Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O GALENSKIM LEKOVIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U HUMANOJ MEDICINI

("Sl. glasnik RS", br. 85/2011, 101/2014, 41/2016, 134/2022 i 22/2024)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se Spisak galenskih lekova koji se upotrebljavaju u humanoj medicini (u daljem tekstu: Spisak).

Član 2

Spisak iz člana 1. ovog pravilnika odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o dopunama
Pravilnika o galenskim lekovima koji se upotrebljavaju u humanoj medicini

("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o dopunama
Pravilnika o galenskim lekovima koji se upotrebljavaju u humanoj medicini

("Sl. glasnik RS", br. 22/2024)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Spisak galenskih lekova koji se upotrebljavaju u humanoj medicini

R. br.

Latinski naziv galenskog leka

Srpski naziv galenskog leka

Naziv
farmakopeje/magistralnih formula

1

Acicloviri oculentum 3%

Aciklovir, mast za oči 3%

MF 2008*

2

Acidi acetici solutio vaginalis 3%

Sirćetna kiselina, vaginalni rastvor 3%

MF 2008

3

Acidi acetylsalicylici pulvis compositum

Acetilsalicilna kiselina, oralni prašak, složeni

MF 2008

4

Acidi benzoici mixtura composita

Mixtura Witfield

FM 1979**

5

Acidi benzoici pulveres compositum

Prašak Whitfield

FM 1979

6

Acidi benzoici pulvis compositum

Benzojeva kiselina, prašak za kožu, složen

MF 2008

7

Acidi benzoici suspensio compositum

Benzojeva kiselina, suspenzija za kožu, složena

MF 2008

8

Acidi benzoici unguentum compositum

Benzojeva kiselina, hidrofobna mast, složena

MF 2008

9

Acidi benzoici unguentum compositum

Whitfieldova mast

FM 1979

10

Acidi borici 3% et acidi salicylici 2% otoguttae

Borna kiselina 3% i salicilna kiselina 2%, kapi za uši

MF 2008

11

Acidi borici et natrii tetraboras oculoguttae

Kapi za oči borne kiseline i natrijum - tetraborata

FM 1979

12

Acidi borici oculentum

Mast za oči borne kiseline

FM 1979

13

Acidi borici oculoguttae

Kapi za oči borne kiseline

FM 1979

14

Acidi borici otoguttae 3%

Borna kiselina, kapi za uši 3%

MF 2008

15

Acidi borici solutio 3%

Rastvor borne kiseline

Ph. Helv. VI***

16

Acidi borici unguentum

Mast s bornom kiselinom

Ph. Jug. IV****

17

Acidi lactici vagitoria

Mlečna kiselina, vagitorije

MF 2008

18

Acidi salicylici 10% et iodi 1% unguentum aquosum

Salicilna kiselina 10% i jod 1% lipofilni krem

MF 2008

19

Acidi salicylici solutio collodii 25%

Salicilna kiselina, kolodijumski rastvor za kožu 25%

MF 2008

20

Acidi salicylici solutio composita

Salicilna kiselina, rastvor za kožu, složeni

MF 2008

21

Acidi salicylici solutio ethanolica 1%

Salicilna kiselina, etanolni rastvor za kožu 1%

MF 2008

22

Acidi salicylici solutio ethanolica 3%

Salicilna kiselina, etanolni rastvor za kožu 3%

MF 2008

23

Acidi salicylici solutio ethanolica 6%

Salicilna kiselina, etanolni rastvor za kožu 6%

MF 2008

24

Acidi salicylici solutio oleosa 6%

Salicilna kiselina, uljani rastvor za kožu 6%

MF 2008

25

Acidi salicylici suspensio oleosa

Uljana suspenzija salicilne kiseline

FM 1979

26

Acriflavini chloridi suspensio compositum

Akriflavinijum hlorid, suspenzija za kožu, složena

MF 2008

27

Adapalene mucilago 0,1%

Adapalen, hidrofilni gel 0,1%

MF 2008

28

Aethanolum dentifricium

Voda za ispiranje usne duplje

FM 1979

29

Aethanolum dilutum

Diluirani etanol

Ph. Jug. IV

30

Aethylis aminobenzoatis conspergens

Prašak za posipanje sa etilaminobenzoatom

FM 1979

31

Aethylis aminobenzoatis mixtura

Mikstura etilaminobenzoata

FM 1979

32

Alcoholes adipis lanae unguentum

Mast lanolinskih alkohola

MF 2008

33

Alcoholes adipis lanae unguentum aquosum

Lipofilni krem lanolinskih alkohola

MF 2008

34

Althaeae sirupus

Sirup belog sleza

Ph. Jug. IV

35

Althaeae species

Slezov čaj

FM 1979

36

Aluminii subacetatis mucilago compositum

Aluminijum - subacetat, hidrofilni gel, složeni

MF 2008

37

Aluminii subacetatis solutio

Rastvor aluminijum subacetata

Ph. Jug. IV

38

Ammonii sulfogyrodalatis mixtura

Mikstura amonijum - sulfogirodalata

FM 1979

39

Ammonii sulfogyrodalatis pasta

Pasta amonijum - sulfogirodalata 10%

FM 1979

40

Amonii chloridi infundibile isotonicum 0,83% (1/6 M)

Izotonični rastvor za infuziju amonijum - hlorida 0,83% (1/6 M)

FM 1979

41

Argenti albumino - acetyltannatis oculoguttae 3%

Srebro - albuminacetiltanat, kapi za oči 3%

MF 2008

42

Argenti albumino - acetyltannatis oculoguttae 5%

Srebro - albuminacetiltanat, kapi za oči 5%

MF 2008

43

Argenti albumino - acetyltannatis rhinoguttae 0,5%

Srebro - albuminacetiltanat, kapi za nos 0,5%

MF 2008

44

Argenti albumino - acetyltannatis rhinoguttae 1%

Srebro - albuminacetiltanat, kapi za nos 1%

MF 2008

45

Argenti albumino - acetyltannatis rhinoguttae 2%

Srebro - albuminacetiltanat, kapi za nos 2%

MF 2008

46

Argenti nitratis oculoguttae

Kapi za oči srebro-nitrata

FM 1979

47

Argenti nitratis oculoguttae 0,67%

Srebro-nitrat, kapi za oči 0,67%

MF 2008

48

Argenti nitratis oculoguttae 1%

Srebro-nitrat, kapi za oči 1%

MF 2008

49

Argenti nitratis unguentum compositum

Srebro-nitrat, hidrofobna mast, složena

MF 2008

50

Atropini sulfatis oculentum

Mast za oči atropin sulfata

FM 1979

51

Atropini sulfatis oculoguttae

Kapi za oči atropin sulfata

FM 1979

52

Atropini sulfatis oculoguttae

Kapi za oči atropin sulfata

Ph. Jug. IV

53

Atropini sulfatis oculoguttae 0,5 %

Kapi za oči atropin sulfata 0,5 %

DAC*****

54

Atropini sulfatis oculoguttae 1 %

Kapi za oči atropin sulfata 1 %

Ph. Jug. IV

55

Bacitracini et neomycini sulfatis oculentum

Bacitracin i neomicin - sulfat, mast za oči

MF 2008

56

Balsami peruviani unguentum 10%

Peruanski balzam, hidrofobna mast 10%

MF 2008

57

Balsami peruviani unguentum 20%

Peruanski balzam, hidrofobna mast 20%

MF 2008

58

Beck pasta

Bekova pasta

FM 1979

59

Benzocaini suspensio ad usum internum et buccale

Benzokain, oralna i suspenzija za usnu sluznicu

MF 2008

60

Benzoylis peroxydi mucilago 5%

Benzoil - peroksid, hidrofilni gel 5%

MF 2008

61

Benzylis benzoatis linimentum

Mazilo benzilbenzoata

Ph. Jug. IV

62

Bifonazoli solutio 1% I

Bifonazol, rastvor za kožu 1% I

MF 2008

63

Bifonazoli solutio 1% II

Bifonazol, rastvor za kožu 1% II

MF 2008

64

Bisacodyli suppositoria 10 mg

Bisakodil, supozitorije 10 mg

MF 2008

65

Bisacodyli suppositoria pro infantibus 5 mg

Bisakodil, supozitorije za decu 5 mg

MF 2008

66

Bismuti subgallas pulvis

Prašak bizmut subgalata

Ph. Jug. IV

67

Boracis otoguttae 2%

Boraks, kapi za uši 2%

MF 2008

68

Boracis vagitoria

Boraks, vagitorije

MF 2008

69

Bresgen solutio

Bresgenov rastvor za ispiranje usta

MF 2008

70

Calcii chloridi concetrata ad infundibile 10%,

Kalcijum hlorid koncentrat za infuzije 10%

FM 1979

70a

Calcii chloridi injectio 30 mg/mL et 100 mg/mL (3% et 10%)

Kalcijum-hlorid, injekcije 30 mg/mL i 100 mg/mL (3% i 10%)

MF 2008;
dopuna 2014

71

Camphorae solutio aethanolica

Etanolni rastvor kamfora

Ph. Jug. IV

72

Carbacholi oculoguttae 0,75%

Karbahol, kapi za oči 0,75%

MF 2008

73

Carbacholi oculoguttae 1%

Karbahol, kapi za oči 1%

MF 2008

74

Carbacholi oculoguttae 1,5%

Karbahol, kapi za oči 1,5%

MF 2008

75

Carbacholi oculoguttae 3%

Karbahol, kapi za oči 3%

MF 2008

76

Carbomeri mucilago

Hidrofilni gel karbomera

MF 2008

77

Carbomeri mucilago cum isopropanolo

Hidrofilni gel karbomera sa izopropil alkoholom

MF 2008

78

Carmellosi natrici mucilago

Hidrofilni gel karmeloze - natrijum

MF 2008

79

Castellani solutio

Kastelanijev rastvor

FM 1979

80

Castellani solutio

Kastelani rastvor za kožu, obojeni

MF 2008

81

Castellani solutio decolorata

Bezbojni Kastelanijev rastvor

FM 1979

82

Castellani solutio decolorata

Kastelani rastvor za kožu, bezbojni

MF 2008

83

Ceratum labiale

Mast za usne

FM 1979

84

Chloramphenicoli oculoguttae oleosae 1%

Hloramfenikol, kapi za oči, uljane 1%

MF 2008

84a

Chloramphenicoli oculentum 1%

Hloramfenikol, mast za oči 1%

FM 1958*******

85

Chlortetracyclini chloridi oculentum

Mast za oči hlortetraciklin - hlorida

FM 1979

86

Citri sirupus

Sirup limuna

Ph. Jug. IV

87

Clindamycini mucilago 1%

Klindamicin, hidrofilni gel 1%

MF 2008

88

Clindamycini phosphatis et nystatini vagitoria

Klindamicin - fosfat i nistatin, vagitorije

MF 2008

89

Clindamycini phosphatis vagitoria 120 mg

Klindamicin - fosfat, vagitorije 120 mg

MF 2008

90

Clindamycini solutio 1%

Klindamicin, rastvor za kožu 1%

MF 2008

91

Clotrimazoli solutio 1%

Klotrimazol, rastvor za kožu 1%

MF 2008

92

Codeini 20 mg et paracetamoli 500 mg suppositoria

Kodein 20 mg i paracetamol 500 mg supozitorije

MF 2008

93

Codeipheni pulveres

Kodeifen praškovi

FM 1979

94

Collodium keratolyticum

Kolodijum protiv žuljeva

FM 1979

95

Cook infundibile I

Kukov rastvor za infuziju I

FM 1979

96

Cook infundibile II

Kukov rastvor za infuziju II

FM 1979

97

Cortisolonis acetatis oculentum

Mast za oči kortizolonacetata

FM 1979

98

Cortisolonis acetatis oculentum

Mast za oči hidrokotizonacetata

Ph. Jug. IV

99

Dexamethasoni natrii phosphatis 0,05% et neomycini sulfatis 0,5% oculentum

Deksametazonfosfat-natrijum 0,05% i neomicin - sulfat 0,5%, mast za oči

MF 2008

100

Dexamethasoni natrii phosphatis oculentum 0,05%

Deksametazonfosfat-natrijum, mast za oči 0,05%

MF 2008

101

Dexamethasoni natrii phosphatis oculentum 0,1%

Deksametazonfosfat-natrijum, mast za oči 0,1%

MF 2008

102

Dexamethasoni natrii phosphatis oculoguttae 0,1%

Deksametazonfosfat-natrijum, kapi za oči 0,1%

MF 2008

103

Dexamethasonis natrii phosphatis oculentum

Mast za oči deksametazon - natrijum - fosfata

FM 1979

104

Dexamethasonis natrii phosphatis oculoguttae

Kapi za oči deksametazon - natrijum - fosfata

FM 1979

105

Dexpanthenoli mucilago ad usum ocularium 5% I

Dekspantenol, gel za oči 5% I

MF 2008

106

Dexpanthenoli mucilago ad usum ocularium 5% II

Dekspantenol, gel za oči 5% II

MF 2008

107

Dexpanthenoli oculentum 2%

Dekspantenol, mast za oči 2%

MF 2008

108

Dexpanthenoli oculoguttae 3%

Deksapantenol, kapi za oči 3%

MF 2008

109

Dextrani 40 infundibile

Rastvor za infuziju dekstrana 40

FM 1979

110

Dextrani 70 infundibile

Rastvor za infuziju dekstrana 70

FM 1979

111

Diazepami solutio ad usum rectalium 5 mg/ 2,5 ml

Diazepam, rastvor za rektalnu primenu 5 mg/ 2,5 ml

MF 2008

112

Diazepami suppositoria 10 mg

Diazepam, supozitorije 10 mg

MF 2008

113

Diazepami suppositoria 5 mg

Diazepam, supozitorije 5 mg

MF 2008

114

Dithranoli oleogelum 0,1%

Ditranol, lipofilni gel 0,1%

MF 2008

115

Dithranoli oleogelum 2%

Ditranol, lipofilni gel 2%

MF 2008

116

Dithranoli pasta 0,1%

Ditranol, pasta 0,1%

MF 2008

117

Dithranoli pasta 5%

Ditranol, pasta 5%

MF 2008

118

Dithranoli unguentum 0,1%

Ditranol, hidrofobna mast 0,1%

MF 2008

119

Dithranoli unguentum 2%

Ditranol, hidrofobna mast 2%

MF 2008

120

Econazoli nitratis vagitoria 150 mg

Ekonazol-nitrat, vagitorije 150 mg

MF 2008

121

Emulsio ad usum dermicum

Emulzija za kožu

MF 2008

122

Eosini solutio aquosa 0,5%

Eozin, vodeni rastvor za kožu 0,5%

MF 2008

123

Eosini solutio aquosa 1%

Eozin, vodeni rastvor za kožu 1%

MF 2008

124

Eosini solutio ethanolica 1%

Eozin, etanolni rastvor za kožu 1%

MF 2008

125

Eosini solutio ethanolica 2%

Eozin, etanolni rastvor za kožu 2%

MF 2008

126

Ephedrini chloridi oculoguttae

Kapi za oči efedrin-hlorida

FM 1979

126a

Ephedrini hydrochloridi injectio 1 mg/mL, 3 mg/mL, 5 mg/mL et 10 mg/mL (0,1%, 0,3%, 0,5% i 1%)

Efedrin-hidrohlorid, injekcija 1 mg/mL, 3 mg/mL, 5 mg/mL i 10 mg/mL (0,1%, 0,3%, 0,5% i 1%)

MF 2008;
dopuna 2014

127

Ephedrini hydrochloridi mucilago nasale compositum

Efedrin-hidrohlorid, hidrofilni gel za nos, složeni

MF 2008

128

Ephedrini hydrochloridi rhinoguttae 0,25%

Efedrin-hidrohlorid, kapi za nos 0,25%

MF 2008

129

Ephedrini hydrochloridi rhinoguttae 0,5%

Efedrin-hidrohlorid, kapi za nos 0,5%

MF 2008

130

Ephedrini hydrochloridi rhinoguttae 1%

Efedrin-hidrohlorid, kapi za nos 1%

MF 2008

131

Ephedrini hydrochloridi rhinoguttae 2%

Efedrin-hidrohlorid, kapi za nos 2%

MF 2008

132

Erythromycini oculentum 0,5%

Eritromicin, mast za oči 0,5%

MF 2008

133

Erythromycini oculentum 1%

Eritromicin, mast za oči 1%

MF 2008

134

Erythromycini oculoguttae 0,5%

Eritromicin, kapi za oči 0,5%

MF 2008

135

Erythromycini oculoguttae 1%

Eritromicin, kapi za oči 1%

MF 2008

136

Erythromycini solutio 2%

Eritromicin, rastvor za kožu 2%

MF 2008

137

Erythromycini solutio 3%

Eritromicin, rastvor za kožu 3%

MF 2008

138

Erythromycini solutio 4%

Eritromicin, rastvor za kožu 4%

MF 2008

139

Ethacridini lactatis solutio sterilisata 1%

Etakridin - laktat, rastvor, sterilan 1%

MF 2008

140

Ethacridini lactatis solutio 0,1%

Etakridin - laktat, rastvor za kožu 0,1%

MF 2008

141

Ethacridini lactatis solutio sterilisata 1‰ (0,1%)

Etakridinlaktat sterilan rastvor 1‰ (0,1%)

MF 2008

141a

Ethanoli anhydrici injectio

Etanol, anhidrovani, injekcije

MF 2008;
dopuna 2014

142

Euro Collins solutio sterilisata

Euro Kolinsov rastvor, sterilan

MF 2008

142a

Fluoresceini natrici injectio 100 mg/mL et 200 mg/mL

Fluorescein-natrijum, injekcije 100 mg/mL i 200 mg/mL

MF 2008;
dopuna 2014

142b

Fluoresceini natrici oculares chartae 0,3 mg

Fluorescein-natrijum oftalmičke trake 0,3 mg

MF 2008;
dopuna 2014

143

Fluorescein - natrii oculoguttae FM

Kapi za oči fluorescein-natrijuma

FM 1979

144

Fluoresceini - natrii oculoguttae

Kapi za oči fluorescein-natrijuma

Ph. Jug. IV

145

Fluoresceini natrii oculoguttae 1%

Fluorescein-natrijum, kapi za oči 1%

MF 2008

146

Fructosi infundibile 5%

Izotona otopina za infuziju fruktoze 5%

FM 1979

147

Gelum contra gingivitidem

Gel protiv upale desni

FM 1979

148

Gelum electroconducens

Elektroprovodljivi gel

FM 1979

149

Gentamycini oculentum 0,1%

Gentamicin, mast za oči 0,1%

MF 2008

150

Gentamycini oculentum 0,3%

Gentamicin, mast za oči 0,3%

MF 2008

151

Gentamycini sulfatis oculoguttae

Kapi za oči gentamicin - sulfata

FM 1979

152

Glucosi infundibile 10%

Hipertonični rastvor za infuziju glukoze 10%

FM 1979

153

Glucosi infundibile 20%

Hipertonični rastvor za infuziju glukoze 20%

FM 1979

154

Glucosi infundibile 25%

Hipertonični rastvor za infuziju glukoze 25%

FM 1979

155

Glucosi infundibile 5%

Izotonični rastvor za infuziju glukoze 5%

FM 1979

156

Glucosi infundibile 50%

Hipertonični rastvor za infuziju glukoze 50%

FM 1979

157

Glucosi oculentum 40%

Glukoza, mast za oči 40%

MF 2008

158

Glucosi pulvis peroralis

Glukoza, oralni prašak

MF 2008

159

Glyceroli oculoguttae

Glicerol, kapi za oči

MF 2008

160

Glyceroli suppositoria

Supozitorije glicerola

Ph. Jug. IV

161

Glyceroli suppositoria I

Glicerol, supozitorije I

MF 2008

162

Glyceroli suppositoria II

Glicerol, supozitorije II

MF 2008

163

Glyceroli suppositoria pro infantibus

Supozitorije glicerola za decu

FM 1979

164

Glyceroli unguentum

Mast glicerola

Ph. Jug. IV

165

Granulatum carbonis saccharatum

Granulat medicinskog uglja sa saharozom

FM 1979

166

Hartmani solutio

Složeni rastvor za infuziju natrijum - laktata

FM 1979

167

Histidini - triptofani - ketoglutaratis solutio sterilisata

Histidin - triptofan - ketoglutarat (htk) rasvor, sterilan

MF 2008

168

Homatropini hydrobromidi oculoguttae 1%

Homatropin-hidrobromid, kapi za oči 1%

MF 2008

169

Homatropini hydrobromidi oculoguttae 2%

Homatropin-hidrobromid, kapi za oči 2%

MF 2008

170

Hydrocortisoni 1% et neomycini sulfatis 0,5% oculoguttae

Hidrokortizon 1% i neomicin - sulfat 0,5%, kapi za oči

MF 2008

171

Hydrocortisoni acetatis 1,5% et oxytetracyclini hydrochloridi 0,5% oculentum

Hidrokortizonacetat 1,5% i oksitetraciklin - hidrohlorid 0,5%, mast za oči

MF 2008

172

Hydrocortisoni acetatis oculentum 0,5%

Hidrokortizon - acetat, mast za oči 0,5%

MF 2008

173

Hydrocortisoni acetatis oculentum 1%

Hidrokortizon - acetat, mast za oči 1%

MF 2008

174

Hydrocortisoni acetatis oculentum 2,5%

Hidrokortizon - acetat, mast za oči 2,5%

MF 2008

175

Hydrocortisoni acetatis 1,5% et neomycini sulfatis 0,5% oculoguttae

Hidrokortizonacetat 1,5% i neomicin - sulfat 0,5%, kapi za oči

MF 2008

176

Hydrocortisoni acetatis et bacitracini oculentum

Hidrokortizonacetat i bacitracin, mast za oči

MF 2008

177

Hydrocortisoni acetatis oculoguttae 1%

Hidrokortizonacetat 1%, kapi za oči

MF 2008

178

Hydrogenii peroxydi solutio diluta

Diluirani hidrogen - peroksid

Ph. Jug. IV

179

Hydroxyethylcellulosi mucilago

Hidrofilni gel hidroksietilceluloze

MF 2008

180

Hyoscini hydrobromidi oculoguttae 0,25%

Hioscin-hidrobromid, kapi za oči 0, 25%

MF 2008

181

Hyperici olei vagitoria

Kantarionovo ulje, vagitorije

MF 2008

182

Hypromellosi oculoguttae 0,3%

Hipromeloza, kapi za oči 0,3%

MF 2008

183

Hypromellosi oculoguttae 0,5%

Hipromeloza, kapi za oči 0,5%

MF 2008

184

Ichtammoli suspensio 1%

Ihtamol, suspenzija za kožu 1%

MF 2008

185

Ichtammoli suspensio 5%

Ihtamol, suspenzija za kožu 5%

MF 2008

186

Ichtammoli suspensio compositum

Ihtamol, suspenzija za kožu, složena

MF 2008

187

Ichthammoli mucilago 10%

Ihtamol, hidrofilni gel 10%

MF 2008

188

Ichthammoli solutio 0,5%

Ihtamol, rastvor za kožu 0,5%

MF 2008

189

Ichthammoli solutio 1%

Ihtamol, rastvor za kožu 1%

MF 2008

190

Ichthammoli unguentum 10%

Ihtamol, hidrofobna mast 10%

MF 2008

191

Ichthammoli unguentum 5%

Ihtamol, hidrofobna mast 5%

MF 2008

192

Ichthammoli vagitoria I

Ihtamol, vagitorije I

MF 2008

193

Ichthammoli vagitoria II

Ihtamol, vagitorije II

MF 2008

194

Iecoris olei unguentum compositum

Riblje ulje, hidrofobna mast, složena

MF 2008

195

Indometacini oculoguttae oleosae 0,5%

Indometacin, kapi za oči, uljane 0,5%

MF 2008

196

Indometacini oculoguttae oleosae 1%

Indometacin, kapi za oči, uljane 1%

MF 2008

197

Infundibile pro dialysi peritoneali I

Rastvor za peritonealnu dializu

FM 1979

198

Infundibile pro dialysi peritoneali II

Rastvor za peritonealnu dializu II

FM 1979

199

Infundibile pro infantibus compositum

Složeni rastvor za infuziju za decu

FM 1979

200

Infundibile pro neonatis

Rastvor za infuziju za novorođenčad

FM 1979

201

Iodi solutio aethanolica

Etanolni rastvor joda

Ph. Jug. IV

202

Iodi solutio aquosa

Vodeni rastvor joda

Ph. Jug. IV

203

Iodi solutio glycerolata

Jod, glicerolni rastvor za ispiranje usta

MF 2008

204

Iodoformii solutio 10%

Jodoform, rastvor za kožu 10%

MF 2008

205

Kalii chloridi capsulae 500 mg

Kalijum-hlorid, tvrde kapsule 500 mg

MF 2008

206

Kalii chloridi pulvis 1g

Kalijum-hlorid prašak 1g

Ph. Jug. IV

207

Kalii chloridi tablete 1g

Kalijum-hlorid tablete 1g

Ph. Jug. IV

208

Kalii chloridi concentratum ad infundbile 7,45 %

Koncentrat kalijum hlorida za otopine za infuziju 7,45 %

FM 1979

209

Kalii iodidi oculoguttae 1%

Kalijum-jodid, kapi za oči 1%

MF 2008

210

Kalii iodidi oculoguttae 2%

Kalijum-jodid, kapi za oči 2%

MF 2008

211

Kalii iodidi solutio 1%

Kalijum-jodid, rastvor za kožu 1%

MF 2008

212

Kalii iodidi solutio 5%

Kalijum-jodid, rastvor za kožu 5%

MF 2008

213

Ketoconazoli 2% et acidi salicylici 10% solutio collodii

Ketokonazol 2% i salicilna kiselina 10%, kolodijumski rastvor za kožu ili nokte

MF 2008

214

Lidocaini chloridi injectio 10 mg/ml

Injekcije lidokain hlorida 10 mg/ml

FM 1979

215

Lidocaini cloridi injectio 2%,

Lidokain hlorid injekcije 2%

Ph. Jug. IV

216

Lidocaini hydrochloridi mucilago 2%

Lidokain - hidrohlorid, hidrofilni gel 2%

MF 2008

217

Lidocaini hydrochloridi mucilago buccale compositum

Lidokain - hidrohlorid, hidrofilni gel za desni, složeni

MF 2008

218

Lindani unguentum aquosum 0,3%

Lindan, hidrofilni krem 0,3%

MF 2008

219

Macrogoli pulvis compositum

Makrogol, složeni prašak (za oralni rastvor)

MF 2008

220

Macrogoli solutio composita ad usum internum

Makrogol, oralni rastvor, složeni

MF 2008

221

Magnesii sulfatis injectio 200/1 ml

Magnezijum sulfat injekcije 200/1 ml

Ph. Jug. IV

221a

Magnesii sulfatis injectio 500 mg/mL (50%)

Magnezijum-sulfat, injekcije 500 mg/mL (50%)

MF 2008;
dopuna 2014

222

Magnesii sulfatis pulvis peroralis

Magnezijum sulfat, oralni prašak

MF 2008

223

Mannitoli infundibile 10%

Hipertonični rastvor za infuziju manitola 10%

FM 1979

224

Mannitoli infundibile 20%

Hipertonični rastvor za infuziju manitola 20%

FM 1979

225

Mannitoli infundibile 5%

Izotonični rastvor za infuziju manitola 5%

FM 1979

226

Mentholi mucilago compositum

Mentol, hidrofilni gel, složeni

MF 2008

227

Mentholi solutio ethanolica 1%

Mentol, etanolni rastvor za kožu 1%

MF 2008

228

Mentholi solutio ethanolica 2%

Mentol, etanolni rastvor za kožu 2%

MF 2008

229

Methenamini et methylthionini chloridi pulvis peroralis

Metenamin i metiltioninijum - hlorid, oralni prašak

MF 2008

230

Methenamini mixtura

Mikstura metenamina

FM 1979

231

Methenamini mixtura aethanolica

Etanolna mikstura metenamina

FM 1979

232

Methenamini suspensio I

Metenamin, suspenzija za kožu I

MF 2008

233

Methenamini suspensio II

Metenamin, suspenzija za kožu II

MF 2008

234

Methylcellulosi gelum

Gel metilceluloze

FM 1979

235

Methylrosanilinii chloridi solutio ethanolica 3%

Metilrozanilinijum - hlorid, etanolni rastvor za kožu 3%

MF 2008

236

Methylrosanilinii chloridi solutio aquosa buccale 0,1%

Metilrozanilinijum - hlorid, vodeni rastvor za usta i desni 0,1%

MF 2008

237

Methylrosanilinii chloridi solutio aquosa buccale 0,5%

Metilrozanilinijum - hlorid, vodeni rastvor za usta i desni 0,5%

MF 2008

237a

Methylthioninii chloridi injectio 10 mg/mL (1%)

Metiltioninijum-hlorid, injekcije 10 mg/mL (1%)

MF 2008;
dopuna 2014

238

Methylthioninii chloridi solutio 0,2%

Metiltioninijum - hlorid, rastvor za kožu 0,2%

MF 2008

239

Methylthioninii chloridi solutio 1%

Metiltioninijum - hlorid, rastvor za kožu 1%

MF 2008

240

Methylthioninii chloridi solutio 2%

Metiltioninijum - hlorid, rastvor za kožu 2%

MF 2008

241

Metronidazoli mucilago 0,75%

Metronidazol, hidrofilni gel 0,75%

MF 2008

242

Metronidazoli 0,5% et bifonazoli 0,5% mucilago

Metronidazol 0,5% i bifonazol 0,5% hidrofilni gel

MF 2008

243

Metronidazoli 1% et urei 1% unguentum emulsificans aquosum

Metronidazol 1% i urea 1%, hidrofilni krem

MF 2008

244

Metronidazoli mucilago buccale 25%

Metronidazol, hidrofilni gel za parodontalnu primenu 25%

MF 2008

245

Metronidazoli mucilago vaginalis 0,75%

Metronidazol, vaginalni gel 0,75%

MF 2008

246

Metronidazoli unguentum emulsificans aquosum 1%

Metronidazol, hidrofilni krem 1%

MF 2008

247

Metronidazoli vagitoria 1000 mg

Metronidazol, vagitorije 1000 mg

MF 2008

248

Metronidazoli vagitoria 500 mg

Metronidazol, vagitorije 500 mg

MF 2008

249

Miconazoli nitratis vagitoria 200 mg

Mikonazol - nitrat, vagitorije 200 mg

MF 2008

250

Minoxidili solutio ad usum dermicum 2%

Minoksidil, rastvor za kožu 2%

MF 2008

251

Minoxidili mucilago 2%

Minoksidil, hidrofilni gel 2%

MF 2008

252

Minoxidili mucilago 5%

Minoksidil, hidrofilni gel 5%

MF 2008

253

Mixtura alba aethanolica

Bela mikstura sa etanolom

FM 1979

254

Mixtura antacida

Antacidna mikstura

FM 1979

255

Mixtura antimycotica

Mikstura protiv gljivičnih oboljenja

FM 1979

256

Morphini chloridi injectio 20 mg/ml

Injekcije morfin hlorida 20 mg/ml

Ph. Jug. IV

257

Mucilago adstringens

Adstrigentni hidrofilni gel

MF 2008

258

Mucilago electroconducens

Hidrofilni gel za dijagnostiku

MF 2008

259

Naphasolini nitratis oculoguttae

Kapi za oči nafazolin nitrata

DAC

260

Naphazolini hydrochloridi rhinoguttae 0,05%

Nafazolin-hidrohlorid, kapi za nos 0,05%

MF 2008

261

Naphazolini hydrochloridi rhinoguttae 0,1%

Nafazolin-hidrohlorid, kapi za nos 0,1%

MF 2008

262

Natrii chloridi oculentum 5%

Natrijum-hlorid, mast za oči 5%

MF 2008

263

Natrii boratis vagitoria 20%

Vagitorije natrijum - tetraborata 20%

FM 1979

264

Natrii chloridi concentratum ad infundbile 10 %

Koncentrat natrijum hlorida 10 % za otopine za infuziju

FM 1979

265

Natrii chloridi infundibile 0,45%

Hipotonični rastvor za infuziju natrijum-hlorida 0,45%

FM 1979

266

Natrii chloridi infundibile 0,9%

Izotonični rastvor za infuziju natrijum - hlorida 0,9%

FM 1979

267

Natrii chloridi infundibile 3%

Hipertonični rastvor za infuziju natrijum - hlorida 3%

FM 1979

268

Natrii chloridi infundibile cum glucoso I

Otopina za infuziju natrijum - hlorida 0,9% i glukoze 5%

FM 1979

269

Natrii chloridi rhinoguttae isotonicae

Natrijum hlorid, izotonične kapi za nos

MF 2008

270

Natrii cromoglicatis oculoguttae 2%

Natrijum - kromoglikat, kapi za oči 2%

MF 2008

271

Natrii cromoglicatis oculoguttae 4%

Natrijum - kromoglikat, kapi za oči 4%

MF 2008

272

Natrii hydrogencarbonatis infundibile 1,4%

Natrium hidrogenkarbonat infuzija 1,4%

FM 1979

273

Natrii hydrogencarbonatis infundibile 4,2 %

Otopina za infuziju natrij-hidrogenkarbonata 4,2 %

FM 1979

274

Natrii hydrogencarbonatis infundibile 8,4 %

Otopina za infuziju natrij-hidrogenkarbonata 8,4 %

FM 1979

275

Natrii tetraboratis solutio glycerolata

Glicerolni rastvor natrijum - tetraborata

FM 1979

276

Neomycini sulfatis oculoguttae 0,5%

Neomicin - sulfat, kapi za oči 0,5%

MF 2008

277

Nystatini et oxytetracyclini hydrochloridi vagitoria

Nistatin i oksitetraciklin - hidrohlorid, vagitorije

MF 2008

278

Nystatini oculentum

Nistatin, mast za oči

MF 2008

279

Nystatini oculoguttae

Nistatin, kapi za oči

MF 2008

280

Nystatini suspensio ad usum dermicum

Nistatin, suspenzija za kožu

MF 2008

281

Nystatini vagitoria I

Nistatin, vagitorije I

MF 2008

282

Nystatini vagitoria II

Nistatin, vagitorije II

MF 2008

283

Oxytetracyclini chloridi oculentum

Mast za oči oksitetraciklin-hlorida

FM 1979

284

Oxytetracyclini hydrochloridi oculoguttae 0,5%

Oksitetraciklin - hidrohlorid, kapi za oči 0,5%

MF 2008

285

Paracetamoli et coffeini pulvis peroralis

Paracetemol i kofein, oralni prašak

MF 2008

286

Paracetamoli sirupus pro infantibus 120mg/ 5ml

Paracetamol, sirup za decu 120mg/ 5ml

MF 2008

287

Paracetamoli suppositoria pro infantibus 120 mg

Paracetemol, supozitorije za decu 120 mg

MF 2008

288

Paracetamoli suppositoria pro infantibus 250 mg

Paracetemol, supozitorije za decu 250 mg

MF 2008

289

Paracetamoli suppositoria pro infantibus 60 mg

Paracetemol, supozitorije za decu 60 mg

MF 2008

290

Phenazoni unguentum emulsificans aquosum 10%

Fenazon, hidrofilni krem 10%

MF 2008

291

Phenylephrini hydrochloridi oculoguttae 10%

Fenilerfin-hidrohlorid, kapi za oči 10%

MF 2008

292

Phenylephrini hydrochloridi oculoguttae 2,5%

Fenilerfin-hidrohlorid, kapi za oči 2,5%

MF 2008

293

Phenylephrini hydrochloridi oculoguttae 5%

Fenilerfin-hidrohlorid, kapi za oči 5%

MF 2008

294

Pilocarpini chloridi oculentum

Mast za oči pilokarpin-hlorida

FM 1979

295

Pilocarpini chloridi oculoguttae

Kapi za oči pilokarpin-hidrohlorida

Ph. Jug. IV

296

Pilocarpini chloridi oculoguttae FM

Kapi za oči pilokarpin-hlorida

FM 1979

297

Pilocarpini hydrochloridi oculentum 1%

Pilokarpin-hidrohlorid, mast za oči 1%

MF 2008

298

Pilocarpini hydrochloridi oculentum 2%

Pilokarpin-hidrohlorid, mast za oči 2%

MF 2008

299

Pilocarpini hydrochloridi oculentum 4%

Pilokarpin-hidrohlorid, mast za oči 4%

MF 2008

300

Pilocarpini hydrochloridi oculoguttae 0,5%

Pilokarpin-hidrohlorid, kapi za oči 0,5%

MF 2008

301

Pilocarpini hydrochloridi oculoguttae 1%

Pilokarpin-hidrohlorid, kapi za oči 1%

MF 2008

302

Pilocarpini hydrochloridi oculoguttae 2%

Pilokarpin-hidrohlorid, kapi za oči 2%

MF 2008

303

Pilocarpini hydrochloridi oculoguttae 4%

Pilokarpin-hidrohlorid, kapi za oči 4%

MF 2008

304

Plantago sirupus

Sirup od bokvice

MF 2008

305

Podophyllini solutio 15%

Podofilin, rastvor za kožu 15%

MF 2008

306

Podophyllini solutio 20%

Podofilin, rastvor za kožu 20%

MF 2008

307

Podophyllini unguentum 25%

Podofilin, hidrofobna mast 25%

MF 2008

308

Podophyllotoxini solutio 0,5%

Podofilotoksin, rastvor za kožu 0,5%

MF 2008

308a

Potassium Iodide, tabletae

Kalijum-jodid, tablete

USP 2020******

309

Povidoni iodinati oculoguttae 1,25%

Povidon jod, kapi za oči 1,25%

MF 2008

310

Povidoni iodinati oculoguttae 5%

Povidon jod, kapi za oči 5%

MF 2008

311

Povidoni iodinati unguentum hydrophilicum 10%

Povidon jod, hidrofilna mast 10%

MF 2008

312

Povidoni iodinati vagitoria

Povidon jod, vagitorije

MF 2008

313

Prednisoloni acetatis 0,22% et sulfacetamidi natrii 10% oculentum

Prednizolonacetat 0,22% i sulfacetamid-natrijum 10%, mast za oči

MF 2008

314

Prednisoloni acetatis 0,22% et sulfacetamidi natrii 10% oculoguttae

Prednizolonacetat 0,22% i sulfacetamid-natrijum 10%, kapi za oči

MF 2008

315

Prednisoloni acetatis oculoguttae 0,125%

Prednizolonacetat, kapi za oči 0,125%

MF 2008

316

Prednisoloni acetatis oculoguttae 0,3%

Prednizolonacetat, kapi za oči 0,3%

MF 2008

317

Prednisoloni acetatis oculoguttae 0,5%

Prednizolonacetat, kapi za oči 0,5%

MF 2008

318

Prednisoloni acetatis oculoguttae 1%

Prednizolonacetat, kapi za oči 1%

MF 2008

319

Primulae sirupus compositus

Složeni sirup jagorčevine

FM 1979

320

Primulae sirupus compositus

Sirup od jagorčevine, složeni

MF 2008

321

Procaini chloridi injectio 0,5%

Injekcije prokain hlorida 0,5 %

FM 1979

322

Procaini chloridi injectio 1%

Injekcije prokain hlorida 1%

FM 1979

323

Procaini chloridi injectio 2%

Injekcije prokain hlorida 2%

FM 1979

324

Procaini hydrochloridi solutio 1%

Prokain - hidrohlorid, rastvor za kožu 1%

MF 2008

325

Procaini hydrochloridi solutio 5%

Prokain - hidrohlorid, rastvor za kožu 5%

MF 2008

326

Propyphenazoni pulvis compositum

Propifenazon, oralni prašak, složeni

MF 2008

327

Pulveris antiurolythii

Prašak protiv oksalatnih kamenaca

FM 1979

328

Pulvis adspersorius

Prašak za posipanje

FM 1979

329

Pulvis adspersorius

Prašak za posipanje

MF 2008

330

Pulvis antihydroticus

Prašak protiv znojenja nogu

MF 2008

331

Pulvis exsiccans ad usum dermicum

Prašak za zasušivanje kože

MF 2008

332

Pulvis salium compositum

Složeni prašak soli (za oralni rastvor)

MF 2008

333

Retinolis acetatis solutio oleosa

Uljani rastvor retinolacetata

Ph. Jug. IV

334

Ricini olei emulsio

Emulzija ricinusovog ulja

FM 1979

335

Ricini olei emulsio ad usum internum

Peroralna emulzija ricinusovog ulja

MF 2008

336

Ringeri infundibile FM (Natrii chloridi infundibile compositum)

Složeni rastvor za infuziju natrijum - hlorida

FM 1979

337

Ringeri infundibile lactatum (Natrii lactatis infundibile compositum)

Složeni rastvor za infuziju natrijum - laktata

FM 1979

338

Rose Bengal natrii oculoguttae 1%

Roze Bengal - natrijum, kapi za oči 1%

MF 2008

339

Savloni solutio sterilisata

Savlonov rastvor, sterilan

MF 2008

340

Silicae hydrophobicae colloidalis anhydricae oleogelum

Lipofilni gel silicijum - dioksida, hidrofobnog, koloidnog, bezvodnog

MF 2008

341

Sirupus simplex

Obični sirup

Ph. Jug. IV

342

Solutio ad usum nasalium

Rastvor za ispiranje nosa

MF 2008

343

Solutio anticoagulans (ACD solutio)

Rastvor protiv zgrušavanja krvi

Ph. Jug. IV

344

Solutio antimycotica

Antimikotični rastvor za kožu

MF 2008

345

Solutio antiseborrhoica

Antiseboroični rastvor za kožu glave

MF 2008

345a

Solutio cardioplegica I

Rastvor za kardioplegiju I

MF 2008;
dopuna 2014

345b

Solutio cardioplegica III

Rastvor za kardioplegiju III

MF 2008;
dopuna 2014

346

Solutio collodii keratolyticum

Keratolitični kolodijumski rastvor za kožu

MF 2008

347

Solutio pro hemodialysi concentrata I

Koncentrovani rastvor za hemodijalizu

FM 1979

348

Solutio pro hemodialysi concentrata II

Koncentrovani rastvor za hemodijalizu

FM 1979

349

Solutio pro hemodialysi diluta I

Razređeni rastvor za hemodijalizu

FM 1979

350

Solutio pro hemodialysi diluta II

Razređeni rastvor za hemodijalizu

FM 1979

351

Solutio urologica

Urološki oralni rastvor

MF 2008

352

Sorbitoli sirupus

Sorbitol, sirup

MF 2008

353

Species amarae

(brisan)

354

Species compositae pro infantibus

(brisan)

355

Species diaphoreticae

Čaj za znojenje

FM 1979

356

Species diureticae

Čaj za mokrenje

FM 1979

357

Species laxantes

Čaj za čišćenje

Ph. Jug. IV

358

Species pectorales

Čaj za prsa - Prsni čaj

FM 1979

359

Species sedativae

Čaj za umirenje

FM 1979

360

Species urologicae

Urološki čaj

Ph. Jug. IV

361

Sulfacetamid - natrii oculentum

Mast za oči sulfacetamid-natrijuma

FM 1979

362

Sulfacetamid - natrii oculoguttae

Kapi za oči sulfacetamid-natrijuma

FM 1979

363

Sulfacetamid - natrii oculoguttae

Kapi za oči sulfacetamid-natrijuma

Ph. Jug. IV

364

Sulfacetamidi natrii oculentum 10%

Sulfacetamid-natrijum, mast za oči 10%

MF 2008

365

Sulfacetamidi natrii oculentum 15%

Sulfacetamid-natrijum, mast za oči 15%

MF 2008

366

Sulfacetamidi natrii oculentum 5%

Sulfacetamid-natrijum, mast za oči 5%

MF 2008

367

Sulfuris praecipitati mixtura

Mikstura taloženog sumpora

FM 1979

368

Sulfuris suspensio compositum

Sumpor, suspenzija za kožu, složena

MF 2008

369

Sulfuris suspensio compositum cum resorcinolo

Sumpor, suspenzija za kožu, složena sa rezorcinolom

MF 2008

370

Sulfuris unguentum

Mast sumpora

FM 1979

371

Sulfuris unguentum aquosum 20%

Sumpor, lipofilni krem 20%

MF 2008

372

Sulfuris unguentum aquosum 5%

Sumpor, lipofilni krem 5%

MF 2008

373

Sulfuris unguentum 20%

Sumpor, hidrofobna mast 20%

MF 2008

374

Sulfuris unguentum 5%

Sumpor, hidrofobna mast 5%

MF 2008

375

Suppositoria antihaemorrhoidalia I

Supozitorije protiv hemoroida I

MF 2008

376

Suppositoria antihaemorrhoidalia II

Supozitorije protiv hemoroida II

MF 2008

377

Suppositoria antihaemorrhoidalia III

Supozitorije protiv hemoroida III

MF 2008

378

Suspensio album 15%

Bela suspenzija 15%

MF 2008

379

Suspensio album 20%

Bela suspenzija 20%

MF 2008

380

Suspensio album 7,5%

Bela suspenzija 7,5%

MF 2008

381

Suspensio album cum ethanolo

Bela suspenzija za kožu sa etanolom

MF 2008

382

Suspensio antacida

Antacidna oralna suspenzija

MF 2008

383

Tetracaini hydrochloridi oculoguttae 0,5%

Tetrakain-hidrohlorid, kapi za oči 0,5%

MF 2008

384

Tetracaini hydrochloridi oculoguttae 1%

Tetrakain-hidrohlorid, kapi za oči 1%

MF 2008

385

Thymi sirupus

Sirup od timijana

MF 2008

386

Thymi sirupus compositus

Sirup timijana s natrijum - bromidom

Ph. Jug. IV

387

Timololi maleatis 0,5% et pilocarpini hydrochloridi 2% oculoguttae

Timolol-maleat 0,5% i pilokarpin - hidrohlorid 2%, kapi za oči

MF 2008

388

Tropicamidi oculoguttae 0,5%

Tropikamid, kapi za oči 0,5%

MF 2008

389

Tropicamidi oculoguttae 1%

Tropikamid, kapi za oči 1%

MF 2008

390

Unguentum analgoantirheumaticum

Analgoantireumatska hidrofobna mast

MF 2008

391

Unguentum antihaemorrhoidale I

Mast protiv hemoroida I

MF 2008

392

Unguentum antihaemorrhoidale II

Mast protiv hemoroida II

MF 2008

393

Unguentum antineuralgicum et antireumaticum

Tigrova mast

FM 1979

394

Unguentum contra combustiones

Hidrofobna mast protiv opekotina

MF 2008

395

Unguentum contra eczema

Hidrofobna mast protiv ekcema

MF 2008

396

Unguentum emolliens

Mast za hlađenje

Ph. Jug. IV

397

Unguentum emolliens aquosum

Emolijentni lipofilni krem

MF 2008

398

Unguentum emulsificans anionicum

Anjonska emulgujuća mast

MF 2008

399

Unguentum emulsificans anionicum aquosum

Anjonski hidrofilni krem

MF 2008

400

Unguentum emulsificans nonionicum

Nejonska emulgujuća mast

MF 2008

401

Unguentum emulsificans nonionicum aquosum

Nejonski hidrofilni krem

MF 2008

402

Unguentum haemorrhoidale

Mast protiv hemoroida

FM 1979

403

Unguentum pro infantibus

Mast za decu

FM 1979

404

Unguentum pro infantibus aquosum

Lipofilni krem za decu

MF 2008

405

Unguentum stearicum aquosum

Stearinski hidrofilni krem

MF 2008

406

Unguentum vaselini hydrophilicum

Mast hidrofilnog vazelina

MF 2008

407

Urei unguentum aquosum I

Urea, lipofilni krem I

MF 2008

408

Urei unguentum aquosum II

Urea, lipofilni krem II

MF 2008

409

Urei unguentum aquosum III

Urea, lipofilni krem III

MF 2008

410

Urei unguentum emulsificans aquosum 10%

Urea, hidrofilni krem 10%

MF 2008

411

Urei unguentum emulsificans aquosum 5%

Urea, hidrofilni krem 5%

MF 2008

412

Xylometazolini hydrochloridi rhinoguttae 0,1%

Ksilometazolin-hidrohlorid, kapi za nos 0,1%

MF 2008

413

Zinci oxydi cum talco mixtura (Mixtura alba)

Bela mikstura

FM 1979

414

Zinci oxydi pasta

Cinkova pasta

Ph. Jug. IV

415

Zinci pasta

Cinkova pasta

MF 2008

416

Zinci pasta salicylata

Lassarova pasta

Ph. Jug. IV

417

Zinci sulfatis oculoguttae

Kapi za oči cink - sulfata

FM 1979

418

Zinci sulfatis oculoguttae 0,25%

Cink - sulfat, kapi za oči 0,25%

MF 2008

* Magistralne formule, izdanje 2008. godine
** Formulae magistrales et reagentia, izdanje 1979. godine
*** Pharmacopoea Helvetica editio VI, izdanje 1971. godine
**** Pharmacopoea Jugoslavica editio quarta
***** Deutscher Arzneimittel - Codex
****** United State Pharmacopoeia and the National Formulary, USP 43/NF 38, izdanje 2020. godine
******* Formulae magistrales et reagentia, izdanje 1958. godine.