "zeleno" vozilo može se svrstati teretno vozilo za koje domaći prevoznik poseduje Potvrdu o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača za "zeleno" vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji na obrascu formata A4 svetlozelene boje datom u Prilogu 1. ili Prilogu 2, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Potvrda iz Priloga 1. važeća je ukoliko je datum izdavanja potvrde do 31. decembra 2005. godine.

Potvrda iz Priloga 2. je važeća od 1. januara 2006. godine.

Član 4

U kategoriju "zelenije i bezbedno" vozilo može se svrstati teretno vozilo za koje domaći prevoznik poseduje sledeće potvrde:

1) Potvrdu "A" o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača za "zelenije i bezbedno" vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji na obrascu formata A4 svetlozelene boje, sa dijagonalnom linijom od donjeg levog ugla ka gornjem desnom uglu, datom u Prilogu 3. ili Prilogu 4, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo;

2) Potvrdu "B" o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti za "zelenije i bezbedno" vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, odnosno ovlašćena organizacija, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu potvrdu izdaje ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji na obrascu formata A4 svetlozelene boje, sa dijagonalnom linijom od donjeg levog ugla ka gornjem desnom uglu, datom u Prilogu 5. ili Prilogu 6, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Potvrde iz Priloga 3. i Priloga 5. važeće su ukoliko je datum izdavanja potvrde do 31. decembra 2005. godine.

Potvrde iz Priloga 4. i Priloga 6. važeće su od 1. januara 2006. godine.

Član 5

U kategoriju "EVRO III bezbedno" vozilo može se svrstati teretno vozilo za koje domaći prevoznik poseduje sledeće potvrde:

1) Potvrdu "A" o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača za "EVRO III bezbedno" vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji na obrascu formata A4 svetlozelene boje, datom u Prilogu 7. ili Prilogu 8, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo;

2) Potvrdu "B" o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti za "EVRO III bezbedno" vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, odnosno ovlašćena organizacija, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu potvrdu izdaje ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji na obrascu formata A4 svetlozelene boje, datom u Prilogu 9 ili Prilogu 10, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Potvrde iz Priloga 7. i Priloga 9. važeće su ukoliko je datum izdavanja potvrde do 31. decembra 2005. godine.

Potvrde iz Priloga 8. i Priloga 10. važeće su ukoliko je datum izdavanja potvrde od 1. januara 2006. godine do 31. marta 2009. godine.

Član 6

U kategoriju "EVRO IV bezbedno" vozilo može se svrstati teretno vozilo za koje domaći prevoznik poseduje sledeće potvrde:

1) Potvrdu "A" o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača za "EVRO IV bezbedno" vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji na obrascu formata A4 svetlozelene boje, datom u Prilogu 11, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) Potvrdu "B" o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti za "EVRO IV bezbedno" vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, odnosno ovlašćena organizacija, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu potvrdu izdaje ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji na obrascu formata A4 svetlozelene boje, datom u Prilogu 12, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Potvrde iz Priloga 11. i Priloga 12. važeće su ukoliko je datum izdavanja potvrde do 31. marta 2009. godine.

Član 7

U kategoriju "EVRO V bezbedno" vozilo može se svrstati teretno vozilo za koje domaći prevoznik poseduje potvrdu CEMT o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti za "EVRO V bezbedno" vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, odnosno ovlašćena organizacija, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu potvrdu izdaje ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji na obrascu formata A4 svetlozelene boje, datom u Prilogu 13, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo

Potvrda iz Priloga 13. važeća je ukoliko je datum izdavanja potvrde do 31. marta 2009. godine.

Član 8

U kategoriju "EVRO III bezbedno" vozilo ili "EVRO IV bezbedno" vozilo ili "EVRO V bezbedno" vozilo može se svrstati i teretno vozilo za koje domaći prevoznik poseduje Potvrdu CEMT o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-ekspoloatacionih uslova u pogledu bezbednosti za "EVRO III bezbedno" vozilo ili "EVRO IV bezbedno" vozilo ili "EVRO V bezbedno" vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, odnosno ovlašćena organizacija, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu potvrdu izdaje ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji - na obrascu formata A4 svetlozelene boje, datom u Prilogu 14, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Potvrda iz Priloga 14. izdaje se do 1. januara 2014. godine i važeća je ukoliko je izdata do tog datuma.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, Potvrda iz Priloga 14 za kategoriju "EVRO III bezbedno" vozilo važeća je bez obzira na datum njenog izdavanja.

Član 9

U kategoriju "EVRO IV bezbedno" vozilo ili "EVRO V bezbedno" vozilo ili "EVRO EEV bezbedno" vozilo ili "EVRO VI bezbedno" vozilo svrstava se teretno vozilo za koje domaći prevoznik poseduje Potvrdu CEMT o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti "EVRO IV bezbedno" vozilo ili "EVRO V bezbedno" vozilo ili "EVRO EEV bezbedno" vozilo ili "EVRO VI bezbedno" vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, odnosno ovlašćena organizacija, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu potvrdu izdaje ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji - na obrascu formata A4 svetlozelene boje, datom u Prilogu 15 ili Prilogu 15a, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Potvrda iz Priloga 15 važeća je ukoliko je datum izdavanja potvrde do 31. decembra 2021. godine.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, Potvrda iz Priloga 15 za kategoriju "EVRO IV bezbedno" vozilo važeća je bez obzira na datum njenog izdavanja.

Smatraće se da je potvrda iz Priloga 15a važeća ukoliko je datum izdavanja potvrde od 1. januara 2022. godine, u skladu sa odobrenjem Grupe za drumski transport Međunarodnog transportnog foruma, a koja je sadržana u Uputstvu za upotrebu ECMT multilateralne kvote od januara 2022. godine.

Član 10

Teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg i ne prelazi 6000 kg svrstava se u kategoriju "EVRO IV bezbedno" vozilo ili "EVRO V bezbedno" vozilo ili "EVRO EEV bezbedno" vozilo ili "EVRO VI bezbedno" vozilo ako domaći prevoznik poseduje Potvrdu CEMT o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti "EVRO IV bezbedno" vozilo ili "EVRO V bezbedno" vozilo ili "EVRO EEV bezbedno" vozilo ili "EVRO VI bezbedno" vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, odnosno ovlašćena organizacija, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu, potvrdu izdaje ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji - na obrascu formata A4 svetlozelene boje, datom u Prilogu 16 ili Prilogu 16a, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Potvrda iz Priloga 16 važeća je ukoliko je datum izdavanja potvrde do 31. decembra 2021. godine.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, Potvrda iz Priloga 16 za kategoriju "EVRO IV bezbedno" vozilo važeća je bez obzira na datum njenog izdavanja.

Smatraće se da je potvrda iz Priloga 16a važeća ukoliko je datum izdavanja potvrde od 1. januara 2022. godine, u skladu sa odobrenjem Grupe za drumski transport Međunarodnog transportnog foruma, a koja je sadržana u Uputstvu za upotrebu ECMT multilateralne kvote od januara 2022. godine.

Član 11

Za priključno vozilo koje se koristi u skupu vozila u kome je teretno vozilo kategorije "zelenije i bezbedno" vozilo ili "EVRO III bezbedno" vozilo ili "EVRO IV bezbedno" vozilo ili "EVRO V bezbedno" vozilo ili "EVRO EEV bezbedno" vozilo ili "EVRO VI bezbedno" vozilo domaći prevoznik mora da poseduje Potvrdu CEMT o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti za priključno vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, odnosno ovlašćena organizacija ako proizvođač više ne postoji, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu potvrdu izdaje ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji - na obrascu formata A4 svetložute boje, datom u Prilogu 17 ili Prilogu 18 ili Prilogu 18a, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Potvrda iz Priloga 17. važeća je ukoliko je datum izdavanja potvrde do 31. decembra 2013. godine.

Potvrda iz Priloga 18. važeća je ukoliko je datum izdavanja potvrde od 1. januara 2014. godine, do 31. decembra 2021. godine.

Smatraće se da je potvrda iz Priloga 18a važeća ukoliko je datum izdavanja potvrde od 1. januara 2022. godine, u skladu sa odobrenjem Grupe za drumski transport Međunarodnog transportnog foruma, a koja je sadržana u Uputstvu za upotrebu ECMT multilateralne kvote od januara 2022. godine.

Član 12

Za priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3500 kilograma a koje se koristi u skupu vozila u kome je teretno vozilo kategorije "zelenije i bezbedno" vozilo ili "EVRO III bezbedno" vozilo ili "EVRO IV bezbedno" vozilo ili "EVRO V bezbedno" vozilo ili "EVRO EEV bezbedno" vozilo ili "EVRO VI bezbedno" vozilo domaći prevoznik mora da poseduje Potvrdu CEMT o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti za priključno vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, odnosno ovlašćena organizacija ako proizvođač više ne postoji, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu potvrdu izdaje ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji - na obrascu formata A4 svetložute boje, datom u Prilogu 19 ili Prilogu 19a, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Potvrda iz Priloga 19 važeća je ukoliko je datum izdavanja potvrde do 31. decembra 2021. godine.

Smatraće se da je potvrda iz Priloga 19a važeća ukoliko je datum izdavanja potvrde od 1. januara 2022. godine, u skladu sa odobrenjem Grupe za drumski transport Međunarodnog transportnog foruma, a koja je sadržana u Uputstvu za upotrebu ECMT multilateralne kvote od januara 2022. godine.

Član 13

Za teretno vozilo koje se svrstava u kategoriju "zelenije i bezbedno" vozilo ili "EVRO III bezbedno" vozilo ili "EVRO IV bezbedno" vozilo ili "EVRO V bezbedno" vozilo ili "EVRO EEV bezbedno" vozilo ili "EVRO VI bezbedno" vozilo pored potvrda iz čl. 4-10. ovog pravilnika, kao i za priključno vozilo koje se koristi uz to vozilo, pored potvrde iz čl. 11. i 12. ovog pravilnika, domaći prevoznik mora posedovati i Potvrdu CEMT o sposobnosti teretnog ili priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja - na obrascu formata A4 bele boje, datom u Prilogu 20 ili Prilogu 20a, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Potvrda iz Priloga 20 važeća je ukoliko je datum izdavanja potvrde do 31. decembra 2021. godine.

Smatraće se da je potvrda iz Priloga 20a važeća ukoliko je datum izdavanja potvrde od 1. januara 2022. godine, u skladu sa odobrenjem Grupe za drumski transport Međunarodnog transportnog foruma, a koja je sadržana u Uputstvu za upotrebu ECMT multilateralne kvote od januara 2022. godine.

Potvrda CEMT o sposobnosti teretnog ili priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju izdaje se najkasnije 30 dana pre isteka registracije vozila sa rokom važenja od godinu dana ako su uređaji i oprema koji su ugrađeni u teretno i priključno vozilo u funkciji i ako su ispravni.

Potvrda CEMT o sposobnosti teretnog ili priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju iz stava 1. ovog člana izdaje se posebno za teretno, a posebno za priključno vozilo.

Uređaji i oprema koji su ugrađeni u teretno i priključno vozilo iz stava 1. ovog člana i šta se na tim uređajima i opremi proverava dato je u Prilogu 21, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 14

Potvrde iz čl. 3-13. ovog pravilnika imaju u gornjem desnom uglu jedinstvenu numeraciju koja se sastoji od međunarodne oznake Republike Srbije i rednog broja potvrde.

Potvrda "A" o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i Potvrda "B" o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti izdate za isto teretno vozilo imaju isti redni broj.

Potvrde iz stava 1. ovog člana izdaju se na srpskom ili engleskom ili francuskom ili nemačkom jeziku, a uz te potvrde nalaze se i formulari potvrda na ostalim navedenim jezicima.

Član 15

Na prednjoj strani teretnog vozila zavisno od kategorije u koju se vozilo svrstava nalazi se znak u obliku kruga prečnika 200 mm zelene boje, sa spoljašnjim obodom - ivicom od 20 mm bele boje sa ucrtanim latiničnim slovom ili rimskim brojem bele boje dimenzija 114 mm ili znak u obliku kruga prečnika 130 mm zelene boje, sa spoljašnjim obodom - ivicom od 20 mm bele boje sa ucrtanim latiničnim slovom ili rimskim brojem bele boje dimenzija 75 mm, i to:

- za kategoriju "zeleno" vozilo - latinično slovo E;

- za kategoriju "zelenije i bezbedno" vozilo - latinično slovo S;

- za kategoriju "EVRO III bezbedno" vozilo - broj III;

- za kategoriju "EVRO IV bezbedno" vozilo - broj IV;

- za kategoriju "EVRO V bezbedno" vozilo - broj V;

- za kategoriju "EVRO EEV bezbedno" vozilo - latinična slova EEV;

- za kategoriju "EVRO VI bezbedno" vozilo - broj VI.

Izgled znaka iz stava 1. ovog člana dat je u Prilogu 22, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 16

Potvrda CEMT o sposobnosti teretnog ili priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju izdaje se na osnovu dostavljenih dokaza da vozilo, pored uslova propisanih ovim pravilnikom, ispunjava i ostale uslove predviđene zakonom kojim se uređuje prevoz u drumskom saobraćaju i zakonom kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

3. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje moraju ispunjavati teretna vozila i autobusi kojima se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", broj 73/13).

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Priloge 1-22, koji su sastavni deo ovog pravilnika, možete pogledati OVDE