Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O TARIFNOM SISTEMU U JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

("Sl. list grada Beograda", br. 13/2017, 11/2018 i 109/2019)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se tarifni sistem, područje njegove primene, vrste karata, naplata, kategorije korisnika i uslovi korišćenja usluge prevoza, kontrola putnika i prodaja voznih isprava u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda (u daljem tekstu: linijski prevoz).

Član 2

Tarifni sistem obuhvata:

- načela, principe i dr.;

- područje primene;

- sistem karata u javnom linijskom prevozu;

- vrste voznih isprava, način njihovog korišćenja;

- uslove korišćenja prevoza, kategorije korisnika usluge, način i postupak plaćanja cene karte, važenje voznih karata i dr;

- sistem naplate;

- kontrolu putnika i

- sistem prodaje voznih isprava.

Član 3

Na teritoriji grada Beograda u okviru linijskog prevoza, nezavisno od vrste linijskog prevoza (gradski, prigradski i lokalni prevoz) i područja koje obuhvata, primenjuje se integrisani tarifni sistem (u daljem tekstu ITS).

Član 4

ITS na teritoriji grada Beograda podrazumeva primenu tarifnih načela na osnovu kojih putnik odgovarajućom kartom plaća istu cenu na području određene tarifne zone nezavisno od vida prevoza i prevoznika.

II PODRUČJE PRIMENE INTEGRISANOG TARIFNOG SISTEMA

Član 5

ITS se primenjuje na linijama javnog gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza na teritoriji grada Beograda.

Za prevoz putnika na linijama u ITS primenjuju se iste vrste voznih isprava, nezavisno od vida prevoza i prevoznika.

Član 6

ITS je zonski tarifni sistem sa četiri tarifne zone za karte u pretplati i karte van režima pretplate.

Granicu primene ITS predstavljaju krajnji terminusi odnosno poslednja stajališta na teritoriji grada na linijama javnog linijskog prevoza.

Granice zona u okviru ITS za karte u pretplati i karte van režima pretplate nalaze se između dva stajališta.

Granična stajališta između zona 1 i 2 u dnevnom saobraćaju:

Poslednje stajalište u zoni 1

Prvo stajalište u zoni 2

Sebeška reka

Sebeš mokri

Rafinerija

Balkan

Vitezova Karađorđeve Zvezde

16. oktobra, Mirijevo, Selište

Medaković 3

Braće Srnić

Mirijevski Bulevar

Rospi Ćuprija

SC Košutnjak

Pionirski grad

Vrtić Bajka

Mile Jevtović

Trebevićka, Vodovodska

Julino brdo

Palata Pravde

Žarkovo

Čukarica

Put za Železnik, Železnik "R", Umka - Centar

MZ Čukarička padina

Inos, Žarkovo

Taložnik

Vodovod

Košutnjak

Vareška, Železnička stanica Rakovica

Voždovački kružni put

Preduzeće "Izolacija"

Trošarina

OŠ "Danilo Kiš"

Banjica 2, Banjica, Crkva "Sv. Vasilija Ostroškog"

Riste Stefanovića

Pere Velimirovića

Srpskih udarnih brigada

Baza "Voždovac"

Pogon "Kosmaj"

Vladimira Tomanovića

SP "Lasta"

Naselje Braće Jerković

Vojvode Vlahovića

Bajdina

Put za Kaluđericu

Prvomajska, "Pijaca Mali mokri lug"

Mage Magazinović, Narodnog fronta

Šumice

Tranšped, Vrčin 2

Voždovac

Milića Marinovića

Ledine

SC "Mladost"

MZ "Ledine"

Vodeničarska

Grmeč, Kvantaška pijaca

Ikarbus

Zemun /Gornji Grad/

Geomašina, Koka-kola

Zemun

Zemunsko polje

Banatska

Galenika, Groblje "Zbeg"

Zemun /Gornji Grad/

Svetozara Papića, Milice Šuvaković

Zadrugarska, Bačka

Svetozara Papića

Glavni poštanski centar

Ratarski put, Dobanovački put, Svetozara Papića

Kvantaška pijaca

Novosadski put

Autokomanda

Tranšped, Pogon Kosmaj

Franša D’eperea

Tranšped

Granična stajališta između zona 2 i 3 u dnevnom saobraćaju:

Poslednje stajalište u zoni 2

Prvo stajalište u zoni 3

Draženovac

Glumčevo Brdo /Gorčinac/

Trešnja /Okretnica/, Trešnja /Škola/

Trešnja /Koviona/

Šumadijska

Alaska koliba, Šumadijska-lokal

Tranšped

Mali Požarevac /Raskrsnica

 

Umčari "R" AP

Lipovica /Milicija/, Velika Moštanica "R"

Lipovica 1, Meljak "R", Meljak, Guncati "R",

Žarkovo

Meljak

Umka /Rasadnik/

Duboko

Umka /Centar/

Barič /Rampa/

Branka Ostojića

Tent "A" /most/

Granična stajališta između zone 3 i zone 4 u dnevnom saobraćaju:

Poslednje stajalište u zoni 3

Prvo stajalište u zoni 4

Arnajevo /N. kuća/, Arnajevo /Okretnica/

Sokolovo

Manastir Tresije

Kosmaj - Zlatar

Trnava, Mali Požarevac /Raskrsnica/, Mali Požarevac /Naplatna rampa/, Mali Požarevac /benzinska pumpa/

Stanojevac

Mali Požarevac /Naplatna Rampa/

Dražanj /Rampa/

Baljevac

Ibarski Cvet

Šiljakovac "R"

Stepojevac

Timotijevići /Gornji kraj/

Stepojevac Romi

Brgule

Termoelektrana

Granice zona na linijama u noćnom saobraćaju su identične sa granicama zona na linijama u dnevnom saobraćaju.

Dnevni saobraćaj se obavlja u periodu od 04 do 24 časa. Noćni saobraćaj se obavlja u periodu od 00 do 04 časa.

III VRSTE KARATA I SISTEM NAPLATE USLUGE PREVOZA

Član 7

Prevoz putnika na svim registrovanim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama u okviru ITS, nezavisno od vida prevoza i prevoznika, ostvaruje se uz važeću i odgovarajuću voznu ispravu, osim u slučajevima iz člana 33. pravilnika.

Izdavanje, prodaja i kontrola voznih isprava vrši se u organizaciji organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda nadležne za poslove javnog linijskog prevoza (u daljem tekstu: Sekretarijat za javni prevoz).

Član 8

Vozne isprave mogu biti:

1. Beskontaktna smart kartica u čiju memoriju se upisuje karta i to:

- personalizovana plastična smart kartica sa upisanom odgovarajućom elektronskom kartom u pretplati;

- nepersonalizovana plastična smart kartica sa upisanom odgovarajućom elektronskom kartom van režima pretplate;

- nepersonalizovana papirna smart kartica sa upisanom odgovarajućom elektronskom kartom van režima pretplate;

2. mobilni telefon koji podržava NFC tehnologiju i koji ima instaliranu odgovarajuću aplikaciju sa upisanom odgovarajućom elektronskom kartom van režima pretplate;

3. beskontaktna platna kartica sa upisanom odgovarajućom elektronskom kartom van režima pretplate;

4. papirna karta kupljena u vozilu kod vozača;

5. posebna karta kupljena kod kontrolora;

6. legitimacija za posebne manifestacije definisane članom 41. ovog pravilnika.

Personalizovane plastične smart kartice glase na ime korisnika i ne mogu se prenositi na druga lica i koriste se za plaćanje usluge prevoza kartama u pretplati.

Nepersonalizovane plastične smart kartice i papirne smart kartice su prenosive na drugog korisnika i koriste se za plaćanje usluge prevoza kartama van režima pretplate.

Nepersonalizovane plastične smart kartice mogu se dopunjavati neograničen broj puta, u periodu važenja kartice, iznosom dopune po izboru korisnika. Aktom iz člana 22. ovog pravilnika može se limitirati maksimalni iznos jedne transakcije kao i maksimalni trenutni iznos na kartici.

Nepersonalizovane papirne smart kartice dopunjavaju se jednokratno dnevnim kartama.

Mobilni telefon koji podržava NFC tehnologiju i koji ima instaliranu odgovarajuću aplikaciju, koristi se za plaćanje usluge prevoza kartama van režima pretplate.

Beskontaktna platna kartica se koristi za plaćanje usluge prevoza kartama van režima pretplate.

Papirne karte u vozilu su karte van režima pretplate za pojedinačnu vožnju, koje se prodaju u vozilu kod vozača.

Posebna karta važi na ime korisnika i ne može se prenositi na druga lica. Posebnu kartu izdaje kontrolor putnicima zatečenim u vozilu bez vozne isprave ili sa neispravnom voznom ispravom.

Vozne isprave važe na linijama u dnevnom saobraćaju osim na minibus ekspres linijama i noćnom saobraćaju u kojima važi isključivo karta kupljena u vozilu u kome se vrši prevoz.

Na linijama javnog prigradskog prevoza za vozila u kojima su numerisana mesta za sedenje može se vršiti naplata i papirne mesečne rezervacije kojom se rezerviše mesto za sedenje za liniju, smer i polazak. Papirna mesečna rezervacija važi isključivo uz mesečnu ili godišnju kartu u pretplati sa odgovarajućim brojem zona. Putnik koji nema plaćenu rezervaciju dužan je da ustupi mesto putniku sa plaćenom rezervacijom. Kontrolu rezervacija vrši vozač ili kontrolor.

Član 9

U ITS se primenjuju sledeće vrste karata:

1. karte u pretplati;

2. karte van režima pretplate.

Član 10

Karte u pretplati su definisane u skladu sa kategorijama korisnika i predstavljaju elektronske karte sa naknadom (bez ili sa popustom) ili bez naknade (besplatan prevoz) upisane u odgovarajuću personalizovanu plastičnu smart karticu.

Zavisno od vremena trajanja karte u pretplati mogu biti polumesečne, mesečne, polugodišnje, godišnje i karte sa restrikcijom.

Karte u pretplati omogućavaju neograničen broj vožnji radnim danom, subotom, nedeljom i praznikom na svim linijama u ITS, u okviru izabranih zona i za izabrani period, u dnevnom saobraćaju, osim na minibus ekspres linijama i noćnom saobraćaju.

Karta sa restrikcijom predstavlja kombinaciju polumesečne karte i odgovarajućeg broja dnevnih vremenskih karata ili kombinaciju odgovarajućeg broja dnevnih vremenskih karata.

Aktom iz člana 22. ovog pravilnika može se propisati i karta u pretplati za neograničen broj vožnji za određene periode dana tzv. "ograničena karta".

Član 11

Karte van režima pretplate mogu biti:

1. elektronske karte upisane u:

- odgovarajuće nepersonalizovane smart kartice;

- mobilne telefone koji podržavaju NFC tehnologiju i koji imaju instaliranu odgovarajuću aplikaciju;

- platne kartice;

2. papirne karte u vozilu;

3. posebne karte kod kontrolora.

Karte van režima pretplate omogućavaju vožnju u dnevnom saobraćaju i nalaze se u slobodnoj prodaji za sve korisnike javnog linijskog prevoza.

Elektronske karte van režima pretplate predstavljaju elektronski zapis u memoriji odgovarajuće elektronske smart kartice, mobilnog telefona ili platne kartice.

Elektronske karte van režima pretplate su vremenske karte za više vožnji u određenom vremenskom periodu za određeno područje primene koji se utvrđuju aktom iz člana 22. ovog pravilnika i to:

- osnovne vremenske i

- dnevne vremenske karte.

Osnovne vremenske karte se upisuju u memoriju nepersonalizovane plastične smart kartice i beskontaktne platne kartice kao i mobilne telefone validacijom u vozilu.

Dnevna vremenska karta se upisuje u nepersonalizovanu papirnu smart karticu na uređaju na kiosku, a aktivacija karte se vrši momentom kupovine na kiosku. Dnevna vremenska karta važi do isteka vremenskog perioda za koji je kupljena.

Papirnom kartom kupljenom u vozilu kod vozača plaća se jedna neprekidna vožnja u jednom smeru u vozilu u kom je karta kupljena.

Kupovinom posebne karte kod kontrolora, od momenta izdavanja putnik stiče pravo na započeto i dalje korišćenje usluge linijskog prevoza u dnevnom saobraćaju u danu u kom je karta izdata, osim na minibus ekspres linijama i noćnom saobraćaju.

Član 12

Naplata usluge prevoza vrši se:

- kupovinom elektronske karte u pretplati, koja se upisuje u važeću personalizovanu plastičnu smart karticu;

- validacijom nepersonalizovane plastične smart kartice u vozilu;

- kupovinom dnevne vremenske karate koja se upisuje u papirnu smart karticu;

- kupovinom elektronske karte preko mobilnog telefona koji podržava NFC tehnologiju i koji ima instaliranu odgovarajuću aplikaciju

- validacijom beskontaktne platne kartice u vozilu;

- kupovinom papirne karte u vozilu i

- kupovinom posebne karte kod kontrolora.

Elektronske karte u pretplati se mogu kupiti preko pravnog lica, maloprodajnog objekta i preko internet-portala.

Član 13

Prilikom ulaska u vozilo putnik je dužan vozne isprave iz člana 8. stav 1. tač. 1, 2. i 3. ovog pravilnika validira. Validacija se vrši prinošenjem kartice odnosno mobilnog telefona uređaju za validaciju, pri čemu se u memoriju odgovarajuće kartice odnosno u mobilni telefon upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji. Kartice koji nisu validirane smatraju se neispravnim voznim ispravama.

Prva validacija personalizovane plastične smart kartice, u mesecu za koji je preko pravnog lica i internet portala uplaćena elektronska karta u pretplati, vrši se prinošenjem kartice uređaju za validaciju pri čemu se u memoriju odgovarajuće kartice upisuje elektronska karta u pretplati kao i elektronski zapis o izvršenoj validaciji. Sve ostale validacije u toku meseca vrše se prinošenjem kartice uređaju za validaciju pri čemu se u memoriju odgovarajuće kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji.

Godišnja elektronska karta u pretplati kupljena preko pravnog lica u praksi se upisuje u memoriju personalizovane kartice kao 12 mesečnih elektronskih karata u pretplati. Pravno lice kupuje određeni broj godišnjih elektronskih karata u pretplati za koje svakog meseca dostavlja brojeve personalizovanih kartica, za lica po izboru, na koje se karte upisuju.

Godišnja elektronska karta u pretplati kupljena preko internet portala u praksi se upisuje kao 12 mesečnih elektronskih karata u pretplati i važi počevši od prvog dana narednog meseca u odnosu na mesec kada je uplata izvršena. Godišnja elektronska karta u pretplati nije prenosiva na druga lica.

Polugodišnja elektronska karta u pretplati kupljena preko pravnog lica u praksi se upisuje u memoriju personalizovane kartice kao šest mesečnih elektronskih karata u pretplati. Pravno lice kupuje određeni broj polugodišnjih elektronskih karata u pretplati za koje svakog meseca dostavlja brojeve personalizovanih kartica, za lica po izboru, na koje se karte upisuju.

Prva i sve ostale validacije personalizovane plastične smart kartice, u mesecu za koji je uplaćena mesečna elektronska karta u pretplati preko maloprodajnog objekta vrši se prinošenjem kartice uređaju za validaciju pri čemu se u memoriju odgovarajuće kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji.

Prva i sve ostale validacije personalizovane plastične smart kartice na koju je uplaćena godišnja elektronska karta u pretplati preko maloprodajnog objekta vrši se prinošenjem kartice uređaju za pri čemu se u memoriju odgovarajuće kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji.

Prva validacija nepersonalizovane plastične smart kartice kojom se kupuje osnovna vremenska karta za jednu zonu, kao i za zonu 1 i 2, vrši se prinošenjem kartice uređaju za validaciju, pri čemu se u memoriju kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji i umanjuje novčani iznos upisan u memoriji kartice za cenu osnovne vremenske karte za jednu zonu, odnosno za zonu 1 i 2, što predstavlja informaciju o plaćenoj usluzi, dok se sve ostale validacije u okviru vremenskog perioda vrše prinošenjem kartice uređaju za validaciju pri čemu se u memoriju kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji.

Prva validacija nepersonalizovane plastične smart kartice kojom se kupuje osnovna vremenska karta za više zona vrši se izborom na validatoru zone u kojoj se završava putovanje i prinošenjem kartice uređaju za validaciju, pri čemu se u memoriju kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji i umanjuje novčani iznos upisan u memoriji kartice za cenu izabranog broja zona što predstavlja informaciju o plaćenoj usluzi, dok se sve ostale validacije u okviru izabranog vremenskog perioda vrše prinošenjem kartice uređaju za validaciju pri čemu se u memoriji odgovarajuće kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji.

Prva i sve ostale validacije nepersonalizovane papirne smart kartice kojom se kupuje dnevna vremenska karta vrši se prinošenjem kartice uređaju za validaciju, pri čemu se u memoriju kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji.

Prva validacija karte kupljene preko mobilnog telefona, vrši se prinošenjem mobilnog telefona uređaju za validaciju, pri čemu se u memoriju odgovarajuće aplikacije na mobilnom telefonu upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji čime se kupljena karta poništava.

Prva validacija beskontaktne platne kartice kojom se kupuje osnovna vremenska karta za jednu zonu vrši prinošenjem kartice uređaju za validaciju, pri čemu se na serveru sistema upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji što predstavlja informaciju o plaćenoj usluzi.

Prva validacija beskontaktne platne kartice kojom se kupuje osnovna vremenska karta za više zona vrši se se izborom na validatoru zone u kojoj se završava putovanje i prinošenjem kartice uređaju za validaciju, pri čemu se na Serveru sistema upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji.

Validatori su uređaji koji služe za validaciju i naplatu usluge prevoza putem elektronske komunikacije sa beskontaktnom smart karticom, mobilnim telefonom koji podržava NFC tehnologiju i ima instaliranu odgovarajuću aplikaciju i beskontaktnom platnom karticom.

Član 14

Validacijom personalizovane smart kartice evidentiraju se sledeći podaci: alijas broj i serijski broj personalizovane smart kartice, datum i vreme transakcije, tip transakcije, identifikator vozila u sistemu, identifikator linije, smer kretanja vozila, identifikator stajališta, identifikator vozača i kategorija korisnika usluge prevoza.

Podatke iz stava 1. ovog člana obrađuje (prikuplja, čuva i koristi) Sekretarijat za javni prevoz.

Svrha obrade ovih podataka je zaštita bezbednosti sistema naplate usluge javnog prevoza, sprečavanje svake zloupotrebe personalizovanih smart kartica i utvrđivanje činjenica u postupku reklamacije korisnika na upotrebu personalizovanih smart kartica.

Član 15

Pravno lice iz člana 18. ovog pravilnika na osnovu evidencije iz korisničkog servisa sačinjava listu alijas brojeva personalizovanih smart kartica koje je u slučaju upotrebe potrebno blokirati (nestala kartica, kartica iz serije povučene iz upotrebe, neodgovarajuća dokumentacija prilikom izdavanja kartice i dr.) i bez odlaganja istu dostavlja Sekretarijatu za javni prevoz.

Sekretarijat za javni prevoz u svrhu blokiranja personalizovane smart kartice vrši posebnu obradu sledećih podataka: alias broj i serijski broj personalizovane smart kartice, kao i datum i vreme blokiranja kartice.

Alijas broj personalizovane smart kartice koju je potrebno blokirati čuva se na listi sve dok se ne izvrši blokada kartice, nakon čega se isti trajno briše sa liste.

Član 16

Kod organizovane uplate sredstava koju vrše pravna lica na ime mesečne, polumesečne, polugodišnje i godišnje dopune personalizovanih smart kartica za prevoz svojih zaposlenih, Sekretarijat za javni prevoz vrši posebnu obradu sledećih podataka: alias broj personalizovane smart kartice, tip transakcije i tarifne zone.

Posebna obrada se vrši na osnovu liste kartica za dopunu koju, bez odlaganja, Sekretarijatu za javni prevoz dostavlja pravno lice iz člana 18. ovog pravilnika, a koja sadrži sledeće podatke: alijas broj personalizovane smart kartice, tip transakcije i tarifne zone.

Član 17

Podaci koje kontrolori koriste u toku kontrole validnosti voznih isprava i naplate usluge prevoza u vozilima javnog prevoza su: alijas broj i serijski broj personalizovane smart kartice, datum i vreme transakcije, identifikator vozila u sistemu, identifikator linije, smer kretanja vozila i kategorija korisnika. Svrha korišćenja ovih podataka je naplata posebne karte ili izdavanja zapisnika, odnosno prekršajnog naloga putniku u slučajevima iz člana 25. ovog pravilnika.

Svi podaci iz stava 1. ovog člana, uključujući i podatke o naplaćenim posebnim kartama i licima upisanim u službenu evidenciju čuvaju se u memoriji prenosnog uređaja za kontrolu putnika i prenose se na server Sekretarijata za javni prevoz kada se za to steknu uslovi (tipski na svaka četiri sata, a najkasnije do kraja radnog vremena kontrolora).

Sekretarijat za javni prevoz vrši obradu podataka iz st. 1. i 2. ovog člana radi kontrole ispunjenja ugovornih obaveza pravnog lica kome su povereni poslovi kontrole, stavljanja na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga i radi rešavanja po prigovorima putnika.

Član 18

Podatke koji se prikupljaju prilikom izdavanja personalizovanih smart kartica u skladu sa ovim pravilnikom, a na osnovu pristanka za obradu podataka lica čiji si podaci obrađuju, obrađuje pravno lice kome su ugovorom povereni poslovi izdavanja personalizovanih smart kartica, u skladu sa ovim pravilnikom. Obavezni podaci koji se prikupljaju su: alijas broj, ime, ime roditelja, prezime i jedinstveni matični broj lica (za strana lica broj pasoša), a uz saglasnost lica radi pristupanja benefit programu, pored navedenih mogu se prikupljati i sledeći podaci: adresa stanovanja, broj fiksnog i mobilnog telefona i i-mejl adresa.

Lice ima pravo opoziva datog pristanka za obradu podataka i u tom slučaju se njegovi podaci anonimiziraju u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva za opoziv, a personalizovana kartica korisnika se blokira, dok se dokumenata na osnovu kojih je izvršeno izdavanje kartice, licu vraćaju u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za opoziv.

Član 19

Povezivanje podataka iz člana 14. sa ličnim podacima iz člana 18. moguće je samo na lični pisani zahtev lica prilikom reklamacije na upotrebu personalizovane smart kartice ili radi ostvarivanja zakonskog prava putnika.

Lice se obraća korisničkom servisu sa zahtevom da se proveri validacija njegove kartice u vozilu javnog prevoza određenog dana i u određeno vreme. Korisnički servis zahtev prosleđuje Sekretarijatu za javni prevoz odmah, a najkasnije u roku od tri dana.

Po prijemu zahteva vrši se pristup podacima iz stava 1. ovog člana od strane ovlašćenog lica Sekretarijata za javni prevoz i to putem lične lozinke. Svaki pristup ovim podacima mora biti evidentiran, sa trajnim i neizbrisivim zapisom o datumu i vremenu pristupa i licu koje je pristupilo podatku.

Član 20

Po isteku perioda od 30 dana od dana evidentiranja, svi alias i serijski brojevi personalizovane smart kartice se trajno brišu. Ostali podaci se dalje čuvaju u anonimiziranom obliku, radi korišćenja u statističke svrhe.

Član 21

Sekretarijat za javni prevoz i pravno lice iz člana 18. dužni su da podatke koje obrađuju zaštite od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa i shodno tome da preduzimaju sve tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima.

Član 22

Cena usluge prevoza, cena izdavanja voznih isprava i rok važenja voznih isprava, kao i cena rezervacije utvrđuju se aktom gradonačelnika, na predlog Sekretarijata za javni prevoz.

IV KONTROLA PUTNIKA

Član 23

Kontrolu putnika obavlja kontrolor opremljen prenosnim uređajem za kontrolu putnika ili drugo ovlašćeno lice.

Uređajem iz stava 1. ovog člana vrši se provera validnosti vozne isprave i plaćene usluge prevoza kao i blokada smart kartica.

Sekretarijat za javni prevoz može propisati obavezu da kontrolor po ulasku u vozilo blokira validatore, kao i korake u postupku blokade validatora.

Član 24

Putnik je lice koje na osnovu ugovora ima pravo na prevoz.

Ugovor o prevozu se zaključuje momentom upisivanja karte u memoriju beskontaktne kartice odnosno na Server sistema u slučaju platne kartice, validacijom mobilnog telefona odnosno momentom kupovine karte u vozilu kod vozača ili kupovinom posebne karte kod kontrolora.

Za decu do sedam godina starosti, profesionalne pripadnike Vojske Srbije u uniformi, pripadnike policije u uniformi i pripadnike komunalne policije u uniformi, ugovor o prevozu se zaključuje momentom ulaska u vozilo i ova lica nisu u obavezi da poseduju voznu ispravu.

Narodni poslanici Republike Srbije ostvaruju pravo na prevoz u skladu sa odlukom o poslaničkoj legitimaciji.

Korisnik koji je prilikom kontrole zatečen u vozilu ili rezervisanom prostoru dužan je da kontroloru ili drugom ovlašćenom licu ustupi radi provere voznu ispravu, osim lica iz stava 3. ovog člana. Za korišćenje usluge prevoza korisnik je dužan da u vozilu ili rezervisanom prostoru poseduje važeću i ispravnu voznu ispravu.

Za korišćenje usluge prevoza korisnik je dužan da u vozilu ili rezervisanom prostoru poseduje važeću kartu, koju je na zahtev kontrolora ili ovlašćenog lica dužan da ustupi radi provere.

Ukoliko korisnik koji je prilikom kontrole zatečen u vozilu ili rezervisanom prostoru odbije da kontroloru ili drugom ovlašćenom licu ustupi radi provere voznu ispravu smatra se da ne poseduje važeću kartu.

Ukoliko korisnik ne poseduje važeću i ispravnu voznu ispravu odnosno ne poseduje važeću kartu, osim lica i stava 3. ovog člana, ili odbije da voznu ispravu ustupi radi provere, dužan je da kontroloru ili drugom ovlašćenom licu pruži podatke o svom identitetu.

Kontrola korisnika koji je u trenutku kontrole zatečen u vozilu bez važeće i ispravne vozne isprave ili bez važeće karte na zahtev putnika ili kontrolora može biti završena i na stajalištu.

Za kupovinu karte kod vozača korisnik je dužan da obezbedi tačan iznos novca u vrednosti broja karata koje kupuje.

Član 25

Korisnik koji je u vozilu zatečen bez važeće i ispravne vozne isprave ili bez važeće karte na zahtev kontrolora može kupiti posebnu kartu.

Posebna karta obavezno sadrži:

- podatke o korisniku (ime, prezime, JMBG i sl.);

- cenu utvrđenu aktom iz člana 22. ovog pravilnika;

- liniju javnog prevoza, ID vozila;

- datum i vreme izdavanja i službeni broj kontrolora.

Kupovinom posebne karte, od momenta izdavanja, korisnik stiče pravo na započeto i dalje korišćenje usluge linijskog prevoza u dnevnom saobraćaju u ITS, u danu u kome je karta izdata, osim u posebnom prevozu minibus vozilima i noćnom saobraćaju.

Putnik koji je uslugu prevoza platio posebnom kartom dužan je da prilikom svake naredne kontrole uz posebnu kartu kontroloru na uvid pruži i podatke o svom identitetu.

Korisniku koji ne kupi posebnu kartu izdaje se prekršajni nalog odnosno zapisnik koji sadrži sledeće podatke o licu:

- ime i prezime, JMBG;

- adresa;

- broj identifikacione isprave;

- organ izdavanja identifikacione isprave.

Podatke o korisniku koje se u momentu kontrole zateklo u vozilu ili u rezervisanom prostoru, bez važeće karte i koje ne kupi posebnu kartu, kontrolor upisuje u službenu evidenciju i elektronskim putem stavlja na uvid komunalnoj policiji radi izdavanja prekršajnog naloga.

Ovako sačinjen i elektronski potpisan prekršajni nalog šalje se elektronskim putem kontroloru na njegov prenosni uređaj, koji ga štampa i uručuje korisniku.

U slučaju nemogućnosti štampanja prekršajnog naloga kontrolor korisniku uručuje zapisnik radi upisa u službenu evidenciju i stavljanja na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga.

Korisnik koji se u momentu kontrole zateklo u vozilu bez važeće karte i koje ne kupi posebnu kartu dužno je da po uručenju odštampane kopije elektronski potpisanog prekršajnog naloga, odnosno zapisnika napusti vozilo na prvom narednom stajalištu, odnosno rezervisani prostor. Ukoliko lice ne napusti vozilo, kontrolor može da izda nalog vozaču da zaustavi i zadrži vozilo na stajalištu.

Uručenje i plaćanje prekršajnog naloga vrši se u skladu sa zakonom kojim se reguliše prekršajni postupak.

Kontrolor u kontroli može zatražiti pomoć policijske uprave, odnosno komunalne policije.

Na linijama na kojima validaciju voznih isprava prati vozač, vozač je dužan da zaustavi vozilo dok lice ne kupi kartu ili uspešno ne validira voznu ispravu, odnosno ne napusti vozilo.

Član 26

Korisnik sa personalizovanom plastičnom smart karticom bez upisane elektronske karte u pretplati za mesec u kome se vrši kontrola, isteklom personalizovanom smart karticom bez upisane elektronske karte u pretplati za mesec u kome se vrši kontrola kao i isteklom personalizovanom smart karticom kojom se ostvaruje pravo na uslugu prevoza bez naknade, smatra se putnikom bez važeće karte i kontrolor će blokirati ove kartice ukoliko putnik prethodno nije kupio posebnu kartu odnosno obezbedio podatke kontroloru za izdavanje prekršajnog naloga odnosno zapisnika.

Deblokada kartica iz stava 1. ovog člana vrši se u Korisničkom servisu nakon što korisnik omogući podatke za upisivanje u službenu evidenciju i stavljanje na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga odnosno nakon što korisnik omogući podatke za izdavanje Zapisnika.

Blokirana kartica iz stava 1 ovog člana je neispravna vozna isprava.

Korisniku koji je registrovan u sistemu kao korisnik koji ima blokiranu personalizovanu karticu za povlašćen ili besplatan prevoz prilikom izdavanja nove kartice, u okviru besplatnih ili povlašćenih kategorija, biće uručen zapisnik radi upisa u službenu evidenciju i stavljanja na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga.

Putnik je dužan da beskontaktnu smart karticu sa upisanom važećom kartom validira prilikom ulaska u vozilo.

Ako se u postupku provere utvrdi da nije izvršena validacija vozne isprave koja glasi na ime, kontrolor će voznu ispravu blokirati i dati putniku uputstva u pogledu načina deblokade kartice, nakon čega putnik može da završi započetu vožnju.

U slučaju da u vozilu tokom kontrole kontrolor zatekne putnika sa blokiranom voznom ispravom iz prethodnog stava, naložiće putniku da se udalji iz vozila na prvom narednom stajalištu u periodu važenja upisana karte. Nakon isteka perioda važenja upisane karte blokirana kartica je neispravna vozna isprava.

Cena deblokade kartice iz stava 5. ovog člana utvrđuje se aktom iz člana 22. ovog pravilnika.

Član 27

Kontrolor je dužan da u sledećim slučajevima od korisnika oduzme karticu, uz izdavanje potvrde o oduzimanju, pod uslovom da korisnik nije kupio posebnu kartu ili nije obezbedio podatke za izdavanje prekršajnog naloga odnosno zapisnika:

- korišćenje službene legitimacije ITS sistema kao vozne isprave;

- zloupotrebe personalizovane kartice (korišćenje kartice od strane drugog lica i dr. vrste zloupotrebe), bez obzira da li je korisnik kupio posebnu kartu ili obezbedio podatke za izdavanje prekršajnog naloga odnosno zapisnika;

- korišćenje oštećene personalizovane kartice kao vozne isprave;

- u slučaju korišćenja blokirane personalizovane smart kartice kao vozne isprave bez upisane elektronske karte u pretplati za mesec u kome se vrši kontrola odnosno u slučaju korišćenja istekle personalizovane smart kartica bez upisane elektronske karte u pretplati za mesec u kome se vrši kontrola kao i istekle personalizovane smart kartice kojom se ostvaruje pravo na uslugu prevoza bez naknade;

- korišćenje oštećene nepersonalizovane plastične i papirne smart kartice kao vozne isprave;

- korišćenje nepersonalizovane plastične smart kartice kao vozne isprave sa koje validacijom nisu umanjena sredstva za iznos odgovarajuće vremenske karte.

Potvrda o oduzimanju obavezno sadrži datum oduzimanja, liniju, broj (tzv. alias) oduzete kartice i službeni broj kontrolora.

Po isteku perioda od 48 sati od momenta oduzimanja, korisnik oduzete kartice može preuzeti oduzetu karticu u korisničkom centru uz prilaganje potvrde o oduzimanju i to u sledećim slučajevima:

- službena legitimacija ITS sistema se vraća korisniku nakon uplate iznosa u visini posebne karte;

- zloupotreba personalizovane smart kartice - kartica se ne vraća korisniku, a u zavisnosti od slučaja zloupotrebe zadržava se kao dokaz u postupku pred nadležnim organima;

- istekla personalizovana smart kartica kao vozna isprava bez upisane elektronske karte u pretplati za period kontrole - kartica se vraća korisniku nakon što korisnik omogući podatke za upisivanje u službenu evidenciju i stavljanje na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga;

- oštećena personalizovana smart kartica sa upisanom elektronskom kartom u pretplati za period kontrole - kartica se vraća korisniku nakon što korisnik obezbedi novu ispravnu personalizovanu karticu, a u slučaju da ista kartica ponovo bude predmet oduzimanja kartica se ne vraća korisniku;

- oštećena personalizovana smart kartica bez upisane elektronske karte u pretplati za period kontrole - kartica se vraća korisniku nakon što korisnik omogući podatke za upisivanje u službenu evidenciju i stavljanje na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga;

- blokirana personalizovana smart kartica bez upisane elektronske karte u pretplati za mesec u kome se vrši kontrola odnosno istekla personalizovana smart kartica bez upisane elektronske karte u pretplati za mesec u kome se vrši kontrola kao i istekla personalizovana smart kartica kojom se ostvaruje pravo na uslugu prevoza bez naknade-kartica se vraća korisniku nakon što korisnik omogući podatke za upisivanje u službenu evidenciju i stavljanje na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga;

- oštećena nepersonalizovana plastična i papirna smart kartica - kartica se ne vraća korisniku i zadržava se u korisničkom centru do komisijskog uništenja. Preostala sredstva sa ove kartice mogu se prebaciti na obezbeđenu novu ispravnu karticu tek pošto korisnik omogući podatke za upisivanje u službenu evidenciju i stavljanja na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanje prekršajnog naloga;

- nepersonalizovana plastična smart kartica kao vozna isprava sa koje validacijom nisu umanjena sredstva za iznos odgovarajuće osnovne vremenske karte - vraćaju se korisniku nakon što korisnik omogući podatke za upisivanje u službenu evidenciju i stavljanje na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga.

Nepersonalizovane kartice koje korisnik ostavi kod kontrolora bez uzimanja potvrde o oduzimanju, za koje korisnik u roku od 30 dana ne može da dostavi dokaz o dopuni kartice (slip o dopuni), uništavaju se komisijski, dok se kartice za koje korisnik dostavi dokaz o dopuni kartice vraćaju korisniku nakon što korisnik omogući podatke za upisivanje u službenu evidenciju i stavljanje na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga.

Sve kartice oduzete uz izdavanje potvrde o oduzimanju kao i sve dostavljene pronađene kartice od strane drugih lica komisijski se uništavaju nakon isteka perioda od 60 dana.

V KATEGORIJE KORISNIKA I USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE PREVOZA

Član 28

Uslugu prevoza u režimu pretplate u ITS, zavisno od kategorije, korisnici mogu ostvariti kao:

1. prevoz sa naknadom:

- bez popusta;

- sa popustom;

2. prevoz bez naknade:

- sa neograničenim vremenom trajanja bez vozne isprave;

- sa ograničenim vremenom trajanja sa voznom ispravom.

Član 29

Uslugu prevoza sa naknadom bez popusta, uz odgovarajuću voznu ispravu (kartica tzv. zaposleni), ostvaruju:

1. građani Republike Srbije;

2. strani državljani.

Član 30

Korisnici iz člana 29. ovog pravilnika ostvaruju pravo na izdavanje odgovarajuće personalizovane plastične smart kartice na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave i sledeće dokumentacije kojom dokazuju svoj status:

- kategorija pod tačkom 1: lična karta ili pasoš na uvid;

- kategorija pod tačkom 2: lična karta ili pasoš na uvid.

Član 31

Uslugu prevoza sa naknadom sa popustom (povlašćene kategorije korisnika), uz odgovarajuću voznu ispravu, ostvaruju korisnici koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, i to:

1) učenici srednjih škola do navršenih 20 godina života;

2) studenti visokoškolskih ustanova do navršenih 26 godina života;

3) studenti doktorskih studija i studenti fakulteta čije osnovne ili integrisane akademske studije traju šest školskih godina, do navršenih 28 godina života;

4) ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 20-40% invalidnosti;

5) civilni invalidi rata sa 20-40% telesnog oštećenja;

6) trajno nesposobna lica za rad i privređivanje;

7) dijalizirana lica;

8) lica sa lakom duševnom zaostalošću;

9) korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć i njegovi članovi domaćinstva koji su obuhvaćeni rešenjem o priznavanju prava, pod uslovom da ovo pravo nisu ostvarili po nekom drugom osnovu;

10) korisnici starosne/prevremene starosne ili invalidske penzije;

11) korisnici porodične penzije;

12) lica starija od 65 godina;

13) nezaposlena lica koja su na evidenciji kod organizacije nadležne za poslove zapošljavanja na teritoriji grada Beograda;

14) izbegla i interno raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji grada Beograda.

Izuzetno, korisnici iz stava 1. tač. 1, 2. i 3. ovog člana, koji nemaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, ostvaruju uslugu prevoza sa naknadom sa popustom uz odgovarajuću voznu ispravu, pod uslovom da su verifikovane škole/akreditovani fakulteti koje pohađaju na teritoriji grada Beograda.

Korisnici iz stava 1. tač. 1, 2. i 3. ovog člana, koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda a pohađaju školu odnosno fakultet u inostranstvu ili je ispostava inostrane škole odnosno fakulteta na teritoriji grada Beograda, ostvaruju uslugu prevoza sa naknadom sa popustom uz odgovarajuću voznu ispravu.

Vozne isprave korisnicima iz stava 1. tač. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11. i 14. izdaju se sa ograničenim vremenom trajanja, najduže do jedne godine.

Vozne isprave korisnicima iz stava 1. tačka 10. ovog člana kojima se izdavanje vrši na osnovu originalne potvrde Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da je lice podnelo zahtev za ostvarivanje prava na penziju, izdaju se sa ograničenim vremenom trajanja, najduže do šest meseci.

Vozne isprave korisnicima iz stava 1. tačka 13. ovog člana izdaju se sa ograničenim vremenom trajanja, najduže do tri meseca.

Član 32

Korisnici iz člana 31. ovog pravilnika ostvaruju pravo na izdavanje odgovarajuće personalizovane plastične smart kartice na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave. Izdavanjem personalizovane kartice smatra se da je podneti zahtev usvojen.

Ako se u postupku izdavanja utvrdi da lice ne ostvaruje pravo na izdavanje personalizovane kartice, lice može podneti zahtev za odlučivanje Sekretarijatu za javni prevoz. Ukoliko sekretarijat u naknadno sprovedenom postupku utvrdi da su ispunjeni uslovi, daje saglasnost za izdavanje personalizovane kartice, odnosno ukoliko utvrdi da nisu ispunjeni uslovi, donosi odgovarajuće rešenje o odbijanju zahteva.

Dokumentacija kojom u postupku izdavanja kartice lica dokazuju svoj status:

Redni broj

Naziv kategorije

Potrebna dokumentacija

1.

Učenici srednjih škola do navršenih 20 godina života

- za punoletne fotokopija lične karte (original na uvid)
- za maloletne fotokopija pasoša ili zdr. knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
- za strane učenike fotokopija pasoša (original na uvid), za učenike iz EU fotokopija pasoša ili lične karte (original na uvid) za učenike sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda:
- originalna potvrda o pohađanju verifikovane srednje škole na teritoriji Republike Srbije ili originalna potvrda o pohađanju škole u inostranstvu/ispostave u Beogradu koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača za učenike sa prebivalištem van teritorije grada Beograda:
- originalna potvrda o pohađanju verifikovane srednje škole na teritoriji Beograda

2. i 3.

Studenti visokoškolskih ustanova do navršenih 26. godina života
Studenti doktorskih studija i Studenti fakulteta čije osnovne ili integrisane akademske studije traju šest školskih godina, do navršenih 28. godina života

- fotokopija lične karte (original na uvid);
- za strane studente fotokopija pasoša (original na uvid), za studente iz EU foto-kopija pasoša ili lične karte (original na uvid);
za studente sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda:
- originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Republike Srbije ili originalna potvrda o pohađanju fakulteta u inostranstvu/ ispostave u Beogradu koja mora biti na srpskom ili engleskom jeziku ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača.
za studente sa prebivalištem van teritorije grada Beograda:
- originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji grada Beograda za studente doktorskih studija:
- dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda koju izdaje NSZ kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana).

4.

Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 20-40% invalidnosti

- fotokopija lične karte (original na uvid)
- original uverenje nadležnog organa Republike Srbije kojim dokazuje svoj status (ne starije od 15 dana)
- dokaz da lice nije u radnom odnosu: original uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana)

5.

Civilni invalidi rata sa 20-40% telesnog oštećenja

- fotokopija lične karte (original na uvid)
- original uverenje nadležnog organa kojim dokazuje svoj status (ne starije od 15 dana)
- dokaz da lice nije u radnom odnosu: original uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana)

6.

Trajno nesposobna lica za rad i privređivanje

- fotokopija lične karte (original na uvid)
- fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje (original na uvid)

7.

Dijalizirana lica

- fotokopija lične karte (original na uvid)
- original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove

8.

Lica sa lakom duševnom zaostalošću

- fotokopija lične karte (original na uvid)
- original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove
- dokaz da lice nije u radnom odnosu: original uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana)
- pravo ostvaruju samo bolesti pod šifrom: F70 ili F70.0 ili F70.1 ili F 70.2 ili F 70.3.

9.

Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć i njegovi članovi domaćinstva koji su obuhvaćeni rešenjem o priznavanju prava, pod uslovom da ovo pravo nisu ostvarili po nekom drugom osnovu

- fotokopija lične karte (original na uvid)
- fotokopija rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnom korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć (original na uvid) ili original uverenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnom korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć (uverenje ne starije od 15 dana)
- dokaz da lice nije u radnom odnosu: original uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana)

10.

Korisnici starosne/prevremene starosne ili invalidske penzije

Korisnici starosne/prevremene starosne penzije:
- fotokopija lične karte (original na uvid)
- fotokopija rešenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o penzionisanju ili fotokopija privremenog rešenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o priznavanju prava na penziju gde je kao razlog privremenosti utvrđivanje visine penzije ili original potvrde Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da je lice podnelo zahtev za ostvarivanje prava na starosnu penziju (potvrda ne starija od 30 dana)
Korisnici invalidske penzije:
- fotokopija lične karte (original na uvid)
- fotokopija rešenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o penzionisanju o ili fotokopija privremenog rešenja o priznavanju prava na penziju gde je kao razlog privremenosti utvrđivanje visine penzije, ili fotokopija privremenog rešenja o priznavanju prava na penziju sa utvrđenim kontrolnim pregledom, gde se u slučaju izdavanja kartice na osnovu privremenog rešenja o penzionisanju sa zakazanim kontrolnim pregledom, kartica setuje do 24 datuma u mesecu u kom je zakazan kontrolni pregled ili original potvrde (ne starije od 30 dana) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da je lice podnelo zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju, a u tom slučaju lice prilaže i fotokopiju rešenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o potpunom gubitku radne sposobnosti a vozna isprava se izdaje sa rokom važenja od šest meseci (original na uvid)
Penzioneri sa inostranim rešenjem:
- fotokopija lične karte
- fotokopija rešenja o penzionisanju ili fotokopija privremenog rešenja o penzionisanju gde je osnov privremenosti utvrđivanje visine penzije, sa podacima na osnovu kojih se nedvosmisleno utvrđuje identitet lica koje ostvaruje pravo (JMBG ili datum rođenja) - rešenja o penzionisanju prevedena na srpski jezik od strane sudskog tumača. Penzioneri sa inostranim rešenjem mlađi od 65 godina:
dokaz da lice nije u radnom odnosu: original Uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana

11.

Korisnici porodične penzije

- fotokopija lične karte (original na uvid)
- Uverenje nadležnog organa (ne starije od 15 dana) da je lice u statusu porodičnog penzionera (prevod na srpski jezik od strane sudskog tumača)
Korisnici porodične penzije mlađi od 26 godina - kartica se izdaje do kraja školske godine za koju je dostavljeno uverenje:
- originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove ili verifikovane škole na teritoriji Republike Srbije ili originalna potvrda o pohađanju fakulteta/škole u inostranstvu/ispostave u Beogradu koja mora biti na srpskom ili engleskom jeziku ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača.
Korisnici porodične penzije sa inostranim uverenjem mlađi od 65 godina:
dokaz da lice nije u radnom odnosu: original uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana)

12.

Lica starija od 65 godina

- fotokopija lične karte (original na uvid) izbegla lica starija od 65 godina:
- fotokopija izbegličke legitimacije (plave boje) (original na uvid)
interno raseljena lica starija od 65 godina:
- fotokopija lične karte (original na uvid)
- fotokopija legitimacije za raseljena lica (bele boje) (original na uvid)
- fotokopija potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda ne starija od dve godine (original na uvid)

13.

Nezaposlena lica koja su na evidenciji kod organizacije nadležne za poslove zapošljavanja na teritoriji grada Beograda

- fotokopija lične karte (original na uvid)
- originalna potvrda koju izdaje NSZ, Filijala za grad Beograd da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih, ne starija od 15 dana

14.

Izbeglice i interno raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji grada Beograda

Izbeglice:
- fotokopija važeće izbegličke legitimacije (plave boje) (original na uvid) Interno raseljena lica:
- fotokopija lične karte
- fotokopija legitimacije za raseljena lica (bele boje) (original na uvid)
- fotokopija potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda ne starija od dve godine (original na uvid)
- dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda koju izdaje NSZ Beograd kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana)

Uverenja/potvrde i rešenja kojima lica dokazuju status u postupku izdavanja personalizovane kartice, za sve povlašćene kategorije, moraju sadržati JMBG ili druge podatke na osnovu kojih se nedvosmisleno može utvrditi identitet lica.

Podaci o činjenicama koje se dokazuju javnim ispravama definisanim u dokumentaciji, a kojima se dokazuje status podnosioca zahteva za izdavanje kartice, pribavljaju se po službenoj dužnosti iz elektronskih službenih evidencija (registara) elektronskim putem u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava, i to:

1. podaci iz evidencije prebivališta, boravišta i privremenog boravku u inostranstvu Ministarstva unutrašnjih poslova;

2. podaci iz evidencije o nezaposlenima Nacionalne službe za zapošljavanje;

3. podaci iz matične evidencije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

4. podaci iz evidencije obveznika doprinosa iz jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;

5. podaci iz registra dece, učenika i odraslih i registra studenata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Član 33

Uslugu prevoza bez naknade (besplatan prevoz) sa neograničenim vremenom trajanja bez vozne isprave ostvaruju:

- deca do sedam godina starosti;

- profesionalni pripadnici vojske Srbije u uniformi;

- pripadnici policije i komunalne policije u uniformi.

Član 34

Uslugu prevoza bez naknade (besplatan prevoz) sa ograničenim vremenom trajanja, najduže do kraja perioda važenja kartice, uz odgovarajuću voznu ispravu, ostvaruju:

1. učenici osnovnih škola do navršenih 17. godina života i učenici koji pohađaju osnovne škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju do navršenih 19. godina života;

2. ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 50-100% invaliditeta;

3. civilni invalidi rata sa 50-100% telesnog oštećenja;

4. lica sa 70-100% telesnog oštećenja iz grupe VII Pravilnika o utvrđivanju telesnih oštećenja ("Službeni glasnik RS", broj 105/03) koje je prouzrokovano povredom u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovalo vozilo javnog linijskog prevoza na teritoriji grada Beograda;

5. slepa lica i njihov pratilac kada je u prisustvu slepog lica;

6. invalidna lica koja primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć;

7. lica obolela od cerebralne paralize, dečije paralize i plegije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica;

8. lica obolela od mišićne distrofije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica;

9. lica obolela od multiple skleroze kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica;

10. lica obolela od hemofilije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje;

11. lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću i lica obolela od poremećaja razvoja pod uslovom da su trajno nesposobni za rad i privređivanje

12. Nosioci ordena "Narodni heroj", nosioci "Partizanske spomenice 1941. godine", i korisnici koji su to pravo stekli na osnovu saveznih i republičkih propisa, pod uslovom da imaju odgovarajuću legitimaciju izdatu od nadležnog organa kojom dokazuju ovaj status;

Lica iz stava 1. ovog člana ostvaruju uslugu besplatnog prevoza pod uslovom da imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, izuzev lica iz 12. koja besplatan prevoz ostvaruju uz uslov da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Izuzetno, korisnici iz stava 1. tačka 1. ovog člana, koji nemaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, ostvaruju uslugu prevoza bez naknade uz odgovarajuću voznu ispravu, pod uslovom da je škola koju pohađaju verifikovana i na teritoriji grada Beograda.

Korisnici iz stava 1. tačka 1. ovog člana, koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda a pohađaju školu u inostranstvu ili je ispostava inostrane škole na teritoriji grada Beograda, ostvaruju pravo na uslugu prevoza bez naknade uz odgovarajuću voznu ispravu.

Vozne isprave korisnicima iz stava 1. tač. 2. i 3. izdaju se sa ograničenim vremenom trajanja, najduže do jedne godine.

Period važenja kartice utvrđuje se aktom iz člana 22. ovog pravilnika.

Za korišćenje usluge prevoza bez naknade (besplatan prevoz) sa ograničenim vremenom trajanja uz odgovarajuću voznu ispravu za lica iz stava 1. ovog člana može se, aktom iz člana 22. ovog pravilnika, propisati obaveza plaćanja godišnje elektronske registracije.

Član 35

Korisnici iz člana 34. ovog pravilnika ostvaruju pravo na izdavanje odgovarajuće personalizovane plastične smart kartice na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave. Izdavanjem personalizovane kartice smatra se da je podneti zahtev usvojen.

Ako se u postupku izdavanja utvrdi da lice ne ostvaruje pravo na izdavanje personalizovane kartice, lice može podneti zahtev za odlučivanje Sekretarijatu za javni prevoz. Ukoliko sekretarijat u naknadno sprovedenom postupku utvrdi da su ispunjeni uslovi, daje saglasnost za izdavanje personalizovane kartice, odnosno ukoliko utvrdi da nisu ispunjeni uslovi, donosi odgovarajuće rešenje o odbijanju zahteva.

Dokumentacija kojom u postupku izdavanja kartice lica dokazuju svoj status:

Redni broj

Naziv kategorije

Potrebna dokumentacija

1.

Učenici osnovnih škola do navršenih 17 godina života i učenici koji pohađaju osnovne škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju do navršenih 19 godina života

- za punoletne fotokopija lične karte (original na uvid)
- za maloletne fotokopija pasoša ili zdr. Knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
za učenike sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda:
- originalna potvrda o pohađanju verifikovane osnovne škole na teritoriji Republike Srbije ili originalna potvrda o pohađanju škole u inostranstvu/ispostave u Beogradu koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača
za učenike sa prebivalištem van teritorije grada Beograda:
- originalna potvrda o pohađanju verifikovane osnovne škole na teritoriji grada Beograda

2.

Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 50-100% invaliditeta

- fotokopija lične karte (original na uvid)
- original uverenja nadležnog organa Republike Srbije kojim lice dokazuje status (ne starijeg od 15 dana) Za lica mlađa od 65 godina:
- dokaz da lice nije u radnom odnosu: original uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana)

3.

Civilni invalidi rata sa 50-100% telesnog oštećenja

- fotokopija lične karte (original na uvid)
- original uverenja nadležnog organa Republike Srbije kojim lice dokazuje status (ne starijeg od 15 dana) Za lica mlađa od 65 godina:
- dokaz da lice nije u radnom odnosu: original uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana).

4.

Lica sa 70-100% telesnog oštećenja iz grupe VII Pravilnika o utvrđivanju telesnih oštećenja("Službeni glasnik RS", broj 105/03) koje je prouzrokovano povredom u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovalo vozilo javnog linijskog prevoza na teritoriji grada Beograda

- fotokopija lične karte (original na uvid)
- overena fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije
- nalaz ocena i mišljenje komisije organa veštačenja o vrsti istepenu telesnog oštećenja
- zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode - MUP Republike Srbije.

5.

Slepa lica i njihov pratilac kada je u prisustvu slepog lica

- fotokopija lične karte (original na uvid)
- za maloletna lica fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
- overena fotokopija medicinskog kartona za evidenciju i kategorizaciju slepih i slabovidih koji je overen od nadležne državne zdravstvene ustanove Republike Srbije i lekarske komisije (fotokopija u formatu A3 koji je identičan originalu)

6.

Invalidna lica koja primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć

- fotokopija lične karte (original na uvid)
- za maloletna lica fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
- overena fotokopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć
Lica koja u rešenju imaju određen kontrolni pregled ne ostvaruju pravo na besplatan prevoz po ovom osnovu.

7.

Lica obolela od cerebralne paralize, dečije paralize i plegije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica;

za maloletna lica:
- fotokopija zdravstvene knjižice, pasoša ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
- overena fotokopija nalaza nadležne zdravstvene ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti
za punoletna lica:
- fotokopija lične karte (original na uvid);
- original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove potpuni gubitak radne sposobnosti:
- overena fotokopija rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti stalni dodatak za tuđu negu i pomoć:
- overena fotokopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć
trajna nesposobnost za rad i privređivanje:
- overena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (komisija u dr Aleksandra Kostića).
Pravo ostvaruju samo za bolesti pod šifrom:
G 80, G81 i G82 sa svim podšiframa u okviru ovih šifara, kao i bolesti pod šifrom B91.

8.

Lica obolela od mišićne distrofije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica;

za maloletna lica:
- fotokopija zdravstvene knjižice, pasoša ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
- overena fotokopija nalaza nadležne zdravstvene ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti
za punoletna lica:
- fotokopija lične karte (original na uvid);
- original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove
potpuni gubitak radne sposobnosti:
- overena fotokopija Rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti stalni dodatak za tuđu negu i pomoć:

 

 

- overena fotokopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć
trajna nesposobnost za rad i privređivanje:
- overena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (komisija u dr Aleksandra Kostića).
Pravo ostvaruju samo za bolesti pod šifrom: G 71.0.

9.

Lica obolela od multiple skleroze kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica;

Za maloletna lica:
- fotokopija zdravstvene knjižice, pasoša ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
- overena fotokopija nalaza nadležne zdravstvene ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti
za punoletna lica:
- fotokopija lične karte (original na uvid);
- original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove
potpuni gubitak radne sposobnosti:
- overena fotokopija Rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti stalni dodatak za tuđu negu i pomoć:
- overena fotokopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć
trajna nesposobnost za rad i privređivanje:
- overena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (komisija u dr Aleksandra Kostića).
Pravo ostvaruju samo za bolesti pod šifrom: G 35.

10.

Lica obolela od hemofilije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje;

Za maloletna lica:
- za maloletna lica fotokopija zdravstvene knjižice, pasoša ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
- overena fotokopija nalaza nadležne zdravstvene ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti
Za punoletna lica:
- fotokopija lične karte (original na uvid);
- original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove, koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove potpuni gubitak radne sposobnosti:
- overena fotokopija Rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti trajna nesposobnost za rad i privređivanje:
- overena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (komisija u dr Aleksandra Kostića).
Pravo ostvaruju za bolesti pod šifrom: D66, D67, D68.

11.

Lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću i lica obolela od poremećaja razvoja pod uslovom da su trajno nesposobni za rad i privređivanje

Za maloletna lica:
- fotokopija zdravstvene knjižice, pasoša ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
- overena fotokopija nalaza nadležne zdravstvene ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti
Za punoletna lica:
- fotokopija lične karte (original na uvid)
- original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove
trajna nesposobnost za rad i privređivanje:
- overena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (komisija u dr Aleksandra Kostića)
- original listing RFPIO fonda ne stariji od 15 dana kao dokaz da lice nije bilo u radnom odnosu
- samo za bolesti pod šifrom:
F 71 ili F 72 ili F 73 sa svim podšiframa u okviru ovih šifara i šifre F84.0-F84.9

12.

Nosioci ordena "Narodni heroj", nosioci "Partizanske spomenice 1941. godine", i korisnici koji su to pravo stekli na osnovu saveznih i republičkih propisa, pod uslovom da imaju odgovarajuću legitimaciju izdatu od nadležnog organa kojom dokazuju ovaj status

- fotokopija lične karte (original na uvid)
- overena fotokopija odgovarajuće legitimacije izdate od nadležnog organa kojom dokazuju svoj status.

Overa fotokopija vrši se u skladu sa zakonom.

Uverenja/potvrde i rešenja kojima lica dokazuju status u postupku izdavanja personalizovane kartice, za sve besplatne kategorije, moraju sadržati JMBG ili druge podatke na osnovu kojih se nedvosmisleno može utvrditi identitet lica.

Podaci o činjenicama koje se dokazuju javnim ispravama definisanim u dokumentaciji, a kojima se dokazuje status podnosioca zahteva za izdavanje kartice, pribavljaju se po službenoj dužnosti iz elektronskih službenih evidencija (registara) elektronskim putem u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava, i to:

1. podaci iz evidencije prebivališta, boravišta i privremenog boravku u inostranstvu Ministarstva unutrašnjih poslova;

2. podaci iz evidencije o nezaposlenima Nacionalne službe za zapošljavanje;

3. podaci iz matične evidencije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

4. podaci iz evidencije obveznika doprinosa iz jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;

5. podaci iz registra dece, učenika i odraslih i registra studenata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Član 36

Korisnici iz člana 34. stav 1. tačka 1. ovog pravilnika ostvaruju pravo na izdavanje odgovarajuće personalizovane plastične smart kartice na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave sa potpisom jednog od roditelja odnosno lica koje se stara o učeniku, u ime učenika, fotografije 3,0 x 3,5 ne starije od šest meseci.

U slučaju podnošenja zahteva za izdavanje personalizovane kartice za kategoriju korisnika iz člana 34. stav 1. tačka 1. ovog pravilnika preko osnovne škole, odnosno osnovne škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, škola predaje overeni spisak upisanih učenika (po razredima), fotografiju učenika i potpisan zahtev od lica iz stava 1. ovog člana.

Član 37

Uslugu prevoza bez naknade (besplatan prevoz) sa ograničenim vremenom trajanja (najduže do jedne godine), uz odgovarajuću voznu ispravu, ostvaruju lica koja imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda:

1. trudnice dok traju okolnosti pod kojima se ostvaruje pravo;

2. deca do 18. godina koja lično primaju stalnu socijalnu pomoć na osnovu rešenja nadležnog centra za socijalni rad uz potvrdu da su redovni učenici;

3. uživaoci porodične invalidnine po osnovu palog borca u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine, i to:

a) deca palih boraca redovni učenici verifikovanih srednjih škola i studenti akreditovanih visokoškolskih ustanova;

b) bračni drugovi i roditelji palih boraca koji nisu u radnom odnosu.

Vozne isprave korisnicima iz stava 1. izdaju se sa ograničenim vremenom trajanja, najduže do jedne godine.

Član 38

Korisnici iz člana 37. ovog pravilnika ostvaruju pravo na izdavanje odgovarajuće personalizovane plastične smart kartice na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave. Izdavanjem personalizovane kartice smatra se da je podneti zahtev usvojen.

Ako se u postupku izdavanja utvrdi da lice ne ostvaruje pravo na izdavanje personalizovane kartice, lice može podneti zahtev za odlučivanje Sekretarijatu za javni prevoz. Ukoliko Sekretarijat u naknadno sprovedenom postupku utvrdi da su ispunjeni uslovi, daje saglasnost za izdavanje personalizovane kartice, odnosno ukoliko utvrdi da nisu ispunjeni uslovi, donosi odgovarajuće rešenje o odbijanju zahteva.

Dokumentacija kojom u postupku izdavanja kartice lica dokazuju svoj status:

Redni broj

Naziv kategorije

Potrebna dokumentacija

1.

Trudnice dok traju okolnosti pod kojima se ostvaruje pravo

- fotokopija lične karte (original na uvid)
- original lekarskog uverenja/potvrde (državne ili privatne ustanove Republike Srbije) o trudnoći koje obvezno sadrži procenu termina porođaja i JMBG koja mora biti overena pečatom ustanove i faksimilom lekara ginekologa (ne starije od 15 dana).

2.

Deca do 18. godina koja lično primaju stalnu socijalnu pomoć na osnovu rešenja nadležnog centra za socijalni rad

- fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
- original ili overena fotokopija rešenja centra za socijalni rad o korišćenju prava na stalnu novčanu socijalnu pomoć
- originalna uverenje/potvrda o pohađanju verifikovane škole u tekućoj školskoj godini (ne starije od 15 dana).

3a.

Uživaoci porodične invalidnine po osnovu palog borca u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine, i to: deca palih boraca redovni učenici verifikovanih srednjih škola i studenti akreditovanih visokoškolskih ustanova;

- fotokopija lične karte (original na uvid)
- za maloletne fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
- original uverenja/potvrde nadležnog organa kojim dokazuju svoj status (ne starije od 15 dana)
- original uverenja/potvrde o pohađanju verifikovane škole odnosno akreditovanog fakulteta (ne starije od 15 dana).

3b.

Uživaoci porodične invalidnine po osnovu palog borca u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine, i to: bračni drugovi i roditelji palih boraca koji nisu u radnom odnosu

- fotokopija lične karte (original na uvid)
- original uverenja/potvrde nadležnog organa kojim dokazuju svoj status za tekuću kalendarsku godinu (ne starije od 15 dana) Za lica mlađa od 65 godina:
- dokaz da nije u radnom odnosu: originalna potvrda koju izdaje NSZ Beograd kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana).

Overa fotokopija vrši se u skladu sa zakonom.

Uverenja/potvrde i rešenja kojima lica dokazuju status u postupku izdavanja personalizovane kartice, za sve besplatne kategorije, moraju sadržati JMBG ili druge podatke na osnovu kojih se nedvosmisleno može utvrditi identitet lica.

Podaci o činjenicama koje se dokazuju javnim ispravama definisanim u dokumentaciji, a kojima se dokazuje status podnosioca zahteva za izdavanje kartice, pribavljaju se po službenoj dužnosti iz elektronskih službenih evidencija (registara) elektronskim putem u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava, i to:

1. podaci iz evidencije prebivališta, boravišta i privremenog boravku u inostranstvu Ministarstva unutrašnjih poslova;

2. podaci iz evidencije o nezaposlenima Nacionalne službe za zapošljavanje;

3. podaci iz matične evidencije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

4. podaci iz evidencije obveznika doprinosa iz jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;

5. podaci iz registra dece, učenika i odraslih i registra studenata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Član 39

Za izdavanje personalizovanih plastičnih smart kartica korisnik podnosi zahtev lično uz propisanu dokumentaciju, fotografiše se na licu mesta ili podnosi ličnu fotografiju 3,0 x 3,5 cm ne stariju od šest meseci.

Za izdavanje personalizovanih voznih isprava za maloletna lica, zahtev podnosi roditelj ili staratelj uz odgovarajuću dokumentaciju i priloženu fotografiju 3,0 x 3,5 cm ne stariju od šest meseci, osim u slučaju da zahtev podnosi korisnik uz sopstvenu ličnu kartu.

U slučaju grupnog podnošenja zahteva za izdavanje personalizovanih voznih isprava, pored propisane dokumentacije podnosi se i fotografija 3,0 x 3,5 ne starije od šest meseci.

Za izdavanje svake naredne personalizovane kartice u okviru iste kategorije za ostvarivanje prava na uslugu prevoza bez naknade (besplatan prevoz), kao i za produženje kartice korisnik dostavlja identičnu dokumentaciju kao i prilikom prvog izdavanja kartice.

Izdavanje svake naredne personalizovane kartice u okviru iste kategorije za ostvarivanje prava na uslugu prevoza sa naknadom sa popustom (povlašćen prevoz) kao i produženje važnosti kartice odobrava se korisniku i uz prilaganje fotokopije pasoša (original na uvid) umesto lične karte uz ispunjavanje svih ostalih uslova propisanih pravilnikom. Rok važenja/produženja kartice je identičan sa rokom važenja/produženja prve izdate kartice u okviru iste kategorije koja je izdata na osnovu lične karte.

U slučaju gubitka studentske kartice u toku tekuće školske godine, ukoliko je kartica za tekuću školsku godinu prethodno bila produžena na osnovu važeće potvrde o pohađanju visokoškolske ustanove, nova kartica može biti izdata korisniku i na osnovu fotokopije lične karte (original na uvid) i fotokopije indeksa o upisanom semestru (original na uvid).

Sekretarijat za javni prevoz može pravnom licu kome su ugovorom povereni poslovi izdavanja personalizovanih smart kartica odobriti formiranje elektronske baze podataka, po ličnim dosijeima korisnika, odnosno alias brojevima kartica, u kojima je sadržana dokumentacija na osnovu koje je izvršeno izdavanje svake personalizovane kartice. Pristup elektronskoj bazi dosijea odnosno dokumentaciji po alias brojevima kartica mora biti omogućen i Sekretarijatu za javni prevoz.

Sekretarijat za javni prevoz može dati pisanu saglasnost da se izdavanje novih kartica u okviru iste kategorije vrši na osnovu uvida u dokumentaciju sadržanu u elektronskom dosijeu korisnika, za dokumentaciju kojom se status korisnika trajno utvrđuje, a koju je korisnik dostavio prilikom prvog izdavanja kartice u okviru iste kategorije, dok ostalu dokumentaciju propisanu pravilnikom a kojom se status korisnika ne utvrđuje trajno, korisnik dostavlja prilikom svakog izdavanja kartice.

Član 40

Personalizovana plastična smart kartica se može blokirati:

- po nalogu Sekretarijata za javni prevoz;

- od strane Korisničkog servisa usled utvrđene nepravilnosti, o čemu korisnički servis bez odlaganja pisanim putem izveštava Sekretarijat za javni prevoz;

- na zahtev korisnika kartice;

- u postupku kontrole od strane kontrolora.

Blokirana personalizovana plastična smart kartica je neispravna vozna isprava.

Prebacivanje novčanih sredstava sa jedne na drugu nepersonalizovanu karticu vrši se isključivo uz blokadu kartice sa koje se prebacuju sredstva, pri čemu se blokirana kartica sa koje se prebacuju sredstva zadržava u korisničkom centru do komisijskog uništenja.

Član 41

Voznu ispravu za korišćenje besplatnog prevoza u slučajevima organizovanja značajnih međunarodnih skupova, kulturnih i naučnih manifestacija, sportskih događaja i dr. u kojima je grad Beograd domaćin, može da odobri Sekretarijat za javni prevoz.

Rok važenja vozne isprave određuje se na osnovu vremena trajanja manifestacije, odnosno gore označenih događaja.

Vozne isprave iz stava 1. ovog člana se ne validiraju.

Član 42

Besplatan prevoz sa ograničenim vremenom trajanja omogućava neograničeni broj vožnji na svim linijama, radnim danom, subotom, nedeljom i praznikom, u dnevnom saobraćaju, osim na ekspres linijama za koje se vrši doplata, minibus ekspres linijama i noćnom saobraćaju.

Prevoz sa naknadom sa popustom za lica starija od 65 godina sa uplaćenom odgovarajućom dopunom omogućava neograničeni broj vožnji na svim linijama, radnim danom, subotom, nedeljom i praznikom, u dnevnom saobraćaju, osim na ekspres linijama za koje se vrši doplata, minibus ekspres linijama i noćnom saobraćaju.

Član 43

Sekretarijat za javni prevoz ima pravo da u izuzetnim slučajevima odobri storniranje zapisnika, povraćaj sredstava od posebnih karata, kao i izdavanje vozne isprave za korišćenje besplatnog ili povlašćenog prevoza sa rokom važenja najduže do jedne godine.

Sekretarijat za javni prevoz ima pravo da odobri i izdavanje personalizovane kartice sa rokom važenja propisanim pravilnikom u slučaju da lice priloži dokumentaciju kojom dokazuje pravo na izdavanje personalizovane kartice.

O broju storniranih zapisnika i izdatih voznih isprava iz stava 1. ovog člana vodi se službena evidencija.

Član 44

Grad Beograd može sa nadležnim ministarstvima republike i drugim nadležnim organima i organizacijama ugovoriti način, visinu i rokove isplate nadoknade sredstava na ime razlike od cene prevoza povlašćenih kategorija do iznosa cene elektronske karte u pretplati za zaposlenog, kao i nadoknade sredstava za kategorije sa besplatnim prevozom.

VI OSIGURANJE PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU

Član 45

Prevoznik koji obavlja javni prevoz putnika dužan je da zaključi ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja, u skladu sa posebnim zakonom.

Prevoznik je dužan da na vidnom mestu u prevoznom sredstvu naznači podatke o zaključenom ugovoru o osiguranju, a naročito naziv društva za osiguranje i prava putnika po osnovu tog ugovora.

VII SISTEM PRODAJE VOZNIH ISPRAVA

Član 46

Sekretarijat za javni prevoz za potrebe prodaje voznih isprava organizuje:

- prodajna mesta na kojima se vrši izdavanje personalizovanih plastičnih smart kartica;

- prodajna mesta na kojima se vrši prodaja nepersonalizovanih plastičnih i papirnih smart kartica, karata u pretplati i karata van režima pretplate;

- prodaju karata u vozilu kod vozača;

- prodaju papirnih rezervacija;

- prodaju posebnih karata kod kontrolora.

Prodajna mesta iz stava 1. alineja 1. i 2. moraju da budu u blizini stajališta, terminusa i u zoni velike atrakcije putnika i ravnomerno raspoređena na teritoriji celog grada, u skladu sa zahtevom Sekretarijata za javni prevoz.

Član 47

Izdavanje personalizovanih plastičnih smart kartica vrši se na posebnim prodajnim mestima specijalizovanim za tu vrstu posla, koja su opremljena neophodnom opremom za izdavanje ove vrste kartica.

Prilikom preuzimanja kartice korisniku se izdaje potvrda o naplaćenoj usluzi izdavanja kartice.

Cena izdavanja kartice utvrđena je aktom gradonačelnika iz člana 22. ovog pravilnika.

Izdavanjem nove personalizovane smart kartice prethodno izdata personalizovana kartica automatski se blokira, tako da korisnik može imati samo jednu aktivnu karticu, bez obzira na kategoriju.

O izdatim karticama vodi se evidencija koja je ažurna, tačna i bezbednim merama zaštićena od neovlašćenog pristupa i korišćenja, u skladu sa posebnim zakonom.

U slučaju nestanka personalizovane plastične smart kartice korisnik lično prijavljuje nestanak u Korisničkim servisu i potpisuje zahtev za blokiranje kartice.

Na zahtev korisnika koji je prijavio nestanak personalizovane plastične smart kartice izdaje se nova kartica.

U slučaju da je na blokiranu personalizovanu karticu bila upisana karta korisnik ima pravo da u periodu važenja karte u Korisničkom servisu istu kartu upiše na novu karticu u okviru iste kategorije.

Član 48

Dopuna personalizovanih plastičnih smart kartica za fizička lica vrši se od 25. u mesecu za naredni mesec i od 1. do 24. za tekući mesec. Korisnici uplatom iznosa stiču pravo na uslugu prevoza u skladu sa članom 28. ovog pravilnika.

Nepersonalizovane plastične smart kartice korisnik dopunjuje željenim novčanim iznosom u skladu sa ograničenjem propisanim aktom iz člana 22. ovog pravilnika.

Nepersonalizovane papirne smart kartice korisnik dopunjuje u vrednosti izabrane dnevne vremenske karte.

Član 49

Pravno lice kome su povereni poslovi izdavanja personalizovanih kartica i poslovi iz člana 46. stav 1. obezbeđuje korisničke servise u kojima korisnici mogu da podnesu reklamacije u vezi sa upotrebom kartica i u kojima se otklanjaju utvrđene neispravnosti kartica.

U korisničkim servisima iz stava 1. ovog člana vrši se prijavljivanje nestanka personalizovanih smart kartica i evidentiranje nepersonalizovanih kartica, po zahtevu korisnika.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda ("Službeni list Grada Beograda", broj 54/15).

Član 51

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Beograda".

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni i dopuni
Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

("Sl. list grada Beograda", br. 11/2018)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Beograda".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

("Sl. list grada Beograda", br. 109/2019)

Član 5

Podaci iz čl. 32, 35. i 38. ovog pravilnika pribavljaće se elektronskim putem nakon uspostavljanja odgovarajućih tehničkih uslova.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Beograda".