Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH PRAVILNIKA

("Sl. glasnik RS", br. 34/2017)

Član 1

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe sledeći pravilnici:

1) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za lakotopive teške metale i njihove legure ("Službeni glasnik RS", broj 56/09);

2) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za materijale za obnavljanje automobilskih spoljnih guma ("Službeni glasnik RS", broj 56/09);

3) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za čelične otkovke i čelične valjane polufabrikate ("Službeni glasnik RS", broj 56/09);

4) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za proizvode livačke industrije ("Službeni glasnik RS", broj 56/09);

5) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za posude za kuvanje, pripremu i preradu hrane i stoni pribor ("Službeni glasnik RS", broj 56/09);

6) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za laboratorijsko posuđe i pribor od stakla ("Službeni glasnik RS", broj 56/09);

7) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za staklene boce za prenos uzoraka tečnih proizvoda nafte ("Službeni glasnik RS", broj 56/09);

8) Pravilnik o jedinstvenom sistemu za označavanje čelika ("Službeni list SRJ", broj 1/03);

9) Pravilnik o metrološkim uslovima za instrumente za merenje otpornosti petlje ("Službeni list SFRJ", broj 31/84);

10) Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti izolacije ("Službeni list SRJ", broj 3/98);

11) Pravilnik o metrološkim uslovima za merila električne otpornosti uzemljenja ("Službeni list SRJ", br. 34/98 i 40/98 - ispravka);

12) Metrološko uputstvo za pregled merila električne otpornosti uzemljenja ("Glasnik SZMDM", broj 2-3/99);

13) Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila ("Službeni glasnik RS", broj 2/13);

14) Pravilnik o načinu priznavanja inostranih uverenja, žigova i znakova usaglašenosti ("Službeni glasnik RS", broj 86/10).

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".