Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRIVREDNIH DRUŠTAVA, ODNOSNO SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA, ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE

("Sl. glasnik RS", br. 53/2012)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način vođenja registra privrednih društava, odnosno srednjih stručnih škola, za koje je izdata dozvola za osposobljavanje kandidata za vozače (u daljem tekstu: registar).

Član 2

Registar sadrži sledeće podatke:

1) broj upisa u registar;

2) puno poslovno ime privrednog društva, odnosno srednje stručne škole;

3) skraćeno poslovno ime;

4) sedište privrednog društva, odnosno srednje stručne škole;

5) poslovno ime ogranka;

6) sedište ogranka;

7) matični broj privrednog društva, odnosno srednje stručne škole;

8) kod privrednog društva, odnosno njegovog ogranka, odnosno srednje stručne škole;

9) kategorije vozila za koje je dobijena dozvola za osposobljavanje kandidata za vozače;

10) broj dozvole za osposobljavanje kandidata za vozače;

11) datum izdavanja dozvole za osposobljavanje kandidata za vozače;

12) datum oduzimanja dozvole za osposobljavanje kandidata za vozače;

13) datum privremene zabrane rada i vreme trajanja zabrane;

14) datum privremenog prestanka rada i vreme trajanja prestanka;

15) osnovni pokazatelji o osposobljavanju kandidata za vozače po privrednim društvima, odnosno ograncima privrednih društava, odnosno srednjim stručnim školama.

Član 3

Registar kao javnu knjigu u elektronskom obliku vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Podaci iz registra objavljuju se na internet stranici Ministarstva.

Član 4

Upis privrednih društava, odnosno ogranaka privrednih društava, odnosno srednjih stručnih škola, za koje je izdata dozvola za osposobljavanja kandidata za vozače u registar vrši Ministarstvo, po službenoj dužnosti.

Privredna društava, odnosno ogranci privrednih društava, odnosno srednje stručne škole, koji su upisani u ovaj registar, dužni su da pismenim putem obaveste Ministarstvo o svakoj promeni podataka koji se upisuju u registar, u roku od osam dana od dana nastale promene uz dostavljanje odgovarajuće dokumentacije.

Unos i promenu podataka u registru vrši ovlašćeni policijski službenik Ministarstva.

Na zahtev privrednog društava, odnosno ogranka privrednog društva, odnosno srednje stručne škole Ministarstvo izdaje potvrdu o upisu u registar.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".