Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O MEDICINSKO-DOKTRINARNIM STANDARDIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD

("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se medicinsko-doktrinarni standardi za utvrđivanje dužine privremene sprečenosti za rad osiguranika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Medicinsko-doktrinarni standardi iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: Lista medicinsko-doktrinarnih standarda) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Lista medicinsko-doktrinarnih standarda sadrži dijagnoze po grupama bolesti i povreda iz Međunarodne klasifikacije bolesti - 10 revizija (u daljem tekstu: MKB 10).

Za dijagnoze bolesti i povreda koje nisu navedene u Listi medicinsko-doktrinarnih standarda iz stava 2. ovog člana, a nalaze se u MKB10, primenjuju se medicinsko-doktrinarni standardi koji su ovim pravilnikom utvrđeni za bolest ili povredu iz iste grupe bolesti ili povreda po MKB10.

Član 2

Medicinsko-doktrinarni standardi iz člana 1. ovog pravilnika sadrže:

1. spisak sa šiframa i dijagnozama bolesti, povreda i stanja (na latinskom jeziku) utvrđenih prema MKB10;

2. dužinu privremene sprečenosti za rad, koja može biti i korigovana prema stavu prvostepene lekarske komisije, a u skladu sa zdravstvenim stanjem osiguranika;

3. dijagnostiku koja je neophodna za utvrđivanje zdravstvenog stanja osiguranika;

4. komplikacije bolesti, povrede ili stanja koje je uzrok privremene sprečenosti za rad.

U slučaju da osiguranik boluje od više bolesti ili povreda istovremeno, ocenu o dužini privremene sprečenosti za rad, prvostepena lekarska komisija donosi na osnovu one bolesti ili povrede koju utvrdi kao osnovnu bolest, odnosno povredu.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

LISTA

MEDICINSKO-DOKTRINARNIH STANDARDA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD OSIGURANIKA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

(sa preporučenim dužinama privremene sprečenosti za rad)

I Grupa

ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

(OD A00-V99)

A01 FEBRIS TYPHICA ET FEBRIS PARATYPHISA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija, do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: intestinalna perforacija; meningitis; hepatitis; nefritis; miokarditis; pneumonija; parotitis; orhitis.

A01.4 PARATYPHUS, NON SPECIFICATUS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija, do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: intestinalna perforacija; meningitis; hepatitis; nefritis; miokarditis; pneumonija; parotitis; orhitis.

A02 SALMONELLOSES ALIAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, u slučaju kliconoštva osobe koja je u sanitarnom nadzoru, do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: lokalizovane infekcije i osteomielitis; artritis; meningitis; arteritis u aneurizmi; splenički apsces i salmonelozna sepsa.

A03 SHIGELLOSIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: hemoragijsko uremijski sindrom.

05 INTOXICATIONES ALIMENTARIAE BACTERIALES ALIAE

(staphyloccocus; Clostridium welchii i druga trovanja hranom)

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: hemoragijsko uremijski sindrom.

A05.1 BOTULISMUS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: paralitički ileus ili urinarna retencija.

A05.9 INTOXICATIO ALIMENTARIA BACTERIALIS, NON SPECIFICATA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: dehidratacija; pneumonia; srčana dekompenzacija i anuria.

A06.0 DYSENTERIA AMOEBICA ACUTA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: toksični megakolon

A06.2 COLITIS AMOEBICA NON DYSENTERICA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: amebomi (mase upalnog tkiva); amebni apsces jetre; pleuralni izliv; ruptura apscesa u pleuru, perikard ili peritoneum; genitourinarni apsces; infekcija mozga.

A15 TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATORIORUM PER BACTERIOLOGIAM ET HISTOLOGIAM CONFIRMATA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 90 dana, osim kod farmakorezistetnih oblika tuberkuloze do 180 dana;

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: kaverna; TBC empijem i teška fibroza posle akutne TBC pluća.

A18 TUBERCULOSIS ORGANORUM ALIORUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i /ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: fistulizacija limfoglandule; Pottova bolest (TBC pršljenova).

A19 TUBERCULOSIS MILIARIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: fistulizacija limfoglandule; Pottova bolest (TBC pršljenova).

A21 TULARAEMIA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

A22 ANTHRAX

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: hemoragična pneumonija; medijastinitis; mezenterijalni limfadenitis; peritonitis; antraksna sepsa.

A23 BRUCELLOSIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: meningitis; osteomijelitis; artritis; hronični hepatitis; spondilitis.

A26 ERYSIPELOIDES

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: sepsa; endokarditis.

A27 LEPTOSPIROSIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: meningitis; akutna renalna insuficijencija; Weilov sy (ikterus; azotemija; uremija; poremećaj svesti).

A28 ZOONOSES BACTERIALES ALIAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 10 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: meningitis; akutna renalna insuficijencija.

A35 TETANUS ALIUS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: pneumonia; frakture; plućne embolije; tromboza dubokih vena; rabdomioliza.

A36 DIPHTERIA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: miokarditis; periferni neuritis.

A37 PERTUSSIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: pneumonia; respiratorna insuficijencija.

A38 SCARLATINA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: miokarditis; miozitis; kardiovaskularni kolaps.

A39 INFECTIO MENINGOCOCCICA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: konvulzije; gluvoća; paraliza perifernih nerava; periferna neuropatija.

A40 SEPTICAEMIA STREPTOCOCCICA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: hemoliza; masivne pneumonije; endokarditis; meningitis.

A41 SEPTICAEMIA ALIA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

A42 ACTINOMYCOSIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: infekcija CNS-a i diseminacija.

A46 ERYSIPELAS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 14 dana

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: miokarditis; toksični šok.

A60 INFECTIO HERPETICA VIRALIS REGIONIS ANOGENITALIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja do 14 dana

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

A 69.2 MORBUS LYME

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Kompilkacije: encefalitis i polineuropatije.

A75 FEBRIS TYPHICA PEDICULIS TRANSMISSA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: gangrena prstiju; azotemija.

A78 FEBRIS Q

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: masivna pneumonija; endokarditis; tromboflebitis; meningoencefalitis; endokarditis; ciroza.

A80 POLIOMYELITIS ANTERIOR ACUTA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: paralize pojedinih grupa mišića.

A82 RABIES

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

A84 ENCEPHALITIS VIRALIS IXODIBUS TRANSMISSA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke komplikacije.

B01 VARICELLA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, kod komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: meningoencefalitis; granulomatozni angitis: pneumonija; otitis; iridociklitis; skleritis; keratokonjuktivitis.

B02 HERPES ZOSTER

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, kod komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: visceralni oblik kod imunokompromitovanih bolesnika; iridociklitis; skleritis; keratokonjuktivitis; Ramsay-Huntov sy; meningoencefalitis; granulomatozni angitis sa kontralateralnom hemiplegijom.

B05 MORBILLI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, kod komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: bronhitis; bronhiolitis; gigantocelularna pneumonia; konjuktivitis keratitis; slepilo; miokarditis.

B08.3 ERYTHEMA INFECTIVUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: autoimuna hemoliza; teška anemija; retikulocitopenija

B15 HEPATITIS ACUTA A

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: izražena holestaza; fulminanti hepatitis

B16 HEPATITIS ACUTA B

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: izražena holestaza; fulminanti hepatitis.

B17.1 HEPATITIS ACUTA C

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: izražena holestaza; fulminanti hepatitis.

B18 HEPATITIS VIRALIS CHRONICA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: ciroza; ascit; krvarenje iz varikoziteta; encefalopatija; koagulopatija; hipersplenizam; glomerulonefritis; polineuropatija.

B20 MORBUS HIV

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: pneumonija; encefalitis; meningitis; mononeuritis; mijelopatija; demencija; limfomi mozga.

B26 PAROTITIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: pankreatitis; orhitis; meningitis; cerebralna ataksija; Guillan Barre sy; miokarditis; trombocitopenijska purpura; intersticijska pneumonija; akutni hemoragijski glomerulonefritis.

B27 MONONUCLEOSIS INFECTIVA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: autoimuna hemolitička anemija; trombocitopenija; granulocitopenija; ruptura slezine; encefalitis; miokarditis; perikarditis; spazam koronarnih krvnih sudova; bronhoopstrukcija zbog adenopatije.

B58 TOXOPLASMOSIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: encefalitis

B67 ECHINOCOCCOSIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana, u slučaju operativnog lečenja 45 dana od operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: diseminacija; višežarišna ehinokokoza; destrukcije jetre; metastaziranje ehinokokusa.

B75 TRICHINELLOSIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana,

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: miokarditis.

II Grupa

TUMORI

(COO-D48)

COO-C14 NEOPLASMA MALIGNUM LABII, LINGUAE, ORIS ET PHARYNGIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C15 NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C16 NEOPLASMA MALIGNUM GASTERIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C17 NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C18 NEOPLASMA MALIGNUM COLI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C19 NEOPLASMA MALIGNUM JUNCTURAE COLI RECTOSIGMOIDIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C20 NEOPLASMA MALIGNUM RECTI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C21 NEOPLASMA MALIGNUM ANI ET CANALIS ANALIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C22 NEOPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET DUCTUUM BILIARIUM INTRAHEPATICORUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C23 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE FELLEAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C24 NEOPLASMA MALIGNUM DOCTUUM BILIARIUM, PARTIUM ALIARUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C 25 NEOPLASMA MALIGNUM PANCREATIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C32 NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C30-C32 NEOPLASMA MALIGNUM CAVI NASI ET AURIS MEDIAE, SINUUM NASI ET LARYNGIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C33 NEOPLASMA MALIGNUM TRACHEAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C34 NEOPLASMA MALIGNUM BRONCHI ET PULMONIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C40 NEOPLASMA MALIGNUM OSSIS ET CARTILAGINIS ARTICULI EXTREMITATUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C43 MELANOMA MALIGNUM CUTIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C44 NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C46 SARCOMA KAPOSI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C50 NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C51 NEOPLASMA MALIGNUM VULVAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C53 NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C54 NEOPLASMA MALIGNUM CORPORIS UTERI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C56 NEOPLASMA MALIGNUM OVARII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C57 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM GENITALIORUM FEMININORUM ALIORUM, NON SPECIFICATORUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C60 NEOPLASMA MALIGNUM PENIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C61 NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C62 NEOPLASMA MALIGNUM TESTIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C63 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM GENITALIORUM MASCULINORUM ALIORUM, NON SPECIFICATORUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C64 NEOPLASMA MALIGNUM RENIS, PELVEM RENALEM EXCLUDENS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C65 NEOPLASMA MALIGNUM PELVIS RENALIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C67 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE URINARIAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C70 NEOPLASMA MALIGNUM MENINGIUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C71 NEOPLASMA MALIGNUM CEREBRI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C72 NEOPLASMA MALIGNUM MEDULLAE SPINALIS, NERVORUM CRANIALIUM ET PARTIUM SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS ALIORUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C73 NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULAE THYROIDEAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C75 NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULAE ENDOCRINIAE ALIAE ET STRUCTURARUM AFFINIUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C80 NEOPLASMA MALIGNUM, SINE LOCO SPECIFICATO

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C81 MORBUS HODGKIN

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C82 LYMPHOMA NON-HODGKIN FOLLICULARE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C88 MORBI MALIGNI IMUNOPROLIFERATIVI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C90 MYELOMA MULTIPLEX ET NEOPLASMATA MALIGNA PLASMA - CELLULARUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

C91 LEUCAEMIA LYMPHOIDES

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

C92-S96 LEUCAEMIA MYELOIDES; LEUCAEMIA MONOCYTICA; LEUCAEMIA TYPORUM CELLULARUM ALIORUM, SPECIFICATORUM; LEUCAEMIA TYPHI CELLULARUM NON SPECIFICATI; NEOPLASMA MALIGNA TEXTUS LYMPHOIDIS, HAEMATOPOETICI ET TEXTUUM AFFINIUM ALIA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana, odnosno do završetka onkološke terapije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

D02 CARCINOMA IN SITU AURIS MEDIAE ET SYSTEMATIS RESPIRATORII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

D04 CARCINOMA IN SITU CUTIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija

DO6 CARCINOMA IN SITU CERVICIS UTERI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana, ili 45 dana od operacije;

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

D12 NEOPLASMA BENIGNUM COLI, RECTI, ANI ET CANALIS ANALIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana od dana operacije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

D25 LEIOMYOMA UTERI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana od dana operacije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

D27 NEOPLASMA BENIGNUM OVARII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana od dana operacije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

D30 NEOPLASMA BENIGNUM ORGANORUM URINARIORUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana od dana operacije

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

D31 NEOPLASMA BENIGNUM OCULI ET ADNEXORUM OCULI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

D33 NEOPLASMA BENIGNUM CEREBRI ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS, PARTIUM ALIORUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

D35.2 NEOPLASMA BENIGNUM GLANDUALE HYPOPHYSAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

D36 NEOPLASMA BENIGNUM ALIUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije, PH verifikacija.

III Grupa

BOLESTI KRVI I BOLESTI KRVOTVORNIH ORGANA I POREMEĆAJI IMUNITETA

(D50-D89)

D45 POLYCYTHAEMIA VERA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: tromboembolija.

D46 SYNDROMA MYELODYSPLASTICAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: tromboembolija.

D50 ANAEMIA SIDEROPOENICA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

D69.0 PURPURA ALLERGICA [HENOCH (-SCHONLEIN)]

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: nefritis, artritis.

D73 MORBUS SPLENIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: splenektomija ili egzacerbacija.

D80 IMMUNODEFICIENTIA CUM DEFECTIBUS ANTICORPORUM PRAEDOMINANTIBUS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: polimorfne infekcije.

D86 SARCOIDOSIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: izražena limfadenopatija koja kompromituje disanje ili sarkoidoza CNS-a ili oka.

IV Grupa

BOLESTI ŽLEZDA SA UNUTRAŠNJIM LUČENJEM, ISHRANE I METABOLIZMA

(E00- E90)

E03 HYPOTHYREODISMUS ALIUS (HYPOTHYREOSIS)

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: miksedem.

E04 STRUMA ATOXICA ALIA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana, u slučaju operacije do 45 dana od dana operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

E05 THYREOTOXICOSIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: srčana dekompenzacija; gubitak vida.

E06 THYREOIDITIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: tahikardija i hipotiroza.

E10 DIABETES MELLITUS AD INSULINO DEPENDENS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: retinopatia diabetika; nefropatia; angiopatia; neuropatia.

E11 DIABETES MELLITUS AD INSULINO INDEPENDENS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: retinopatia diabetika; nefropatia; angiopatia; neuropatia.

E22.0 ACROMEGALIA ET GIGANTISMUS PITUITARIUS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke, oftalmološke i kardiološke.

E22.1 HYPERPROLACTINAEMIA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: ginekološke i endokrinološke.

E23.2 DIABETES INSIPIDUS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja /ili i komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: dehidratacija, elektrolitni dizbalans.

E24.0 SINDROMA CUSHING

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: endokrinološke i kardiološke.

E27 DISORDINES GLANDULAE ADRENALIS ALLI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: Adisonova kriza; krvarenje u žlezdi; hipokalijemija; metabolička alkaloza.

V Grupa

DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

(FOO-F99)

F03 DEMENTIO

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle ambulantnog ili bolničkog lečenja do 180 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

F04 SYNDROMA AMNESTICA ORGANICA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

F06 DISORDINES MENTALES PROPTER DAMNUM ET DYSFUNCTIONEM CEREBRI SIVE MORBUM PHYSICUM, ALII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja do 180 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

F07 DISORDINES PERSONAE ET DISORDINES MORUM PROPTER MORBUM, DANNUM ET DYSFUNCTIONEM CEREBRI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: poremećaj koncentracije; oštećenje pamćenja; vrtoglavica.

F09.2 SYNDROMA DEPENDENTIAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 7 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: oštećenje jetre, neurološke komplikacije, demencija i poremećaj ličnosti.

F19 DISORDINES MENTALES ET DISORDINES MORUM PROPTER USUM SUBSTANTIARIUM PSYCHOACTIVARUM MULTIPLICIUM ETALIARUM (POLYTOXICOMANIA)

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja do 7 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

F20 SCHIZOPHRENIA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle ambulantnog ili bolničkog lečenja do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

F23 PSYCHOSES ACUTAE ET TRANSITIVAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

F30 - F34 MANIA; PSYCHOSIS AFFECTIVA TYPUS BIPOLARIS; DEPRESSIO; DEPRESSIO RECURRENS; DISORDINES THYMICI (AFFECTIVI) PERMANENTES

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

F40-F48 DISORDINES ANXIOSI PHOBICI; DISORDINES ANXIOSI ALII; DISORDO OBSESSIVOCOMPULSIVUS; REACTIO STRESSOGENES, GRADUS MAJORIS, ET REACTIONES MALADAPTIVAE; DISORDINES DISSOCIATIVI; DISORDINES SOMATOFORMES; DISORDINES NEUROTICI ALII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

F62 MUTATIO PERSONAE PERSISTENS NON ORGANICA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

VI Grupa

BOLESTI NERVNOG SISTEMA

(GOO-G99)

G00 MENINGITIS BACTERIALIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: konvulzije; gluvoća; paraliza kranijalnih nerava.

G05 ENCEPHALITIS, MYELITIS ET ENCEPHALOMYELITIS IN MORBIS ALIIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke.

G20 MORBUS PARKINSON

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle ambulantnog ili bolničkog lečenja do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

G30 MORBUS ALZHEIMER

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle ambulantnog ili bolničkog lečenja do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

G35 SCLEROSIS MULTIPLEX

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle ambulantnog ili bolničkog lečenja do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke; ataksija; disartrija; spastičnost.

G40 EPILEPSIA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: promena ličnosti; rezistencija na terapiju i učestali napadi.

G45 ISCHAEMIA CEREBRI TRANSITIVA ET SYNDROMAE AFFINES

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

G46 SINDROMA VASCULARES CEREBRALES

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke.

G51 DISORDINES NERVI FACIALIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

G52 DISORDINES NERVORUM CRANIALIUM ALIORUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, kod komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: Polyneuritis cranialis.

G53 DISORDINES NERVORUM CRANIALIUM IN MORBIS ALIIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija od 30 do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke.

G54 AFFECTIONES RADICUM ET PLEXUUM NERVORUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

G56 MONONEUROPATHIA EXTREMITATIS SUPERIORIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

G57 MONONEUROPATHIA EXTREMITATIS INFERIORIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

G60 - G64 NEUROPATHIA HEREDITARIA ET NEUROPATHIA IDIOPATHICA; POLYNEUROPATHIA INFLAMMATORIA; POLYNEUROPATHIA ALIAE; POLYNEUROPATHIA IN MORBIS ALIIS; DISORDINES SISTEMATIS NERVOSI PERIPHERICI ALII.

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

G70 MYASTHENIA GRAVIS ET MORBI MYONEURALES ALII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, kod komplikacija do 90 dana

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke.

G81 HEMIPLEGIA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke.

G82 PARAPLEGIA ET TETRAPLEGIA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 180 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke.

G92 ENCEPHALOPATHIA TOXICA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke.

VII Grupa

BOLESTI OKA I PRIPOJAKA OKA

(H00-H59)

H05 MORBI ORBITAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: apsces orbite; osteomijelitis; hemoragija orbite.

H10 CONJUNCTIVITIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija do 14 dana

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: purulentni konjuktivitis.

H16 KERATITIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: keratitis profunda interstitialis; neovascularisatio cornealis.

H17 CICATRIX ET OPACITAS CORNEAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: centralno zamućenje rožnjače.

H18 MORBI CORNEAE ALII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: recidivantne erozije; haemotocorneae.

H20 IRIDOCYCLITIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

H27 MORBI LENTIS ALII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja zbog hirurške intervencije do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

H33 ABLATIO RETINAE ET RUPTURA RETINAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: oštećenje vida ispod 50%.

H40 GLAUCOMA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije

Komplikacije: oftalmološke.

H43 MORBI CORPORIS VITREI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije;

Komplikacije: oftalmološke.

H44 MORBI BULBI OCULI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: atrofija bulbusa; panophtalmus; abscessus.

H46 NEURITIS NERVI OPTICI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: atrofija bulbusa.

H53 DISORDINES VISUALES

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: oftalmološke.

VIII Grupa

BOLESTI UVA I MASTOIDNOG NASTAVKA

(H60-H95)

H65-H75 OTITIS MEDIA NON SUPPURATIVA; OTITIS MEDIA SUPPURATIVA; OTITIS MEDIA IN MORBIS ALIIS; OTOSALPINGITIS ET OCCLUSIO TUBAE AUDITIVAE (EUSTACHII); MORBI TUBAE AUDITIVAE (EUSTACHII ALII); MASTOIDITIS ET MORBI AFFINES; CHOLESTEATOMA AURIS MEDIAE; PERFORATIO MEMBRANAE TYMPANI; MORBI MEMBRANAE TYMPANI ALII; MORBI AURIS MEDIAE ET MORBI PROCESSUS MASTOIDEI ALII; MORBI AURIS MEDIAE ET MORBI PROCESSUS MASTOIDEI ALII IN MORBIS ALIIS.

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja zbog hirurške intervencije do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

H81-H82 MORBI FUNCTIONIS ORGANORUM VESTIBULARIUM; VERTIGO IN MORBIS ALIIS.

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije zbog komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: vrtoglavica centralnog porekla; neuronitis nervi vestibularis.

IX Grupa

BOLESTI SISTEMA KRVOTOKA

(I00-I99)

I00 FEBRIS RHEUMATICA SINE ALTERATIONIBUS CARDIACIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije zbog bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

I01 FEBRIS RHEUMATICA CUM ALTERATIONIBUS CARDIACIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: pancarditis; endocarditis.

I05-I09 MORBUS VALVULAE MITRALIS RHEUMATICUS; MORBI VALVULAE AORTAE RHEUMATICI; MORBI VALVULAE TRICUSPIDALIS RHEUMATICI; MORBI VALVULARUM CORDIS MULTIPLICES; MORBI CORDIS RHEUMATICI ALII.

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle ambulantnog ili bolničkog lečenja do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

I10-I15 HYPERTENSIO ARTERIALIS ESSENTIALIS (PRIMARIA); MORBUS CORDIS HYPERTENSIVUS; MORBUS RENALIS HYPERTENSIVUS; MORBUS CORDIS ET MORBUS RENIS HYPERTENSIVUS; HYPERTENSIO ARTERIALIS, SECUNDARIA.

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

I20 ANGINA PECTORIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: nestabilna angina pektoris.

I21-I22 INFARCTUS MYOCARDII ACUTUS; INFARCTUS MYOCARDII RECIDIVUS ACUTUS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: kardiološke.

I25 MORBUS CORDIS ISCHAEMICUS CHRONICUS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: mitralna regurgitacija teškog stepena.

I26 EMBOLIO PULMONIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: vaskularne, kardiološke i pulmološke.

I30 PERICARDITIS ACUTA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: rekurentni perikarditis; srčana tamponada; konstrikcijski perikarditis.

I35 MORBI VALVULAE AORTAE NON RHEUMATICI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle ambulantnog ili bolničkog lečenja do 30 dana, a posle hirurške intervencije do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

I38 ENDOCARDITIS VALVULAE, NON SPECIFICATA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: embolija; dekompenzacija srca; glomerulonefritis; serozni perikarditis; vaskularna aneurizma; apscesi u miokardu.

I40 MYOCARDITIS ACUTA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: dekompenzacija srca; dilatativna miokardiopatija; EF < 45%.

I42 CARDIOMYOPATHIA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: oslabljena funkcija srca; EF < 45%.

I43 CARDIOMYOPATHIA IN MORBIS ALIIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: EF < 45%.

I47 TACHYCARDIA PAROXYSMALIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 14 dana

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: dispnoične smetnje; Adams-Stokesov sy.

I48-I49 FIBRILLATIO ATRIORUM ET FLUCTUATIO ATRIORUM; ARRHYTMIAE CORDIS ALIAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: dispnoične smetnje; Adams-Stokesov sy.

I50 INSUFFICIENTIA CORDIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: EF < 45%.

I60 HAEMORRHAGIA SUBARACHNOIDALIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke.

I61.2 HAEMORRHAGIA CEREBRI, NON SPECIFICATA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke i psihološke.

I63 INFARCTUS CEREBRI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke i psihološke.

I64 APOPLEXIA CEREBRI UT HAEMORRHAGIA SINE INFARCTUS NON SPECIFICATA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke i psihološke.

I67.1 ANEURYSMA CEREBRI, NON RUPTUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: vaskularne, neurološke i psihološke.

I70 ATHEROSCLEROSIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: cerebrovaskularne i kardiološke.

I71 ANEURYSMA AORTAE ET DISSECTIO AORTAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: ruptura aneurizme.

I74 EMBOLIA ARTERIARUM ET THROMBOSIS ARTERIARUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja, i/ili komplikacija komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: vaskularne, kardiološke, neurološke.

I80 PHLEBITIS ET THROMBOPHLEBITIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: tromboza dubokih vena.

I81 THROMBOSIS VENAE PORTAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana, a posle hirurške intervencije do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: vasuklarne.

I82 EMBOLIA VENARUM ET THROMBOSIS VENARUM, ALIARUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: Sy Budd-Chiari; embolio vene cavee i tromboza v. cave.

I83 VARICES VENARUM EXTREMITATUM INFERIORUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja zbog hirurške intervencije do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: vaskularne.

I84 HAEMORRHOIDES

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja zbog hirurške intervencije do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: trombozirani hemoroidi; inflamirani hemoroidi.

I85 VARICES OESOPHAGI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja zbog hirurške intervencije do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: krvarenje, anemija, ciroza.

X Grupa

BOLESTI SISTEMA ZA DISANJE

(J00-J99)

J00-J06 NASOPHARYNGITIS ACUTA; SINUSITIS ACUTA; PHARYNGITIS ACUTA; TONSILLITIS ACUTA; LARYNGITIS ACUTA ET TRACHEITIS ACUTA; LARYNGITIS STRIDULOSA ACUTA, PSEUDOCROUP ETEPIGLOTTITIS; INFECTIONES TRACTUS RESPIRATORII SUPERIORIS MULTIPLICITES ACUTAE, LOCI NON SPECIFICATA.

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: bronhitis; pneumonija; otitis medija

J10 INFLUENZA, VIRUS IDENTIFICATUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije;

Komplikacije: pneumonia.

J12 PNEUMONIA VIRALIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: usporena RTG regresija.

J15 PNEUMONIA BACTERIALIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: stafilokokna pneumonija; pneumonija koja je izazvana klebsielom ili Pseudomonasom; apsces pluća.

J20 BRONCHITIS ACUTA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija još do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: pneumonija.

J34 MORBI NASI ET SINUUM NASI ALII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: celulitis; apsces.

J36 ABSCESSUS PERITONSILARIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: flegmona vrata ili medijastinuma.

J40 BRONCHITIS, NON SPECIFICATA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: pneumonija; izražena respiratorna insuficijencija.

J42 BRONCHITIS CHRONICA, NON SPECIFICATA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: pneumonija; izražena respiratorna insuficijencija.

J44 MORBUS PULMONIS OBSTRUCTIVUS CHRONICUS ALIUS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: respiratorna insuficijacija, cor pulmonale.

J45 ASTHMA BRONCHIALE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: respiratorna insuficijacija, cor pulmonale

XI Grupa

BOLESTI SISTEMA ZA VARENJE

(K00-K93)

K22 MORBI OESOPHAGI ALII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 14 dana, odnosno do 45 dana od dana operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: ruptura jednjaka; divertikulum jednjaka; Sy Mallory - Weis.

K22.1 ULCUS OESOPHAGI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: teška anemija; hematemeza.

K25 ULCUS VENTRICULI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana, u slučaju operacije do 45 dana od dana operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: maligna alteracija; penetracija.

K26 ULCUS DUODENI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: penetracija; perforacija.

K35 APPENDICITIS ACUTA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja zbog hirurške intervencije do 45 dana od dana operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: peritonitis; ileus; perforacija.

K40.2 HERNIA INGUINALIS BILATERALIS NON INCARCERATA, NON GANGRENOSA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja zbog hirurške intervencije do 45 dana, od dana operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: dehiscencija rane.

K40.3 HERNIA INGUINALIS UNILATERALIS NON SPECIFICATA SIVE INCARCERATA, NON GANGRENOSA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja zbog hirurške intervencije do 45 dana od dana operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: dehiscencija rane.

K41 HERNIA FEMORALIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja zbog hirurške intervencije do 45 dana od dana operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: dehiscencija rane.

K.50 MORBUS CROHN

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: fistule; perforacije; malnutricija; hemoragijska dijateza.

K51 COLITIS ULCEROSA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: toksični megakolon; anemija; perforacija; karcinom kolona.

K52 GASTROENTERITIS, ILEITIS ET COLITIS NON INFECTIVA ALIA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: toksični megakolon; anemija; perforacija; karcinom kolona.

K56 ILEUS PARALYTICUS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS, SINE HERNIA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

K.60.3. FISTULA ANI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

K70 MORBUS HEPATICUS ALCOHOLICUS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: dekompenzovana ciroza jetre; ascit; hipoalbuminemija.

K71 MORBUS HEPATIS TOXICUS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: dekompenzovana ciroza jetre; ascit; hipoalbuminemija.

K73.9 HEPATITIS CHRONICA, NON SPECIFICATA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: dekompenzovana ciroza jetre; ascit; hipoalbuminemija.

K75.0 ABSCESSUS HEPATIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana od dana operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: hematološko rasejanje; sepsa; perforacija u pleuru.

K80 CHOLELITHIASIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle laparoskopske intervencije do 21 dan.

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja zbog klasične hirurške intervencije do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: rana koja secenira.

K81 CHOLECYSTITIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

K83 MORBI DUCTUUM BILIARIUM ALII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: perforacija; fistula žučnog kanala.

K83.0 CHOLANGITIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: gnojavi holanitis; septički šok; proširenje infekcije.

K85 PANCREATITIS ACUTA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: hemoragijsko - nekrotizirajući pankreatitis.

K92 MORBI ORGANORUM DIGESTIVORUM ALII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

XII Grupa

BOLESTI KOŽE I BOLESTI POTKOŽNOG TKIVA

(L00-L99)

L04 LYMPHADENITIS ACUTA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije u slučaju komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: apsces limfnog čvora.

L05 CYSTIS PILONIDALIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija zbog hirurške intervencije do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: apsces ciste; fistulizacija.

L25.9 DERMATITIS CONTACTA, NON SPECIFICATA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: ekcematizacija; zahvaćenost velikih površina.

L40 PSORIASIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

L51 ERYTHEMA MULTIFORME

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: Stevens-Johnsonov sy.

L52 ERYTHEMA NODOSUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

XIII Grupa

BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SISTEMA I VEZIVNOG TKIVA

(M00-M99)

M00 ARTHRITIS PURULENTA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

M02.3 MORBUS REITER

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: teška destrukcija metatarsofalangealnih zglobova.

M05 ARTHRITIS RHEUMATOIDES SEROPOSITIVA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: zahvaćenost više zglobova.

M07 ARTHROPATHIA PSORIATICAE ET ARTHROPATHIA ENTEROPATHICAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

M10.9 ARTHRITIS URICA, NON SPECIFICATA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije u slučaju komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: arthitis urica plombica; arthritis urica propter insufficientiam renalem.

M13.0 POLYARTHRITIS, NON SPECIFICATA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije u slučaju komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: izražen zapaljenski sindrom.

M15 POLYARTHROSIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije u slučaju komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: sekundarna poliartroza.

M16 COXARTHROSIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle ambulantnog ili bolničkog lečenja do 30 dana, u slučaju operacije do 90 dana od dana operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

M17 GONARTHROSIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle ambulantnog ili bolničkog lečenja do 30 dana, u slučaju operacije do 90 dana od dana operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

M22.4 CHONDROMALACIA PATELLAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

M25 MORBI ARTICULORUM ALII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

M32 LUPUS ERYTHEMATOSUS SYSTEMICUS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: renalne, vaskularne, kardiološke i neurološke.

M33 DERMATOPOLYMYOSITIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: oštećenje srca i respiratornog sistema.

M42 OSTEOCHONDROSIS COLUMNAE VERTEBRALIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije i usled komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke komplikacije.

M45 SPONDYLITIS ANKYLOPOETICA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: smanjen respiratorni indeks.

M48 STENOSIS SPINALIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološki ispadi.

M50 MORBI DISCORUM INTERVERTEBRALIUM CERVICALIUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 45 dana

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološki ispadi; prolaps diska sa neurološkim ispadima.

M51 MORBI DISCORUM INTERVERTEBRALIUM ALII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja zbog hirurške intervencije do 60 dana od dana operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke.

M54.2 CERVICALGIA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije usled komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološki ispadi.

M54.4 LUMBOISCHIALGIA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije usled komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke.

M65 SYNOVITIS ET TENDOSYNOVITIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: gnojni tendosinovitis.

M66 RUPTURA SYNOVIAE ET TENDINIS SPONTANEA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: muskularne i neurološke.

M75 MORBI ARTICULI HUMERI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke.

M76 ENTHESOPATHIA EXTREMITATIS INFERIORIS, PEDEM EXCLUDENS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: kontrakture.

M77 ENTHESOPATHIA ALIA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: kontrakture.

M80 OSTEOPOROSIS CUM FRACTURA PATHOLOGICA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke.

M86 OSTEOMYELITIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: produžena egzarcerbacija.

M96 MORBI MUSCULORUM ET OSSIUM POST PROCEDURAS CHIRURGICAS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: lokomotorna oštećenost.

XIV Grupa

BOLESTI MOKRAĆNO-POLNOG SISTEMA

(N00-N99)

N00 SYNDROMA NEPHRITICA ACUTA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: bubrežna insuficijencija.

N03 SYNDROMA NEPHRITICA CHRONICA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: bubrežna insuficijencija

N10-N12 NEPHRITIS TUBULOINTERSTITIALIS ACUTA; NEPHRITIS TUBULOINTERSTITIALIS CHRONICA; NEPHRITIS TUBULOINTERSTITIALIS, NON SPECIFICATA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: bubrežna insuficijencija

N17 INSUFITIENTIA RENALIS ACUTA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: hronična bubrežna insuficijencija.

N18 INSUFITIENTIA RENALIS CHRONICA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacija: kardiovaskularne, neurološke, hematološke, endokrinološke.

N20-N23 NEPHROLITHIASIS ET URETEROLITHIASIS; CALCULUS TRACTUS URINARII INFERIORIS; UROLITHIASIS IN MORBIS ALIIS; COLICA RENALIS, NON SPECIFICATA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: hidronefroza.

N30 - N39 CYSTITIS; DYSFUNCTIO VESICAE URINARIAE NEUROMUSCULARIS; MORBI VESICAE URINARIAE ALII; MORBI VESICAE URINARIAE IN MORBIS ALIIS; URETHRITIS ET SYNDROMA URETHRAE; STRICTURA URETHRAE; MORBI URETHRAE ALII; MORBI URETHRAE IN MORBIS ALIIS; MORBI TRACTUS URINARII ALII;

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

N40 HYPERPLASIA PROSTATAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

N43 HYDROCELE ET SPERMATOCELE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja zbog hirurške intervencije do 21 dan od dana operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

N45 ORCHITIS ET EPIDIDYMITIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije zbog komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: loša regresija.

N60 DYSPLASIA MAMMAE BENIGNA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja zbog hirurške intervencije do 30 dana od dana operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

N61 DYSPLASIA MAMMAE BENIGNA INFLAMMATORII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja zbog hirurške intervencije do 30 dana od dana operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

N63 GLEBA MAMMAE, NON SPECIFICATA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja zbog hirurške intervencije do 30 dana od dana operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

N64 MORBI MAMMAE ALII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja zbog hirurške intervencije do 30 dana od dana operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

N70-N77 SALPINGITIS ET OOPHORITIS; ENDOMETRITIS, SINE CERVICE; CERVICITIS UTERI; PELVIOPERITONITIS FEMINAE ALIA; PELVIOPERITONITIS FEMINAE IN MORBIS ALIIS; MORBI GLANDULAE BARTHOLIN; INFECTIONES VAGINAE ET INFECTIONES VULVAE ALIAE; ULTERATIONES ET INFLAMMATIONES VULVOVAGINALES IN MORBIS ALIIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja zbog hirurške intervencije do 14 dana od dana operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

N80 ENDOMETRIOSIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

N81 PROLAPSUS GENITALIORUM FEMININORUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja zbog hirurške intervencije do 30 dana od dana operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

N82 FISTULAE GENITALIORUM FEMININORUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja zbog hirurške intervencije do 30 dana od dana operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

N87 DYSPLASIA CERVICIS UTERI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja zbog hirurške intervencije do 21 dana od dana operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

N99 MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM POSTPROCEDURALES ALII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: insuficijencija bubrega.

XV Grupa

TRUDNOĆA, RAĐANJE I BABINJE

(O00 - O99)

O00 GRAVIDITAS EXTRAUTERINA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 45 dana od dana operacije.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

O15 ECLAMPSIA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- posle bolničkog lečenja do 30 dana,

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

O20 HAEMORRHAGIA IN GRAVIDITATE INITIALI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije od 30 dana do kraja trudnoće.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

O22 COMPLICATIONES VENARUM GRAVIDAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: embolija.

O24 DIABETES MELLITUS IN GRAVIDITATE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija ili bolničkog lečenja do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: endokrinološke.

O44.1 PLACENTA PRAEVIA CUM HAEMORRHAGIA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do kraja održavanja trudnoće.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

XIX Grupa

POVREDE; TROVANJA I POSLEDICE DELOVANJA SPOLJNIH FAKTORA

(S00 - T98)

S02 FRACTURA CRANII ET FRACTURA OSSIUM FACIEI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke.

S02.2 FRACTURA OSSIUM NASALIUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije i u slučaju bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke.

S03 LUXATIO, DISTROSIO ET DISTENSIO ARTICULORUM ET LIGAMENTORUM CAPITIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S04 LAESIONES TRAUMATICA NERVORUM CRANIALIUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: povreda n. opticusa.

S05 LAESIO TRAUMATICA OCULI ET ORBITAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:,

- od strane prvostepene lekarske komisije do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S06 LAESIO TRAUMATICA INTRACRANIALIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: kontuzija mozga; difuzna povreda mozga.

S09 LAESIONES TRAUMATICAE CAPITIS ALIAE, NON SPECIFICATAE

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke.

S11 VULNUS APERTUM COLLI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološke.

S12 FRACTURA COLLI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S13 LUXATIO, DISTORSIO ET DISTENSIO ARTICULORUM ET LIGAMENTORUM COLLI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: pareza gornjih ekstremiteta.

S14 LAESIO TRAUMATICA NERVORUM ET MEDULLAE SPINALIS COLLI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološki ispadi.

S15 LAESIO TRAUMATICA VASORUM COLLI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S21 VULNUS APERTUM THORACIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S22 FRACTURA COSTAE (COSTARUM), STERNI ET COLUMNE THORACALIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: višestruka fraktura sa povredom unutrašnjih organa.

S24 LAESIONES TRAUMATICAE NERVORUM ET MEDULAE SPINALIS THORACALIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S27 LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM THORACIS ALIORUM, NON SPECIFICATORUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S32 FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS LUMBALIS ET PELVIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S33 LUXATIO, DISTORSIO ET DISTENSIO ARTICULORUM ET LIGAMENTORUM COLUMNE LUMBALIS ET PELVIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: neurološki ispadi.

S34 LAESIO TRAUMATICA NERVORUM ET MEDULLAE SPINALIS LUMBALIS REGIONIS ABDOMINIS, LUMBI ET PELVIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S35 LAESIO TRAUMATICA VASORUM REGIONIS ABDOMINIS, LUMBI ET PELVIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S36 LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM INTRAABDOMINALIUM

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S37 LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM PELVIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S41 VULNUS APERTUM REGIONIS DELTOIDAE ET BRACHII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S42 FRACTURA REGIONIS DELTOIDEAE ET BRACHII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S43 LUXATIO, DISTORSIO ET DISTENSIO ARTICULORUM ET LIGAMENTORUM CINGULI EXTREMITATIS SUPERIORIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S44 LAESIO TRAUMATICA NERVORUM REGIONIS DELTOIDEAE ET BRACHII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: paralize nerava.

S45 LAESIO TRAUMATICA VASORUM REGIONIS DELTOIDEAE ET BRACHII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S46 LAESIO TRAUMATICA MUSCULI ET TENDINIS REGIONIS DELTOIDEAE ET BRACHII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S52 FRACTURA ANTEBRACHII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacije do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: fractura male sanatam; M. Sudeck; neurološki ispadi.

S54 LAESIO TRAUMATICA NERVORUM ANTEBRACHII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S55 LAESIO TRAUMATICA VASORUM REGIONIS ANTEBRACHII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S58 AMPUTATIO TRAUMATICA ANTEBRACHII

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S62 FRACTURA CARPI ET MANUS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S64 LAESIO TRAUMATICA NERVORUM CARPI ET MANUS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: paralize nerava.

S65 LAESIO TRAUMATICA VASORUM REGIONIS CARPI ET MANUS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S66 LAESIO TRAUMATICA MUSCULI ET TENDINIS REGIONIS CARPI ET MANUS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: poremećaji funkcije palca i malog prsta.

S68 AMPUTATIO TRAUMATICA CARPI ET MANUS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S72 FRACTURA FEMORIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i skidanja imobilizacije do 120 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S74 LAESIO TRAUMATICA NERVORUM REGIONIS COXAE ET FEMORIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije kod komplikacija do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: paralize nerava.

S75 LAESIO TRAUMATICA VASORUM REGIONIS COXAE ET FEMORIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S76 LAESIO TRAUMATICA MUSCULI ET TENDINIS REGIONIS COXAE ET FEMORIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S77 CONQUASSATIO COXAE ET CONQUASSATIO FEMORIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i skidanja imobilizacije do 120 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S78. AMPUTATIO TRAUMATICA COXAE ET AMPUTATIO FEMORIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S82 FRACTURA CRURIS, REGIONEM TALOCRURALEM, INCLUDENS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija i skidanja imobilizacije do 120 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: M. Sudeck.

S83 LUXATIO, DISTORSIO ET DISTENSIO ARTICULORUM ET LIGAMENTORUM GENUS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S84 LAESIO TRAUMATICA NERVORUM CRURIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S85 LAESIO TRAUMATICA VASORUM CRURIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S86 LAESIO TRAUMATICA MUSCULI ET TENDINIS CRURIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S86.0 LAESIO TRAUMATICA TENDINIS ACHILLIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 60 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S87 CONQUASSATIO GENUS ET CONQUASSATIO CRURIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i skidanja imobilizacije do 120 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S88 AMPUTATIO TRAUMATICA CRURIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S90 LAESIO TRAUMATICA REGIONIS MALLEOLI ET PEDIS, SUPERFICIALIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 14 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S91 VULNUS APERTUM REGIONIS MALLEOLI ET PEDIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 21 dan.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S92 FRACTURA PEDIS (EXCL. REGIO MALLEOLI)

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

S93 LUXATIO, DISTORSIO ET DISTENSIO ARTICULORUM ET LIGAMENTORUM REGIONIS MALLEOLI ET PEDIS

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije, posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

T20 COMBUSTIO ET CORROSIO CAPITIS ET COLLI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja i/ili komplikacija do 90 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Komplikacije: infekcije.

T22 COMBUSTIO ET CORROSIO EXTREMITATIS SUPERIORIS (EXCL. CARPUS ET MANUS)

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

T35 CONGELATIO REGIONEM CORPORIS MULTIPLICIUM, NON SPECIFICATA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 30 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

T36 - T50 TROVANJE LEKOVIMA, PREPARATIMA I BIOLOŠKIM SUPSTANCAMA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 10 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

T51 - T65 TOKSIČKA DEJSTVA UGLAVNOM NELEKOVITIH SUPSTANCI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 10 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

T86 INSUCCESSUS ET REJECTIO ORGANORUM ET TEXTUUM TRANSPLATATORUM

(neuspeh i odbacivanje transplantiranih organa i tkiva)

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije posle bolničkog lečenja do 45 dana.

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

XXI Grupa

FAKTORI KOJI UTIČU NA ZDRAVSTVENO STANJE I KONTAKT SA ZDRAVSTVENOM SLUŽBOM

(Z00-Z99)

Z22 KLICONOŠA ZARAZNIH BOLESTI

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 30 dana..

Dijagnostika: klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalizacije.

Z52 DAVAOCI ORGANA I TKIVA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 45 dana od dana hirurške intervencije.

Z94 STANJE PRESAĐENOG ORGANA ILI TKIVA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 60 dana.

Z95.0 PRISUSTVO PEJSMEKERA SRCA (PACEMAKER)

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 14 dana.

Z95.1 PRISUSTVO AORTOKORONARNOG BAJPASA GRAFTA (Bypass graft)

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 60 dana od dana implantacije.

Z95.2 PRISUSTVO VEŠTAČKOG ZALISKA SRCA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 60 dana od dana implantacije.

Z95.4 PRISUSTVO DRUGE ZAMENE ZALISKA SRCA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 60 dana od dana implantacije.

Z96.6 PRISUSTVO VEŠTAČKI UGRAĐENOG ZGLOBA

Dužina privremene sprečenosti za rad:

- od strane prvostepene lekarske komisije do 90 dana od dana implantacije.