Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O MEDICINSKO-DOKTRINARNIM STANDARDIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD

("Sl. glasnik RS", br. 25/2020 i 78/2020)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se medicinsko-doktrinarni standardi za utvrđivanje dužine privremene sprečenosti za rad osiguranika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond).

Član 2

Dužinu privremene sprečenosti za rad utvrđuju stručno-medicinski organi Republičkog fonda - izabrani lekar i lekarske komisije.

Medicinsko-doktrinarni standardi iz člana 1. ovog pravilnika sadržani su u Listi medicinsko-doktrinarnih standarda za utvrđivanje privremene sprečenosti za rad (u daljem tekstu: Lista medicinsko-doktrinarnih standarda), koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Lista medicinsko-doktrinarnih standarda sadrži šifru Međunarodne klasifikacije bolesti - 10 revizija (u daljem tekstu: MKB 10), dijagnoze po grupama bolesti, povreda i stanja iz MKB 10, preporučenu dužinu privremene sprečenosti za rad, potrebnu dijagnostiku, odnosno medicinsku dokumentaciju za utvrđivanje privremene sprečenosti za rad.

Član 3

Za dijagnoze, bolesti i povrede koje nisu navedene u Listi medicinsko-doktrinarnih standarda, a nalaze se u MKB 10, primenjuju se medicinsko-doktrinarni standardi koji su ovim pravilnikom utvrđeni za bolest i povredu iz iste grupe bolesti i povreda po MKB10.

Član 4

U slučaju da osiguranik boluje od više bolesti i povreda istovremeno, ocenu o dužini privremene sprečenosti za rad, stručno-medicinski organ Republičkog fonda, donosi na osnovu one bolesti i povrede koju utvrdi kao osnovnu bolest, odnosno povredu.

Član 5

Stručno-medicinski organ Republičkog fonda utvrđuje dužinu privremene sprečenosti za rad osiguranika datumom početka privremene sprečenosti za rad i datumom završetka privremene sprečenosti za rad, u okviru propisane preporučene dužine privremene sprečenosti za rad.

Član 6

Stručno-medicinski organ Republičkog fonda koji oceni da je neophodno da privremena sprečenost za rad zbog zdravstvenog stanja osiguranika, traje duže od preporučene propisane dužine privremene sprečenosti za rad za tu bolest ili povredu u Listi medicinsko-doktrinarnih standarda, posebno obrazlaže svoju ocenu i navodi medicinske razloge za takvu ocenu.

Član 7

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o medicinsko-doktrinarnim standardima za utvrđivanje privremene sprečenosti za rad ("Službeni glasnik RS", broj 100/11).

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

LISTA MEDICINSKO-DOKTRINARNIH STANDARDA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD

 

I grupa

ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

(A00-B99)

MKB 10

Dijagnoza bolesti i povreda

Preporučena dužina privremene sprečenosti za rad

Potrebna dijagnostika, odnosno medicinska dokumentacija

A01

Febris typhica et febris paratyphica

do 120 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A01.4

Paratyphus, non specificatus

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A02

Salmonelloses aliae

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A03

Shigellosis

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A05

Intoxicationes alimentariae bacteriales aliae, non alibi classificatae

do deset dana

Klinički pregled, standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

A05.1

Botulismus

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A05.8

Intoxicationes alimentariae bacteriales aliae, specificatae

do deset dana

Klinički pregled; standardna laboratorija; koprokultura; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

A05.9

Intoxicatio alimentaria bacterialis, non specificata

do deset dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

A06.0

Dysenteria amoebica acuta

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

A06.1

Amoebiasis intestinalis chronica

do 21 dan

Klinički pregled; standardna laboratorija; koprokultura; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

A06.2

Colitis amoebica non dysenterica

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

A08

Infectiones intestinales virales

do deset dana

Klinički pregled; standardna laboratorija; koprokultura; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

A15

Tuberculosis organorum respiratoriorum, per bacteriologiam et histologiam confirmata

do 120 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A18

Tuberculosis organorum aliorum

do 120 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A19

Tuberculosis miliaris

do 120 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A21

Tularaemia

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A22

Anthrax

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A23

Brucellosis

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A26

Erysipeloides

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A27

Leptospirosis

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A28

Zoonoses bacteriales aliae, non alibi classificatae

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A35

Tetanus alius

do 180 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A36

Diphtheria

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A37

Pertussis

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A38

Scarlatina

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A39

Infectio meningococcica

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A40

Sepsis streptococcica

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A41

Sepses aliae

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A42

Actinomycosis

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A46

Erysipelas

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A54

Infectio gonococcica

do 14 dana

Klinički pregled; bris uretre ili vaginalni bris.

A59

Trichomoniasis

do četiri dana

Klinički pregled; bris uretre ili vaginalni bris.

A60

Infectio herpesviralis [herpes simplex] regionis anogenitalis

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A69.2

Morbus Lyme

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A74

Morbi chlamydiales alii

do 14 dana

Klinički pregled; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara, bris uretre ili vaginalni bris.

A74.0

Conjunctivitis chlamydialis

do 14 dana

Klinički pregled; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara; bris konjuktive.

A75

Febris typhica pediculis transmissa

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A78

Febris Q

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A80

Poliomyelitis anterior acuta

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A82

Rabies

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

A84

Encephalitis viralis ixodibus transmissa

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

B01

Varicella

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

B02

Herpes zoster

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

B05

Morbilli

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

B06

Rubeola

do 21 dan

Klinički pregled; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara; izolacija.

B08.3

Erythema infectivum

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara;

B15

Hepatitis acuta A

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

B16

Hepatitis acuta B

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

B17.1

Hepatitis acuta C

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

B18

Hepatitis viralis chronica

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

B20

Morbus HIV - morbus immunodeficientiae acquisitae cum morbis infectivis et parasitariis

do 120 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

B26

Parotitis

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

B27

Mononucleosis infectiva

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

B30

Coniunctivitis viralis

do sedam dana

Klinički pregled; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara; bris oka.

B34

Infectio viralis, loci non specificati

do 10 dana

Klinički pregled; leukociti.

B58

Toxoplasmosis

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

B67

Echinococcosis

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

B75

Trichinellosis

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

II grupa

TUMORI

(C00-D48)

MKB 10

Dijagnoza bolesti i povreda

Preporučena dužina privremene sprečenosti za rad

Potrebna dijagnostika, odnosno medicinska dokumentacija

C00-C97

Zloćudni tumori

do 180 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija.

D02

Carcinoma in situ auris mediae et systematis respiratorii

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija.

D04

Carcinoma in situ cutis

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija.

D06

Carcinoma in situ cervicis uteri

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija.

D12

Neoplasma benignum coli, recti, ani et canalis analis

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija.

D25

Leiomyoma uteri

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija.

D27

Neoplasma benignum ovarii

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija.

D30

Neoplasma benignum organorum urinariorum

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija.

D31

Neoplasma benignum oculi et adnexorum oculi

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija.

D33

Neoplasmata benigna cerebri et systematis nervosi ceniralis, partium aliorum

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija.

D35.2

Neoplasma benignum glandulae pituitariae

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija.

D36

Neoplasma benignum locorum aliorum et non specificatorum

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti, PH verifikacija.

III grupa

BOLESTI KRVI I BOLESTI KRVOTVORNIH ORGANA I POREMEĆAJI IMUNITETA

(D50-D89)

MKB 10

Dijagnoza bolesti i povreda

Dužina privremene sprečenosti za rad

Potrebna dijagnostika, odnosno medicinska dokumentacija

D45

Polycythaemia vera

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

D46

Syndromata myelodysplastica

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

D50

Anaemia sideropenica

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

D69.0

Purpura allergica

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

D73

Morbus splenis

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

D80

Immunodeficientia cum defectibus anticorporum praedominantibus

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti

D86

Sarcoidosis

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

IV grupa

BOLESTI ŽLEZDA SA UNUTRAŠNJIM LUČENJEM, ISHRANE I METABOLIZMA

(E00-E90)

MKB 10

Dijagnoza bolesti i povreda

Preporučena dužina privremene sprečenosti za rad

Potrebna dijagnostika, odnosno medicinska dokumentacija

E03

Hypothyreoidismus alius

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

E04

Struma atoxica alia

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

E05

Thyreotoxicosis

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

E06

Thyreoiditis

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

E10

Diabetes mellitus ab insulino dependens

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

E11

Diabetes mellitus ad insulino independens

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

E22.0

Acromegalia et gigantismus pituitarius

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

E22.1

Hyperprolactinaemia

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

E23.2

Diabetes insipidus

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

E24.0

Morbus Cushing, glandula pituitaria dependens

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

E27

Disordines glandulae adrenalis alii

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

E89

Disordines endocrini et disordines metabolici postprocedurales, non alibi classificati

do 60 dana

Klinički pregled; laboratorija; EHO abdomena; HDL; LDL; pregled specijaliste interne medicine.

V grupa

DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

(F00-F99)

MKB 10

Dijagnoza bolesti i povreda

Preporučena dužina privremene sprečenosti za rad

Potrebna dijagnostika, odnosno medicinska dokumentacija

F00

Dementia in morbo Alzheimer

do 180 dana

Klinički pregled; pregled specijaliste neurologije; psihološko testiranje; CT glave.

F03

Dementia non specificata

do 180 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

F04

Syndroma amnesticum organicum, non propter usum alcoholis et substantiarum psychoactivarum aliarum

do 180 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

F06

Disordines mentales propter laesionem et dysfunctionem cerebri sive morbum corporalem, alii

do 180 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

F07

Disordines personae et disordines morum propter morbum, laesionem et dysfunctionem cerebri

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

F09

Morbus mentalis organicus sive symptomaticus non specificatus

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

F19

Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

F20

Schizophrenia

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

F23

Psychoses acutae et transitivae

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

F30-F39

Poremećaji raspoloženja - afektivni poremećaji

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

F30.2

Mania psychotica

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

F31.2

Psychosis affectiva bipolaris, episodium maniacum psychoticum

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

F31.5

Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum psychoticum, gradus gravis

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

F32.3

Episodium depressivum psychoticum, gradus majoris

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

F33.2

Depressio recidiva non psychotica gradus majoris

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

F33.3

Depressio psychotica recidiva gradus majoris

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

F40-F48

Neuropatski, stresogeni i telesno manifestni poremećaji

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

F62

Mutatio personae persistens non organica

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

VI grupa

BOLESTI NERVNOG SISTEMA

(G00-G99)

MKB 10

Dijagnoza bolesti i povreda

Preporučena dužina privremene sprečenosti za rad

Potrebna dijagnostika, odnosno medicinska dokumentacija

G00

Meningitis bacterialis, non alibi classificatis

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

G04

Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis

do 90 dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste infektologije; CT ili MR glave; EMNG; lumbalna punkcija; pregled specijaliste oftalmologije; pregled specijaliste psihijatrije.

G05

Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbis alibi classificatis

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

G12

Atrophia musculorum spinalis et syndromata affinia

do 180 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

G20

Morbus Parkinson

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

G30

Morbus Alzheimer

do 180 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

G35

Sclerosis multiplex

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

G40

Epilepsia

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

G43

Migraena

do sedam dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

G44

Syndromata cephalalgica alia

do sedam dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

G45

Paroxysmi cerebrales ischaemici transitorii et syndromata affinia

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

G46

Syndromata vascularia cerebri in morbis cerebrovascularibus

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

G50

Disordines nervi trigemini

do 30 dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste stomatologije; pregled specijaliste neurologije.

G51

Disordines nervi facialis

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

G52

Disordines nervorum cranialium aliorum

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

G54

Affectiones radicum et plexuum nervorum

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

G56

Mononeuropathiae extremitatis superioris

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

G57

Mononeuropathiae extremitatis inferioris

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

G60-G64

Oboljenje više živaca i drugi poremećaji perifernog nervnog sistema

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

G70

Myasthenia gravis et disordines myoneurales alii

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

G81

Hemiplegia

do 180 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

G82

Paraplegia et tetraplegia

do 180 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

G92

Encephalopathia toxica

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

VII grupa

BOLESTI OKA I PRIPOJAKA OKA

(H00-H59)

MKB 10

Dijagnoza bolesti i povreda

Preporučena dužina privremene sprečenosti za rad

Potrebna dijagnostika, odnosno medicinska dokumentacija

H05

Morbi orbitae

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

H10

Conjunctivitis

do 14 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

H15

Morbi sclerae

do 14 dana

Klinički pregled; bris oka; laboratorija; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara, traženje fokusa, alergološko ispitivanje kod hroničnih oblika.

H16

Keratitis

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

H18

Morbi corneae alii

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

H20

Iridocyclitis

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

H25

Cataracta senilis

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

H26

Cataractae aliae

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

H27

Morbi lentis alii

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

H30

Chorioretinitis

do 30 dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste oftalmologije.

H33

Ablatio retinae et ruptura retinae

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

H34

Occlusio retinae vascularis

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

H35.4

Degeneratio retinae peripherica

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

H40

Glaucoma

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

H43

Morbi corporis vitrei

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

H44

Morbi bulbi oculi

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

H47

Morbi nervi optici et morbi tractuum opticorum alii

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

H53

Disordines visuales

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

H59

Disordines oculi et adnexorum post interventiones, non alibi classificatis

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

VIII grupa

BOLESTI UVA I MASTOIDNOG NASTAVKA

(H60-H95)

MKB 10

Dijagnoza bolesti i povreda

Preporučena dužina privremene sprečenosti za rad

Potrebna dijagnostika, odnosno medicinska dokumentacija

H60

Otitis externa

do sedam dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

H65-H75

Bolesti srednjeg uva i mastoidnog nastavka

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

H81

Morbi functionis organorum vestibularium

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

H83

Morbi auris internae alii

do deset dana

Klinički pregled; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara; audiometrija.

IX grupa

BOLESTI SISTEMA KRVOTOKA

(I00-I99)

MKB 10

Dijagnoza bolesti i povreda

Preporučena dužina privremene sprečenosti za rad

Potrebna dijagnostika, odnosno medicinska dokumentacija

I00

Febris rheumatica sine alterationibus cardiacis

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I01

Febris rheumatica cum alterationibus cardiacis

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I05-I09

Hronične reumatske bolesti srca

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I10-I15

Bolesti uzrokovane povišenim krvnim pritiskom

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I20

Angina pectoris

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I21

Infarctus myocardii acutus

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I22

Infarctus myocardii recidivus

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I25

Morbus cordis ischaemicus chronicus

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I26

Embolia pulmonis

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I30

Pericarditis acuta

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I35

Morbi valvulae aortae non rheumatici

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I38

Endocarditis, valva non specificata

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I40

Myocarditis acuta

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I42

Cardiomyopathia

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I44

Block atrioventricularis et block rami sinistri

do 30 dana

Klinički pregled; laboratorija; holter EKG; pregled subspecijaliste kardiologije.

I45

Disordines systematis conductivi cordis alii

do 30 dana

Klinički pregled; laboratorija; EKG; pregled subspecijaliste kardiologije, holter EKG.

I47

Tachycardia paraoxysmalis

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

I48

Fibrillatio atriorum et fluctuatio atriorum

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I49

Arrhytmiae cordis aliae

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I50

Insufficientia cordis

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I60

Haemorrhagia subarachnoidalis

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I61.2

Haemorrhagia intracerebralis in hemispahera, non specifacata

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I63

Infarctus cerebri

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I64

Apoplexia cerebri ut haemorrhagia sive infarctus, non specificata

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I67.1

Aneurysma cerebri, non ruptum

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I71

Aneurysma et dissectio aortae

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I74

Embolia et thrombosis arteriarum

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I80

Phlebitis et thrombophlebitis

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I81

Thrombosis venae portae

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I82

Embolia et thrombosis venarum alia

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I83

Varices venarum extremitatum inferiorum

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I83.0

Varices extremitatis inferioris cum ulcere

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I83.1

Varices extremitatis inferioris cum inflammatione

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I84

Haemorrhoides

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

I85

Varices oesophagi

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

I88

Lymphadenitis non specificata

do 14 dana

Klinički pregled; laboratorija; krvni razmaz; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

I95

Hypotensio arterialis

do sedam dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

X grupa

BOLESTI SISTEMA ZA DISANJE

(J00-J99)

MKB 10

Dijagnoza bolesti i povreda

Preporučena dužina privremene sprečenosti za rad

Potrebna dijagnostika, odnosno medicinska dokumentacija

J00-J06

Akutne infekcije gornjeg dela sistema za disanje

do 14 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

J10

Influenza, virus influencae aliud identificatum

do 14 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

J12

Pneumonia viralis, non alibi classificata

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

J15

Pneumonia bacterialis, non alibi classificata

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

J20

Bronchitis acuta

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

J34

Disordines nasi et sinuum nasi alii

do 14 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

J36

Abscessus peritonsillaris

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

J37

Laryngitis et laryngotracheitis chronica

do 14 dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

J40

Bronchitis non specificata ut acuta sive chronica

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

J42

Bronchitis chronica, non specificata

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

J44

Morbus pulmonis obstructivus chronicus alius

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

J45

Asthma

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

J93

Pneumothorax

do 90 dana

RTG pluća; pregled specijaliste grudne hirurgije; pregled subspecijaliste pulmologije ili specijaliste pneumoftiziologije ili specijaliste interne medicine u službi pulmologije

J96

Insufficientia respiratoria, non alibi classificata

do 60 dana

Klinički pregled; laboratorija; RTG pluća; pregled specijaliste pneumoftiziologije; gasne analize

XI grupa

BOLESTI SISTEMA ZA VARENJE

(K00-K93)

MKB 10

Dijagnoza bolesti i povreda

Preporučena dužina privremene sprečenosti za rad

Potrebna dijagnostika, odnosno medicinska dokumentacija

K04.0

Pulpitis

do dva dana

Klinički pregled; RTG zuba; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

K04.7

Abscessus periapicalis non fistulosus

do deset dana

Klinički pregled; RTG zuba; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

K05

Gingivitis et morbi periodontales

do sedam dana

Klinički pregled; RTG zuba; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

K21

Morbus refluxualis gastro-oesophageus

do 30 dana

Klinički pregled; laboratorija; ezofagogastroskopija; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

K22

Morbi oesophagi alii

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

K25

Ulcus ventriculi

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

K26

Ulcus duodeni

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

K35

Appendicitis acuta

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

K40.2

Hernia inguinalis bilateralis non incarcerata, non gangraenosa

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

K40.3

Hernia inguinalis unilateralis non specificata sive incarcerata, non gangraenosa

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

K41

Hernia femoralis

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

K44

Hernia diaphragmatica

do sedam dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

K50

Morbus Crohn

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

K51

Colitis ulcerosa

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

K52

Gastroenteritis et colitis non infectiva alia

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

K56

Ileus paralyticus et obstructio intestinalis, sine hernia

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

K60.3

Fistula ani

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

K63

Morbi intestini alii

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

K70

Morbus hepatis alcoholicus

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

K71

Morbus hepatis toxicus

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

K73.9

Hepatitis chronica, non specificata

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

K75.0

Abscessus hepatis

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

K80

Cholelithiasis

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

K81

Cholecystitis

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

K83

Morbi tracti biliares alii

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

K85

Pancreatitis acuta

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

K92

Morbi organorum digestivorum alii

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

XII grupa

BOLESTI KOŽE I BOLESTI POTKOŽNOG TKIVA

(L00-L99)

MKB 10

Dijagnoza bolesti i povreda

Preporučena dužina privremene sprečenosti za rad

Potrebna dijagnostika, odnosno medicinska dokumentacija

L04

Lymphadenitis acuta

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

L05

Cystis pilonidalis

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

L23

Dermatitis contacta allergica

do deset dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

L25

Dermatitis contacta, non specificata

do deset dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

L40

Psoriasis

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

L50

Urticaria

do deset dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste alergologa po proceni izabranog lekara.

L51

Erythema multiforme

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

L52

Erythema nodosum

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

L55-L59

Poremećaji kože i potkožnog tkiva uzrokovani zračenjem

do deset dana

Klinički pregled; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

L84

Clavi et callositates

do sedam dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

L97

Ulcus extremitatis inferioris non alibi classificatis

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

XIII grupa

BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SISTEMA I VEZIVNOG TKIVA

(M00-M99)

MKB 10

Dijagnoza bolesti i povreda

Preporučena dužina privremene sprečenosti za rad

Potrebna dijagnostika, odnosno medicinska dokumentacija

M00

Arthritis purulenta

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

M02.3

Morbus Reiter

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

M05

Arthritis rheumatoides seropositiva

do 30 dana

Klinički pregled; laboratorija; reuma faktor; S-reaktivni proteini; fibrinogen; pregled subspecijaliste reumatologije.

M06

Arthritis rheumatoides alia

do 30 dana

Klinički pregled; laboratorija; reuma faktor; S-reaktivni proteini; fibrinogen; pregled subspecijaliste reumatologije.

M07

Arthropathiae psoriaticae et arthropathiae enteropathicae

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

M08

Arthritis juvenilis

do 30 dana

Klinički pregled; laboratorija; reuma faktor; S-reaktivni proteini; fibrinogen; pregled subspecijaliste reumatologije.

M10

Arthritis urica

do 30 dana

Klinički pregled; laboratorija; reuma faktor; S-reaktivni proteini; fibrinogen; pregled subspecijaliste reumatologije.

M11

Arthropathiae crystallogenes aliae

do 30 dana

Klinički pregled; laboratorija; reuma faktor; S-reaktivni proteini; fibrinogen; pregled subspecijaliste reumatologije.

M12

Arthropathiae aliae, specificatae

do 21 dan

Klinički pregled; laboratorija; reuma faktor; S-reaktivni proteini; fibrinogen; Le ćelije; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

M13

Arthritis alia

do 30 dana

Klinički pregled; laboratorija; reuma faktor; S-reaktivni proteini; fibrinogen; pregled subspecijaliste reumatologije.

M13.0

Polyarthritis, non specificata

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

M15

Polyarthrosis

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

M16

Coxarthrosis

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

M17

Gonarthrosis

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

M18

Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis

do 21 dan

Klinički pregled; laboratorija; ASTO; reuma faktori; RTG zglobova; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

M19

Arthrosis alia

do 21 dan

Klinički pregled; laboratorija; ASTO; reuma faktori; RTG zglobova; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

M20

Deformationes digitorum manus et digitorum pedis acquisitae

do 14 dana

Klinički pregled; laboratorija; ASTO; reuma faktori; RTG zglobova; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

M22

Morbi patellae

do 30 dana

Klinički pregled; laboratorija; RTG kolena; pregled specijaliste ortopedije; pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.

M23

Morbi genus interni

do 30 dana

Klinički pregled; laboratorija; RTG kolena; artroskopija; pregled specijaliste ortopedije; pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.

M24.5

Contractura articuli

do 21 dan

Klinički pregled; laboratorija; RTG zgloba; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

M25

Morbi articulorum alii, non alibi classificati

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

M32

Lupus erythematosus systemicus

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

M33

Dermatopolymyositis

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

M42

Osteochondrosis spinalis

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

M43

Dorsopathiae deformantes aliae

do 30 dana

Klinički pregled; laboratorija; RTG cervikalne kičme; pregled specijaliste ortopedije; pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.

M45

Spondylitis ankylopoietica

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

M47

Spondylosis

do 30 dana

Klinički pregled; laboratorija; RTG kičme; pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije; CT ili MR kičme; pregled specijaliste neurohirurgije.

M48

Spondylopathiae aliae

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; CT ili MR kičme; pregled specijaliste neurohirurgije.

M50

Morbi discorum intervertebralium cervicalium

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; CT ili MR kičme; pregled specijaliste neurohirurgije.

M51

Morbi discorum intervertebralium alii

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; CT ili MR kičme; pregled specijaliste neurohirurgije.

M54.2

Cervicalgia

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

M54.4

Lumboischialgia

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

M60

Myositis

do 14 dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

M65

Synovitis et tenosynovitis

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

M66

Ruptura synoviae et tendinis spontanea

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

M70

Morbi textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem

do 21 dan

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

M71

Bursopathiae aliae

do 21 dan

Klinički pregled; laboratorija; punkcija pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

M75

Laesiones regionis humeroscapularis

do 30 dana

Klinički pregled; RTG ramena; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

M76

Enthesopathia extremitatis inferioris, pedem excludens

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

M77

Enthesopathiae aliae

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

M79

Morbi textuum mollium alii, non alibi classificati

do 14 dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

M80

Osteoporosis cum fractura pathologica

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti; RTG kostiju; osteodezintometrija.

M86

Osteomyelitis

do 90 dana

Klinički pregled; laboratorija; RTG; pregled specijaliste ortopedije.

M96

Morbi musculorum et ossium postprocedurales, non alibi classificata

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

M96.0

Pseudoarthrosis post fusionem sive arthrodesis

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

M99.4

Stenosis canalis neuralis textu connexivo

do 60 dana

Klinički pregled; laboratorija; RTG; pregled specijaliste ortopedije; pregled specijaliste neurologije ili specijaliste neurohirurgije.

M99.7

Stenosis foraminis intervertebralis textu connexivo et discalis

do 60 dana

Klinički pregled; laboratorija; EMNG; pregled specijaliste ortopedije; pregled specijaliste neurologije ili specijaliste neurohirurgije.

XIV grupa

BOLESTI MOKRAĆNO-POLNOG SISTEMA

(N00-N99)

MKB 10

Dijagnoza bolesti i povreda

Preporučena dužina privremene sprečenosti za rad

Potrebna dijagnostika, odnosno medicinska dokumentacija

N00

Syndroma nephritica acuta

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

N03

Syndroma nephriticum chronicum

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

N10

Nephritis tubulointerstitialis acuta

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

N11

Nephritis tubulointerstitialis chronica

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

N12

Nephritis tubulointerstitialis sine specificatione ut acuta sive chronica

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

N13

Uropathia propter obstructioneem cum refluxu

do 60 dana

Klinički pregled; laboratorija; UK; kreatinin; elektroliti; klirens kreatina; EHO; radiorenografija; IVP; biopsija; pregled subspecijaliste nefrologije; pregled specijaliste urologije.

N17

Insufficientia renalis acuta

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

N18

Morbus renalis chronicus

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

N18.5

Morbus renalis chronicus, gradus 5

do 180 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

N20-N23

Urolitijaza - mokraćni kamenci

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

N30-N39

Druge bolesti mokraćnog sistema

do 14 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

N40

Hyperplasia prostatae

do 14 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

N41

Morbi inflammatorii prostatae

do 21 dan

Klinički pregled; laboratorija; urin; UK; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

N43

Hydrocele et spermatocele

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

N44

Torsio testis

do 21 dan

Klinički pregled; laboratorija; urin; UK; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

N45

Orchitis et epididymitis

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

N47

Praeputium redundans, phimosis et paraphimosis

do 21 dan

Klinički pregled; laboratorija; urin; UK; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

N60

Dysplasia mammae benigna

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

N70-N77

Zapaljenja ženskih organa male karlice

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

N80

Endometriosis

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

N81

Prolapsus genitaliorum femininorum

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

N82

Fistulae genitaliorum femininorum

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

N84

Polypus genitaliorum femininorum

do sedam dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara; VS; Papanicoliau; hirurška intervencija; PH verifikacija.

N86

Erosio et ectropio cervicis uteri

do sedam dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara; VS; Papanicoliau; kolposkopija.

N87

Dysplasia cervicis uteri

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

N92

Menorrhagia, polymenorrhoea et metrorrhagia

do 30 dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste ginekologije i akušerstva.

N97

Sterilitas feminae

do 30 dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste ginekologije i akušerstva; VS; Papanicoliau; kolposlopija; hormonske analize.

N99

Disordines post interventiones in systemate urogenitali, non alibi classificati

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

XV grupa

TRUDNOĆA, RAĐANJE I BABINJE

(O00-O99)

MKB 10

Dijagnoza bolesti i povreda

Preporučena dužina privremene sprečenosti za rad

Potrebna dijagnostika, odnosno medicinska dokumentacija

O00

Graviditas extrauterina

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

O01

Mola hydatidosa

do 45 dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste ginekologije i akušerstva; testovi trudnoće; hospitalizacija; eksplorativna kiretaža; PH verifikacija.

O03

Abortus spontaneus

do 30 dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste ginekologije i akušerstva; testovi trudnoće; hospitalizacija.

O20

Haemorrhagia in graviditate initiali

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

O20.0

Abortus imminens

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

O22

Complicationes venarum gravidae

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

O23

Infectiones tractus urogenitalis in graviditate

do 14 dana

Klinički pregled; laboratorija; urin i urinokultura; EHO abdomena; glikemija.

O24

Diabetes mellitus in graviditate

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

O44.1

Placenta praevia cum haemorrhagia

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

XVI grupa

SIMPTOMI, ZNACI I PATOLOŠKI KLINIČKI I LABORATORIJSKI NALAZI

(R00-R99)

MKB 10

Dijagnoza bolesti i povreda

Preporučena dužina privremene sprečenosti za rad

Potrebna dijagnostika, odnosno medicinska dokumentacija

R02

Gangraena, non alibi classificata

do 90 dana

Klinički pregled; laboratorija; dopler; pregled specijaliste vaskularne hirurgije.

R42

Instabilitas et vertigo

do 14 dana

Klinički pregled, pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

XVII grupa

POVREDE, TROVANJA I POSLEDICE DELOVANJA SPOLJNIH FAKTORA

(S00-T98)

MKB 10

Dijagnoza bolesti i povreda

Preporučena dužina privremene sprečenosti za rad

Potrebna dijagnostika, odnosno medicinska dokumentacija

S00

Laesio traumatica capitis, superficialis

do deset dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

S01

Vulnus apertum capitis

do 14 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

S02

Fractura cranii et fractura ossium faciei

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S02.2

Fractura ossium nasalium

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S03

Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum capitis

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S04

Laesiones traumaticae nervorum cranialium

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S05

Laesio traumatica oculi et orbitae

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S06

Laesio traumatica intracranialis

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S06.0

Commotio cerebri

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

S09

Laesiones traumaticae capitis aliae et non classificatae

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S11

Vulnus apertum colli

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S12

Fractura colli

do 120 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S13

Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum colli

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S14

Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis colli

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S15

Laesio traumatica vasorum colli

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S16

Laesio traumatica musculi et tendinis colli

do 30 dana

Klinički pregled; pregled specijaliste opšte hirurgije; pregled specijaliste ortopedije; ENO povređenog dela; pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.

S20

Laesio traumatica thoracis superficialis

do 14 dana

Klinički pregled; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara; RTG grudnog koša.

S21

Vulnus apertum thoracis

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

S22

Fractura costae (costarum), sterni and columnae vertebralis thoracalis

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S22.3

Fractura costae

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S23

Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum thoracis

do 30 dana

Klinički pregled; RTG grudnog koša; pregled specijaliste ortopedije; pregled specijaliste grudne hirurgije.

S24

Laesiones traumaticae nervorum et medullae spinalis thoracalis

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S30

Laesio traumatica abdominis, lumbi et pelvis, superficialis

do 14 dana

Klinički pregled; laboratorija: RTG; ENO abdomena; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

S31

Vulnus apertum abdominis lumbi et pelvis

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S32

Fractura columnae vertebralis lumbalis et pelvis

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S33

Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum columnae lumbalis et pelvis

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S34

Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis lumbalis regionis abdominis, lumbi et pelvis

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S35

Laesio traumatica vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S36

Laesio traumatica organorum intraabdominalium

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S37

Laesio traumatica organorum urinariorum et pelvicis

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S40

Laesio traumatica regionis deltoideae et brachii superficialis

do 14 dana

Klinički pregled; RTG ramena; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

S41

Vulnus apertum regionis deltoideae et brachii

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S42

Fractura regionis deltoideae et brachii

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S43

Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cinguli extremitatis superioris

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S44

Laesio traumatica nervorum regionis deltoideae et brachii

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S45

Laesio traumatica vasorum regionis deltoideae et brachii

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S46

Laesio traumatica musculi et tendinis regionis deltoideae et brachii

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S48

Amputatio traumatica regionis deltoideae et brachii

do 120 dana

Klinički pregled; pregled specijaliste ortopedije; pregled specijaliste opšte hirurgije; pregled specijaliste vaskularne hirurgije; pregled specijaliste neurologije.

S50

Laesio traumatica antebrachii, superficialis

do 14 dana

Klinički pregled; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

S51

Vulnus apertum antebrachii

do 21 dan

Klinički pregled; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

S52

Fractura antebrachii

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S53

Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cubiti

do 45 dana

Klinički pregled; pregled specijaliste opšte hirurgije; pregled specijaliste ortopedije; RTG podlaktice; pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.

S54

Laesio traumatica nervorum antebrachii

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S55

Laesio traumatica vasorum regionis antebrachii

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S56

Laesio traumatica musculi et tendinis regionis antebrachii

do 30 dana

Klinički pregled; pregled specijaliste neurohirurgije; pregled specijaliste ortopedije; pregled specijaliste neurologije; EMNG; pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.

S58

Amputatio traumatica antebrachii

do 120 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S60

Laesio traumatica carpi et manus, superficalis

do 14 dana

Klinički pregled; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

S61

Vulnus apertum carpi et manus

do 21 dan

Klinički pregled; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

S62

Fractura carpi et manus

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S63

Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis carpi et manus

do 30 dana

Klinički pregled; RTG; pregled specijaliste ortopedije.

S64

Laesio traumatica nervorum carpi et manus

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S65

Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S66

Laesio traumatica musculi et tendinis regionis carpi et manus

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S68

Amputatio traumatica carpi et manus

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S70

Laesio traumatica regionis coxae et femoris superficialis

do 14 dana

Klinički pregled; RTG; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

S71

Vulnus apertum regionis coxae et femoris

do 21 dan

Klinički pregled; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

S72

Fractura femoris

do 120 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S73

Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamentorum coxae

do 45 dana

Klinički pregled; pregled specijaliste ortopedije; RTG femura.

S74

Laesio traumatica nervorum regionis coxae et femoris

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S75

Laesio traumatica vasorum regionis coxae et femoris

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S76

Laesio traumatica musculi et tendinis regionis coxae et femoris

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S78

Amputatio traumatica coxae et femoris

do 120 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S80

Laesio traumatica cruris superficialis

do 14 dana

Klinički pregled; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

S81

Vulnus apertum cruris

do 21 dan

Klinički pregled; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

S82

Fractura cruris, regionem talocruralem, includens

do 120 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S83

Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum genus

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S84

Laesio traumatica nervorum cruris

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S85

Laesio traumatica vasorum cruris

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S86

Laesio traumatica musculi et tendinis cruris

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S86.0

Laesio traumatica tendinis Achillis

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S88

Amputatio traumatica cruris

do 120 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S90

Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, superficialis

do 14 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

S91

Vulnus apertum regionis malleoli et pedis

do 21 dan

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

S92

Fractura pedis (excl.regio malleoli)

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S93

Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis malleoli et pedis

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

S98

Amputatio traumatica tarsi et pedis

do 120 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

T02

Fracturae regionum corporis multiplicium

do 120 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

T03

Luxatio, distorsio et distensio regionum corporis multiplicium

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

T05

Amputatio traumatica regionum corporis multiplicium

do 180 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

T15

Corpus alienum partis oculi externae

do sedam dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

T17

Corpus alienum tractus respiratorii

do 14 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

T20-T25

Opekotine i razjedi površine tela, označene po lokalizaciji

do 60 dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.

T26

Combustio et corrosio oculi et regionis orbitalis

do 60 dana

Klinički pregled; laboratorija; pregled specijaliste plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.

T35

Congelatio regionum corporis multiplicium et congelatio non specificata

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

T36-T50

Trovanje lekovima, preparatima i biološkim supstancama

do deset dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

T51-T65

Toksička dejstva supstanci uglavnom nemedicinskog porekla

do deset dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti po proceni izabranog lekara.

T86

Insuccessus et rejectio organorum et textuum transplantatorum

do 45 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

XVII grupa

FAKTORI KOJI UTIČU NA ZDRAVSTVENO STANJE I KONTAKT SA ZDRAVSTVENOM SLUŽBOM

(Z00-Z99)

MKB 10

Dijagnoza bolesti i povreda

Preporučena dužina privremene sprečenosti za rad

Potrebna dijagnostika, odnosno medicinska dokumentacija

Z22

Kliconoša zaraznih bolesti

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

Z52

Davaoci organa i tkiva

do 60 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

Z94

Stanje presađenog organa ili tkiva

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

Z95.0

Prisustvo pejsmejkera srca (pacemaker)

do 30 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

Z95.1

Prisustvo aortokoronarnog bajpasa grafta (bypass graft)

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

Z95.2

Prisustvo veštačkog zaliska srca

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

Z95.4

Prisustvo druge zamene zaliska srca

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

Z96.6

Prisustvo veštački ugrađenog zgloba

do 90 dana

Klinički pregled; standardna i ciljana dijagnostika; pregled specijaliste odgovarajuće specijalnosti.