Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA RADA I CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA PREVENCIJU, PREGLEDE I LEČENJA BOLESTI USTA I ZUBA KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 12/2012, 1/2019 i 15/2019)

 

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđeni su normativi i standardi rada i cene zdravstvenih usluga za prevenciju, preglede i lečenja bolesti usta i zuba na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, izuzev rendgen dijagnostike u stomatologiji čije su cene utvrđene Cenovnikom zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji.

Normativi i standardi rada i cene zdravstvenih usluga za prevenciju, preglede i lečenje bolesti usta i zuba (odštampane su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 2

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga za prevenciju, preglede i lečenja bolesti usta i zuba ("Službeni glasnik RS", broj 4/11).

Član 3

Po dobijanju saglasnosti ministra nadležnog za poslove zdravlja, ovaj pravilnik objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

 

Samostalni član Pravilnika o dopunama
Pravilnika o normativima i standardima rada i cenama zdravstvenih usluga za prevenciju, preglede i lečenje bolesti usta i zuba koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od januarske elektronske fakture.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o normativima i standardima rada i cenama zdravstvenih usluga za prevenciju, preglede i lečenje bolesti usta i zuba koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

NORMATIVI I STANDARDI RADA I CENE ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA PREVENCIJU, PREGLEDE I LEČENJA BOLESTI USTA I ZUBA KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Redni
broj

Nivo

Naziv usluge

Vreme
(min)

Kadar

Broj bodova za uslugu

Cena usluge u dinarima

1

I

Stomatološki pregled

12

stom+sses

3,84

322,60

2

I

Stomatološki pregled - kontrolni

8

stom+sses

2,56

215,00

3

II

Specijalistički pregled

20

spec+sses

7,00

588,00

4

II

Specijalistički pregled - kontrolni

10

spec+sses

3,50

294,00

5

II

Konsultativni pregled u drugoj ustanovi

60

spec+sses

21,00

1.764,00

6

I

Sistematski stomatološki pregled sa obradom podataka

15

stom+sses

4,80

403,20

7

I

Preventivni pregled

15

stom+sses

4,80

403,20

8

I

Motivacija i obučavanje korisnika u održavanju pravilne higijene

15

stom+vsses/sses (ed.)

4,80

403,20

9

I

Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji/motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene

15

stom+vsses/sses (ed.)

4,80

403,20

10

I

Rad u maloj grupi (6 do 9 osoba)

30

stom+vsses/sses (ed.)

9,60

806,40

11

I

Rad u velikoj grupi (više od 30 osoba)

50

stom+vsses/sses (ed.)

16,00

1.344,00

12

I

Životna demonstracija (6 do 9 osoba)

30

stom+vsses/sses (ed.)

9,60

806,40

13

I

Predavanje

60

stom

12,00

1.008,00

14

I

Uklanjanje naslaga

20

stom+sses

6,40

537,60

15

I

Zalivanje fisura (po zubu)

20

stom+sses

6,40

537,60

16

I

Lokalna aplikacija fluorida srednje koncentracije

10

stom+sses

3,20

268,80

17

I

Serijska aplikacija koncentrovanih fluorida

20

stom+sses

6,40

537,60

18

III

Specijalistički pregled nastavnik

25

spec+sses

8,75

735,00

19

III

Specijalistički pregled nastavnik - kontrolni

12

spec+sses

4,20

352,80

20

III

Specijalistički pregled pacijenata sa hroničnim bolnim sindromom u orofacijalnom predelu i plan terapije

30

spec+sses

10,50

882,00

21

III

Konzilijarni pregled sa pisanim mišljenjem

 40

3 spec+sses 

32,40 

2.721,60 

22

III

Dijagnostika rizika za nastanak karijesa

 60

spec+sses 

21,00

1.764,00

23

III

Dikagnostika rizika za nastanak parodontopatija

60

spec+sses

21,00

1.764,00

24

I

Prva pomoć kod dentalgija

15

stom+sses

4,80

403,20

25

II

Ekstraoralna incizija apscesa

20

spec+sses

7,00

588,00

26

I

Intraoralna incizija apcesa

15

stom+sses

4,80

403,20

27

I

Drenaža parodontalnog apscesa

5

stom+sses

1,60

134,40

28

I

Zaustavljanje krvarenja

10

stom+sses

3,20

268,80

29

I

Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem

20

spec+sses

7,00

588,00

30

II

Primarna plastika OAK

40

spec+drstom+sses

22,00

1.848,00

31

I

Prva pomoć kod povreda

10

spec+sses

3,50

294,00

32

I

Primarna obrada rane - intraoralno

15

stom+sses

4,80

403,20

33

I

Replantacija stalnih zuba

60

spec+drstom+sses

33,00

2.772,00

34

II

Repozicija luksirane donje vilice

10

spec+sses

3,50

294,00

35

I

Vitalna amputacija/ekstirpacija kod fraktura zuba sa otvorenom pulpom

40

spec+sses

14,00

1.176,00

36

I

Lečenje alveolita

15

stom+sses

4,80

403,20

37

I

Antišok terapija

60

stom+sses

19,20

1.166,10

38

I

Prva pomoć kod multiplih povreda zuba u dece

30

stom+sses

13,74

1.154,20

39

 II

Zbrinjavanje multiplih povreda zuba u dece

60

spec+sses

19,20

1.612,80

40

II

Zbrinjavanje povreda zuba sa težim poremećajima strukture

90

spec+stom+sses

49,50

4.158,00

41

II

Primarna plastika sa vađenjem korena iz sinusa

60

spec+drstom+sses

33,00

2.772,00

42

I

Fiksacija traumatski luksiranih zuba splintom/šinom

60

stom+sses

19,20

1.612,80

43

I

Fiksacija traumatski luksiranih zuba kompozitnim splintom/šinom

80

stom+sses

25,60

2.150,40

44

II

Primarna obrada rane bez suture maksilofacijalne regije

15

spec+sses

5,25

441,00

45

II

Primarna obrada rane sa suturom maksilofacijalne regije

25

spec+sses

8,75

735,00

46

II

Uklanjanje stranog tela iz mekih i koštanih tkiva lica i vilice

50

spec+drstom+sses

27,50

2.310,00

47

II

Zbrinjavanje preloma vilice metodom žičane imobilizacije

60

spec+drstom+sses

33,00

2.772,00

48

II

Zbrinjavanje preloma vilice standardnom šinom

120

spec+drstom+sses

66,00

5.544,00

49

III

Zbrinjavanje preloma vilice akrilatnom udlagom - splintom

120

spec+drstom+sses

66,00

5.544,00

50

I

Lokalna aplikacija leka (toxavit)

10

stom+sses

3,20

268,80

51

I

Terapija dubokog karijesa (bez ispuna)

20

stom+sses

6,40

537,60

52

I

Vitalna amputacija pulpe mlečnih zuba

45

spec+sses

15,75

1.323,00

53

I

Vitalna ekstirpacija pulpe mlečnih zuba

45

spec+sses

15,75

1.323,00

54

I

Vitalna amputacija

35

spec+sses

12,25

1.029,00

55

I

Mortalna amputacija pulpe mlečnih zuba

30

spec+sses

10,50

882,00

56

II

Lečenje inficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena

80

spec+sses

28,00

2.352,00

57

II

Lečenje neinficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena

60

spec+sses

21,00

1.764,00

58

I

Interseansno medikamentozno kanalno punjenje (po kanalu)

20

stom+sses

6,40

537,60

59

II

Interseansno medikamentozno kanalno punjenje kod zuba sa nezavršenim rastom korena (po kanalu)

20

spec+sses

7,00

588,00

60

I

Endodontska terapija neinficirane pulpe po kanalu

30

stom+sses

9,60

806,40

61

I

Endodontska terapija inficirane pulpe po kanalu

45

stom+sses

14,40

1.209,60

62

I

Vađenje stranog tela iz kanala korena

60

spec+sses

21,00

1.764,00

63

II

Terapija intra i ekstraoralnih perforacija korena

60

spec+sses

21,00

1.764,00

64

I

Retretman kanala korena (po kanalu)

50

stom+sses

16,00

1.344,00

65

II

Endodontska terapija zuba sa komplikovanim kanalnim sistemima - po kanalu

60

spec+sses

21,00

1.764,00

66

I

Preventivni ispun

30

stom+sses

9,60

806,40

67

I

Amalgamski ispun na 1 površini

20

stom+sses

6,40

537,60

68

I

Amalgamski ispun na 1 površini kod dece do navršene 15 godine života

24

stom+sses

7,68

645,10

69

I

Amalgamski ispun na 2 površine

25

stom+sses

8,00

672,00

70

I

Amalgamski ispun na 2 površine kod dece do navršene 15 godine života

30

stom+sses

9,60

806,40

71

I

Amalgamski ispun na 3 površine

35

stom+sses

11,20

940,80

72

I

Amalgamski ispun na 3 površine kod dece do navršene 15 godine života

42

stom+sses

13,44

1.129,00

73

I

Nadogradnja frakturiranog zuba

40

spec+sses

14,00

1.176,00

74

I

Glasjonomerni ispun

20

stom+sses

6,40

537,60

75

I

Glasjonomerni ispun kod dece do navršene 15 godine života

30

stom+sses

9,60

806,40

76

I

Kompozitni ispun na prednjim zubima

30

stom+sses

9,60

806,40

77

I

Kompozitni ispun na prednjim zubima kod dece do navršene 15 godine života

36

stom+sses

11,52

967,70

78

I

Kompozitni ispun na bočnim zubima

45

stom+sses

14,40

1.209,60

79

I

Kompozitni ispun na bočnim zubima kod dece do navršene 15 godine života

54

stom+sses

17,28

1.451,50

80

I

Nadogradnja od estetskog materijala (kod povreda)

45

spec+sses

15,75

1.323,00

81

II

Kompozitni inlej

45

spec+sses+teh

21,15

1.776,60

82

I

Selektivno brušenje zuba (po zubu)

3

stom+sses

1,05

88,20

83

III

Etiološka dg. konsekutivnih oboljenja

25

spec+sses

8,75

735,00

84

III

Otkrivanje oralnih žarišta kod pacijenata na bolničkom lečenju

25

spec+sses

8,75

735,00

85

I

Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po vilici

20

stom+sses

6,40

537,60

86

I

Obrada parodontalnog džepa po zubu

8

stom+sses

2,56

215,00

87

II

Intralezijska i perilezijska aplikacija leka

10

spec+sses

3,50

294,00

88

II

Uklanjanje krusta, pokrova bula ili nekrotičnih naslaga

15

spec+sses

5,25

441,00

89

II

Kiretaža oralne sluzokože

10

spec+sses

3,50

294,00

90

II

Kauterizacija tkiva

10

spec+sses

3,50

294,00

91

II

Eliminacija iritacija oralne sluzokože

10

spec+sses

3,50

294,00

92

I

Vađenje zuba

12

stom+sses

3,84

322,60

93

I

Komplikovano vađenje zuba

20

spec+sses

7

588

94

I

Hirurško vađenje zuba

30

spec+sses

10,50

882,00

95

II

Resekcija jednokorenih zuba

40

spec+sses

14,00

1.176,00

96

II

Resekcija gornjih dvokorenih zuba

50

spec+sses

17,50

1.470,00

97

II

Resekcija trokorenih zuba

70

spec+drstom+sses

38,50

3.234,00

98

II

Hemisekcija i disekcija zuba

30

spec+sses

10,50

882,00

99

I

Hirurško vađenje impaktiranih umnjaka

40

spec+drstom+sses

22,00

1.848,00

100

I

Hirurško vađenje impaktiranih očnjaka

60

spec+drstom+sses

33,00

2.772,00

101

I

Hirurška terapija zuba u nicanju (cirkumcizija)

20

spec+sses

7,00

588,00

102

II

Hirurška terapija zuba u nicanju (izvlačenje)

40

spec+drstom+sses

22,00

1.848,00

103

II

Uklanjanje mukoznih cista

20

spec+sses

7,00

588,00

104

II

Uklanjanje manjih viličnih cista

40

spec+drstom+sses

22,00

1.848,00

105

II

Uklanjanje većih viličnih cista

60

spec+drstom+sses

33,00

2.772,00

106

II

Plastika plika i frenuluma

20

spec+sses

7,00

588,00

107

II

Revizija sinusa - Caldwell - Luc

70

spec+drstom+sses

38,50

3.234,00

108

I

Uklanjanje splinta/šine

20

stom+sses

6,40

537,60

109

II

Biopsija

25

spec+sses

8,75

735,00

110

II

Ekscizija benignih/malignih kožnih tumora sa direktnom suturom M.F. Regija

30

spec+sses

10,50

882,00

111

II

Ekscizija benignih/malignih tumora kože sa rekonstrukcijom defekta M.F. Regija

45

spec+sses

15,75

1.323,00

112

II

Uklanjanje tumora sluzokože usne duplje

25

spec+sses

8,75

735,00

113

II

Uklanjanje benignih koštanih tumora lica i vilice

40

spec+drstom+sses

22,00

1.848,00

114

II

Maligni tumori usne - "V" ekscizija

50

spec+drstom+sses

27,50

2.310,00

115

II

Maligni tumori usne "W" ekscizija

60

spec+drstom+sses

33,00

2.772,00

116

I

Uklanjanje konaca

10

stom+sses

3,20

268,80

117

II

Hirurško lečenje osteomijelitisa M.F. regije

25

spec+sses

8,75

735,00

118

II

Hirurško lečenje osteomijelitisa M.F. regije lokalnog

15

spec+sses

5,25

441,00

119

II

Nekrektomija po seansi

15

spec+sses

5,25

441,00

120

II

Ubrizgavanje lekova u pljuvačnu žlezdu kroz izvodni kanal

10

spec+sses

3,50

294,00

121

II

Odstranjenje kalkulusa iz izvodnog kanala pljuvačne žlezde

30

spec+drstom+sses

16,50

1.386,00

122

I

Obuka pacijenta za izvođenje funkcionalnih vežbi za rehabilitaciju temporo mandibularnog zgloba

15

stom+ses

4,80

403,20

123

II

Davanje injekcije u terapijske / dijagnostičke svrhe M 50%

15

spec+sses

5,25

211,60

124

III

Periferne blokade alkoholom u lečenju idiopatske trigeminalne neuralgije

30

spec+sses

10,50

882,00

125

III

Centralne blokade u lečenju idiopatske trigeminalne neuralgije

60

spec+sses

21,00

1.764,00

126

I

Analiza ekstraoralne telerendgenoradiografije glave

30

spec+sses

10,50

882,00

127

I

Analiza ortopantomografa

30

spec+sses

10,50

882,00

128

I

Izrada i analiza studijskog modela

30

spec+sses+teh

14,10

1.184,40

129

I

Aktivni pokretni ortodontski aparat M 150%

55

spec+sses+teh

25,85

2.171,40

130

I

Funkcionalni ortodontski aparat M 150%

80

spec+sses+teh

37,60

3.158,40

131

I

Terapijska readaptacija pokretnog ortodontskog aparata

15

spec+sses+teh

7,05

592,20

132

I

Reparatura ortodontskog aparata sa otiskom M 60%

20

spec+sses+teh

9,40

789,60

133

III

Delerova maska /M 150%

80

spec+sses+teh

37,60

3.158,40

134

II

Vestibularna ploča M 150%

55

spec+sses+teh

25,85

2.171,40

135

III

Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i težim stečenim deformitetima lica i vilica

90

spec+sses

31,50

35.000,00

136

III

Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca

90

spec+sses

31,50

35.000,00

137

I

Parcijalna akrilatna proteza M 70%

80

stom+sses+teh

35,20

2.956,80

138

I

Totalna proteza M 80%

120

stom+sses+teh

52,80

4.435,20

139

I

Reparatura proteze - prelom ploče M 50%

20

stom+sses+teh

8,80

739,20

140

I

Dodatak zuba u protezi M 50%

20

stom+sses+teh

8,80

739,20

141

I

Dodatak kukice u protezi M 50%

20

stom+sses+teh

8,80

739,20

142

I

Podlaganje proteze direktno - hladnovezujući akrilat M 50%

30

stom+sses+teh

13,20

1.108,80

143

I

Podlaganje proteze indirektno M 50%

30

stom+sses+teh

13,20

1.108,80

144

III

Stimulator

60

spec+sses+teh

28,20

2.368,80

145

III

Opturator proteza za urođene anomalije M 30%

60

spec+sses+teh

28,20

2.368,80

146

III

Privremena opturator proteza M 30%

80

spec+sses+teh

37,60

3.158,40

147

III

Definitivna opturator proteza M 40%

150

spec+sses+teh

70,50

5.922,00

148

III

Izrada i analiza studijskog modela/mulaža kod deformiteta lica i vilica

90

spec+sses

31,50

2.646,00

149

III

Kefalometrijska analiza kod deformiteta lica i vilica

45

spec+sses

15.75

1.323,00

150

III

Fotokefalometriska analiza kod deformiteta lica i vilica

45

spec+sses

15.75

1.323,00

151

III

Readaptacija i reokludacija opturatora M 35%

50

spec+sses+teh

23,50

1.974,00

152

III

Facijalna epiteza za lice M 50%

450

spec+sses+teh

*

32.000,00

153

III

Facijalna epiteza za nos M 50%

450

spec+sses+teh

*

32.000,00

154

III

Facijalna epiteza za uvo M 50%

450

spec+sses+teh

*

32.000,00

155

III

Readaptacija epiteze M 35%

50

spec+sses+teh

23,50

1.974,00

156

I

Površinska lokalna anestezija

3

stom+sses

0,95

58,30

157

I

Infiltraciona anestezija

10

stom+sses

3,20

97,18

158

II

Anestezija u oralnoj hirurgiji po započetom satu

*

spec+sses

*

5.399,25

159

II

Anestezija u maksilofacijalnoj hirurgiji po započetom satu

*

spec+sses

*

6.749,93

160

II

Zbrinjavanje dece sa posebnim potrebama

 *

spec+stom+sses

100%

161

II

Zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama

 *

spec+stom+sses

100%

162

III

Zbrinjavanje dece sa otežanom saradnjom za stomatološke intervencije

 

spec+stom+sses

100%

163

III

Zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama u intravenskoj sedaciji M 150%

60

spec+stom+sses

33,00

2.772,00

164

III

Zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama u inhlacionoj sedaciji M 150%

60

spec+stom+sses

33,00

2.772,00

165

I

Rendgenografija zuba intraoralna

6

Ro tehničar

0,72

157,35

166

I

Ortopantomogram

10

Ro tehničar

1,20

553,14

167

I

Telerendgen

10

Ro tehničar

1,20

553,14

168

I

Snimak facilajnog masiva

10

Ro tehničar

1,20

553,14

169

I

Snimak paranazalnih šupljina

10

Ro tehničar

1,20

484,99

170

I

Snimak orbita

10

Ro tehničar

1,20

553,14

171

I

Snimak jagodičnih lukova

10

Ro tehničar

1,20

553,14

172

I

Intraoralni metodi radiografisanja

6

Ro tehničar

0,72

476,25

173

I

Snimak donje vilice u tri pravca

25

Ro tehničar

3,00

1.659,38

174

I

Snimak temporo mandibularnih zglobova

20

Ro tehničar

2,40

1.671,38

175

I

Nativno radiografisanje pljuvačnih žlezda

15

Ro tehničar

1,80

918,79

176

III

Sijalografija

20

Radiolog+Ro teh.

7,00

1.278,75

177

III

Ultrazvučni pregled pljuvačnih žlezdi

25

Radiolog+Ro teh.

8,75

1.577,66

178

I

Kraniogram (PA i profil lobanje)

15

Ro tehničar

1,80

1.106,25

179

I

Vratni deo kičme u dva pravca

15

Ro tehničar

1,80

1.106,25

180

III

CT pregled srednjeg masiva lica bez kontrasta

25

Radiolog+Ro teh.

8,75

3.546,86

181

III

CT pregled srednjeg masiva lica sa kontrastom

35

Radiolog+Ro teh.

12,25

4.456,28

182

III

CT pregled donje vilice bez kontrasta

20

Radiolog+Ro teh.

7,00

3.528,11

183

III

CT pregled donje vilice sa kontrastom

25

Radiolog+Ro teh.

8,75

4.456,28

184

III

CT pregled vrata bez kontrasta

20

Radiolog+Ro teh.

7,00

3.528,11

185

III

CT pregled vrata sa kontrastom

25

Radiolog+Ro teh.

8,75

4.456,28

186

III

CT pregled pljuvačnih žlezda bez kontrasta

20

Radiolog+Ro teh.

7,00

3.528,11

187

III

CT pregled pljuvačnih žlezda sa kontrastom

25

Radiolog+Ro teh.

8,75

4.456,28

188

III

Rekonstrukcije CT slike

40

Radiolog+Ro teh.

14,00

3.591,71

189

III

CT pregled orbita bez kontrasta

25

Radiolog+Ro teh.

8,75

3.591,66

190

III

CT pregled orbita sa kontrastom

30

Radiolog+Ro teh.

10,50

4.456,28

191

I

Ciljani pregled na rano otkrivanje ortodonskih anomalija dece

15

stom + sses

4,80

403,20

192

I

Ciljni pregled na rano otkrivanje rizika za nastanak parodontopatije

15

stom + sses

4,80

403,20

193

I

Ciljani pregled na rano otkrivanje rizika za nastanak karijesa

15

stom + sses

4,80

403,20

- Za stomatološke usluge označene sa (M %) se cena uvećava za troškove materijala u procentu primenjenom na cenu usluge

- Za stomatološke usluge pružene kod: osoba sa posebnim potrebama, dece sa posebnim potrebama i dece sa otežanom saradnjom za stomatološke intervencije uvećava se za 100% vremenski normativ.

- Za usluge Ro dijagnostike, cene usluga će se preuzeti iz Cenovnika RFZO, koje sadrže i materijalne troškove.

- Stomatološke usluge koje se pružaju na teret sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja označene su:

- rimskim brojem I, i predstavljaju usluge koje se mogu se pružati u zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa zdravstvene zaštite;

- rimskim brojem II, predstavljaju specijalističke usluge koje se mogu pružati u zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa samo ako zdravstvena ustanova ispunjava kadrovske i tehničke uslove za njihovo pružanje u skladu sa zakonskim propisima, kao i u zdravstvenim ustanovama tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite;

- rimskim brojem III, i predstavljaju usluge koje se mogu se pružati u zdravstvenim ustanovama tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite

- stomatološke usluge označene rimskim brojevima I, koje se pružaju na primarnom nivou zdravstvene zaštite, mogu pružati Stomatološki fakultet Beograd i Klinike za stomatologiju u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Kosovskoj Mitrovici, samo kod: osoba sa posebnim potrebama, dece sa posebnim potrebama i dece sa otežanom saradnjom za stomatološke intervencije, u skladu sa zakonskim propisima, Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i drugim aktima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.