Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O DRŽAVNIM ŽIGOVIMA ZA PREDMETE OD DRAGOCENIH METALA

("Sl. glasnik RS", br. 7/2013)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste, oblici, izgled i način izrade državnih žigova koji se upotrebljavaju za označavanje stepena finoće predmeta od dragocenih metala.

Član 2

Državni žigovi koji se upotrebljavaju za žigosanje predmeta od dragocenih metala su žigovi za označavanje stepena finoće predmeta od:

1) platine;

2) zlata;

3) paladijuma;

4) srebra.

Državni žigovi sadrže lik, oznaku stepena finoće datu rimskom cifrom i brojčanu oznaku područne jedinice Direkcije za mere i dragocene metale, odnosno registarski broj ovlašćenog tela, dat arapskom cifrom.

Oblici i izgled državnih žigova iz stava 1. ovog člana dati su u prilogu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Državni žigovi koji se upotrebljavaju za žigosanje predmeta od platine su:

1) žig za I stepen finoće - hrastov list okrenut u desno utisnut u pravougaonik;

2) žig za II stepen finoće - hrastov list okrenut u desno, utisnut u elipsu;

3) žig za III stepen finoće - hrastov list okrenut u desno, utisnut u romboid;

4) žig za predmete od platine koji su izrađeni u finoći 999 - hrastov list, okrenut u desno utisnut u krug.

Član 4

Državni žigovi koji se upotrebljavaju za žigosanje predmeta od zlata su:

1) veliki žigovi za I, II, III i IV stepen finoće - glava ratnika, utisnuta u krug, okrenuta u desno, sa različito raspoređenim urezima po obodu kruga, i to za:

- I stepen finoće - jedan urez ispod vrata;

- II stepen finoće - dva ureza: ispod vrata i iznad temena;

- III stepen finoće - tri ureza: ispod vrata, iza potiljka i ispred lica;

- IV stepen finoće - četiri ureza: ispod vrata, iza potiljka, ispred lica i iznad temena;

2) mali žigovi za I, II, III i IV stepen finoće - pšenični klas utisnut u četiri oblika, i to za:

- I stepen finoće - u pravougaoniku;

- II stepen finoće - u pravougaoniku u kome su dva gornja ugla odsečena tako da se dobije nepravilan petougaonik;

- III stepen finoće - u pravougaoniku u kome su odsečeni gornji i donji uglovi tako da se dobije šestougaonik;

- IV stepen finoće - u elipsi čije dimenzije su jednake elipsi upisanoj u osnovni pravougaonik;

3) žig za predmete od zlata koji su izrađeni u finoći 999 - glava ratnika, utisnuta u krug, okrenuta u desno;

4) veliki i mali žig za predmete od zlata koji su izrađeni kovanjem - soko okrenut u desno.

Član 5

Državni žigovi koji se upotrebljavaju za žigosanje predmeta od paladijuma su za:

- I stepen finoće - šljiva sa peteljkom i listom okrenutim u levo, utisnuta u pravougaonik;

- II stepen finoće - šljiva sa peteljkom i listom okrenutim u levo, utisnuta u šestougaonik koji se dobija odsecanjem gornjih i donjih uglova kvadrata;

- žig za predmete od paladijuma koji su izrađeni u finoći 999 - šljiva sa peteljkom i listom okrenutim u levo, utisnuta u krug.

Član 6

Državni žigovi koji se upotrebljavaju za žigosanje predmeta od srebra su:

1) veliki žigovi za I, II i III stepen finoće - glava žene okrenuta u levo, utisnuta u elipsu, sa različito raspoređenim urezima po obodu elipse, i to za:

- I stepen finoće - jedan urez ispod vrata;

- II stepen finoće - dva ureza: iza potiljka i ispred lica;

- III stepen finoće - tri ureza: ispod vrata, iza potiljka i ispred lica;

2) mali žigovi za I, II i III stepen finoće - petao utisnut u tri oblika, i to za:

- I stepen finoće - u kvadratu;

- II stepen finoće - u krugu koji se dobija upisivanjem u osnovni kvadrat;

- III stepen finoće - u šestougaoniku koji se dobija odsecanjem gornjih i donjih uglova kvadrata;

3) žig za predmete od srebra koji su izrađeni u finoći 999 - glava žene, utisnuta u elipsu, okrenuta u levo.

Član 7

Državni žigovi koji se upotrebljavaju za žigosanje predmeta od dragocenih metala izrađuju se na način koji omogućava mehaničko ili lasersko žigosanje predmeta od dragocenih metala.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Naredba o vrstama i oblicima žigova za označavanje stepena finoće predmeta od dragocenih metala ("Službeni list SRJ", broj 8/95).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje po isteku jedne godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Prilog

OBLICI ŽIGOVA ZA OZNAČAVANJE STEPENA FINOĆE PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

PREDMETI OD PLATINE

PREDMETI OD ZLATA

VELIKI ŽIGOVI

MALI ŽIGOVI

ŽIGOVI PREDMETA OD ZLATA IZRAĐENI KOVANJEM

PREDMETI OD PALADIJUMA

PREDMETI OD SREBRA

VELIKI ŽIGOVI

MALI ŽIGOVI