Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSLOVNOM PROSTORU I OPREMI POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 75/2014)

 

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uslovi za poslovni prostor i opremu posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: posrednik).

Minimalni tehnički uslovi za poslovni prostor

Član 2

Posrednik obavlja delatnost u poslovnom prostoru ili u stanu koji se koristi kao poslovni prostor, u skladu sa propisima.

Posrednik obavlja delatnost u stanu koji se koristi kao poslovni prostor:

1) ako stan ima zaseban ulaz iz hodnika stambene zgrade u kojoj se nalazi, iz dvorišta stambene zgrade, odnosno sa ulice;

2) ako u stanu postoji sanitarni čvor;

3) ako se stan ne koristi za stanovanje.

Minimalni tehnički uslovi za opremu

Član 3

Posrednik je tehnički opremljen savremenim sredstvima komunikacije: fiksnim odnosno mobilnim telefonom i pristupom internetu.

Posrednik raspolaže opremom za identifikaciju lica - elektronskim čitačem biometrijske lične karte sa mikrokontrolerom (čipom), računarom i štampačem.

Stupanje na snagu

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".