Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT

("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015, 51/2015, 86/2015, 104/2015, 77/2016, 82/2016 - ispr., 63/2017 i 112/2017)

Prilog 1.

GRAFIČKI PRIKAZ NAČINA IZVOĐENJE POLIGONSKIH RADNJI PRI SPROVOĐENJU PRAKTIČNOG ISPITA NA POLIGONU

 

Slika 1. Poligonska radnja - Vožnja po pravcu i zaustavljanje (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija AM, A1, A2 i A)

Slika 2. Poligonska radnja - "Slalom" vožnja (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija AM, A1, A2 i A)

Slika 3. Poligonska radnja - Vožnja putanjom u obliku broja "8" (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija AM, A1, A2 i A)

Slika 4. Poligonska radnja - Kočenje i zaustavljanje (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija AM, A1, A2 i A)

Slika 5. Poligonska radnja - Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

Slika 6. Poligonska radnja - Parkiranje vozila podužno, vožnjom unazad (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

Slika 7. Poligonska radnja - Parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

Slika 8. Poligonska radnja - Polukružno okretanje vozila sa najviše tri potpuna manevra na prostoru širine dve saobraćajne trake (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

Slika 9. Poligonska radnja - Zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

Slika 10. Poligonska radnja - Kočenje i zaustavljanje (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

Slika 11. Poligonska radnja - Odvajanje i spajanje vučnog i priključnog vozila (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača vozila kategorije BE)

Slika 12. Poligonska radnja - Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad u istoj saobraćajnoj traci (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača vozila kategorije BE)

Slika 13a Poligonska radnja - Vožnja unazad sa skretanjem ulevo, pod pravim uglom (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača vozila kategorije BE)

Slika 13b Poligonska radnja - Vožnja unazad sa skretanjem udesno, pod pravim uglom (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača vozila kategorije BE)

Slika 14. Poligonska radnja - Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija C1 i C)

Slika 15. Poligonska radnja - Parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad, zbog utovara-istovara (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija C1 i C)

Slika 16. Poligonska radnja - Odvajanje i spajanje vučnog i priključnog vozila (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača vozila kategorija C1E i CE)

Slika 17. Poligonska radnja - Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad u istoj saobraćajnoj traci (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača vozila kategorija C1E i CE)

Slika 18a Poligonska radnja - Vožnja unazad sa skretanjem ulevo, pod pravim uglom (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača vozila kategorija C1E i CE)

Slika 18b Poligonska radnja - Vožnja unazad sa skretanjem udesno, pod pravim uglom (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača vozila kategorija C1E i CE)

Slika 19. Poligonska radnja - Zaustavljanje vozila na peronu, radi izlaska i ulaska putnika i polazak sa perona (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača vozila kategorija D1 i D)

Slika 20. Poligonska radnja - Zaustavljanje vozila na autobuskom stajalištu, radi izlaska i ulaska putnika i polazak sa autobuskog stajališta (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača kategorija D1 i D)

Slika 21. Poligonska radnja - Odvajanje i spajanje vučnog i priključnog vozila (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača vozila kategorija D1E i DE)

Slika 22. Poligonska radnja - Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad u istoj saobraćajnoj traci (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača vozila kategorija D1E i DE)

Slika 23a Poligonska radnja - Vožnja unazad sa skretanjem ulevo, pod pravim uglom (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača vozila kategorija D1E i DE)

Slika 23b Poligonska radnja - Vožnja unazad sa skretanjem udesno, pod pravim uglom (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača vozila kategorija D1E i DE)

Slika 24. Poligonska radnja - Odvajanje i spajanje vučnog i priključnog vozila (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača vozila kategorije F)

Slika 25. Poligonska radnja - Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad u istoj saobraćajnoj traci (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača vozila kategorije F)

Slika 26a Poligonska radnja - Vožnja unazad sa skretanjem ulevo, pod pravim uglom (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača vozila kategorije F)

Slika 26b Poligonska radnja - Vožnja unazad sa skretanjem udesno, pod pravim uglom (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača vozila kategorije F)

Slika 27. Poligonska radnja - Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad u istoj saobraćajnoj traci (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača vozila kategorije M)

Slika 28. Poligonska radnja - Kočenje i zaustavljanje (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača vozila kategorije M)

 

Obrazac 1.

 

Naziv pravnog lica

 

Sedište pravnog lica

 

 

PRIJAVA ZA POLAGANJE
TEORIJSKOG ISPITA

 

Ime i prezime kandidata

 

ID broj kandidata

 

Kategorija vozila za koju se prijavljuje teorijski ispit

 

 

Datum podnošenja prijave

 

Prijavu podnosi:

 

 

 

 

 

Potpis kandidata za vozača

Prilog:
- Fotokopija vozačke dozvole (ukoliko kandidat poseduje dozvolu)
- Potvrda o završenoj teorijskoj obuci
- Dokaz o izmirenim obavezama iz čl. 237. st. 6. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

 

Obrazac 2.

 

Naziv pravnog lica

 

Sedište pravnog lica

 

 

PRIJAVA ZA POLAGANJE
PRAKTIČNOG ISPITA

 

Ime i prezime kandidata

 

ID broj kandidata

 

Kategorija vozila za koju se prijavljuje praktični ispit

 

 

Datum podnošenja prijave

 

Prijavu podnosi:

 

 

 

 

 

Potpis kandidata za vozača

Prilog:
- Fotokopija vozačke dozvole (ukoliko kandidat poseduje dozvolu)
- Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti
- Potvrda o položenom teorijskom ispitu
- Potvrda o završenoj praktičnoj obuci
- Potvrda o položenom ispitu iz prve pomoći
- Dokaz o izmirenim obavezama iz čl. 237. st. 6. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

 

Obrazac 3.

 

Naziv pravnog lica

 

Sedište pravnog lica

 

Ime i prezime ispitivača

 

 

SPISAK KANDIDATA
ZA POLAGANJE TEORIJSKOG / PRAKTIČNOG ISPITA

 

R. br.

ID broj i
JMBG kandidata

Ime i prezime kandidata

Kategorija vozila

Prosečno vreme praktičnog ispita

Napomena

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

UKUPNO VREME POTREBNO ZA SPROVOĐENJE PRAKTIČNOG ISPITA SVIH KANDIDATA

 

 

 

Datum podnošenja spiska

 

Potpis odgovornog lica:

 

MP

 

 

 

 

 

 

Obrazac 4.

 

Naziv pravnog lica

 

Sedište pravnog lica

 

 

ZAPISNIK
O TEORIJSKOM ISPITU

 

Ime i prezime kandidata

 

ID broj kandidata

 

Kategorija vozila za koju se polaže teorijski ispit

 

Prezime i ime ispitivača

1.

Broj licence:

2.

Broj licence:

Mesto održavanja ispita

 

Datum održavanja ispita

 

Vreme početka teorijskog ispita

 

Broj poena

 

Oznaka pitanja na koji nije dat tačan odgovor

 

Ocena

POLOŽIO

NIJE POLOŽIO

Napomena

 

 

POTPIS KANDIDATA O PRIJEMU ZAPISNIKA:

 

POTPIS ČLANOVA ISPITNE KOMISIJE:

_____________________________________

 

1. _____________________________

 

 

2. _____________________________

 

 

Obrazac 5.

 

Naziv pravnog lica

 

Sedište pravnog lica

 

 

ZAPISNIK
O PRAKTIČNOM ISPITU

 

Ime i prezime kandidata

 

ID broj kandidata

 

Kategorija vozila za koju se polaže praktični ispit

 

Redni broj ispitnog zadatka

 

Prezime i ime ispitivača

1.

Broj licence

2.

Broj licence

Mesto održavanja ispita

 

Datum održavanja ispita

 

Vreme održavanja ispita

Početak

Završetak

   

Registarska oznaka vozila

 

Ocena na praktičnom ispitu

Ispitivač

Ocena

1.

položio

nije položio

2.

položio

nije položio

Uspeh na ispitu

POLOŽIO

NIJE POLOŽIO  

Napomena

 

 

POTPIS KANDIDATA O PRIJEMU ZAPISNIKA.

 

POTPIS ČLANOVA ISPITNE KOMISIJE:

_______________________________________

 

1. _____________________________

 

2. _____________________________

 

 

Obrazac 6a

 

BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJE AM, A1, A2, A

 

ID broj
kandidata

 

Ime i prezime
kandidata

 

Ime i prezime
ispitivača

 

Priprema
vozila

1.1

Vizuelna provera ispravnosti vozila

1

 

1.2

Bezbedno zauzimanje položaja na vozilu

1

 

1.3

Nekorišćenje zaštitne kacige

 

NP

1.4

Podešavanje vozačkih ogledala

1

 

1.5

Startovanje motora

1  

 

1.6

Uključivanje kratkih, odnosno dnevnih svetala

3

 

Poligonske
radnje

2.1

Vožnja po pravcu i zaustavljanje

1

 

2.2

"Slalom" vožnja

1

 

2.3

Vožnja putanjom u obliku broja "8"

1

2.4

Kočenje i zaustavljanje

1

NP

Saobraćaj
na
javnom
putu

Radnje

3.1

Uključivanje u saobraćaj

                                    Σ  

NP

3.2

Kretanje po putu

                  Σ  

NP

3.3

Promena saobraćajne trake

                  Σ  

NP

3.4

Prestrojavanje

                  Σ  

NP

3.5

Skretanje vozila

                  Σ  

NP

3.6

Polukružno okretanje

                  Σ  

NP

3.7

Mimoilaženje

                  Σ  

NP

3.8

Obilaženje vozila, odnosno prepreke

                  Σ  

NP

3.9

Preticanje

                  Σ  

NP

3.10

Prelazak preko železničke pruge

                  Σ  

NP

3.11

Odnos prema pešacima

                  Σ  

NP

3.12

Zaustavljanje i parkiranje

                  Σ  

NP

3.13

Isključivanje iz saobraćaja

                  Σ  

NP

Postupanja

4.1

Postupanje po svetlosnim saobraćajnim znakovima

                  Σ  

NP

4.2

Postupanje po saobraćajnim znakovima

                  Σ  

NP

4.3

Postupanje po oznakama na kolovozu

                  Σ  

NP

4.4

Upotreba svetala

                  Σ  

NP

4.5

Postupanje u odnosu na uključena žuta, rotaciona ili trepćuća svetla

                  Σ  

NP

4.6

Postupanje prema vozilima javnog prevoza putnika

                  Σ  

NP

4.7

Upotreba zvučnih i svetlosnih znakova upozorenja

                  Σ  

NP

Tehnika vožnje

5.1

Pokretanje vozila

                                              Σ  

NP

5.2

Delovanje na komandu uređaja za upravljanje

                                Σ  

NP

5.3

Promena stepena prenosa

                                Σ  

NP

5.4

Kočenje

                                Σ  

NP

5.5

Ubrzavanje

                                Σ  

NP

5.6

Održavanje ravnoteže prilikom polaska, kretanja i zaustavljanja

                                Σ  

NP

5.7

Bezbedno parkiranje i silazak sa vozila

                                Σ  

NP

5.8

zaštita životne sredine i ekonomična vožnja

                                Σ  

NP

Nedozvoljene
greške
prilikom
izvođenja
radnji,
odnosno
postupanja

6.1

Nepoštovanje propisa o prvenstvu prolaza, odnosno propuštanju vozila, odnosno pešaka, odnosno šinskih vozila, prilikom izvođenja svih radnji

NP

6.2

Nepostupanje po znacima i naredbama ovlašćenog lica

NP

6.3

Prolazak na "crveno" svetlo na semaforu i istovremeno uključeno "crveno" i "žuto" svetlo na semaforu

NP

6.4

Prolazak na "žuto" svetlo na semaforu (osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka)

NP

6.5

Nezaustavljanje na svetlosni saobraćajni znak kojim se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou

NP

6.6

Nepoštovanje crvenog svetla u obliku ukrštenih linija, odnosno žute trepćuće strelice kojom se nalaže obavezna promena saobraćajne trake

NP

6.7

Nezaustavljanje na saobraćajni znak "obavezno zaustavljanje", saobraćajni znak "zabrana prolaza bez zaustavljanja", odnosno ispred oznake na kolovozu "neisprekidana linija zaustavljanja"

NP

6.8

Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja, pri čemu je brzina prekoračena za više od 10 km/h u naselju, odnosno za više od 20 km/h van naselja

NP

6.9

Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja u zoni škole, zoni "30" i zoni usporenog saobraćaja

NP

6.10

Nepoštovanje saobraćajnog znaka zabrane preticanja

NP

6.11

Kretanje levom stranom kolovoza u smeru kretanja

NP

6.12

Kretanje zabranjenim smerom na putu namenjenom za saobraćaj u jednom smeru, odnosno putem na kojem je zabranjen saobraćaj za sva vozila ili za vozilo kojim kandidat upravlja

NP

6.13

Kretanje kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera na putu na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake

NP

6.14

Kretanje kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera na putu sa fizički odvojenim kolovoznim trakama

NP

6.15

Preticanje prelaženjem preko neisprekidane uzdužne linije, pri čemu se koristi saobraćajna traka za kretanje vozila iz suprotnog smera

NP

6.16

Preticanje kolone vozila

NP

6.17

Nezaustavljanje vozila pri nailasku na vozilo za organizovani prevoz dece koje je zaustavljeno radi ulaska i izlaska dece

NP

6.18

Nepostupanje po propisima koji se odnose na obaveze vozača prema vozilima pod pratnjom, odnosno vozilima sa prvenstvom prolaza

NP

6.19

Kretanje vozila ili izvođenje radnji, na površini van kolovoza

NP

Ugrožavanje
bezbednosti
kod kojih se
završava ispit

7.1

Ugrožavanje sopstvene bezbednosti, odnosno bezbednosti drugih vozača

NP

7.2

Ugrožavanje bezbednosti pešaka, a naročito dece i nemoćnih lica

NP

7.3

Korišćenje mobilnog telefona

NP

7.4

Nepostupanje po naredbama ispitne komisije

NP

 

Datum
polaganja

 

Vreme
ispita

Od

 

Ukupan broj negativnih bodova

 

OCENA NA
ISPITU

POLOŽIO

Do

 

Ukupan broj konstatacija NP

 

NIJE POLOŽIO

Kod završetka,
prekida PI

 

< 2/3 IZ

Potpis
kandidata

 

Potpis
ispitivača

 

 

 

Obrazac 6b

 

BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJU B

 

ID broj kandidata

 

Ime i prezime kandidata

 

Ime i prezime ispitivača

 

Priprema
vozila

1.1

Vizuelna provera ispravnosti vozila

1

 

1.2

Bezbedan ulazak u vozilo

1

 

1.3

Podešavanje sedišta i naslona za glavu

1

 

1.4

Podešavanje vozačkih ogledala

1

 

1.5

Nekorišćenje sigurnosnog pojasa

  

NP

1.6

Startovanje motora

1

 

1.7

Uključivanje kratkih, odnosno dnevnih svetala

3

 

Poligonske
radnje

2.1

Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake

1

 

2.2

Parkiranje vozila podužno, vožnjom unazad

1

2

NP

2.3

Parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad

1

2

2.4

Polukružno okretanje vozila sa najviše tri potpuna manevra na prostoru širine dve saobraćajne trake

1

 

2.5

Zaustavljanje i polazak na putu sa usponom

1

 

2.6

Kočenje i zaustavljanje

1

NP

Saobraćaj
na
javnom
putu

Radnje

3.1

Uključivanje u saobraćaj

                                    Σ  

NP

3.2

Kretanje po putu

                  Σ  

NP

3.3

Promena saobraćajne trake

                  Σ  

NP

3.4

Prestrojavanje

                  Σ  

NP

3.5

Skretanje vozila

                  Σ  

NP

3.6

Polukružno okretanje

                  Σ  

NP

3.7

Mimoilaženje

                  Σ  

NP

3.8

Obilaženje vozila, odnosno prepreke

                  Σ  

NP

3.9

Preticanje

                  Σ  

NP

3.10

Prelazak preko železničke pruge

                  Σ  

NP

3.11

Odnos prema pešacima

                  Σ  

NP

3.12

Zaustavljanje i parkiranje

                  Σ  

NP

3.13

Isključivanje iz saobraćaja

                  Σ  

NP

Postupanja

4.1

Postupanje po svetlosnim saobraćajnim znakovima

                  Σ  

NP

4.2

Postupanje po saobraćajnim znakovima

                  Σ  

NP

4.3

Postupanje po oznakama na kolovozu

                  Σ  

NP

4.4

Upotreba svetala

                  Σ  

NP

4.5

Postupanje u odnosu na uključena žuta, rotaciona ili trepćuća svetla

                  Σ  

NP

4.6

Postupanje prema vozilima javnog prevoza putnika

                  Σ  

NP

4.7

Upotreba zvučnih i svetlosnih znakova upozorenja

                  Σ  

NP

Tehnika vožnje

5.1

Pokretanje vozila

                                              Σ  

NP

5.2

Delovanje na komandu uređaja za upravljanje

                                Σ  

NP

5.3

Promena stepena prenosa

                                Σ  

NP

5.4

Kočenje

                                Σ  

NP

5.5

Ubrzavanje

                                Σ  

NP

5.6

Zaštita životne sredine i ekonomična vožnja

                                Σ  

NP

Nedozvoljene
greške
prilikom
izvođenja
radnji,
odnosno
postupanja

6.1

Nepoštovanje propisa o prvenstvu prolaza, odnosno propuštanju vozila, odnosno pešaka, odnosno šinskih vozila, prilikom izvođenja svih radnji

NP

6.2

Nepostupanje po znacima i naredbama ovlašćenog lica

NP

6.3

Prolazak na "crveno" svetlo na semaforu i istovremeno uključeno "crveno" i "žuto" svetlo na semaforu

NP

6.4

Prolazak na "žuto" svetlo na semaforu (osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka)

NP

6.5

Nezaustavljanje na svetlosni saobraćajni znak kojim se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou

NP

6.6

Nepoštovanje crvenog svetla u obliku ukrštenih linija, odnosno žute trepćuće strelice kojom se nalaže obavezna promena saobraćajne trake

NP

6.7

Nezaustavljanje na saobraćajni znak "obavezno zaustavljanje", saobraćajni znak "zabrana prolaza bez zaustavljanja", odnosno ispred oznake na kolovozu "neisprekidana linija zaustavljanja"

NP

6.8

Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja, pri čemu je brzina prekoračena za više od 10 km/h u naselju, odnosno za više od 20 km/h van naselja

NP

6.9

Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja u zoni škole, zoni "30" i zoni usporenog saobraćaja

NP

6.10

Nepoštovanje saobraćajnog znaka zabrane preticanja

NP

6.11

Kretanje levom stranom kolovoza u smeru kretanja

NP

6.12

Kretanje zabranjenim smerom na putu namenjenom za saobraćaj u jednom smeru, odnosno putem na kojem je zabranjen saobraćaj za sva vozila ili za vozilo kojim kandidat upravlja

NP

6.13

Kretanje kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera na putu na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake

NP

6.14

Kretanje kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera na putu sa fizički odvojenim kolovoznim trakama

NP

6.15

Preticanje prelaženjem preko neisprekidane uzdužne linije, pri čemu se koristi saobraćajna traka za kretanje vozila iz suprotnog smera

NP

6.16

Preticanje kolone vozila

NP

6.17

Nezaustavljanje vozila pri nailasku na vozilo za organizovani prevoz dece koje je zaustavljeno radi ulaska i izlaska dece

NP

6.18

Nepostupanje po propisima koji se odnose na obaveze vozača prema vozilima pod pratnjom, odnosno vozilima sa prvenstvom prolaza

NP

6.19

Kretanje vozila ili izvođenje radnji, na površini van kolovoza

NP

Ugrožavanje
bezbednosti
kod kojih se
završava ispit

7.1

Ugrožavanje sopstvene bezbednosti, odnosno bezbednosti drugih vozača

NP

7.2

Ugrožavanje bezbednosti pešaka, a naročito dece i nemoćnih lica

NP

7.3

Ispitivač deluje na komandu uređaja za zaustavljanje, odnosno komandu uređaja za upravljanje, iz razloga bezbednosti

NP

7.4

Korišćenje mobilnog telefona

NP

7.5

Nepostupanje po naredbama ispitne komisije

NP

 

Datum
polaganja

 

Vreme
ispita

Od

 

Ukupan broj negativnih bodova

 

OCENA NA
ISPITU

POLOŽIO

Do

 

Ukupan broj konstatacija NP

 

NIJE POLOŽIO

Kod završetka,
prekida PI

 

< 2/3 IZ

Potpis
kandidata

 

Potpis
ispitivača

 

 

 

Obrazac 6b1

 

BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJU B1

 

ID broj kandidata

 

Ime i prezime kandidata

 

Ime i prezime ispitivača

 

Priprema
vozila

1.1

Vizuelna provera ispravnosti vozila

1

 

1.2

Bezbedan ulazak u vozilo

1

 

1.3

Nekorišćenje zaštitne kacige, odnosno sigurnosnog pojasa

 

NP

1.4

Podešavanje vozačkih ogledala

1

 

1.5

Startovanje motora

 

1.6

Uključivanje kratkih, odnosno dnevnih svetala

3

 

Poligonske
radnje

2.1

Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake

1

 

2.2

Parkiranje vozila podužno, vožnjom unazad

1

2

NP

2.3

Parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad

1

2

2.4

Polukružno okretanje vozila sa najviše tri potpuna manevra na prostoru širine dve saobraćajne trake

1

 

2.5

Zaustavljanje i polazak na putu sa usponom

1

 

2.6

Kočenje i zaustavljanje

1

NP

Saobraćaj
na
javnom
putu

Radnje

3.1

Uključivanje u saobraćaj

                                    Σ  

NP

3.2

Kretanje po putu

                  Σ  

NP

3.3

Promena saobraćajne trake

                  Σ  

NP

3.4

Prestrojavanje

                  Σ  

NP

3.5

Skretanje vozila

                  Σ  

NP

3.6

Polukružno okretanje

                  Σ  

NP

3.7

Mimoilaženje

                  Σ  

NP

3.8

Obilaženje vozila, odnosno prepreke

                  Σ  

NP

3.9

Preticanje

                  Σ  

NP

3.10

Prelazak preko železničke pruge

                  Σ  

NP

3.11

Odnos prema pešacima

                  Σ  

NP

3.12

Zaustavljanje i parkiranje

                  Σ  

NP

3.13

Isključivanje iz saobraćaja

                  Σ  

NP

Postupanja

4.1

Postupanje po svetlosnim saobraćajnim znakovima

                  Σ  

NP

4.2

Postupanje po saobraćajnim znakovima

                  Σ  

NP

4.3

Postupanje po oznakama na kolovozu

                  Σ  

NP

4.4

Upotreba svetala

                  Σ  

NP

4.5

Postupanje u odnosu na uključena žuta, rotaciona ili trepćuća svetla

                  Σ  

NP

4.6

Postupanje prema vozilima javnog prevoza putnika

                  Σ  

NP

4.7

Upotreba zvučnih i svetlosnih znakova upozorenja

                  Σ  

NP

Tehnika vožnje

5.1

Pokretanje vozila

                                              Σ  

NP

5.2

Delovanje na komandu uređaja za upravljanje

                                Σ  

NP

5.3

Promena stepena prenosa

                                Σ  

NP

5.4

Kočenje

                                Σ  

NP

5.5

Ubrzavanje

                                Σ  

NP

5.6

Zaštita životne sredine i ekonomična vožnja

                                Σ  

NP

Nedozvoljene
greške
prilikom
izvođenja
radnji,
odnosno
postupanja

6.1

Nepoštovanje propisa o prvenstvu prolaza, odnosno propuštanju vozila, odnosno pešaka, odnosno šinskih vozila, prilikom izvođenja svih radnji

NP

6.2

Nepostupanje po znacima i naredbama ovlašćenog lica

NP

6.3

Prolazak na "crveno" svetlo na semaforu i istovremeno uključeno "crveno" i "žuto" svetlo na semaforu

NP

6.4

Prolazak na "žuto" svetlo na semaforu (osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka)

NP

6.5

Nezaustavljanje na svetlosni saobraćajni znak kojim se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou

NP

6.6

Nepoštovanje crvenog svetla u obliku ukrštenih linija, odnosno žute trepćuće strelice kojom se nalaže obavezna promena saobraćajne trake

NP

6.7

Nezaustavljanje na saobraćajni znak "obavezno zaustavljanje", saobraćajni znak "zabrana prolaza bez zaustavljanja", odnosno ispred oznake na kolovozu "neisprekidana linija zaustavljanja"

NP

6.8

Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja, pri čemu je brzina prekoračena za više od 10 km/h u naselju, odnosno za više od 20 km/h van naselja

NP

6.9

Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja u zoni škole, zoni "30" i zoni usporenog saobraćaja

NP

6.10

Nepoštovanje saobraćajnog znaka zabrane preticanja

NP

6.11

Kretanje levom stranom kolovoza u smeru kretanja

NP

6.12

Kretanje zabranjenim smerom na putu namenjenom za saobraćaj u jednom smeru, odnosno putem na kojem je zabranjen saobraćaj za sva vozila ili za vozilo kojim kandidat upravlja

NP

6.13

Kretanje kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera na putu na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake

NP

6.14

Kretanje kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera na putu sa fizički odvojenim kolovoznim trakama

NP

6.15

Preticanje prelaženjem preko neisprekidane uzdužne linije, pri čemu se koristi saobraćajna traka za kretanje vozila iz suprotnog smera

NP

6.16

Preticanje kolone vozila

NP

6.17

Nezaustavljanje vozila pri nailasku na vozilo za organizovani prevoz dece koje je zaustavljeno radi ulaska i izlaska dece

NP

6.18

Nepostupanje po propisima koji se odnose na obaveze vozača prema vozilima pod pratnjom, odnosno vozilima sa prvenstvom prolaza

NP

6.19

Kretanje vozila ili izvođenje radnji, na površini van kolovoza

NP

Ugrožavanje
bezbednosti
kod kojih se
završava ispit

7.1

Ugrožavanje sopstvene bezbednosti, odnosno bezbednosti drugih vozača

NP

7.2

Ugrožavanje bezbednosti pešaka, a naročito dece i nemoćnih lica

NP

7.3

Korišćenje mobilnog telefona

NP

7.4

Nepostupanje po naredbama ispitne komisije

NP

 

Datum
polaganja

 

Vreme
ispita

Od

 

Ukupan broj negativnih bodova

 

OCENA NA
ISPITU

POLOŽIO

Do

 

Ukupan broj konstatacija NP

 

NIJE POLOŽIO

Kod završetka,
prekida PI

 

< 2/3 IZ

Potpis
kandidata

 

Potpis
ispitivača

 

 

 

Obrazac 6c

 

BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJE C, C1

 

ID broj
kandidata

 

Ime i prezime
kandidata

 

Ime i prezime
ispitivača

 

Priprema
vozila

1.1

Vizuelna provera ispravnosti vozila

1

 

1.2

Obezbeđivanje tovarnog prostora

1

 

1.3

Bezbedan ulazak u vozilo

1  

 

1.4

Podešavanje sedišta i naslona za glavu

1

 

1.5

Podešavanje vozačkih ogledala

1  

 

1.6

Popunjavanje i ulaganje odgovarajućeg tahografskog listića, odnosno postavljanje odgovarajućeg nosača podataka

1  

 

1.7

Nekorišćenje sigurnosnog pojasa

 

NP

1.8

Startovanje motora

1  

 

1.9

Uključivanje kratkih, odnosno dnevnih svetala

3  

 

Poligonske
radnje

2.1

Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake

1

 

2.2

Parkiranje vozila pod pravim uglom, hodom unazad, zbog utovara-istovara

1

 

Saobraćaj
na
javnom
putu

Radnje

3.1

Uključivanje u saobraćaj

                                    Σ  

NP

3.2

Kretanje po putu

                  Σ  

NP

3.3

Promena saobraćajne trake

                  Σ  

NP

3.4

Prestrojavanje

                  Σ  

NP

3.5

Skretanje vozila

                  Σ  

NP

3.6

Polukružno okretanje

                  Σ  

NP

3.7

Mimoilaženje

                  Σ  

NP

3.8

Obilaženje vozila, odnosno prepreke

                  Σ  

NP

3.9

Preticanje

                  Σ  

NP

3.10

Prelazak preko železničke pruge

                  Σ  

NP

3.11

Odnos prema pešacima

                  Σ  

NP

3.12

Zaustavljanje i parkiranje

                  Σ  

NP

3.13

Isključivanje iz saobraćaja

                  Σ  

NP

Postupanja

4.1

Postupanje po svetlosnim saobraćajnim znakovima

                  Σ  

NP

4.2

Postupanje po saobraćajnim znakovima

                  Σ  

NP

4.3

Postupanje po oznakama na kolovozu

                  Σ  

NP

4.4

Upotreba svetala

                  Σ  

NP

4.5

Postupanje u odnosu na uključena žuta, rotaciona ili trepćuća svetla

                  Σ  

NP

4.6

Postupanje prema vozilima javnog prevoza putnika

                  Σ  

NP

4.7

Upotreba zvučnih i svetlosnih znakova upozorenja

                  Σ  

NP

Tehnika vožnje

5.1

Pokretanje vozila

                                              Σ  

NP

5.2

Delovanje na komandu uređaja za upravljanje

                                Σ  

NP

5.3

Promena stepena prenosa

                                Σ  

NP

5.4

Kočenje

                                Σ  

NP

5.5

Ubrzavanje

                                Σ  

NP

5.6

Zaštita životne sredine i ekonomična vožnja

                                Σ  

NP

Nedozvoljene
greške
prilikom
izvođenja
radnji,
odnosno
postupanja

6.1

Nepoštovanje propisa o prvenstvu prolaza, odnosno propuštanju vozila, odnosno pešaka, odnosno šinskih vozila, prilikom izvođenja svih radnji

NP

6.2

Nepostupanje po znacima i naredbama ovlašćenog lica

NP

6.3

Prolazak na "crveno" svetlo na semaforu i istovremeno uključeno "crveno" i "žuto" svetlo na semaforu

NP

6.4

Prolazak na "žuto" svetlo na semaforu (osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka)

NP

6.5

Nezaustavljanje na svetlosni saobraćajni znak kojim se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou

NP

6.6

Nepoštovanje crvenog svetla u obliku ukrštenih linija, odnosno žute trepćuće strelice kojom se nalaže obavezna promena saobraćajne trake

NP

6.7

Nezaustavljanje na saobraćajni znak "obavezno zaustavljanje", saobraćajni znak "zabrana prolaza bez zaustavljanja", odnosno ispred oznake na kolovozu "neisprekidana linija zaustavljanja"

NP

6.8

Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja, pri čemu je brzina prekoračena za više od 10 km/h u naselju, odnosno za više od 20 km/h van naselja

NP

6.9

Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja u zoni škole, zoni "30" i zoni usporenog saobraćaja

NP

6.10

Nepoštovanje saobraćajnog znaka zabrane preticanja

NP

6.11

Kretanje levom stranom kolovoza u smeru kretanja

NP

6.12

Kretanje zabranjenim smerom na putu namenjenom za saobraćaj u jednom smeru, odnosno putem na kojem je zabranjen saobraćaj za sva vozila ili za vozilo kojim kandidat upravlja

NP

6.13

Kretanje kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera na putu na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake

NP

6.14

Kretanje kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera na putu sa fizički odvojenim kolovoznim trakama

NP

6.15

Preticanje prelaženjem preko neisprekidane uzdužne linije, pri čemu se koristi saobraćajna traka za kretanje vozila iz suprotnog smera

NP

6.16

Preticanje kolone vozila

NP

6.17

Nezaustavljanje vozila pri nailasku na vozilo za organizovani prevoz dece koje je zaustavljeno radi ulaska i izlaska dece

NP

6.18

Nepostupanje po propisima koji se odnose na obaveze vozača prema vozilima pod pratnjom, odnosno vozilima sa prvenstvom prolaza

NP

6.19

Kretanje vozila ili izvođenje radnji, na površini van kolovoza

NP

Ugrožavanje
bezbednosti
kod kojih se
završava ispit

7.1

Ugrožavanje sopstvene bezbednosti, odnosno bezbednosti drugih vozača

NP

7.2

Ugrožavanje bezbednosti pešaka, a naročito dece i nemoćnih lica

NP

7.3

Ispitivač deluje na komandu uređaja za zaustavljanje, odnosno komandu uređaja za upravljanje, iz razloga bezbednosti

NP

7.4

Korišćenje mobilnog telefona

NP

7.5

Nepostupanje po naredbama ispitne komisije

NP

 

Datum
polaganja

 

Vreme
ispita

Od

 

Ukupan broj negativnih bodova

 

OCENA NA
ISPITU

POLOŽIO

Do

 

Ukupan broj konstatacija NP

 

NIJE POLOŽIO

Kod završetka,
prekida PI

 

< 2/3 IZ

Potpis
kandidata

 

Potpis
ispitivača

 

 

 

Obrazac 6d

 

BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJE D, D1

 

 

ID broj
kandidata

 

Ime i prezime
kandidata

 

Ime i prezime
ispitivača

 

Priprema
vozila

1.1

Vizuelna provera ispravnosti vozila

1

 

1.2

Bezbedan ulazak u vozilo

1

 

1.3

Podešavanje sedišta i naslona za glavu

1  

 

1.4

Podešavanje vozačkih ogledala

1

 

1.5

Popunjavanje i ulaganje odgovarajućeg tahografskog listića, odnosno postavljanje odgovarajućeg nosača podataka

1  

 

1.6

Nekorišćenje sigurnosnog pojasa

  

NP

1.7

Startovanje motora

 

1.8

Uključivanje kratkih, odnosno dnevnih svetala

1  

 

Poligonske
radnje

2.1

Zaustavljanje vozila na peron, radi izlaska i ulaska putnika i polazak sa perona

1

 

2.2

Zaustavljanje vozila na autobuskom stajalištu, radi izlaska i ulaska putnika i polazak sa autobuskog stajališta

1

 

Saobraćaj
na
javnom
putu

Radnje

3.1

Uključivanje u saobraćaj

                                    Σ  

NP

3.2

Kretanje po putu

                  Σ  

NP

3.3

Promena saobraćajne trake

                  Σ  

NP

3.4

Prestrojavanje

                  Σ  

NP

3.5

Skretanje vozila

                  Σ  

NP

3.6

Polukružno okretanje

                  Σ  

NP

3.7

Mimoilaženje

                  Σ  

NP

3.8

Obilaženje vozila, odnosno prepreke

                  Σ  

NP

3.9

Preticanje

                  Σ  

NP

3.10

Prelazak preko železničke pruge

                  Σ  

NP

3.11

Odnos prema pešacima

                  Σ  

NP

3.12

Zaustavljanje i parkiranje

                  Σ  

NP

3.13

Isključivanje iz saobraćaja

                  Σ  

NP

Postupanja

4.1

Postupanje po svetlosnim saobraćajnim znakovima

                  Σ  

NP

4.2

Postupanje po saobraćajnim znakovima

                  Σ  

NP

4.3

Postupanje po oznakama na kolovozu

                  Σ  

NP

4.4

Upotreba svetala

                  Σ  

NP

4.5

Postupanje u odnosu na uključena žuta, rotaciona ili trepćuća svetla

                  Σ  

NP

4.6

Postupanje prema vozilima javnog prevoza putnika

                  Σ  

NP

4.7

Upotreba zvučnih i svetlosnih znakova upozorenja

                  Σ  

NP

Tehnika vožnje

5.1

Pokretanje vozila

                                              Σ  

NP

5.2

Delovanje na komandu uređaja za upravljanje

                                Σ  

NP

5.3

Promena stepena prenosa

                                Σ  

NP

5.4

Kočenje

                                Σ  

NP

5.5

Otvaranje i zatvaranje vrata za ulazak i izlazak putnika

                                Σ  

NP

5.6

Ubrzavanje

                                Σ  

NP

5.7

Zaštita životne sredine i ekonomična vožnja

                                Σ  

NP

Nedozvoljene
greške
prilikom
izvođenja
radnji,
odnosno
postupanja

6.1

Nepoštovanje propisa o prvenstvu prolaza, odnosno propuštanju vozila, odnosno pešaka, odnosno šinskih vozila, prilikom izvođenja svih radnji

NP

6.2

Nepostupanje po znacima i naredbama ovlašćenog lica

NP

6.3

Prolazak na "crveno" svetlo na semaforu i istovremeno uključeno "crveno" i "žuto" svetlo na semaforu

NP

6.4

Prolazak na "žuto" svetlo na semaforu (osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka)

NP

6.5

Nezaustavljanje na svetlosni saobraćajni znak kojim se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou

NP

6.6

Nepoštovanje crvenog svetla u obliku ukrštenih linija, odnosno žute trepćuće strelice kojom se nalaže obavezna promena saobraćajne trake

NP

6.7

Nezaustavljanje na saobraćajni znak "obavezno zaustavljanje", saobraćajni znak "zabrana prolaza bez zaustavljanja", odnosno ispred oznake na kolovozu "neisprekidana linija zaustavljanja"

NP

6.8

Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja, pri čemu je brzina prekoračena za više od 10 km/h u naselju, odnosno za više od 20 km/h van naselja

NP

6.9

Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja u zoni škole, zoni "30" i zoni usporenog saobraćaja

NP

6.10

Nepoštovanje saobraćajnog znaka zabrane preticanja

NP

6.11

Kretanje levom stranom kolovoza u smeru kretanja

NP

6.12

Kretanje zabranjenim smerom na putu namenjenom za saobraćaj u jednom smeru, odnosno putem na kojem je zabranjen saobraćaj za sva vozila ili za vozilo kojim kandidat upravlja

NP

6.13

Kretanje kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera na putu na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake

NP

6.14

Kretanje kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera na putu sa fizički odvojenim kolovoznim trakama

NP

6.15

Preticanje prelaženjem preko neisprekidane uzdužne linije, pri čemu se koristi saobraćajna traka za kretanje vozila iz suprotnog smera

NP

6.16

Preticanje kolone vozila

NP

6.17

Nezaustavljanje vozila pri nailasku na vozilo za organizovani prevoz dece koje je zaustavljeno radi ulaska i izlaska dece

NP

6.18

Nepostupanje po propisima koji se odnose na obaveze vozača prema vozilima pod pratnjom, odnosno vozilima sa prvenstvom prolaza

NP

6.19

Kretanje vozila ili izvođenje radnji, na površini van kolovoza

NP

Ugrožavanje
bezbednosti
kod kojih se
završava ispit

7.1

Ugrožavanje sopstvene bezbednosti, odnosno bezbednosti drugih vozača

NP

7.2

Ugrožavanje bezbednosti pešaka, a naročito dece i nemoćnih lica

NP

7.3

Ispitivač deluje na komandu uređaja za zaustavljanje, odnosno komandu uređaja za upravljanje, iz razloga bezbednosti

NP

7.4

Korišćenje mobilnog telefona

NP

7.5

Nepostupanje po naredbama ispitne komisije

NP

 

Datum
polaganja

 

Vreme
ispita

Od

 

Ukupan broj negativnih bodova

 

OCENA NA
ISPITU

POLOŽIO

Do

 

Ukupan broj konstatacija NP

 

NIJE POLOŽIO

Kod završetka,
prekida PI

 

< 2/3 IZ

Potpis
kandidata

 

Potpis
ispitivača

 

 

 

Obrazac 6e

 

BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJE BE, C1E, CE, D1E, DE

 

ID broj
kandidata

 

Ime i prezime
kandidata

 

Ime i prezime
ispitivača

 

Priprema
vozila

1.1

Vizuelna provera ispravnosti vozila

1

 

1.2

Obezbeđivanje tovarnog prostora

1

 

1.3

Bezbedan ulazak u vozilo

1  

 

1.4

Podešavanje sedišta i naslona za glavu

1  

 

1.5

Podešavanje vozačkih ogledala

1

 

1.6

Popunjavanje i ulaganje odgovarajućeg tahografskog listića, odnosno postavljanje odgovarajućeg nosača podataka, osim za BE kategoriju

1  

 

1.7

Nekorišćenje sigurnosnog pojasa

 

NP

1.8

Startovanje motora

 

1.9

Uključivanje kratkih, odnosno dnevnih svetala

 

Poligonske
radnje

2.1

Odvajanje i spajanje vučnog i priključnog vozila

1

 

2.2

Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad u istoj saobraćajnoj traci

1

 

2.3

Vožnja unazad sa skretanjem u levo, odnosno u desno pod pravim uglom

1

 

Saobraćaj
na
javnom
putu

Radnje

3.1

Uključivanje u saobraćaj

                                    Σ  

NP

3.2

Kretanje po putu

                  Σ  

NP

3.3

Promena saobraćajne trake

                  Σ  

NP

3.4

Prestrojavanje

                  Σ  

NP

3.5

Skretanje vozila

                  Σ  

NP

3.6

Polukružno okretanje

                  Σ  

NP

3.7

Mimoilaženje

                  Σ  

NP

3.8

Obilaženje vozila, odnosno prepreke

                  Σ  

NP

3.9

Preticanje

                  Σ  

NP

3.10

Prelazak preko železničke pruge

                  Σ  

NP

3.11

Odnos prema pešacima

                  Σ  

NP

3.12

Zaustavljanje i parkiranje

                  Σ  

NP

3.13

Isključivanje iz saobraćaja

                  Σ  

NP

Postupanje

4.1

Postupanje po svetlosnim saobraćajnim znakovima

                  Σ  

NP

4.2

Postupanje po saobraćajnim znakovima

                  Σ  

NP

4.3

Postupanje po oznakama na kolovozu

                  Σ  

NP

4.4

Upotreba svetala

                  Σ  

NP

4.5

Postupanje u odnosu na uključena žuta, rotaciona ili trepćuća svetla

                  Σ  

NP

4.6

Postupanje prema vozilima javnog prevoza putnika

                  Σ  

NP

4.7

Upotreba zvučnih i svetlosnih znakova upozorenja

                  Σ  

NP

Tehnika vožnje

5.1

Pokretanje vozila

                                              Σ  

NP

5.2

Delovanje na komandu uređaja za upravljanje

                                Σ  

NP

5.3

Promena stepena prenosa

                                Σ  

NP

5.4

Kočenje

                                Σ  

NP

5.5

Ubrzavanje

                                Σ  

NP

5.6

Zaštita životne sredine i ekonomična vožnja

                                Σ  

NP

Nedozvoljene
greške
prilikom
izvođenja
radnji,
odnosno
postupanja

6.1

Nepoštovanje propisa o prvenstvu prolaza, odnosno propuštanju vozila, odnosno pešaka, odnosno šinskih vozila, prilikom izvođenja svih radnji

NP

6.2

Nepostupanje po znacima i naredbama ovlašćenog lica

NP

6.3

Prolazak na "crveno" svetlo na semaforu i istovremeno uključeno "crveno" i "žuto" svetlo na semaforu

NP

6.4

Prolazak na "žuto" svetlo na semaforu (osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka)

NP

6.5

Nezaustavljanje na svetlosni saobraćajni znak kojim se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou

NP

6.6

Nepoštovanje crvenog svetla u obliku ukrštenih linija, odnosno žute trepćuće strelice kojom se nalaže obavezna promena saobraćajne trake

NP

6.7

Nezaustavljanje na saobraćajni znak "obavezno zaustavljanje", saobraćajni znak "zabrana prolaza bez zaustavljanja", odnosno ispred oznake na kolovozu "neisprekidana linija zaustavljanja"

NP

6.8

Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja, pri čemu je brzina prekoračena za više od 10 km/h u naselju, odnosno za više od 20 km/h van naselja

NP

6.9

Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja u zoni škole, zoni "30" i zoni usporenog saobraćaja

NP

6.10

Nepoštovanje saobraćajnog znaka zabrane preticanja

NP

6.11

Kretanje levom stranom kolovoza u smeru kretanja

NP

6.12

Kretanje zabranjenim smerom na putu namenjenom za saobraćaj u jednom smeru, odnosno putem na kojem je zabranjen saobraćaj za sva vozila ili za vozilo kojim kandidat upravlja

NP

6.13

Kretanje kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera na putu na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake

NP

6.14

Kretanje kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera na putu sa fizički odvojenim kolovoznim trakama

NP

6.15

Preticanje prelaženjem preko neisprekidane uzdužne linije, pri čemu se koristi saobraćajna traka za kretanje vozila iz suprotnog smera

NP

6.16

Preticanje kolone vozila

NP

6.17

Nezaustavljanje vozila pri nailasku na vozilo za organizovani prevoz dece koje je zaustavljeno radi ulaska i izlaska dece

NP

6.18

Nepostupanje po propisima koji se odnose na obaveze vozača prema vozilima pod pratnjom, odnosno vozilima sa prvenstvom prolaza

NP

6.19

Kretanje vozila ili izvođenje radnji, na površini van kolovoza

NP

Ugrožavanje
bezbednosti
kod kojih se
završava ispit

7.1

Ugrožavanje sopstvene bezbednosti, odnosno bezbednosti drugih vozača

NP

7.2

Ugrožavanje bezbednosti pešaka, a naročito dece i nemoćnih lica

NP

7.3

Ispitivač deluje na komandu uređaja za zaustavljanje, odnosno komandu uređaja za upravljanje, iz razloga bezbednosti

NP

7.4

Korišćenje mobilnog telefona

NP

7.5

Nepostupanje po naredbama ispitne komisije

NP

 

Datum
polaganja

 

Vreme
ispita

Od

 

Ukupan broj negativnih bodova

 

OCENA NA
ISPITU

POLOŽIO

Do

 

Ukupan broj konstatacija NP

 

NIJE POLOŽIO

Kod završetka,
prekida PI

 

< 2/3 IZ

Potpis
kandidata

 

Potpis
ispitivača

 

 

 

Obrazac 6f

 

BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJU F

 

ID broj
kandidata

 

Ime i prezime
kandidata

 

Ime i prezime
ispitivača

 

Priprema
vozila

1.1

Vizuelna provera ispravnosti vozila

1

 

1.2

Obezbeđivanje tovarnog prostora

1

 

1.3

Bezbedan ulazak u vozilo

1  

 

1.4

Podešavanje sedišta i naslona za glavu

1  

 

1.5

Podešavanje vozačkih ogledala

1

 

1.6

Nekorišćenje sigurnosnog pojasa

 

NP

1.7

Startovanje motora

 

1.8

Uključivanje kratkih, odnosno dnevnih svetala

 

Poligonske
radnje

2.1

Odvajanje i spajanje vučnog i priključnog vozila

1

 

2.2

Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad u istoj saobraćajnoj traci

1

 

2.3

Vožnja unazad sa skretanjem u levo, odnosno u desno pod pravim uglom

1

 

Saobraćaj
na
javnom
putu

Radnje

3.1

Uključivanje u saobraćaj

                                    Σ  

NP

3.2

Kretanje po putu

                  Σ  

NP

3.3

Promena saobraćajne trake

                  Σ  

NP

3.4

Prestrojavanje

                  Σ  

NP

3.5

Skretanje vozila

                  Σ  

NP

3.6

Polukružno okretanje

                  Σ  

NP

3.7

Mimoilaženje

                  Σ  

NP

3.8

Obilaženje vozila, odnosno prepreke

                  Σ  

NP

3.9

Preticanje

                  Σ  

NP

3.10

Prelazak preko železničke pruge

                  Σ  

NP

3.11

Odnos prema pešacima

                  Σ  

NP

3.12

Zaustavljanje i parkiranje

                  Σ  

NP

3.13

Isključivanje iz saobraćaja

                  Σ  

NP

Postupanja

4.1

Postupanje po svetlosnim saobraćajnim znakovima

                  Σ  

NP

4.2

Postupanje po saobraćajnim znakovima

                  Σ  

NP

4.3

Postupanje po oznakama na kolovozu

                  Σ  

NP

4.4

Upotreba svetala

                  Σ  

NP

4.5

Postupanje u odnosu na uključena žuta, rotaciona ili trepćuća svetla

                  Σ  

NP

4.6

Postupanje prema vozilima javnog prevoza putnika

                  Σ  

NP

4.7

Upotreba zvučnih i svetlosnih znakova upozorenja

                  Σ  

NP

Tehnika vožnje

5.1

Pokretanje vozila

                                              Σ  

NP

5.2

Delovanje na komandu uređaja za upravljanje

                                Σ  

NP

5.3

Promena stepena prenosa

                                Σ  

NP

5.4

Kočenje

                                Σ  

NP

5.5

Ubrzavanje

                                Σ  

NP

5.6

Zaštita životne sredine i ekonomična vožnja

                                Σ  

NP

Nedozvoljene
greške
prilikom
izvođenja
radnji,
odnosno
postupanja

6.1

Nepoštovanje propisa o prvenstvu prolaza, odnosno propuštanju vozila, odnosno pešaka, odnosno šinskih vozila, prilikom izvođenja svih radnji

NP

6.2

Nepostupanje po znacima i naredbama ovlašćenog lica

NP

6.3

Prolazak na "crveno" svetlo na semaforu i istovremeno uključeno "crveno" i "žuto" svetlo na semaforu

NP

6.4

Prolazak na "žuto" svetlo na semaforu (osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka)

NP

6.5

Nezaustavljanje na svetlosni saobraćajni znak kojim se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou

NP

6.6

Nepoštovanje crvenog svetla u obliku ukrštenih linija, odnosno žute trepćuće strelice kojom se nalaže obavezna promena saobraćajne trake

NP

6.7

Nezaustavljanje na saobraćajni znak "obavezno zaustavljanje", saobraćajni znak "zabrana prolaza bez zaustavljanja", odnosno ispred oznake na kolovozu "neisprekidana linija zaustavljanja"

NP

6.8

Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja, pri čemu je brzina prekoračena za više od 10 km/h u naselju, odnosno za više od 20 km/h van naselja

NP

6.9

Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja u zoni škole, zoni "30" i zoni usporenog saobraćaja

NP

6.10

Nepoštovanje saobraćajnog znaka zabrane preticanja

NP

6.11

Kretanje levom stranom kolovoza u smeru kretanja

NP

6.12

Kretanje zabranjenim smerom na putu namenjenom za saobraćaj u jednom smeru, odnosno putem na kojem je zabranjen saobraćaj za sva vozila ili za vozilo kojim kandidat upravlja

NP

6.13

Kretanje kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera na putu na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake

NP

6.14

Kretanje kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera na putu sa fizički odvojenim kolovoznim trakama

NP

6.15

Preticanje prelaženjem preko neisprekidane uzdužne linije, pri čemu se koristi saobraćajna traka za kretanje vozila iz suprotnog smera

NP

6.16

Preticanje kolone vozila

NP

6.17

Nezaustavljanje vozila pri nailasku na vozilo za organizovani prevoz dece koje je zaustavljeno radi ulaska i izlaska dece

NP

6.18

Nepostupanje po propisima koji se odnose na obaveze vozača prema vozilima pod pratnjom, odnosno vozilima sa prvenstvom prolaza

NP

6.19

Kretanje vozila ili izvođenje radnji, na površini van kolovoza

NP

Ugrožavanje
bezbednosti
kod kojih se
završava ispit

7.1

Ugrožavanje sopstvene bezbednosti, odnosno bezbednosti drugih vozača

NP

7.2

Ugrožavanje bezbednosti pešaka, a naročito dece i nemoćnih lica

NP

7.3

Korišćenje mobilnog telefona

NP

7.4

Nepostupanje po naredbama ispitne komisije

NP

 

Datum
polaganja

 

Vreme
ispita

Od

 

Ukupan broj negativnih bodova

 

OCENA NA
ISPITU

POLOŽIO

Do

 

Ukupan broj konstatacija NP

 

NIJE POLOŽIO

Kod završetka,
prekida PI

 

< 2/3 IZ

Potpis
kandidata

 

Potpis
ispitivača

 

 

 

Obrazac 6m

 

BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJU M

 

ID broj
kandidata

 

Ime i prezime
kandidata

 

Ime i prezime
ispitivača

 

Priprema
vozila

1.1

Vizuelna provera ispravnosti vozila

1

 

1.2

Bezbedno zauzima položaj u vozilu

1

 

1.3

Podešavanje vozačkih ogledala (ako su ugrađena na vozilu)

1  

 

1.4

Startovanje motora

3  

 

1.5

Uključivanje kratkih, odnosno dnevnih svetala

1

 

Poligonske
radnje

2.1

Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad u istoj saobraćajnoj traci

1

 

2.2

Kočenje i zaustavljanje

1

 

Saobraćaj
na
javnom
putu

Radnje

3.1

Uključivanje u saobraćaj

                                    Σ  

NP

3.2

Kretanje po putu

                  Σ  

NP

3.3

Promena saobraćajne trake

                  Σ  

NP

3.4

Prestrojavanje

                  Σ  

NP

3.5

Skretanje vozila

                  Σ  

NP

3.6

Polukružno okretanje

                  Σ  

NP

3.7

Mimoilaženje

                  Σ  

NP

3.8

Obilaženje vozila, odnosno prepreke

                  Σ  

NP

3.9

Preticanje

                  Σ  

NP

3.10

Prelazak preko železničke pruge

                  Σ  

NP

3.11

Odnos prema pešacima

                  Σ  

NP

3.12

Zaustavljanje i parkiranje

                  Σ  

NP

3.13

Isključivanje iz saobraćaja

                  Σ  

NP

Postupanja

4.1

Postupanje po svetlosnim saobraćajnim znakovima

                  Σ  

NP

4.2

Postupanje po saobraćajnim znakovima

                  Σ  

NP

4.3

Postupanje po oznakama na kolovozu

                  Σ  

NP

4.4

Upotreba svetala

                  Σ  

NP

4.5

Postupanje u odnosu na uključena žuta, rotaciona ili trepćuća svetla

                  Σ  

NP

4.6

Postupanje prema vozilima javnog prevoza putnika

                  Σ  

NP

4.7

Upotreba zvučnih i svetlosnih znakova upozorenja

                  Σ  

NP

Tehnika vožnje

5.1

Pokretanje vozila

                                              Σ  

NP

5.2

Delovanje na komandu uređaja za upravljanje

                                Σ  

NP

5.3

Promena stepena prenosa

                                Σ  

NP

5.4

Kočenje

                                Σ  

NP

5.5

Ubrzavanje

                                Σ  

NP

5.6

Zaštita životne sredine i ekonomična vožnja

                                Σ  

NP

Nedozvoljene
greške
prilikom
izvođenja
radnji,
odnosno
postupanja

6.1

Nepoštovanje propisa o prvenstvu prolaza, odnosno propuštanju vozila, odnosno pešaka, odnosno šinskih vozila, prilikom izvođenja svih radnji

NP

6.2

Nepostupanje po znacima i naredbama ovlašćenog lica

NP

6.3

Prolazak na "crveno" svetlo na semaforu i istovremeno uključeno "crveno" i "žuto" svetlo na semaforu

NP

6.4

Prolazak na "žuto" svetlo na semaforu (osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka)

NP

6.5

Nezaustavljanje na svetlosni saobraćajni znak kojim se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou

NP

6.6

Nepoštovanje crvenog svetla u obliku ukrštenih linija, odnosno žute trepćuće strelice kojom se nalaže obavezna promena saobraćajne trake

NP

6.7

Nezaustavljanje na saobraćajni znak "obavezno zaustavljanje", saobraćajni znak "zabrana prolaza bez zaustavljanja", odnosno ispred oznake na kolovozu "neisprekidana linija zaustavljanja"

NP

6.8

Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja, pri čemu je brzina prekoračena za više od 10 km/h u naselju, odnosno za više od 20 km/h van naselja

NP

6.9

Nepoštovanje ograničenja brzine kretanja u zoni škole, zoni "30" i zoni usporenog saobraćaja

NP

6.10

Nepoštovanje saobraćajnog znaka zabrane preticanja

NP

6.11

Kretanje levom stranom kolovoza u smeru kretanja

NP

6.12

Kretanje zabranjenim smerom na putu namenjenom za saobraćaj u jednom smeru, odnosno putem na kojem je zabranjen saobraćaj za sva vozila ili za vozilo kojim kandidat upravlja

NP

6.13

Kretanje kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera na putu na kojem postoje najmanje četiri saobraćajne trake

NP

6.14

Kretanje kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera na putu sa fizički odvojenim kolovoznim trakama

NP

6.15

Preticanje prelaženjem preko neisprekidane uzdužne linije, pri čemu se koristi saobraćajna traka za kretanje vozila iz suprotnog smera

NP

6.16

Preticanje kolone vozila

NP

6.17

Nezaustavljanje vozila pri nailasku na vozilo za organizovani prevoz dece koje je zaustavljeno radi ulaska i izlaska dece

NP

6.18

Nepostupanje po propisima koji se odnose na obaveze vozača prema vozilima pod pratnjom, odnosno vozilima sa prvenstvom prolaza

NP

6.19

Kretanje vozila ili izvođenje radnji, na površini van kolovoza

NP

Ugrožavanje
bezbednosti
kod kojih se
završava ispit

7.1

Ugrožavanje sopstvene bezbednosti, odnosno bezbednosti drugih vozača

NP

7.2

Ugrožavanje bezbednosti pešaka, a naročito dece i nemoćnih lica

NP

7.3

Korišćenje mobilnog telefona

NP

7.4

Nepostupanje po naredbama ispitne komisije

NP

 

Datum
polaganja

 

Vreme
ispita

Od

 

Ukupan broj negativnih bodova

 

OCENA NA
ISPITU

POLOŽIO

Do

 

Ukupan broj konstatacija NP

 

NIJE POLOŽIO

Kod završetka,
prekida PI

 

< 2/3 IZ

Potpis
kandidata

 

Potpis
ispitivača

 

 

 

Obrazac 7.

 

Naziv pravnog lica

 

Sedište pravnog lica

 

 

IZVEŠTAJ
O ODRŽANOM TEORIJSKOM / PRAKTIČNOM ISPITU

 

ID broj kandidata

Ime i prezime kandidata

Kategorija vozila

Ocena

Napomena

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Datum održavanja ispita

 

MP

Potpis ispitivača:

Vreme održavanja ispita

 

1.

 

2.

 

 

Obrazac 8.

 

Naziv pravnog lica

 

Sedište pravnog lica

 

 

POTVRDA
O POLOŽENOM TEORIJSKOM ISPITU

 

Ime i prezime kandidata

 

ID broj kandidata

 

JMBG

 

                       

Kategorija vozila za koju je izdata potvrda

 

Datum polaganja teorijskog ispita

 

Napomena

 

 

Datum izdavanja
potvrde:

MP

Potvrdu izdao

   

Ime, prezime i potpis odgovornog lica u pravnom licu

 

 

Obrazac 9.

 

Naziv pravnog lica

 

Sedište pravnog lica

 

 

UVERENJE
O POLOŽENOM VOZAČKOM ISPITU

 

Ime i prezime kandidata

 

ID broj kandidata

 

JMBG

 

                       

Kategorija vozila za koju je položio vozački ispit

 

Datum polaganja vozačkog ispita

 

Napomena

 

 

 

Datum izdavanja
potvrde:

MP

Potvrdu izdao

   

Ime, prezime i potpis odgovornog lica u pravnom licu